Summary Class notes - VVG I

Course
- VVG I
- velen
- 2017 - 2018
- Ugent
- Diergeneeskunde
463 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - VVG I

 • 1518649200 les 1 inleiding

 • Hoe kunnen voedselverliezen optreden?
  In ontwikkelingslanden door droogte, sterfte van vee enz.
  In ontwikkelde landen door voorraadbeheer, gaat kapot
 • Hoe ziet de varkenshouderij in belgië eruit?
  - veel gericht op export
  - veel gesloten bedrijven
  - slachtvarkens worden geslacht op 7 a 8 maand
  - 5000 bedrijven
  - 4% van EU
  - 1000 varkens per bedrijf
 • Hoe ziet de rundveesector van België eruit?
  In vlaanderen is er meer melkvee, in Wallonië meer vleesvee
  bij melkvee blijven de vrouwelijke dieren vaak op het bedrijf, mannelijk gaat naar de slacht
  melkproductie is gemiddeld 8.000 liter melk per jaar per koe
  kalfsvlees is al het vlees waarvan het dier nog geen 8 maand oud was en minder weegt dan 185 kg
  70 melkkoeien per bedrijf
  25.000 bedrijven
  eerste kalving bij 2-2,5 jaar
  tussenkalftijd 380 dagen   

  350 vleeskalverbedrijven met 500-600 kalveren per bedrijf--> vooral in vlaanderen
 • Hoe ziet de pluimveehouderij in België eruit?
  - 3e plaats als landbouwhuisdier
  - braadkippen zijn vooral in vlaanderen. Van kuiken (40 g) tot kip (2,5 kg) in 42 dagen--> 6,5 ronden per jaar
  - legkippen leggen 315 eieren per jaar
 • Waardoor komen de meeste integraties in de pluimveehouderij?
  - grote investeringskosten
  - gegarandeerde afzet
  - beter op elkaar afstemmen van schakels in de keten
 • Hoe ziet de kalkoensector in België eruit?
  - industrieel of hobby
  - 1 slachterij
  - er wordt steeds meer vlees gegeten
  - hanen en hennen worden afzonderlijk afgemest. Hennen met 14 weken naar de slacht, hanen met 17-18 weken
 • Welke problemen zijn er vooral in de hobby bij de kalkoen?
  parasitair
 • Welke problemen zijn er voor bij industrieel bij de kalkoen?
  ademhalingsproblemen
 • Hoe ziet de schapenhouderij in België eruit?
  150000 stuks
  meer in vlaanderen
  schapenvlees is 4% van de wereldvleesproductie

  3 vormen
  1. hobbykweek met 1 of een paar dieren
  2. nevenactiviteit, moet wel winst opleveren
  3. hoofdactiviteit, komt weinig voor   
  - vleesproductie is belangrijker dan mest- en melkproductie
  - wol wordt hoofdzakelijk geproduceerd in Australië en Nieuw-Zeeland
  - veel import
 • Hoe ziet de geitenhouderij er in België uit?
  - melkproductie is belangrijk+kaas
  - neemt toe
  - import
  - bio belangrijk
  - 900 bedrijven
  - 30000 stuks in België
 • Hoe ziet de konijnenhouderij er in België uit?
  - vooral in Vlaanderen
  - neemt af
  - lage zelfvoorzieningsgraad
  - beperkte consumptie
  - slachten op 11 weken bij 2,5 kilo
 • Hoe ziet de aquacultuur eruit?
  - is ruim de helft van de vis die gegeten wordt
  - gebeurt voornamelijk in Azië, Zuid-Amerika en Noord-Europa
  - carnivore vissen hebben vismeel en olie nodig voor omega-3-onverzadigde vetzuren, maar dit geeft een risico op ziekten.
  - probiotica worden steeds vaker toegediend om de microflora te onderhouden
 • Wat zijn aquaponics?
  een combinatie van aquacultuur en hydrocultuur
 • Wat is hydrocultuur?
  planten kweken
 • Hoe ziet de bijenteelt eruit?
  - 2e plaats landbouwhuisdier
  - 10-30 kg honing per korf per jaar
 • Wat is een bijenstal?
  aantal korven onder hetzelfde dak
 • Hoe is de ontwikkeling van de varkenshouderij gegaan?
  tot 1880 deed iedereen het zelf, toen kwam er organisatie.
  Vanaf 1945 kwam er voedselzekerheid (was echt goed in de jaren 50)
  sinds 1980 zijn we bezig met verduurzaming.

