Summary Class notes - Verpleegkundige intensive care

Course
- Verpleegkundige intensive care
- ?
- 2019 - 2020
- Hogeschool Rotterdam
- Opleiding tot Verpleegkundige
137 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Verpleegkundige intensive care

 • 1569967200 Ritmes en medicatie

 • Wat is de depolarisatie
  Het ONTLADEN van de cellen in fase 0 van het actiepotentiaal
 • Wat is de repolarisatie
  Het weer opladen van de cellen voor de volgende fase 1 t/m4 van het actiepotentiaal
 • Hoe loopt de depolarisatie
  Van endocardiaal (binnen) naar epicardiaal (buiten)
 • Veroorzaakt depolarisatie van de kamers het QRS complex?
  Ja
 • Veroorzaakd depolarisatie van de atria een P top?
  Ja
 • Als de cel helemaal gedepolariseerd/ontladen is dan is er geen potentiaal verschil meer.
  Klopt
 • De repolarisatie (oplading) van de kamers veroorzaakt een T top
  Juist
 • Wat zijn de 5 stappen van het actiepotentiaal?
  0 Snelle natrium influx (depolarisatie tot -20 mv)
  1 Kalium uitloop
  2 Kalium uitloop en Calcium inloop (calcium is nodig voor de contractie)
  3 snelle uitloop kalium
  4 transmembraanpotentiaal (rustfase)
 • Wat is het transmembraanpotentiaal?
  Het potentiaalverschil over de celmembraan bij een cel in rust
 • Wat is het actiepotentiaal?
  Het potentiaalverschil over het celmembraan tijdens de ontlading van de cel
 • Zowel in rust als bij inspanning is energie nodig in de vorm van ATP Adenosinetrifosfaat
  Klopt
 • De refractaire periode is een periode waarin de cellen niet prikkelbaar zijn
  Juist
 • De ARP of absolute refractaire periode is een periode waarin de cellen NIET prikkelbaar zijn vanaf - 60 MV
  JUIST
 • De RRP ; relatief refractaire periode is een periode waarin de cel verminderd prikkelbaar is voor sterke prikkels van buitenaf.
  Juist
 • De relatief refractaire periode begint aan het einde van fase 3
  Juist
 • De VP; vulnerabele periode een prikkel geeft kans op ernstige ritmestoornissen
  Juist
 • De SNP ; supernormaal fase, het hart is gevoelig voor zwakke prikkels
  Juist
 • Hoe snel moet het ECG papier zijn?
  25 mm/sec en 10 mm/mv (1 mv zijn 2 grote hokjes)
 • Hoe reken je een lage frequentie uit?
  Hoeveel QRS complexen zitten er in 30 grote hokjes? 4? Dan 4 x 10 is 40. De frequentie is dan 40.
 • Hoe reken je een SUPER lage frequentie uit?
  RR interval meten. Hoeveel mm zitten er tussen 2 RR intervallen? 1 groot hokje is 5 mm. 1 mini hokje is 1 mm. Dan 1500: aantal mm is de frequentie
 • QT tijd mannen:
  0.45 sec (450 ms)
 • QT tijd vrouwen
  0.46 sec (0.46 ms)
 • Een U glof zie je weleens bij hypokaliemie icm een lage of omgekeerde T top
  Juist
 • Wat is de PQ tijd?
  0.12-0.20 sec
 • Wat is de QRS tijd?
  0.06-0.10 sec
 • Wordt de prikkel die het hart aanzet tot samentrekken gevormd in de sinusknoop?
  Ja
 • De AV knoop vertraagd de elektrische lading 0.2 sec
  Juist
 • Waarom is er een vertraging in de AV knoop?
  Deze vertraging is er om het bloed uit het atrium naar de ventrikels te pompen. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat eerst de boezems samentrekken, die zich ledigen in de kamers die even later het bloed de bloedsomloop in stuwen.
 • Actiepotentiaal is de elektrische activiteit, dus het laden en het ontladen van de cel. Dit gebeurd door:
   Pacemakercellen: ontlading spontaan, deze zijn als het ware de baas en bepalen de frequentie.
   Myocardcellen, ontlading door een specifieke prikkel. Deze ontstaan wanneer de prikkels vanuit de AV-knoop het myocard niet bereikt. 
  Juist
 • Een myocardcel in rust is negatief geladen
  Juist
 • Een myocardcel in rust is negatief geladen. Hier wordt een lading van -90mV (mVolt) aangegeven. Er heerst dan een hoog kalium en een laag natrium. Dit noemt men TMP (transmembraanpotentiaal). 
  Juist
 • ,Het evenwicht wordt in stand gehouden door eenzelfde hoeveelheid K+ ionen actief terug te transporteren door een zogenaamde Natrium-Kaliumpomp. Dit is een actief proces en kost energie. Voor het TMP is dus O2 nodig.  
   
