Summary Class notes - verpleegkunde overige lessen

Course
- verpleegkunde overige lessen
- piet van lankveld
- 2017 - 2018
- Regio College (Purmerend)
- Verpleegkundige
403 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - verpleegkunde overige lessen

 • 1485730800 NAH

 • wat is traumatisch hersenletsel en niet traumatisch hersenletsel?
  - hersenletsel ontstaan door buitenaf
  - hersenletsel ontstaan door binnenaf, bijvoorbeeld door zuurstoftekort, heseninfarct
 • Wat is een disharmonischprofiel?
  - op een bepaald gebied flinke uitvallen hebben, terwijl hij of zij op een ander gebied nog helemaal de oude is.
 • Herkeningspunten beroerte:
  M-ond scheef
  * als je het niet direct kan zien, vraag persoon om tanden te laten zien
  A-rm verlamt
  * vraag het persoon de armen naar voren te doen en de polsen naar binnen te draaien
  S-preekt slecht
  * laat persoon zin uitspreken
  T-ijd (hoelaat is het gebeurd)
  * Stel vast hoelaat de klachten zijn begonnen, bel 112

  * binnen 3 uur behandeld is de kans op herstel groot
 • Hoe zit het met verlammingen, linker en rechter hersenhelft
  - linkerhersenhelft stuurt de rechterkant aan
  - rechterhersenhelft stuur de linkerkant aan
 • gevolgen hersenletsel in de eerste weken:
  - spieren aan de verlamde kant zijn meestal slap
  - gelijdelijk kan er spanning in de spieren terugkregen en arm/hand/beenfuncties kunnen weer worden teruggekeerd
  - verlamming kan slap blijven
  - verlamming kan spastich worden
 • gevolgen hersenletsel langere tijd:
  - hand buigt zich naar pols en er ontstaat een klauwstand
  - voet kan naar beneden buigen en er ontwikkeld zich een spitsvoet
  - kop van bot van bovenarm hangt half uit de kom en kan pijn geven
 • wat is een neglect?
  - Geen aandacht meer voor prikkels uit verlamdelichaamshelft, of objecten, of gebeurtenissen aan die kant

  - ogen functioneren goed maar de hersenen verwerken het niet meer, de patient is zich er niet bewust van dat hij iets heeft gezien/gehoord

  - patient trekt 1 sok aan, scheert de helft, eet de helft van zijn bord leef, negeert bezoek dat aan zijn verlamde zijde zit
 • wat is hemianopsie?
  - uitval aan een deel van het gezichtsveld, aan de kant van de verlamde lichaamshelft

  - word niet veroorzaakt door een beschadiging aan de ogen

  - patient is in 1 gezichtsveld echt blind, de een kan nog iets wazigs aannemen de andere ziet echt helemaal niets meer.
 • wat is agnosie?
  - agnosie is een stoornis waarbij je de mogelijkheid heb om personen, voorwerpen, geluiden, geuren niet meer te herkennen

  - de zintuigelijke waarneming is vaak nog wel intact maar het word niet verwerkt door de hersenen
 • wat is broca afasie?
  - motorische afasie(taalstoornis)

  - taalstoornis waarbij het uitspreken van woorden slecht of helemaal niet lukt

  - de patient kan woorden niet vinden, verwisseld letter of lettergrepen, spreektlangzaak

  - de patient heeft dezelfde problemen bij het schrijven

  - patient is zich bewust van de stoornis, wat hen wanhopig of boos maakt
 • wat is wernicke afasie?
  - taalstoornis, waarbij de gesproken taal niet begrepen word

  - patient begrijpt wat andere zeggen niet

  - de patient spreekt vlot, wil graag praten, de zinnen hebben nauwelijks inhoud en kloppen gramaticaal niet
 • wat is apraxie?
  - niet weten hoe bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd

  - patient kan eenvoudige handelingen niet; aankleden tanden poetsen niet meer bewust uitvoeren

  - patient zal niet weten hoe hij een kaart moet uitblazen als hem dat gevraagd word, maar als hij een lucifer vast heeft die zijn vingers brandden, blaast hij het meteen uit
 • wat voor emotionele stoornissen kunnen mensen met NAH krijgen?
  - persoonlijkheidsveranderingen
  - depressie - overspannenheid
  - geprikkelde stemming - vlakkere emoties

  - patient kan emoties niet goed regelen
  - vloekt - agressief
  - huilt - seksueel ontremt
  - toont kinderlijk gedrag

  - patient is snel moe, gevoelig voor licht, drukte, lawaai

  - veranderd gevoel voor humor, gebrekkig zelfvertrouwen
 • er komen ook geheugenproblemen voor wat hoort hierbij:
  - moeite met het opnemen van nieuwe informatie

  - problemen bij het oproepen van opgeslagen informatie
 • wat zijn testen voor de hersenen?
  - neuropsychologisch onderzoek
  - mmse onderzoek - stroop test

  - logopedie
  - woorden benoemen - begrip besproken en geschreven taal
 • wat mmse onderzoek?
  - worden er vragen gesteld aan de client, het persoon moet hierop antwoorden, kan aantal punten verdienen met goede antwoorden, welke dag is het vandaag, zeg deze drie woorden na enz.
 • wat zijn oorzaken van hersenletsel?
  - beroerte

