Summary Class notes - verpleegtechnische handelingen

Course
- verpleegtechnische handelingen
- vrouw
- 2014 - 2015
- Nijmegen
- roc
728 Flashcards & Notes
13 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - verpleegtechnische handelingen

 • 1410300000 bloedsuiker prikken en injecteren

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Do chimpansees or humans have a better short-term memory?
  Chimpansees!
 • 1410904800 toedienen medicijnen en uitzetten medicatie

 • waar moet een recept aan voldoen?
  naam voorschrijvend arts
  datum
  naam geneesmiddel
  hoeveelheid medicatie
  sterkte
  naam en geboortedatum zorgvrager
  wijze gebruik
  handtekening arts
 • indicatie
  reden waarom iemand medicatie krijgt voorgeschreven
 • contraindicatie
  juist niet   zwangerschap of allergie
 • verschillende werking medicatie
  1 symptoombeschrijving
  2 causale werking  oorzaak aanpakken
  3  tekorten aanvullen  bv ijzer
  4 profylactische werking  voorkomen dat je ziek wordt
  5 placebo  ( suggestief)
  6 analgetica  pijnstiller
 • wat betekend analgetica?
  pijnstillend
 • wat betekend profylactisch?
  voorkomen dat je ziek wordt  preventieve werking   bv antimalaria medicatie
 • wat is causale werking
  oorzaak aanpakken
 • welke drie pijnstillers?
  1  paracetamol of acetylsalicylzuur (aspirin)  
        en  de NSAIDS  ( non steroid)    ibuprofen , diclofenac, naproxen
  2. zwakke opioiden    zoals codeïne en tramadol
  3. sterke opioiden  zoals morfine en fentanyl

        
 • wat zijn NSAIDS?
  medicatie non steroid    ibuprofen, diclofenac naprofen
 • noem zwakke opioiden
  codeine en tramadol
 • noem opioiden
  morfine en fentanyl
 • wat bepaalt de traptrede/
  soort en oorzaak pijn
  bij hevige pijn vaak combinatie
  deze versterken elkaar vaak
 • bijwerkingen eerste groep
  maagproblemen  niet op lege maag
  kunnen inwerken op de bloedstolling
 • bijwerkingen zwakke opioiden
  obstipatie
 • bijwerkingen opioiden
  kans op dalen bloeddruk
  ademshalingdepressie
 • wat is werking van antibiotica?
  - groeiremmende of dodende werking bacteriën
  - niet tegen virussen
 • waarom werkt antibiotica niet tegen virussen
  deze zitten tegen de celwanden aan, niet bereikbaar
 • welke twee groepen antibiotica?
  1 breedsprectum antibiotica
  2. smalspectrum antibiotica
 • wat is breedsprectum antibiotica?
  deze werken niet specifiek tegen 1 groep micro-organismen, maar tegen veel verschillende groepen
 • wat is smalspectrum antibiotica?
  deze werkt tegen 1 of een heel beperkt aantal microorganismen
 • waarom antibiotica afmaken?
  anders kunnen de ziekteverwekkers zich weer ;ontwikkelen en een weerstand opbouwen
 • noem een ander woord voor weerstand
  resistentie
 • nadeel van vooral breedspectrum antibiotica?
  ook in het lichaam thuishorende bacteriën worden gedood
 • noem verschillende antibiotica's
  - amoxicilline ( clamoxyl)
  - doxycilline ( vibramycine)
  - fenoxymethylpenicilline  ( acipen)
 • wat zijn anticoagulantia?
  antistollingsmiddelen
 • wat doen die?
  verminderen stolling bloed  
  trombose voorkomen
 • wat zijn antidiabetica
  medicatie die gebruikt wordt bij zorgvragers met diabetes mellitus
  helpen bloedsuiker te verlagen
 • wat doet metformine?
  zorgt ervoor dat de lever de spieren en het vetweefsel gevoeliger worden voor insuline     dit zijn de orale antidiabetica
 • wat zijn de parenterale diabetica's?
  de insulines    deze stoffen kunnen niet door het maagdarmkanaal worden opgenomen omdat het eiwitten zijn
 • welke insulines?-
  - ultrakortwerkende
  - kortwerkende
  - middellangwerkende
  - langwerkende insuline
  - mix insulines   mengsel kort en lang
 • noem een ultrakortwerkende insuline
  aspart
 • noem een kort werkende insuline
  actrapid
 • noem een langwerkende ;insuline
  detemir
 • anti epileptica
  ter voorkoming van een epileptische aanval
  vaste tijden om een spiegel op te bouwen
 • wat zijn corticosteroïden?
  bij autoimmuumziekten
  afgeleid van de bijnierschorshormonen
  onderdrukken van de verschijnselen van ontstekingen
 • bij welke ziekten corticosteroïden ?
  astma, reuma, COPD

