Summary Class notes - VVG IV

Course
- VVG IV
- velen
- 2020 - 2021
- Ugent
- Diergeneeskunde
325 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - VVG IV

 • 1581289200 inleiding

 • Geef de definitie van daly
  Aantal jaren dat de populatie verliest door de ziekte+jaren in niet perfecte gezondheid door die ziekte
 • Wanneer is er sprake van een uitbraak?
  Onder dezelfde omstandigheden 2 of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron
 • Waar staat CVTI voor?
  Collectieve voedseltoxi-infectie
 • Waardoor krijg je een onderschatting van het aantal CVTI's?
  - diagnostische problemen
  - verband leggen met voeding kan moeilijk zijn, vooral als de symptomen veel later komen
  - gebrekkige en laattijdige melding
  - weinig rapportering bij milde symptomen
 • Waar kun je informatie vinden over terugroepingen van voedsel?
  Website van FAVV
 • 1581375600 1e les internationaal

 • Welke internationale organisaties zijn internationaal bezig met de volksgezondheid?
  WHO
  OIE
  FAO
  WTO
 • Wat is het doel van de WHO?
  Een betere, gezondere toekomst voor alle mensen van de hele wereld
 • Wat zijn de 6 prioriteiten van de WHO?
  1. Vooruitgang in het bereiken van universele gezondheidszorg
  2. bereiken van gezondheidsgerelateerde ontwikkelingsobjectieven
  3. werken aan niet overdraagbare ziekten, mentale gezondheid, geweld, verwondingen, handicap
  4. verzekeren dat alle landen acute gezondheidsrisico's/bedreigingen kunnen detecteren en op een juiste manier reageren, volgens de international health regulations
  5. stijging van de toegang tot kwalitatieve, veilige, en betaalbare medicatie, vaccins, diagnostische testen
  6. socio-economische en omgevingsdeterminanten van gezondheid aanpakken om gezondheid en onevenwichten binnen en tussen landen te verkleinen
 • Wat doet de WHO?
  Heeft leidende rol bij bijvoorbeeld een epidemie
  stelt onderzoeksagenda op
  stellen normen en standaarden op
  geeft technische steun aan landen die het nodig hebben
  monitoren globale gezondheid
 • Wat is de world health assembly?
  Deel van WHO, is het beslissingsorgaan ervan, bepaalt grote strategieën, stelt directeur aan
 • Wat is de executive board?
  Deel van WHO, uitvoerend orgaan
 • Wat is de OIE?
  Wereld diergezondheids organisatie
 • Wat is het doel van de OIE?
  Dieren beschermen en onze toekomst veilig stellen
 • Hoe probeert de OIE zijn doel te bereiken?
  - beheersen van risico's voor de gezondheid en welzijn van land- en zeedieren
  - minimaliseren van geassocieerde gevaren voor de volksgezondheid
  - bescherm onze omgeving en biodiversiteit in een one health aanpak
 • Wat zijn de missies van de OIE?
  - verzekeren van transparantie in de globale dierziekte situatie
  - verterinaire wetenschappelijke informatie verzamelen, analyseren en verspreiden
  - expertise aanbieden, internationale solidariteit creëren bij het bestrijden van dierziekten
  - binnen hun mandaat in de WTO SPS overeenkomst: wereldhandel van dieren en dierlijke producten veilig stellen door het publiceren van internationale dier en dierlijke producten gezondheidsstandaarden
  - verbeteren van wettelijk kader en middelen van nationale veterinaire diensten
  - betere garanties rond voeding van dierlijke oorsprong en promotie van dierenwelzijn, wetenschap gedreven approach
 • Aan welke voorwaarden moet een ziekte voldoen om aangifteplichtig te zijn?
  - snelle verspreiding internationaal
  - tenminste 1 land moet vrij zijn
  - ziekte kan op een betrouwbare manier gedetecteerd worden
  en minimaal 1 van de volgende.....
  - natuurlijke transmissie naar mensen in bewezen en is geassocieerd met serieuze consequenties
  - de pathogeen heeft een significante impact op de gezondheid van landbouw/huisdieren
  - de pathogeen heeft een significante impact op de gezondheid van wildlife
 • Wat is de WAHIS?
  Soort subgroep van de OIE
 • Wat doet de WAHIS?
  - bewaking van ziekten
  - verzamelen van gegevens van de ziekte
  - analyse van de gegevens
  - informatie vrijgeven over de ziekte
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen monsternemingen en inspecties?
Bij inspecties wordt er gekeken naar het proces, bij monsternemingen naar het product
Wat is het MANCP?
Multi annual national control plan
een beschrijving van de strategie van een lidstaat om een efficiënte uitwerking van de controle en handhaving op de naleving van de levensmiddelenwetgeving door operatoren te garanderen
Waar hangt de auditduur vanaf?
- aantal m^2
- aantal personeelsleden
- aantal lijnen
- aantal productgroepen, HACCP studies   
- processen
- combinatieaudits
- multi site met head office
Wat is FFSC 22000?
Food safety system certification--> over de hele wereld
Wat is IFS?
International food standard--> vooral voor duitsland en frankrijk
Wat is BRC?
Brittish retail council--> voor derde partij audits in UK
Waarom hebben levensmiddelenbedrijven hun eigen richtlijnen?
Om ze snel te kunnen veranderen, zou 3 tot 5 jaar duren met ISO
Welke soorten audits zijn er?
- eerste partij audits: komt uit het bedrijf zelf= interne audits--> wel verschillende afdelingen, mag ook door externe consulent
- tweede partij audits: leveranciersaudits
- derde partij audits: certificatieaudits, moet geaccrediteerd worden door BELAC
PM keuring door assistent
- slachthuis of wildbewerkingsinrichting met beperkte capaciteit
- inrichting heeft plaats om vlees met afwijkingen afzonderlijk op te slaan
- officiële dierenarts is minstens 1 keer per dag aanwezig
- prestaties van de assistent worden gemonitored
- risicoanalyse werd uitgevoerd
Hoe lang is het gezondheidscertificaat geldig?
3 dagen