Summary Class notes - W en K

Course
- W en K
- katie oost en kim
- 2015 - 2016
- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen, Nijmegen)
- Lerarenopleiding 2e graad Aardrijkskunde
199 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - W en K

 • 1456095600 de mondiale energie balans col 1 h2 test

 • Wat is de invloed van de zon op ons mondiale weersysteem?
  Röntgenstralingexplosieaan het oppervlak van de zon.
  Je ziet hier een opname van de zon. Hoe kan het eigenlijk dat we daar een beeld van kunnen maken? Vanaf de aarde zien we de zon immers met het blote oog slechts als één witte bol.Let op:Nooit zonder oogbescherming in de zon kijken!
  Dit soort beelden kunnen alleen vanuit satellieten worden gemaakt, met speciale apparatuur die elektromagnetische straling met verschillende golflengtes registreert.
 • Wat zend elektromagnetische straling uit? Wat is elektromagnetische straling?
  • De energie die de zon naar de aarde stuurt bestaat uit elektromagnetische straling. De eigenschappen van deze elektromagnetische straling worden bepaald door de golflengte.
  • Zoals we later zullen zien wordt de samenstelling van de elektromagnetische straling bepaald door de temperatuur van de zon. Dit laatste is belangrijk om te onthouden, want ieder lichaam, ook het onze, zendt elektromagnetische straling (en daarmee energie) uit.
 • Hoe werkt de mondiale energiebalans?
  typ zelf een antwoord
 • Wat is een zwarte straler en waar geeft het inzicht in?
  Deze figuur illustreert hoe het spectrum en de hoeveelheid straling verandert als de temperatuur van een lichaam (de zwarte bol) toeneemt. De grafiek laat zien dat de golfengte van de straling waarvan het meeste wordt uitgezonden steeds korter wordt naarmate de temperatuur hoger wordt.
  De zwarte straler is een natuurkundig gedachtenexperiment. Hetis een (denkbeeldige) bol met een ideaal oppervlak dat alle natuurkundige wetten volledig volgt. Het is een lichaam dat alle elektromagnetische straling absorbeert en bij een gegeven temperatuur een bepaalde maximale hoeveelheid energie voor iedere golflengte afgeeft. Deze zwarte straler geeft ons inzicht hoe het spectrum van de uitgezonden golflengtes verandert naarmate de temperatuur van zo’n zwarte straler hoger wordt.Koelere lichamen zenden elektromagnetische straling uit van een gemiddeld langere golflengte dan hetere lichamen. De zon gedraagt zich vooral voor zichtbaar licht en straling met langere golflengtes redelijk als zwarte straler, maar veel andere lichamen, zoals de aarde, doen dat niet.
 • Wat wordt bedoeld met de term zonneconstante?

  De hoeveelheid zonnestraling (energie) die aan de bovenkant van de atmosfeer gemiddeld invalt, noem je de zonneconstante


  lZonneconstante (‘solar constant’) = 1361 W/m2 De watt (symbool W) is de SI-eenheid van vermogen (energie per tijdseenheid). Een gloeilamp met een vermogen van 60 watt gebruikt een hoeveelheid energie van 60 joule per seconde.
  In werkelijkheid fluctueert de waarde gedurende het jaar: op dit moment in juli rond de 1312 W/m2 en in januari rond de 1412 W/m2 (maar: weinig invloed op klimaatsysteem)
 • Noen het verschil tussen zonneconstante en albedo
  antwoord nog maken
 • geef het verschil tussen zonneconstante en zonne-insolatie
  antwoord nog geven.
 • Benoem de oorzaak voor de jaarlijkse variatie van de zonneconstante.