  bekendste is prednison
 • cytostatica?
  therapie tegen kanker
  remmen de groei van snelgroeiende kwaadaardige cellen
 • wat is diuretica?
  ;ontwateringsmiddelen
  zetten de nieren aan tot verhogen van de urineproductie
  vochtafdrijfend
 • waneer diuretica?
  bij oedeem en hoge bloeddruk
  meestal in de ochtend ter voorkoming verstoring nachtrust
 • noem een diuretica
  furosemide   lasix
 • wat zijn hormonen?
  stoffen gemaakt door de klieren
  wanneer deze niet gemaakt worden vervanging  bv thyrax
 • wat is laxantia?
  laxeermiddelen  bevorderen de ;ontlasting
  langdurig gebruik gaan de darmen minder goed werken
 • waarom maagmiddelen?
  ter bescherming van het maagslijmvlies
  of productie maagzuur te remmen ( omeprazol)

  om bijwerkingen van andere medicatie te remmen  door gebruike van NSAIDS

  soms maagklachten door bacterie  helicobacter pylori
 • middelen die bloeddruk bevorderen
  bloeddruk verhogend:
  bloeddruk verlagend
 • oorzaak bloeddruk verlaging?
  slechte werking hart  
  veel bloedverlies
 • wat bij shock?
  dopamine intraveneus
 • gevolg hoge bloeddruk?
  hart en vaataandoeningen veroorzaken
 • welke middelen zijn er tegen diarree?
  loperamide ( imodium)
  actieve kool ( norit)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - verpleegtechnische handelingen

 • 1504908000 Infusie - therapie

 • Wat is het voordeel van een drie-weg kraantje?
  * kun je meerdere lijnen op aansluiten ( vocht + medicatie )
 • Wat is de werking van een terugslagventiel?
  * zorgt ervoor dat infuusvloeistof niet wegloopt
 • Gradaties van flebitis ( aderontsteking )
  * graad 0: geen symptomen
  * graad 1 : roodheid ( 0- 4 cm )
  * graad 2 : pijnlijke insteekopening met roodheid/ warmte en oedeem ( 2,5- 4 cm)
  * graad 3: pijnlijke insteekopening met roodheid/warmte en oedeem/ zwelling en verharding,      venen voelbaar ( 4-7,5 cm)   
  * graad 4: zelfde als graad 3 alleen groter ( groter dan 7,5 cm)
  * graad 5 : pussende insteekopening + dezelfde symptomen als bij graad 4
 • Welke interventies neem je bij flebitis
  * infuus verwijderen/na overleg met arts.
  * arm hoog legegn
  * arts waarschuwen
  * toepassen koude / vochtige kompressen
  * overwegen medicamenteuze behandeling     
  * bij pussende insteekopening kweek afnemen
 • Moet elk medicijn opgelost worden in een oplossing?
  * ja medicatie per infuus moet verdund worden
 • Welke controles voer je uit bij toedienen van medicatie per infuus?
  * de regel van 5
 • Welke indicatie zijn er voor een perifeer infuus?
  * vocht toedienen ( voor- tijdens - na OK )
  * voeding toedienen ( bij aandoeningen aan maag-darmkanaal)
  * medicatie toedienen ( snellere werking ) 
  * bloedtransfusie
  * bloedafname
  * herstellende zuur/base verhouding
 • Verschillende  naalden en toedieningssystemen
  * venflon
  * butterfly 
  * port a cart
  * lange lijn
 • de meest gebruikte isotone vloeistoffen zijn?
  * fysiologisch zout 0,9 % ( nacl )
  * glucose-zout oplossing
 • Wat zijn de voordelen van een continu infuus?
  * bij een af en toe infuus is flebitis groter
  *  minder kans op infectie
  * dosis komt gelijkmatig binnen
  * minder belastend voor de vaten
 • Nadeel van een infuus?
  * vrijheidsbeperkingen
 • Welke medicatie kan per infuus toegediend worden?
  * lasix ( vochtafdrijvend ) 
  * propofol ( slaapmiddel) 
  * lanoxin ( bij hartfalen)
  * antibiotica
  * eferdrine ( bloeddrukverlagend)
 • Wat zijn aandachtspunten bij medicatie toediening per infuus?
  * is de medicatie verenigbaar met de vloeistof die er al in zit?
  * controleer of het infuus niet s.c loopt
  * voordat je medicatie toedient dien je eerst een isotone vloeistof toe. 
  * zorg voor gelijkmatige toediening
  * altijd patiënt controleren observeren/rapporteren
  * altijd rapporteren wat je toediend
 • Wat doe je bij complicaties bij infuus toediening?
  * bij s.c lopen van het infuus : infuus op andere plaats prikken.
  * bij over-vulling van het vaat-stelsel : infuus stopzetten, arts waarschuwen, vochtafdrijvend toedienen, zuurstof geven bij benauwdheid
 • Met welk medicijn wordt een venflon door gespoten?
  * Nacl
 • Welke complicaties kunnen optreden bij iemand met een infuus?
  * infuus loopt s.c
  * flebitis/ tromboflebitis
  * sepsis
  * infectie rondom insteekopening
  * luchtembolie
  * overvulling van vaatstelsel
  * allergische reactie
 • Rapportage bij infuustherapie
  * datum start infuus
  * welke vloeistof
  * maat venflon
  * wie heeft het aangesloten
  * sticker: welke medicatie zit erin    
  * wanneer wisseling van lijn- afsluitdopje
 • Waarom wordt infuuslijn door gespoten?
  * voor de toegankelijkheid te behouden
  * beoordelen of vloeistof niet s.c loopt
 • Observatie na verwijderen infuus

