Summary Class notes - virologie

Course
- virologie
- Kristien Van Reeth
- 2018 - 2019
- Ugent
- Diergeneeskunde
362 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - virologie

 • 1550012400 inleiding+gedeelte algemene eigenschappen van virussen

 • Hoe groot zijn virussen?
  15 tot 400 nanometer
 • Kunnen virussen vermeerderen op een synthetische voedingsbodem?
  nee
 • Hebben virussen ribosomen?
  nee
 • Hebben virussen een metabolisme?
  nee
 • Zijn virussen gevoelig aan interferon?
  ja
 • Zijn virussen gevoelig aan antibiotica?
  nee
 • Welke virussen zijn het grootst?
  pokkenvirus
 • Welke virussen zijn het kleinst?
  picornavirus (waaronder polio)
 • Wat is een virion?
  extracellulair viruspartikel
 • Wat is een virus?
  intra- en extracellulaire virus(deeltjes)
 • Wat is een viroid?
  plantenvirus
 • Wat zijn kapsomeren?
  de identieke morfologische eenheden waaruit het kapseid is opgebouwd, kunnen bestaan uit één of een combinatie van virale eiwitten
 • Wat zijn peplomeren?
  uitsteeksels op het oppervlak van virussen met een envelop
 • Wat is nucleokapsied?
  geheel van nucleïnezuur en eiwitomhulsel binnenin virion
 • Wat is het kapsied?
  eiwitmantel die het nucleïnezuur omgeeft
 • Hoe kun je virussen zichtbaar maken?
  - met een elektronenmicroscoop, wel in metaalzoutoplossing, anders is er geen contrast en niet te veel metaalzoutoplossing, want dan zijn ze ook niet zichtbaar
  - cryo-elektronenmicroscopie, geen kleuring nodig, minder beschadiging aan het virus, hogere resolutie
  - X-straal kristallografie, werkt het best voor kleine virussen, hele hoge resolutie, je kunt zelfs de eiwitstructuren los in kaart brengen
 • Welke vormen van symmetrie kunnen er zijn in virussen?
  - helix
  - iecosaheder
 • Wat is een eicosaheder?
  20 gelijkzijdige driehoeken, 12 hoekpunten, 30 ribben.
  Symmetrie tegenover 3 rotatieassen
 • Wat zijn voorbeelden van virussen met een eicosaheder?
  poliovirus
  adenovirus
 • 1550098800 algemene eigenschappen van virussen