  - Elliptische baan aarde om de zon, waardoor afstand aarde-zon varieert tussen de 146-152 miljoen kilometer
  - Zonnevlekken cyclus: sterkte zon zelf fluctueert een beetje

  Hoewel dit verschil bestaat is het effect daarvan op het klimaatsysteem op korte termijn (binnen een paar mensenlevens) beperkt, maar we noemen het toch maar even in het geval je het tegenkomt en je gaat afvragen welke invloed dit verschil heeft.
  De zon straalde vroeger minder sterk, en gaat in de toekomst steeds harder stralen. Over ongeveer een miljard jaar wordt het op aarde naar verwachting te heet voor leven: het water zal verdampen.
 • 1457650800 Weer en klimaat college 1

 • Hoe komt het dat de elektromagnetische straling die door de aarde wordt uitgezonden gemiddeld een langere golflengte heeft dan die van de zon?
  Uit de uitleg van de studenten moet duidelijk zijn geworden:
  • De energie die de zon naar de aarde stuurt bestaat uit elektromagnetische straling. De eigenschappen van deze elektromagnetische straling worden bepaald door de golflengte.
  • Zoals we later zullen zien wordt de samenstelling van de elektromagnetische straling bepaald door de temperatuur van de zon. Dit laatste is belangrijk om te onthouden, want ieder lichaam, ook het onze, zendt elektromagnetische straling (en daarmee energie) uit.


  Eigen antwoord: In andere woorden de temperatuur van de zon is hoger dan die van de aarde. Daarom heeft de zon een langere golflengte dan de aarde.
 • Waarin wordt de absolute temperatuur gemeten? Wat zijn hiervoor de algemene regels?
  De absolute temperatuur is de T gemeten in Kelvin. Algemene regels:
  1. De totale uitstraling van een lichaam wordt gegeven door de absolute T tot de vierde macht verheven (T4). Dus als je de T verdubbelt (2x zo groot maakt) zal het lichaam 16 keer meer elektromagnetische straling uitzenden.
  2. Naarmate de absolute temperatuur van een lichaam hoger wordt, straalt het lichaam steeds meer straling met kortere golflengtes uit (het spectrum verschuift van infrarood richting ultraviolet)
 • Wat is een zwarte straler? Waar geeft het ons inzicht in?
  De zwarte straler is een natuurkundig gedachtenexperiment. Hetis een (denkbeeldige) bol met een ideaal oppervlak dat alle natuurkundige wetten volledig volgt. Het is een lichaam dat alle elektromagnetische straling absorbeert en bij een gegeven temperatuur een bepaalde maximale hoeveelheid energie voor iedere golflengte afgeeft. Deze zwarte straler geeft ons inzicht hoe het spectrum van de uitgezonden golflengtes verandert naarmate de temperatuur van zo’n zwarte straler hoger wordt.Koelere lichamen zenden elektromagnetische straling uit van een gemiddeld langere golflengte dan hetere lichamen. De zon gedraagt zich vooral voor zichtbaar licht en straling met langere golflengtes redelijk als zwarte straler, maar veel andere lichamen, zoals de aarde, doen dat niet.
 • Wat laat deze afbeelding zien?
  De figuur laat het gedrag van een zwarte straler (blackbody) zien bij verschillende temperaturen

  Deze figuur illustreert hoe het spectrum en de hoeveelheid straling verandert als de temperatuur van een lichaam (de zwarte bol) toeneemt. De grafiek laat zien dat de golfengte van de straling waarvan het meeste wordt uitgezonden steeds korter wordt naarmate de temperatuur hoger wordt.

 • Wat is de betekenis van de twee doorgetrokken lijnen in figuur 2.5?
  Hoe zie je de invloed van de atmosfeer terug in figuur 2.5?
  Welke andere figuren uit Strahler H2 geven je meer informatie, om de invloed van de atmosfeer beter te kunnen begrijpen?
  Hier zien we het verschil in de samenstelling van de elektromagnetische straling, aan de linker kant zoals die door de zon wordt uitgezonden en de bovenkant van de atmosfeer bereikt, en welke straling vervolgens het aardoppervlak bereikt. Aan de rechterkant zie je de elektromagnetische straling die de aarde uitzendt. Het verschil tussen het spectrum van de zon en het spectrum van de aarde is belangrijk omdat de verschillende soorten elektromagnetische stralingen op een verschillende manier worden geabsorbeerd door de atmosfeer en het aardoppervlak. En dit laatste heeft weer alles te maken met de temperatuur van de atmosfeer.
  Let op de lichtblauwe lijn en de oranje lijn. Dit zijn is het elektromagnetische spectrum zoals een ‘ideale zwarte bol’ zou stralen met respectievelijk de temperatuur van de zon of van de aarde. Zowel de zon als de aarde zijn dus geen ideale zwarte straler – wordt later nog uitgelegd aan de hand van de zwarte bol temperatuur.
 • Wat is de zonneconstante
  De hoeveelheid zonnestraling (energie) die aan de bovenkant van de atmosfeer gemiddeld invalt, noem je de zonneconstante
 • Waarin meet je de zonneconstante?

