Summary Class notes - virale ziekten

Course
- virale ziekten
- 2020 - 2021
- Ugent
- Diergeneeskunde
414 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - virale ziekten

 • 1600725600 inleidingsles

 • Waaruit bestaat niesziekte?
  Felien herpesvirus type I
  felien calicivirus

  verder nog een bacterie: chlamydophila psittaci
  omgevingsfactoren: ventilatie, schimmel, stof
  samentroepen
 • Hoe groot is het felien herpesvirus type I?
  180 nm
 • Wat voor soort virus is resistenter: met of zonder envelop?
  Zonder envelop, minder herkenningsplaatsen
 • Bevat het felien herpesvirus type I een envelop?
  Ja
 • Is het felien herpesvirus type I resistent?
  Nee, omdat het dus een envelop heeft
 • Hoe kun je het felien herpesvirus type I kapot maken?
  Gevoelig aan detergenten en de meeste desinfectantia--> komt weer door het envelop
 • Wat is een biotype?
  Als je het injecteert, krijg je altijd dezelfde symptomen
 • Wat is een serotype?
  Dier A krijgt 1 isolaat en dier B krijgt een ander isolaat. Als je dan crossing doet waarbij de antistoffen van dier B isolaat A kan herkennen en andersom, dan is er maar 1 serotype
 • Hoeveel serotypes heeft het felien herpesvirus type I?
  1
 • Hoeveel biotypes heeft het felien herpesvirus type I?
  1
 • Is het felien herpesvirus type I een DNA of RNA virus?
  Dubbelstrengig DNA
 • Hoe werkt de replicatiecyclus van alfaherpesvirussen?
  Eerst binden de suikerstructuren van het virion op de eiwitten van de celmembraan. Dit is een zwakke binding. Daarna binden de eiwitten daaronder aan de eiwitten van de celmembraan. Dit is een sterke binding. Dan versmelt de envelop met de celmembraan en gaat het kapsied door het cytoplasma heen naar de kern. Daar komt het DNA eruit via een gat in het kapsied. Dan wordt het in meerdere fasen afgelezen. Eerst voor regulatie virale en cellulaire transcriptie, dan dat ook maar met nucleotide synthese en DNA replicatie. Dan kapsied eiwitten en envelop eiwitten.
  Dan komt het weer via een gat van het kapsied naar binnen. 
  Daarna kan het niet meer via het gat in de kernmembraan naar buiten, dus daar krijgt het een envelop en die gaat er daarna weer eraf om in de celmembraan weer een envelop te krijgen en dan heb je weer virions
 • Hoe zorgt het felien herpes virus ervoor dat de cel niet dood gaat?
  Door anti-apoptosen aan te maken. De cel wil dood om de rest van het organisme te beschermen tegen het virus.
 • Hoe gaat het kruipen bij het felien herpes virus type I?
  Het heet celgeassocieerd spreiden. Hierbij haakt de geïnfecteerde cel eerst met eiwitten vast aan een niet geïnfecteerde cel. Daarna ontstaat er een poort tussen de 2 membranen zodat het virus van de ene cel ook naar de andere cel kan gaan zonder daarvoor uit de cel te komen en het immuunsysteem de alarmeren
 • Wat is de pathogenese bij primoinfectie van felien herpes virus type I?
  Stadium 1: lokale vermeerdering in bovenste ademhalingswegen en conjunctiva
  stadium 2: viremie kitten
  stadium 3: vermeerdering in inwendige organen

  stadium 2 en 3 hoeven niet te gebeuren
 • De mucus heeft aardig grote gaten. Waarom is dit toch geen probleem bij het beschermen van het lichaam tegen virussen (die kleiner kunnen zijn dan de gaten?
  De mucus capteert positief en negatief geladen deeltjes. De envelop van een virion is negatief geladen en wordt dus ook gecapteerd
 • 1600812000 les 2 kat