  Juist
 • .Depolarisatie houdt in dat de cel negatief wordt geladen
  Nee positief.
   Een ontlading/ depolarisatie ontstaat door het opengaan van de zogenaamde snelle natriumkanalen in de celmembraan. Er ontstaat een inwaarts natriuminstroom in de cel. De hartcel gaat van -90 naar +20MV, wat volgt is een effect van dominosteentjes naar de andere myocardcellen. Dit proces wordt gestart in de sinusknoop. Deze Depolarisatiegolf is fase 0 van het actiepotentiaal: 
 • .De cellen in de sinusknoop hebben een iets andere structuur dan de hartspiercellen waardoor de instroom van positief geladen deeltjes, dus de repolarisatiefase makkelijker verloopt
  Juist
 • Kunnen andere pacemakercellen de sinusknoop pacemaker cel overnemen?
  Ja, Wanneer de dominante pacemaker (normaal de SA-knoop) langzamer vuurt dan normaal zal automatisch een sneller vurend foci de pacemaker functie overnemen, dit kunnen zijn:
  ·De SA- knoop (normaal) 60 sl/min
  ·De AV-knoop 50 sl/min
  ·Purkinje 40 sl/min
 • Noem 6 Beïnvloedende factoren op de depolarisatie 
  ·Elektrische activiteit (elektrolyten stoornis)
  .       Elektrisch, sinusknoop, pacemaker, ECV
  .       Vagaal, nervus vagus

  ·Mechanische oorzaken (thoraxletsel, harttamponade etc pre cordiale stomp)
  ·Hormonale oorzaken (RAAS, adrenaline, noradrenaline, etc schildklier hormoon)
  ·Koude (traag celmetabolisme, met een daling van de hartfrequentie)
  ·Warmte (verhoogde celmetabolisme met een stijging van de hartfrequentie) 
 • Alles wat naar een elektrode toekomt is een negatieve uitslag
  Nee positief
 • Benoem de drie afleidingen en waar ze heen gaan
  . I van rechter naar linker arm (registreert het potentiaal verschil tussen de linker en rechterarm)
  II van rechter arm naar linker been (potentiaal verschil tussen rechterarm en linker foot)
  III van linker arm naar linker been (potentiaal verschil tussen linkerarm en linkerfoot)
  De telling van de afleidingen draait dus tegen de klok in. 
 • Iedere 15 blokjes een streep bovenaan de strook = 3 secondestreep 
  Juist, want 5 grote hokjes op het ecg papier is 1 seconde
 • Wat is de bundel van bachman?
  De bundel van Bachmann is een bundel van atriaal myocard die de voorwand van het linkeratrium van het hart verbindt met het rechteratrium. Tijdens een normaal hartritme is deze bundel de snelste route waarlangs de elektrische activatie het linker atrium bereikt.
 • Noem de 300-150-100 regel
  300-150-100-75-60-50 etc
 • .Afwijkend serum kalium, calcium, magnesium, fosfaat geeft veranderingen op het ECG te zien en kunnen ritmestoornissen veroorzaken.
  Juist
 • .QRS-BREEDTE  Normaal tussen 0,06 en 0,10 sec  Tussen 0,10 – 0,11 incompleet bundeltakblok  Vanaf 0,12 compleet bundeltakblok
  Juist
 • Wat zijn ectopien
  ECTOPIEEN  SLAGEN DIE ANDERS ZIJN DAN HET BASISRITME
 • Noem 4 dingen waaruit een ritme conclusie bestaat.
  .CONCLUSIE  EEN CONCLUSIE BESTAAT UIT;  EEN BASISRITME  EEN FREQUENTIE  EVENTUELE ECTOPIEEN  EVENTUEEL AFWIJKENDE AV-GELEIDING
 • Wat is kenmerkend aan de RR intervallen bij een sinusaritmie?
  .RR-INTERVALLEN VARIEERT >10%,MAAR IS <1,5 KEER RR-INTERVAL
 • Wat is kenmerkend voor een sinusarrest?
  .PAUZE TIJDENS SINUSRITME/BRADY/TACHY  PAUZE>1,5 KEER RR-INTERVAL, GEEN VEELVOUD RR-INTERVAL  SINUSARREST > 3SEC = ASYSTOLIE
 • Wat is kenmerkend voor een SA block?
  .PAUZE TIJDENS SINUSRITME/BRADY/TACHY  PAUZE PRECIES VEELVOUD RR-INTERVAL
 • Wat is een geblokkeerde PAC?
  .PREMATURE P-TOP NIET GEVOLGD DOOR QRSCOMPLEX  P-TOP VEROORZAAKT PAUZE IN RITME  P-TOP VAAK IN VOORGAANDE T-TOP
 • Is een atriale tachycardie meestal strikt regelmatig?
  JA
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.