  Zonneconstante (‘solar constant’) = 1361 W/m2 De watt (symbool W) is de SI-eenheid van vermogen (energie per tijdseenheid). Een gloeilamp met een vermogen van 60 watt gebruikt een hoeveelheid energie van 60 joule per seconde.
  In werkelijkheid fluctueert de waarde gedurende het jaar: op dit moment in juli rond de 1312 W/m2 en in januari rond de 1412 W/m2 (maar: weinig invloed op klimaatsysteem)
 • Hoe wordt de jaarlijkse variatie veroorzaakt in de zonneconstante.

  Oorzaak van deze jaarlijkse variatie
  - Elliptische baan aarde om de zon, waardoor afstand aarde-zon varieert tussen de 146-152 miljoen kilometer
  - Zonnevlekken cyclus: sterkte zon zelf fluctueert een beetje
 • Wat is het effect van het verschil in de zonneconstante op ons klimaatsysteem?
  Hoewel dit verschil bestaat is het effect daarvan op het klimaatsysteem op korte termijn (binnen een paar mensenlevens) beperkt, maar we noemen het toch maar even in het geval je het tegenkomt en je gaat afvragen welke invloed dit verschil heeft.
  De zon straalde vroeger minder sterk, en gaat in de toekomst steeds harder stralen. Over ongeveer een miljard jaar wordt het op aarde naar verwachting te heet voor leven: het water zal verdampen.
 • Waarom vermindert de hoeveelheid energie die het aardoppervlak bereikt als het licht een langere weg door de atmosfeer aflegt?
  Eigen antwoord: vanwege de vele weerstand die het onderweg tegenkomt, zoals scattering en absorptie.
 • Wat laat deze figuur nou zien? Wat betekent insolatie?
  Deze figuur verfijnt het beeld waar absorptie en reflectie plaatsvindt in de atmosfeer. Deze kennis helpt om de mondiale stralingsbalans in figuur 2.18 beter te begrijpen.
  Gemiddeld bereikt ongeveer 50% van de totale instraling (insolatie) aan de bovenkant van de atmosfeer het aardoppervlak.
 • Bij welke plaats (of gebied)past de energiebalans in figuur 2.18 het beste?
  Wanneer is er sprake van een dynamisch evenwicht? (voorbeeld badkuip met stromend water)
  De mondiale energiebalans (onze badkuip)
  Het antwoord kan gevonden worden in het feit dat de aarde en haar atmosfeer ook energie uitstralen. Zij zijn onderdeel van het evenwicht wat zich in de loop der tijd gevormd heeft.
 • Vraag jezelf: Hoe kan het dat er aan de rand van de atmosfeer 100 eenheden binnenkomen en het aardoppervlakte er 144 ontvangt.
  Het antwoord vind je in het feit dat er energie opgeslagen zit in de atmosfeer en deze energie wordt deels als langgolvige straling naar de aarde terug gestuurd.
 • Vraag jezelf: Wat gebeurd er als de aarde geen energie van de zon meer ontvangt.
  Dan wordt zichtbaar dat het aardoppervlakte tijdelijk nog energie van de atmosfeer zal ontvangen, maar deze gaat afkoelen en zal uiteindelijk geen energie meer afgeven en dan wordt het hier bar koud.
  Je kan je dit voorstellen om te bedenken dat de badkuip geen stromend water meer ontvangt. Het bad loopt langzaam leeg.
 • Noem de drie deelsystemen.
  Ruimte, atmosfeer en aardoppervlak.
 • Waarvoor dient ruimte in de deelsystemen?