  * zijn er ontstekingsreacties
  * nabloeden
 • Wat zijn de oorzaken van een flebitis?
  * onhygiënisch handelen
  * vaatwand irritatie doordat naald er tegen aan drukt
  * naald zit er te lang in ( altijd na een week nieuwe naald inbrengen)
 • Welke verpleegkundige observaties zijn er nodig bij een bloedtransfusie
  * hoofdpijn
  * jeuk
  * temperatuur
   dit kan duiden op transfusiereactie, er kan sprake zijn van een allergie of bloedafbraak of over-vulling van vaatstelsel
 • Wanneer wordt er gekozen voor een Port a cat?
  * als iemand vaak 'aangeprikt 'moet worden
  * bij slechte vaten
  * als er weinig aders zijn om aan te prikken  
  * bij vaatwand prikkelende stoffen
  * bij langdurig gebruik
  Minder kans op infecties / ontstekingen  
 • Wat is een perifeer infuus?
  * is een systeem waarmee met behulp van een naald en korte katheter in een perifere vene ( ader) wordt ingebracht.
 • Wat is parenteraal?
  toediening buiten het maag-darmkanaal
 • Waar bestaat infuusvloeistof voornamelijk uit?
  * oplossingen van een of meer vaste stoffen in water
 • Wat is een Isotone oplossing?
  * er zitten evenveel opgeloste stoffen in als het bloedplasma ( nacl 0,95)
 • Wat is een hypotone oplossing?
  * zijn er minder opgeloste stoffen in de vloeistof dan in het bloedplasma ( nacl 65%)
 • Wat is een hypertone oplossing?
  * er zitten meer opgeloste stoffen in dat in het bloedplasma ( tpv : totale parenterale voeding )
 • Wat is een neutrale PH waarde?
  * 7
  Is de Ph waarde lager is de vloeistof zuur
  Is de Ph waarde hoger dan is d vloeistof basisch of alkalisch  
  Normale Ph waarde van het bloed is : tussen de 7,35-7,45 
 • Wat is alkalose?
  * je PH waarde is te hoog

