Summary Class notes - Voeding

Course
- Voeding
- S.J. van Dorrestein
- 2016 - 2017
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Gezondheidswetenschappen
300 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Voeding

 • 1563055200 HC 1 Macronutrienten

 • Wat is anabolisme?
  opbouw van kleine naar grote moleculen, kost energie (ATP)
  bijv. fotosynthese CO2 + H2O + zonlicht> monosacharine + O2
 • Wat is katabolisme?
  afbraak van grote naar kleine moleculen, levert energie (ATP)
  bijv. celademhaling: monosacharine + O2> CO2 + H2O + energie
 • Welk voedingsmiddel draagt het meeste bij aan de energieconsumptie in Nederland?
  Granen en graanproducten
 • Wat is de definitie van een Kilocalorie?
  eenheid om energie te meten: energie nodig om de temperatuur van 1 kg water 1 graden Celsius te doen stijgen

  1kcal = 4.18kJ
 • Hoeveel wordt er verbrand met een calorimeter?
  4,2 kcal KH, 5,6 kcal eiwit, 9,4 kcal vet
 • Hoeveel kcal bevatten eiwitten, koolhydraten, vetten en alcohol?
  eiwit: 4 kcal
  koolhydraten: 4 kcal
  vet: 9 kcal
  alcohol: 7 kcal
 • hoe zijn de energieprocenten verdeeld bij de oermens?
  vet: 28-47%
  KH: 22-40%
  eiwitten: 19-35%
 • Hoe zijn de energieprocenten verdeeld bij de mens van nu?
  vet: 30%
  KH: 55%
  eiwit: 15%
 • Wat is energie-dichtheid?
  energie/gram, per voedingsmiddel, meeste invloed heeft de gehalte water en vet
 • Wat zijn de trends in voeding in Nederland?
  dalende energie, stijgende eiwitten, dalend vet, stijgende koolhydraten, stijgende mono- en disachariden
 • Wat zijn de belangrijkste energiebronnen in Nederland gekeken naar energie%?
  45% energie inname  uit koolhydraten
  34% vet
  16% eiwitten
 • Hoe is de vetinname verdeeld in nederland gekeken naar energie%?
  saturated vet: 13%
  unsaturated vet: 18%
  transvetten: 1%
  overig: 2%
 • Wat is de ADH van Koolhydraten?
  40-70%
  Ondergrens: spierweefselafbraak, 130g glucose nodig voor hersenen
  bovengrens: mogelijk te weinig eiwitten/vetten
 • Wat valt er onder de monosacchariden?
  glucose, fructose, galactose
 • Wat valt er onder de disacchariden?
  2 monosachariden
 • hoe gaat de cyclus van koolhydraat metabolisme?
  Koolhydraten> monosachariden> in vili dunne darm na KH vertering> naar lever via poortader> galactose en fructose worden geconverteerd tot glucose> glycogeen
 • Hoe gaat de regulatie van bloedsuiker?
  hoge bloedsuiker> pancreas> insuline>  stimulatie glucose opname van bloed> weefsel cellen& omzetting glucose in glycogen in lever> verlaging bloedsuiker

  Lage bloedsuiker> pancreas> gucagon > stimulatie glycogen breakdown> omzetting glycogen in glucose> verhoogt bloedsuiker
 • Wat gebeurd er wanneer iemand te veel (KH) eet?
  KH worden omgezet in glucose welke worden opgeslagen in vet, lever en spierweefsel slaan het op als glycogenvooraad
 • Wat zijn je energiebronnen 2-3u na een maaltijd?
  > glycogen voorraad in lever en spier, wordt omgezet tot glucose, > energie voor hersenen, zenuwstelsel en rode bloedcellen en andere cellen
  > vetvoorraad, wordt omgezet in vetzuren> energie voor andere cellen
 • Wat zijn je energiebronnen bij langdurig vasten (24u) ? (>glycogeen voorraad uitgeput)
  > breekt eiwitten af tot aminozuren voor synthese van glucose> nodig voor hersenen en zenuwstelsel 
  > lever zet vet om in ketone bodies> alternatief energy source voor hersenen> verlaagt de afbraak van lichaamseiwitten. 
 • Wat gebeurd er als de glycogeen voorraad is uitgeput?
  > lichaamseiwitten, worden omgezet in aminozuren> stikstof verlaat het lichaam via urine, glucose ontstaat, ketone bodies ontstaan> Energie voor hersenen, zenuwstelsel, rode bloedcellen en andere cellen
  >Lichaamsvet wordt omgezet in vetzuren> ketonebodies ontstaan > energie voor andere cellen
 • Wat is er verstoord bij diabetes type 1?
  > immuuncellen vernietigen beta-cellen> pancreas kunnen geen insuline secretie uitvoeren> glucose kan cellen niet in> glucose stijging in bloed
 • Wat is er verstoord bij diabetes type 2?
  > Pancreas secretie maakt wel juiste insuline aan> insuline resistentie> glucose kan cel niet in> glucose stijging in bloed
 • Wat meet de Glycemische index? (GI)
  > snelheid bloedglucose stijgt na eten
  > maximale hoogte van bloedglucose
  > snelheid bloedglucose daling

  > stijging glucose na 50g product tov. referentie
 • Wat zijn nadelen van GI?
  > veel variatie in vaststellen GI
  > relatief weinig voedingsmiddelen bekend
  > geen info op verpakkingen
  > beïnvloed door: - andere bestanddelen maaltijd, bereidingswijze, metabolisme

