Summary Class notes - Vergelijkende Biologie

Course
- Vergelijkende Biologie
- Lut Arckens
- 2020 - 2021
- KU Leuven
- Biomedische wetenschappen
411 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Vergelijkende Biologie

 • 1600725601 H1: De Cel

 • Robert Hooke
  Ontdekking van cellen
 • Mathias Schleiden en Theodor Schwann
  Eerste studies op cellen
 • Celtheorie
  - Alle organismen samengesteld uit cellen 
  -  Cellen zijn kleinst levende dingen
  - Cellen ontstaan alleen uit reeds bestaande cellen
 • Welke structuren kunnen LM onderscheiden?
  Structuren die 200 nm uit elkaar liggen.
 • Welke structuren kunnen EM onderscheiden?
  Structuren die 0,2 nm uit elkaar liggen.
 • Cytoplasma
  Een semi-vloeibare matrix (een cytosol met organellen)
 • Plasmamembraan
  Een dubbele fosfolipidelaag (met eiwitten en cholesterol)
 • Verschil in celwand tussen archaea en bacteria?
  Archaea: geen peptidoglycaan in celwand
  Bacteria: wel peptidoglycaan in celwand -> gramnegatief of grampositief
 • Chromatine
  DNA + eiwitten
 • Nucleaire enveloppe
  Heeft 2 dubbele fosfolipidelagen 
  -> Omgeeft de celkern
 • Nucleaire lamina
  Filamenten: belangrijk voor celvorm en vorming van nucleaire enveloppe
  -> Rond celkern
 • Nucleaire poriën
  Voor passage van eiwitten (in) en RNA (uit)
  -> In de nucleaire enveloppe
 • Nucleolus
  rRNA genen + rRNA + r proteïnen
 • Ribosomen
  Cellulaire machines van eiwitsynthese: ribosomaal RNA en eiwitten 

  -> in cytosol of cytoplasma; gebonden aan interne membranen
  (komt voor in ALLE cellen)
 • Endomembranair systeem
  Serie membranen doorheen het cytoplasma
  -> verdeelt cel in compartimenten met verschillende cellulaire functies
 • Welke organellen maken deel uit van het endomembranair systeem?
  - Endoplasmatisch Reticulum (= netwerk van kanalen)
  - Golgi apparaat
  - Lysosomen
 • Ruw endoplasmatisch reticulum (RER)
  Synthese van gesecreteerde eiwitten; verzonden naar lysosomen of PM
 • Glad endoplasmatisch reticulum (SER)
  - Synthese van membraanlipiden 
  - Calcium opslag
  - Detoxificaties van vreemde substanties
 • Waarom heeft het RER een ruw uitzicht en SER een glad uitzicht?
  RER: aanhechting van veel ribosomen
  SER: relatief weinig ribosomen aan gehecht
 • Waaruit is het golgi apparaat samengesteld?
  Uit golgi lichaampjes
 • Wat zijn de functies van het golgi apparaat?
  - Inpakken en distributie van materiaal naar verschillende delen van de cel
  - Post-translationele modificaties van eiwitten en lipiden (voor afgifte aan cisternae)
  - Synthese van celwandcomponenten
 • Wat zijn lysosomen?
  Membraan-omgeven vesikels die digestieve enzymes bevatten
 • Wat zijn de functies van lysosomen?
  - Afbraak van macromoleculen en oude celorganellen
  - Afbraak van vreemde stoffen die door de cel zijn opgenomen via fagocytose
 • Wat is het grote probleem bij 'lysosomal storage disorders'?
  Afbraakprocessen werken niet deftig: 'afval' blijft in de cel
 • Tay-Sachs Disease
  Verlies van een lysosomaal enzyme dat membraanglycolipide afbreekt: aantasting van de zenuwcelfunctie 
  -> Spierrigiditeit en epileptische aanvallen
 • Vacuolen
  Membraan-omgeven structuren met uiteenlopende functies

  -> osmotische balans en opslag
 • Microbodies
  Membraan-omgeven vesikels die enzymen bevatten
  bv. Glyoxysomen, Peroxisomen 

  -> maakt geen deel uit van endomembranair systeem
 • Glyoxysomen
  => microbody in planten 

  Bevatten enzymes die vetten omzetten in carbohydraten
 • Peroxisomen
  => microbody

  Bevatten oxidatieve enzymes
 • Mitochondria

  Ze komen voor in alle eukaryote cellen.  

   Bevatten 2 membranen:
  - gladde uitwendige membraan 
  - gevouwen, inwendige membraan (met lagen: cristae)

  Bevat een eigen intramembranaire ruimte

  Bevatten eigen DNA

  Gedragen zich als cellen binnen een cel: ze zijn niet autonoom
 • Mitochondria
  Bevatten enzymes voor oxidatief metabolisme: nodig voor het overbrengen van energie binnen macromoleculen naar ATP
 • Cytoskelet
  Bestaat uit polymeren van identieke eiwitsubeenheden :

  - actine filamenten
  - microtubuli
  - intermediaire filamenten
 • Wat zijn de functies van het cytoskelet?
  - onderhoudt vorm van de cel
  - houdt organellen in een vaste locatie
  - helpt bij beweging van materiaal in de cel

  => dynamisch systeem (in afbraak en opbouw)
 • Wat doen actine filamenten?
  Cellulaire contracties, kruipen, 'pinching'
 • Wat doen microtubuli?
  Organisatie en beweging in de cel

  -> gevormd vanuit centriolen in het centrosoom
 • Wat doen intermediaire filamenten?
  Zorgen voor structurele variabiliteit
  bv. Neurofilamenten, Vimentine, Keratine
 • Welke dingen hebben allemaal een celwand?
  - Prokaryote cellen 
  - Planten: bevat cellulose 
  - Fungi: bevat chitine
  - Protista: bevat cellulose
 • Extracellulaire matrix (= ECM)
  -> in dierlijke cellen aanwezig

  Een complex van glycoproteïnen en fibreuze eiwitten: geconnecteerd met het cytoplasma via integrines (aanwezig in PM)
 • Integrines
  -> zitten in PM

  Verbindt het cytoplasma met de extracellulaire matrix
 • Hoe beweegt een cel?
  Met flagella en cillia
 • Organellen Klasse I
  Organellen die afgeleid zijn van membranen 
  ( kern, ER, golgi, lysosomen, vacuolen, mirobodies)
 • Organellen Klasse II
  Prokaryoot-type organellen betrokken bij de energievoorziening
  (mitochondriën en chloroplasten)
 • Organellen Klasse III
  Organellen betrokken bij genexpressie (chromosomen, ribosomen, nucleolus).
  => reageren als een endomembranair systeem
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de neuroendocriene reflex?
Hypothalamus secreteert 2 hormonen die worden vrijgezet door de neurohypofyse.
Waardoor wordt de synthese van prostaglandines geïnhibeerd?
NSAIDs (Non-Inflammatoire Drugs)
-> bv pijnstillers
Prostaglandines
Diverse groep aan vetzuren geproduceerd in zowat elk orgaan
Bradykinine
Stimuleert vasodilatatie
Endotheline
Stimuleert vasoconstrictie
NO
Promoot vasodilatatie van gladde spiercellen
Welke paracriene regulatoren vinden we terug in het endotheel van de bloedvaten?
- NO
- Endotheline
- Bradykinine
Welke 4 groeifactoren zijn er?
- Epidermal growth factor
- Nerve growth factor
- Insulin like growth factor 
- Cytokines
Cytokines
Immuunsysteem
Insulin-like growth factor
In been