 • Wat zijn voorbeelden van virussen met een schroefvormige symmetrie?
  - tabaksmozaïekvirus
  - influenzavirus
  - kogelvirus
 • De meeste virussen met schroefvormige symmetrie hebben een envelop en RNA
 • Welke virussen hebben een complexe symmetrie?
  pokkenvirus, met 2 enveloppen
  bacteriofaag T4 van E. coli
 • Hoe ziet een bacteriofaag eruit?
  de basaalplaat heeft vezels die zorgen voor de vasthechting aan de bacterie
 • Geef het schema van de virale genomen
  en retrovirus is buiten de cel gemaakt van RNA, en binnen de cel van DNA. RNZ en DNZ is RNA en DNA
 • Geef voorbeelden van ds DNA virussen zonder envelop
  papovaviridae
  adenoviridae
 • Geef voorbeelden van ss DNA virussen zonder envelop
  parvoviridae
 • Geef voorbeelden van ds DNA virussen met envelop
  herpesviridae
  pokviridae
 • Geef voorbeelden van ds RNA virussen zonder envelop
  reoviridae
 • Geef voorbeelden van ss RNA virussen zonder envelop
  picornaviridae
 • Geef voorbeelden van ss RNA virussen met envelop
  paramyxoviridae
  orthmyxoviridae
  rhabdoviridae
  retroviridae
  arenaviridae
  coronaviridae
  bunyaviridae
  togaviridae
 • Welke soorten virale eiwitten zijn er?
  niet structureel wordt gewoon aangemaakt bij de vermeerdering
 • Wat kan de rol zijn van een structureel viraal eiwit?
  - bescherming van de virale nucleïnezuren
  - vasthechten aan specifieke receptoren op de gastheercel
  - stimuleren van antistoffen, hiervoor zijn de externe eiwitten het belangrijkst
 • Welke eiwitten zijn de externe eiwitten bij het influenzavirus?
  hemagglutininine
  neuraminidase
  het buitenste deel van de matrix eiwit
 • Welke eiwitten zijn de niet-structurele eiwitten bij het influenzavirus?
  NS1
 • Wat zijn de externe eiwitten van het vesiculaire stomatitis virus?
  G proteïne
 • Wat zijn de niet-structurele eiwitten van het vesiculaire stomatitis virus?
  heeft het niet, alle 5 de eiwitten zijn structureel
 • Wat zijn de criteria voor classificatie van virussen?
  1) uitzicht van nucleïnezuur
  2) uitzicht van virion
  3) bijkomstige dingen
 • Wat is antigene verwantschap?
  In welke mate antistoffen opgebouwd tegen virus A ook met virus B en virus C kunnen reageren
 • Wat is genetische verwantschap?
  % homologie in genoom van virus A in vergelijking met virus B of C
 • Wat is het verschil tussen een virusisolaat en een virusstam?
  Een virusisolaat is een virus dat je uit een organisme hebt gehaald en hebt gekweekt, maar waar je verder niet veel over weet.
  Een virusstam is een virus dat je uit een organisme hebt gehaald en hebt gekweekt en waar je een groot aantal karakteristieken van het virus van weet
 • Wat zijn de eigenschappen van de familie van de parvoviridae?
  - ssDNA, lineair, ongeveer 5 kb
  - kubische symmetrie
  - 16-26 nm, geen envelop  
  - heeft meerdere leden met antigene verwantschap
  - zeer resistent in omgeving
  - voorkeur voor cellen met hoge DNA activiteit-->mitose--> cellen beenmerg, lymfopoietisch systeem, darmcrypten
  - hemagglutinerende activiteit
  - geen leden met verticale overdracht
 • Welke genera zijn er binnen de subfamilie van de parvovirinae?
  parvovirus
  erythrovirus
  dependovirus  
  amdovirus
  bocavirus
 • Wat veroorzaakt het feliene parovirus?
  haemorrhagische enteritis en fibrinestolsels in de darm van de kat
 • Wat veroorzaakt het porcien parvovirus?
  foetale sterfte en mummificatie
 • Wat veroorzaakt B19 virus bij de mens (is ook een parvovirus)?
  koorts en huiduitslag bij kinderen
 • Wat zijn de eigenschappen van de familie van de papillomaviridae?
  dsDNA, circulair, 8kbp
  kubische symmetrie
  45-55nm, geen envelop
  veroorzaakt wratten
  - zeer resistent aan fysische en chemische agentia
  - tropisme voor verhoornd epitheel of slijmvliezen
  - niet te kweken in celculturen
  - chronische infectie
 • Wat zijn de belangrijke leden van de familie van de papillomaviridae?
  humane papillomavirussen 
  - HPV 1, 4 --> wratten op voetzolen
  - HPV 2, 3, 10 --> wratten knieën, vingers
  - HPV 6, 11, 16, 18 --> ano-genitale wratten en associatie met baarmoederhalskanker

  boviene papillomavirussen
  - BPV 1-14 maar niet 4: huid, tepels, genitaliën, neusspiegel
  - BPV 4 bovenste deel spijsverteringsstelsel

  equiene papillomavirus: 2 typen--> huidwratten

  hondepapillomavirus: 4 typen--> orale slijmvliezen
 • Wat kan de oorzaak zijn van equiene sarcoied?
  BPV 1 en 2
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.