  side note: we besteden steeds minder geld aan eten nu 10-15% was eerder 70%
 • Wat zijn de voordelen van de intensieve veehouderij?
  - hygiëne 
  - preventie infectieziekten
  - samengesteld voeder voor maximale groei
  - minder belastend voor het milieu
 • Wat zijn de nadelen van de intensieve veehouderij?
  - dierenwelzijn is niet heel goed, al wordt dit wel steeds beter
  - grote bedrijven hebben een grote impact op de omgeving
  - veel antibioticagebruik
  - grote impact bij ziekte of contaminatie
 • Aan welke criteria moeten biologische bedrijven voldoen?
  - geen scheikundige meststoffen
  - geen chemische onkruidbestrijding
  - geen preventieve diergeneesmiddelen
  - beperkt aantal dieren per hectare
 • Wat is kunst- of kweekvlees?
  stamcellen uit spierweefsel in vitro laten groeien
 • Wat is entomofagie?
  insecten eten
 • Wat zijn de voordelen van entomofagie?
  - goede eiwitbron
  - kleine ecologische voetafdruk
 • Wat zijn de nadelen van entomofagie?
  - soms giftig
  - veel allergieën
  - taboe
 • Wat is het verschil tussen contaminatie op het veevoederbedrijf en contaminatie op het veebedrijf?
  Op het veevoederbedrijf is de contaminatie vaak van chemische aard en dit gaat niet weg na verhitting, op het veebedrijf komt het vaak door pathogenen en die zijn wel onschadelijk na verhitting
 • Hoeveel kilo vlees wordt er in België per persoon per jaar gegeten?
  50 kilo, waarvan 45% varken, 25% pluimvee, 20% rund en 10% ander vlees
 • Wat is het verschil tussen netto kilo vlees en bruto kilo vlees?
  Bij bruto weeg je gewoon het karkas, bij netto alleen de delen die eetbaar zijn
 • Welke vleesproducten worden nu minder gegeten dan eerder?
  gevogelte en rund- en kalfsvlees
 • Waarom werd er vanaf de jaren 50 ineens meer vlees gegeten?
  Doordat het makkelijker te bewaren was door de diepvries
 • Hoeveel melk drinken ze in België?
  50 liter
 • Hoeveel eieren eten ze in België?
  90 per persoon per jaar
 • Hoeveel kilo vis eten ze in België?
  10 kilo per persoon per jaar
 • Wat is de verdeling tussen akkerbouw en dieren in België?
  60% dier, 40% plant
 • Wat is het verschil tussen een gesloten bedrijf en een gesloten productiesysteem?
  Bij een gesloten bedrijf worden de biggen op hetzelfde bedrijf gehouden totdat ze naar de slacht gaan. Bij een gesloten productiesysteem kunnen ze wel naar een ander bedrijf gaan
 • Wat doet een afmestbedrijf voor varkens?
  Koopt biggen aan van 10 weken en mest ze vet
 • Wat doet een fokkerij voor varkens?
  hebben zeugen en verkopen biggen wanneer ze 10 weken oud zijn
 • Wanneer zitten zeugen alleen?
  tot 4 weken dracht en wanneer ze aan het spenen zijn dan zitten de biggen ernaast, niet erin, dit om vertrapping te voorkomen
 • Hoeveel biggen krijgt een zeug ongeveer per jaar?
  25-35
 • Wanneer zitten de biggen op de biggenafdeling?
  van 4 tot 10 weken
 • Wanneer zitten de vleesvarkens in de afmeststal?
  10-26 weken
 • Wat is de dagelijkse groei van de vleesvarkens?
  700 gram per dag
 • Wanneer worden zoogkalveren gespeend?
  na 4 maanden
 • Hoe ziet de leghennensector van België eruit?
  - 10 miljoen leghennen
  - ei in broeierij, kipt na 21 dagen uit
  - dan 5 maand op een opfokbedrijf
  - na 6 maand eerste ei
  - 50 weken legperiode
 • Waar staat GGO voor?
  genetische gemodificeerde organismen
 • Wat zijn GGO's?
  micro-organismen die een genetische verandering hebben ondergaan die van nature door voortplanting of natuurlijke recombinatie niet mogelijk was geweest. Het kan gelden voor het product zelf of voor derivaten ervan.
  sojaolie gemaakt van GGO soja is wel een GGO, maar de melk die een koe maakt die dit eet is geen GGO
 • Wat zijn de voordelen van GGO's?
  meer opbrengst en de opbrengst is uniformer
  betere samenstelling
  resistentie tegen ziekten, dus je kunt de planten bespuiten met een totaalherbicide zodat het onkruid dood gaat en de plant blijft leven
  bescherming tegen extreem klimaat
 • Wat zijn de nadelen van GGO's?
  misschien meer allergeen
  transfer van genen uit GGO naar de darmflora
  transfer van genen uit GGO naar onkruid, waardoor een superonkruid wordt gemaakt
  monopolie van enkele multinationals die deze GGO's maken
 • Wat is tracking?
  Als er een probleem is gevonden in het product, wordt er teruggezocht waar het vandaan kwam
 • Wat is tracing?
  Zodra ze weten waar een probleem vandaan komt, gaan ze kijken in welke producten dat nog meer voorkomt
 • Wat is het belang van de diergezondheid?
  - betere technische prestaties en betere slachtkwaliteit
  - minder zoönosen en antibioticum gebruik
  - meer dierenwelzijn
  - meer arbeidsvreugde veehouder, beter imago van de sector
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Vers kenmerken
Vel: glanzend, Glad, Kleurrijk
bolle ogen, Glad, Glanzend
kieuwen: rood, Met doorzichtig slijm
Wanneer moet je het geschoten wild koelen?
Als het 12 uur na het schot wordt vervoerd en wanneer het vervoer 2 uur of langer duurt.
grof wild op 7 graden, Klein wild op 4 graden
Waar moet je bemonsteren op trichinella?
- binnenzijde onderkaak
- uiteinde tong
- onderbeenspier voorpoot- tussenribspier
- middenrifpijlers op overgang pees-spier
Waar moet het label van grof wild aanzitten?
Hiel en kaak
Wanneer mag een verklaring over meerdere dieren gaan?
- zelfde gebied geschoten
- in minder dan 6 uur van elkaar geschoten
- zelfde bestemming
- getekend in vak 4
Vanaf hoeveel emoes, Nandoes of casuarissen moet je het registreren bij het FAVV?
6
Vanaf hoeveel struisvogels moet je het registreren bij het FAVV?
4
Wat is dit?
europese treksprinkhaan
locusta migratoria
Wat is dit?
meelworm
tenebrio molitor
wat is dit?
huiskrekel
acheta domesticus