  Meerwaarde onduidelijk
 • Wat zijn de 3 monosacchariden?
  Glucose> dextrose, druivensuiker
  Fructose> fruit, honing (40%), groente, 2,5x zo zoet dan glucose
  Galactose> Melkproducten (gebonden aan glucose als lactose)
 • Wat zijn de 3 disachariden?
  >Maltose: Glu + Glu >> vertering zetmeer in lichaam, alcohol productie
  > Sucrose, sacharose: Glu + Fruc >> kristalsuiker, bietsuiker  1,5x zoeter dan glucose
  > Lactose: Glu + Galact >> melkproducten
 • Wat zijn hoofdzakelijk de voedingsbronnen van mono- en disacchariden?
  > Niet-alcoholische dranken> suiker- &zoetwaren> zuivel
 • Waaruit bestaan oligosacchariden?
  > 3-10 monosacchariden, veel in peulvruchten
  > niet verteerd in dunne darm, omgezet door bacterie in dikke darm
  > "prebiotica"
  > moedermelk
  > peulvruchten verlaagd LDL cholesterol
 • Wat zijn de 3 polysacchariden?
  > Glycogeen > opslag glucose dieren/mensen
  > Zetmeel  > opslag glucose in planten
  > vezels
 • Wat zijn kenmerken van Glycogeen?
  > functie: opslag glucose mens/dier
  > voeding: klein beetje in vlees
  > sterk vertakt, veel plaatsen voor enzymatische omzetting indien glucose nodig
 • Wat zijn kenmerken van Zetmeel?
  Opslag glucose in plant
  polymeer van 3000 of meer glucosemoleculen
 • Hoeveel energie levert zetmeel?
  > Koolhydraat: 4 kcal/gram
  > verteerbaarheid zetmeel speelt een rol:
 • Wat zijn voedingsvezels?
  > onverteerbaar plantenvoedsel, cellulose
  > nauwelijks/geen energie
  > indeling op basis van oplosbaarheid in water
 • Wat zijn onoplosbare voedingsvezels?
  > niet gefermenteerd door bacterie in de dikke darm
  > veel in graanproducten
  > Effecten in lichaam: houdt water vast> meer bulkt faces, versnelt darmpassage
  > gezondheidseffecten: helpt tegen constipatie, preventie diverticulosis (aanbeien), rol in gewichtscontrole (> energie/volume daling, verzadigingsgevoel stijging)
 • Wat zijn oplosbare voedingsvezels?
  > gefermenteerd door bacteriën dikke darm
  > fruit, groente, peulvruchten
  > Effecten in lichaam: verlagen cholesterol, vertraging passage voeding maagdarmstelsel> vertraging glucose absorptie( preventie DM2), vocht vasthouden en zachtmaken van feces.
  > Gezondheidseffecten: geassocieerd met preventie H&V ziekten en DM2
 • Wat wordt gefermenteerd door bacteriën in de dikke darm?
  > Oligosacchariden & deel oplosbare vezels
  > omzetting in kortketenige vetzuren en gassen
  > vetzuren gebruikt als energiebron (50%: 2kcal/gram)
 • Wat is de aanbevolen hoeveelheid vezels?
  > 30-40 g/d (voedingscentrum)
  > 25 g/d (europees)

  Man 21-23 g/d
  vrouw 18-19 g/d
 • Wat zijn de zoetmakers in voeding?
  > kristalsuiker, 4 kcal/g
  > fructose in honing, 4 kcal/g
  > polyolen/suiker alcoholen/extensieve zoetstoffen 1,6-2,6 kcal/g
  > intensieve/kunstmatige zoetstoffen 0-4 kcal/g
 • Wat zijn de kenmerken van intensieve zoetstoffen?
  > opgebouwd uit aminozuren en methanol
  > 200x zoeter dan sucrose
  > 0-4 kcal/g, kleine hoeveelheid nodig

  > geen aanwijzingen schadelijke gezondheidseffecten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de nadelen van (T)PV?
> kostbaar, duurder dan SV
> groot risico op complicaties
Wat zijn de voordelen van (T)PV:
> iemand voeden
> voedingstoestand verbeteren
> complicaties van slechte voedingstoestand verminderen
Wat zijn de gevolgen van vasten op de darm?
> hypertrofie darmmucosa
> verandering kolonisatieresistentie
> vermindering immunologische afweer darm
> translocatie bacteriën en endtoxinen van darm naar bloed
> verhoogd infectierisico
Wanneer wordt (T)PV gebruikt?
Wanneer enterale voeding: onmogelijk is, contra-indicatie, onvoldoende is
Wat is de samenstelling van (T)PV?
> aminozuren, vetzuren, glucose
> elektrolyten: Na, K, Mg, Ca, Cl
> vitamines en spoorelementen
Hoe wordt (T)PV toegediend?
> via vena subclavia of vena jugularis
> infuuspomp
> gedurende 24 u/dag
> aseptisch werken van groot belang
Wat zijn de nadelen van sondevoeding
> complicaties
> relatief belastend
> sociaal
Wat zijn de voordelen van sondevoeding?
> eenvoudig
> goedkoop
> handhaven integriteit van de darmen
> in stand houden van kolonisatieresistentie
Waaruit bestaat oliomere/monomere vorm?
> klein moleculair
 - eiwitten: korte keten peptiden of aminozuren
 - vetten: kortketen- of middelketen vetzuren
 - koolhydraten: voornamelijk dextrine-maltose
Waaruit bestaat polymere sondevoeding:
> groot moleculair
> intacte eiwitten, vetten, koolhydraten