  Ruimte
  –Ontvangt en levert straling
 • Waarvoor dient atmosfeer in de drie deelsystemen?

  Atmosfeer
  –Ontvangt en levert straling
  –Slaat energie op als:
  •Voelbare warmte
  •Latente warmte
 • Waarvoor dient aardoppervlak (incl. water) in de drie deelsystemen?

  Aardoppervlak (incl. water)
  - Ontvangt en levert straling
  - Slaat energie op als voelbare warmte
 • Noem drie gevolgen met betrekking tot voelbare warmte als er meer energie wordt geabsorbeerd.
  Voelbare warmte.
  Hoe meer energie geabsorbeerd wordt…

  Øhoe harder de moleculen in een stof gaan trillen (kinetische energie)
  Øhoe hoger de temperatuur
  Øen hoe meer straling wordt afgegeven (in geval van het aardoppervlak: infrarood, warmtestraling)

  Voelbare warmte en latente warmte komen in het volgende college weer aan de orde. Vooral latente warmte is belangrijk om te begrijpen anders kan het proces van adiabatische afkoeling niet goed begrepen worden.
 • Wat is latente warmte?

  Dit is energie die wordt opgeslagen of vrijgegeven bij de verandering van fase van een stof, in dit geval water.
 • IJs, water en waterdamp. Geef aan in welke fase deze drie zitten (vloeibaar..).
  Geef ook aan bij welke fase overgangen (water--> waterdamp) er energie opslag of energie afgifte plaats vindt.

  Energie opslag
  –IJs → Water → Waterdamp


  Energie afgifte
  –Waterdamp → Water → IJs


  De energie wordt opgeslagen in de verbindingen die er tussen de moleculen bestaan! Als deze verbindingen veranderen, wat gebeurt bij een faseverandering, dan kan er energie vrijkomen of worden opgeslagen.


 • Welke factoren zorgen voor een dagelijkse variatie in insolatie op verschillende breedtegraden gedurende een jaar?
  De as van de aarde maakt een hoek met de baan van de aarde om de zon!


  De aarde staat onder een hoek van 23,5 graden t.o.v. het vlak waarin het een baan om de zon draait. Hierdoor verandert de hoeveelheid instraling per dag, omdat de baan die de zon door de hemel beschrijft (vanaf een bepaald punt op aarde bezien) iedere dag net iets anders is. Dit vertaalt zich in de veranderende temperaturen tussen de seizoenen.
 • Hoe kan het dat de zon in Nederland in de winter minder hoog aan de hemel staat dan in de zomer?
  De aarde draait om de zon, maar de as waarover de aarde draait staat onder een “vaste” hoek t.o.v. de zon. Had deze precies loodrecht gestaan dan hadden we geen seizoenen gekend.
  “vaste” staat tussen aanhalingstekens omdat dit over langere tijd (meer dan 10.000 jaar) niet zo blijkt te zijn. Dit komt bij Ondergrond van Nederland en Water en Energie aan de orde.
 • Wat is de invloed van de vorm van de aarde en draaiing van de aarde op de verdeling van de isolatie (instraling) op de aarde?
  De aarde is rond! Het oppervlak dat dezelfde hoeveelheid energie ontvangt verandert met breedtegraad

  De aarde draait!Enwordt telkens maar voor de helft verlicht. Het verlichte oppervlakte en daarmee de insolatie verandert dus gedurende de hele dag. (overal!)
  In(coming) So(lar) Energy
  1. We hebben hiervoor naar de mondiale balans gekeken nu gaan we inzoomen om de verschillen die er op aarde bestaan beter te kunnen begrijpen. De hoeveelheid invallende energie is bepalend voor de temperatuursverschillen die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.
  2. De aarde is rond en de as maakt een hoek met de baan van de aarde rond de zon. Dit is bepalend voor de dagelijkse variatie van instraling (en dustemperatuursverschillen) die er bestaan gedurende een jaar.
  Dezelfdehoeveelheid straling moet, als je naar het noorden gaat,een groter oppervlak verwarmen. Dit komt doordat de aarde een ronde vorm heeft (en een vaste stand ten opzichte van de zon).
  Hoe valt het licht in het gebied waar de zon onder gaat in vergelijking met het stuk waar de zon op dat moment loodrecht boven staat?
  (Ook hier heb je te maken met een veel groter oppervlakte dat verlicht moet worden, de energie toevoer verandert daardoor gedurende de dag)