  Ph in het bloed is hoger dan 7,45
 • Wat is Acidose?
  * verzuring in je lichaam

   Ph waarde lager dan 7,35 ( bloed is te zuur )
 • Welke organen spelen een belangrijke rol bij het op peil houden van de zuurgraad ( PH )
  * de nieren
  * de longen
 • Onder welke wet valt infuus inbrengen?
  * Wet BIG
  opdracht moet door een arts gegeven worden, vp mag deze handeling uitvoeren mits bekwaam
 • Waar bestaat een toedieningssysteem uit ( infuus-therapie )
  * de spike: kunststof naald waarmee de infuus-zak wordt aangeprikt
  * de lijn
  * druppelkamer
  * rollerklem
  * luerlock verbinding
 • Wat is een infuuspomp?
  * elektrische apparaat dat precies de ingestelde hoeveelheid vloeistof in de infuus-canule laat pompt. ( druppels per minuut of in ml per 24 uur )
 • Wat is een perfusor?
  * is een speciale infuuspomp. ( spuitpomp ) voor kleinere hoeveel heden
 • Wat is tromboflebitis?
  * naast een flebititis ( ontsteking ) aan een ader kan zich ook een stolsel vormen, dan noemen we dit een tromboflebitis.
 • Wat moet je doen na een prik-accident?
  * wond laten bloeden+desinfecteren
  * melden
 • Wat zijn complicaties van het infuus?
  * sepsis ( bloedvergiftiging )
  * luchtembolie  ( hoeveelheid lucht is in het vaten-stelsel gekomen 
  Gevaar voor de zorgvrager  
 • Wat is een infuus met een bufferfunctie?
  * deze helpt de zuurgraad in het bloed te normaliseren
 • Hoe kun je zien of een infuus intravasaal of subcutaan loopt?
  * als je de infuus-zak lager houdt dan de insteekopening, gaat het bloed het infuus-systeem teruglopen. Bij s.c. ontstaat er oedeem bij de insteekopening
 • Wat is het verschil tussen het toedienen van packed cells ( pc ) , albumine en bloedplasma?
  * bij packed cells geef je erytrocyten ( rode bloedcellen)
  * bij albumine geef je specifiek 1 eiwit uit het bloed
  * bij bloedplasma dien je het vocht uit het bloed toe met daarin stollingsfactoren albumine en alle in plasma opgeloste stoffen.
 • Wat is het verschil tussen een venflon, butterfly, en een PAC naald?
  * venflon is een infuusnaald waarbij na het aanprikken een flexible canule achterblijft in de vene  dus geen naald
  * butterfly blijft de holle metalen naald achter na het aanprikken
  * PAC naald heeft een haakse hoek en wordt gebruikt bij het aanprikken van een port a cath
 • Wat is het verschil tussen PVV en TPV?
  * PVV wordt via een perifeer infuus gegeven en bevat niet alle voedingsstoffen omdat de perifere vaten de hypertone vloeistof niet kunnen verdragen
  * TPV wordt via een CVC gegeven en bevat wel alle voedingsstoffen
 • Met donoren uit welke bloedgroep zijn ze extra blij bij de bloedbank?
  * o rhesus negatief en AB als plasmadonor
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

welke verschillende soorten ademhaling:
Cheyenne stokes
traag beginnen – sneller – stilstaan (en weer opnieuw)
voor overlijden.

Kussmaul
heel diep in en uit ademen
> diabetes


Apneu
ademhaling stop


Dyspneu
Benauwdheid


Hyperventilatie
Diep in en uitademen


Hypoventilatie
Oppervlakkig ademen
welke vingers beste prikken
middel en ringvinger
complicaties diabetes
 • ogen (retinopathie)
 • hart- en bloedvaten (hoge bloeddruk, hartinfarct, beroerte)
 • nieren (nefropathie)
 • zenuwen (neuropathie)
 • voeten (diabetische voet)
 • maagklachten
 • erectiestoornissen
waarom iemand met een pancreascarcinoom  icterus?
via de gal gaat de bilirubine ( in lever aangemaakt) door naar de darmen
als door een tumor in de pancreas deze weg wordt geblokkeerd, kan de gal niet meer naar de darmen
hierdoor hoopt bilirubine zich op in de huid geeft gele kleur
en donkere urinekleur
leikleurige ontlasting en jeuk
welke observaties bij oedemateuze hemoragische vorm pancreatitis
- luchtweg vrij
- ademhaling
- bloeddruk  pols diurese   extremiteiten 
-neurologsiche controle
- pijnscore
welke zorg heeft zv nodig met oedemateuze hemoragische vorm pancreatitis
- snelle diagnose  behandeling levensbelang 
- goede observatie vitale functies
-shockbestrijding bloed calcium houdende infuus en  plasma
-niets per os    parentale  voeding!!
-afzuigen en overhevelen maagsap dmv maagsonde
-bedacht zijn op complicaties   bloedingen, abcesvorming,  peritonitis  
     buikvl ontsteking
waar subcutane injectie?
bovenbeen  arm en buik
waneer overvulling bloedvaten door sonde?
als zv al hartproblemen heeft
pompfunctie onvoldoende
bij overvulling zv kortademig,  bloeddruk eerst stijgen dan dalen

inloopsnelheid naar beneden brengen en diuretica
welke reacties bij een allergische reactie?
tachycardy
daling tensie
shock
dyspnoe
dyspneu
ademnood  kortademigheid