  - hersentumor

  - hersenabces

  - trauma
 • wat gebeurt er bij een beroerte - hersenbloeding?
  - een bloedvat in de hersenen scheurt open en bloed stroomt in het hersenweefsel, dat daardoor beschadigd raakt en kan afsterven
 • wat gebeurd er bij een beroerte - herseninfarct?
  - bloedvat van de hersenen is afgesloten door een bloedstolsel

  - deel van de hersenen krijgt geen bloed en hierdoor geen zuurstof en kan afsterven
 • wat gebeurd er bij een hersentumor?
  - tumor geeft door drukverhoging verschijnselen als hoofdpijn, misselijkheid, epilepsie, braken en verlammingsverschijnselen
 • wat is een hersenabces?
  - verschijnselen dienen zich hetzelfde als bij een hersentumor

  - oorzaken van een abces zijn oorontsteking, kogel, ontstoken gebit
 • wat word er bedoeld met trauma en hersenletstel?
  letsel aan het hoofd kunnen kunnen de schedel, hersenen of beide beschadigen
 • wat is de lichtste vorm van beschadiging van de schedel?
  - schedelbarst

  - er is gevaar voor bloeding in de ruimte tussen schedelbeenderen en harde hersenvlies
 • wat is een schedelbasisfactuur?
  - schedelbarst in de schedelbasis

  - hersenzenuwen en hersencentra kunnen bekneld zijn, een hersenschudding, shock en een bewustzijnsstoornis kunnen ontstaat, het harde hersenvlies kan gescheurd zijn en hersenvocht kan uit neus en oren lekken
 • Hoe ontstaan een impressiefractuur?
  - door plaatselijk scherp geweld dat het schedelbot indrukt, ingedrukte botsplinters kunnen hersenvliezen en hersenweefsel beschadigen

  - hersenlestsel bij een intacte schedel of een stomp trauma kan ernstiger zijn dan letsel bij een impressiefactor
 • waar staat de afkorting AED voor?
  Automatische Externe Defibrillator
 • wanneer is er sprake van een open wond?
  - wanneer het oppervlakte van de huid of het slijmvlies niet meer intact is.
 • wanneer is er sprae van een gesloten wond?
  - zijn niet alle lagen van de huid of het slijmvlies doorbroken
 • wat is een hematoom(bloeduitistorting)?
  - wanneer de huid intact is maar het inwedig weefsel beschadigd is.
 • wat zijn mechanise wonden?
  - veroorzaakt door mechanisch geweld van buiten. Dit kan mechanische scherp geweld zijn,
  - bij mechanisch geweld, zijn de huid en de onderliggende weefsel en organen beschadigd zijn
 • wat zijn thermische wonden?
  - ontstaan door bevriezing of verbranding
 • wat zijn circulatiewonden?
  - worden veroorzaakt door onvoldoende bloedvoorziening van de weefsels
 • 6 stappen reanimeren
  - controleer het bewustzijn
  - bel direct 112
  - controleer ademhaling
  - 30 borstcompressies
  - beadem 2 keer
  - AED
 • wat betekend een rode wond?
  - bevat granulatieweefsel, dat verteld dat de wond aan het genezen is
 • wat zegt een gele wond?
  - bevat geinfecteerd beslag, de gele kleur kan meer oorzaken hebben.
 • wat zegt een zwarte wond?
  - een zwarte wond duidt op dood weefsel door onvoldoende doorbloeding
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn complicaties die bij onderkoeling kunnen optreden?
- hersenoedeem
- ontsteking van de alvleesklier
- op sommige plaatsen abnormale bloedstollingen door stroperig bloed, daardoor kunnen het hart en de hersenen te weinig bloed krijgen.
* als de lichaamstemperatuur daarbij onder de 28 graden komt kan de zorgvrager een hartstilstand krijgen en overlijden
Wanneer is er sprake van onderkoeling? noem ook een ander woord voor onderkoeling
- hypothermie 
- bij een centralelichaamstemperatuur van minder dan 35 C.
Noem de fase van onderkoeling?
- tussen de 32 en 35 C. herstellen meestal spontaan
- onder de 32 C. kan het hart geen goede spieractiviteit meer ontwikkelen; prikkels worden nog maar moeizaam doorgegeven.
- als het onder de 28 C. zakt word het kritiek en kan overlijden tot gevolg hebben
Waar is onderkoeling aan te herkennen?
- bleke en koude huid
- de zorgvrager zal aangeven doodmoe te zijn en te willen slapen
- hij kan een loodzwaar gevoel in de ledematen hebben, verward en gedesoriënteerd zijn
- bewustzijn kan verlaagd zijn, van een suffe reactie tot een diepe bewusteloosheid
Wat is eerste hulp die je bij iemand met onderkoeling kan geven?
- aanbieden van warme kleding en dekens
- onderbrengen van de zorgvrager in een behaaglijke woning 
- stimuleren warme draken te laten drinken
- regelmatig opnemen van de temperatuur
Wat is de essentie/beroepshouding bij ethisch dilemma?
afstand en distantie(goede afstand tussen zorgvrager en gever houden) en nabijheid(inleven)
Wat betekent expliciteren?
- verbaliseren van ethisch dilemma
- woorden geven aan gedachten
Wat is ethiek?
- moraal
- belangrijk
- normen en waarden
Wat is plichtethiek?
- gaat uit van waarde
wat betekent autonomie?
het zelf opleggen van wetten