 • Waarom liggen de keerkringen op 23,5 graden noorder- en zuiderbreedte?
  Nog beantwoorden
 • Wat is de relatie tussen instraling en de gemiddelde luchttemperatuur op een bepaalde breedte?
  Het gaat ook hier om het netto-effect! De langere dagen compenseren niet genoeg voor de afname als gevolg van de veranderende de hoek van inval (ofwel het grotere oppervlakte waarover de energie wordt verdeeld) en de langere weg door de atmosfeer.
 • 1)Waarom sluit dit plaatje niet makkelijk aan bij ons vertrouwde beeld van de  aarde?
  2) Lukt het om een evenwicht te vinden in dit systeem?

  Eeuwig opzoek naar evenwicht
  •Het lastige aan deze illustratie dat de polen links en rechts liggen in plaats van boven en beneden, daarom sluit dit niet makkelijk aan bij ons vertrouwde beeld van de aarde.
  •Ondanks de rare oriëntatie is dit de kern om te begrijpen waarom het waait en regent op aarde. Het systeem is altijd op zoek naar een gelijke verdeling van energie over de hele aarde, maar door de continue (ongelijke) instroom van energie op onze aardbol wordt dit evenwicht nooit bereikt.
  •Let op: dit plaatje gaat om een energie uitwisseling op mondiale schaal. Het geeft geen informatie over het weer of het klimaat op verschillende plaatsen, maar gaat over het energietransport (latente en voelbare warmte) door zeestromen en atmosferische stromen op mondiale schaal.
 • Waarom heb je kennis van de energiebalans op aarde nodig?