 • Welke dingen kunnen de mucuslaag kapot maken?
  - temperatuursverschil
  - pollen, via proteasen--> zitten erin omdat pollen mannelijke gameten zijn en de vrouwelijke gameten zitten beneden aan de stamper.... Dus die gameten moeten erbij komen
  - bacteriën, ook via proteasen
  - stof
 • Welke barrières moet een herpesvirus overwinnen om binnen te komen?
  - mucuslaag
  - epitheellaag--> via openingen in de epitheellaag. Receptor zit basolateraal

  - basaalmembraan--> gaan ze vaak niet doorheen.
  EHV-1 kan hiervoor leukocyten gebruiken
  - SHV1, HSV1, BHV1, FHV1--> infecteren fibroblasten--> zijn het destructiefst
 • Wat gebeurt er 2-5 dagen nadat het FHV1 het lichaam binnen is gedrongen?
  Macrofagen, monocyten en neutrofielen die het virus onder controle proberen te krijgen--> veel collateral damage, vooral door neutrofielen
  Door die collateral damage komen er bacteriën in  
  Eerst heb je een overreactie van het innate immuunrespons
 • Wanneer krijg meer problematiek met infecties?
  Bij een hogere infectiedruk
  bij jongere dieren
 • Wanneer komt er actieve immuniteit bij FHV1?
  Na 7 dagen, gaat met IgA, ook nog eens resistent tegen proteasen
  gaat allemaal via BALT. APC activeert Bcel, activeert Th2, Bcel kloneert--> homing proces--> sIgA en IgG
  IgG zit er vooral bij de long
 • Wat is het verschil tussen IgG en IgA?
  IgG blijft lang aanwezig
  IgA gaat snel weer weg
 • Waarom gaat IgA weer snel weg?
  Als het zou blijven, zou het te veel energie vergen en veel lokale immuniteit is eigenlijk pijnlijk (opgezette lymfeknopen)
 • Wat doen antistoffen met de geïnfecteerde cellen (envelop versie)?
  Ze merken de cel voor destructie. Daarna kan het complement systeem erbij komen en daarvan slaat C3b gaten in de celmembraan
  Fc deel van antistoffen kan ook neutrofielen activeren die dan proteasen uitgooien
 • Hoe herkennen cytotoxische T-lymfocyten de geïnfecteerde cellen?
  MHC I met een ander epitoop erop
  = een sniper
  --> doet het in een vroeg stadium waarbij er nog geen virus is aangemaakt--> voor herstel van ziekte
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe gaat de preventie van het Schmallenbergvirus?
- geïnactiveerd vaccin, voor dekking en tijdens dracht
- vectorbestrijding--> gaat via insecten
Wat is de pathogenese van het Schmallenbergvirus?
- replicatie in perifere weefsels
- gaat ook naar foetale bloedcirculatie en repliceert daar in CZS
- misvormingen bij foeti--> doodspuiten
Waartoe behoort het schmallenbergvirus?
Familie bunyaviridae
genus orthobunyavirus
Moet je schapen vaccineren tegen blue tongue virus?
Het is niet verplicht, maar wel aan te raden
Wat is de kliniek van scrapie?
Eerst onrustig, zit in hersenen--> uiteindelijk dood
Hoe kun je ORF (besmettelijke ecthyma) bestrijden?
- vaccinatie (maar niet in België
- scarificatie--> levend virus afkrabben en aan ander dier geven zodat het niet op de muil komt
Waar moet je aan denken bij besmettelijke ecthyma?
Handschoenen dragen, tis een zoönose
Waartoe behoort besmettelijke ecthyma?
Familie poxviridae
genus parapoxvirus
Hoe gaat de diagnose van visna maedi?
Opsporen van antistoffen met ELISA
--> positieve dieren afmaken
Wat is de pathogenese van visna maedi?
Ding gaat naar de longen toe en de longen worden daarna geïnvadeerd door T-lymfocyten--> geen plek meer voor andere cellen--> sterfte