  Kennis van de energiebalans op aarde heb je nodig om
  –het broeikaseffect op aarde te kunnen begrijpen.
  –te begrijpen hoe het overschot aan energie rond de evenaar richting de Polen wordt verplaatst.
  •je moet begrijpen hoe de energieverdeling op aarde ontstaat en hoe het verschil in energie de motor is achter water- en luchtbewegingen.
 • Als in de zomer in het noorden de hele dag de zon schijnt moet het daar dan niet warmer worden dan in hetzuiden?
  Nog beantwoorden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Algemene regel: hoe hoger de temperatuur van de lucht, hoe meer/minder waterdamp deze lucht kan bevatten voordat het dauwpunt wordt bereikt
Algemene regel: hoe hoger de temperatuur van de lucht, hoe meer waterdamp deze lucht kan bevatten voordat het dauwpunt wordt bereikt.
Centrale VraagHoe verklaar je de verdeling van de temperatuur op aarde?FIGUUR 3.25 (STRAHLER)Wat valt je op aan de ligging van de isothermen?Over welke temperatuur spreken we in de hoofdvraag?FIGUUR 3.6 (STRAHLER)Verklaar het verloop van de rode lijnen in figuur 3.6.Hoe vindt de uitwisseling van warmte tussen de grond en de lucht plaats?FIGUUR 3.6 en 3.8 (STRAHLER)Leg het effect van het Urban Heat Island uit aan de hand van figuur 3.8 en 3.6Hoe kon je achter het temperatuurverloop in de atmosfeer?FIGUUR 3.18 en 3.19(STRAHLER)Wat is het verschil in instraling (insolatie) tussen Winnipeg en Scilly Ls.Verklaar het verschil in te temperatuurverloop tussen plaatsen m.b.v figuur 3.18FIGUUR 3.16Leg het geidealiseerde temperatuurverloop op 21 maart uit aan de hand van figuur 3.16.FIGUUR 3.10Leg aan de hand van figuur 3.10 uit hoe het mogelijk is dat ondanks de hogere instraling op grotere hoogte de gemiddelde luchttemperatuur omlaag gaat.FIGUUR 3.20Leg aan de hand van figuur 20 uit hoe het mogelijk is dat het ondanks de hogere instraling in de zomer de temperatuur gemiddeld lager ligt dan de andere plaatsen in de figuur.( Onderdelen TEMPERATURE INVERSION en TEMPERATURE INDEXES worden later behandeld. )
Deze kunnen beantwoorden aan het einde van de overhoring.
Black Body radiationDeze gasvlam laat goed zien welke invloed de temperatuur heeft op het spectrum van het licht dat wordt uitgezonden.Beargumenteerd deze stelling.
Het koelste gedeelte, bovenin de vlam, is oranje. Iets daaronder is het weer iets warmer en is het licht geel. Hierna wordt het even verwarrend, want je zou nu groen verwachten, maar door de combinatie met de ander uitgezonden golflengtes zien we nu overwegend wit licht. Onderin in het heetste gedeelte van de vlam (daar waar het gas direct ontbrandt)is de vlam blauw. Dit is het licht met de kortste golflengte. Je kan dit beeld gebruiken om te onthouden dat naarmate een lichaam warmer wordt het uitgezonden licht een steeds kortere golflengte heeft. (van rood richting blauw licht)
Wat is de zonneconstante
De hoeveelheid zonnestraling (energie) die aan de bovenkant van de atmosfeer gemiddeld invalt, noem je de zonneconstante
Wat is een zwarte straler en waar geeft het inzicht in?
Deze figuur illustreert hoe het spectrum en de hoeveelheid straling verandert als de temperatuur van een lichaam (de zwarte bol) toeneemt. De grafiek laat zien dat de golfengte van de straling waarvan het meeste wordt uitgezonden steeds korter wordt naarmate de temperatuur hoger wordt.
De zwarte straler is een natuurkundig gedachtenexperiment. Hetis een (denkbeeldige) bol met een ideaal oppervlak dat alle natuurkundige wetten volledig volgt. Het is een lichaam dat alle elektromagnetische straling absorbeert en bij een gegeven temperatuur een bepaalde maximale hoeveelheid energie voor iedere golflengte afgeeft. Deze zwarte straler geeft ons inzicht hoe het spectrum van de uitgezonden golflengtes verandert naarmate de temperatuur van zo’n zwarte straler hoger wordt.Koelere lichamen zenden elektromagnetische straling uit van een gemiddeld langere golflengte dan hetere lichamen. De zon gedraagt zich vooral voor zichtbaar licht en straling met langere golflengtes redelijk als zwarte straler, maar veel andere lichamen, zoals de aarde, doen dat niet.
Yeah!
hmmmm okay :(
Waarom blijven supercell onweersbuien lang bestand.
Dit plaatje laat zien dat de lucht die door de super cell wordt aangezogen niet afkoelt door de neerslag die er vervolgens ontstaat. Dit is bij een normale onweersbui wel het geval. Hierdoor kan een supercell onweersbui veel langer bestaan dan een gewone onweersbui.
Hoe ontstaat nu de sterke convectie?
Uit het voorgaande verhaal en het bovenstaande plaatje snap je nu waarom er in het midden van de Verenigde Staten zoveel tornado’s voorkomen en het gebied Tornado Alleyheet.
Hoe ontstaat nu de sterke convectie?
De drie belangrijke ingrediënten voor die extra hevige convectie zijn dus: 1. warme droge lucht (cT); 2. warme vochtige lucht (mT);en 3. koude droge lucht (cP).
Bij het koufront wordt de droge warme lucht omhoog gedrukt, maar daar gebeurt niet zoveel omdat er nauwelijks vocht in de lucht zit dat kan condenseren. De koude lucht duwt echter wel de warme droge lucht onder warme vochtige lucht en zorgt ervoor dat op dit punt (dry line) de warme lucht wordt opgetild en er neerslag ontstaat.
Wat er ook regelmatig gebeurt is dat door de hogere ligging van het westen de warme droge lucht op iets grotere hoogte over de warme lucht heen schuift. Hierdoor ontstaat er een temperatuurinversie: er ontstaat zo een extreem onstabiele situatie. De droge warme lucht koelt aan het eind van de dag sneller af dan de warme vochtige lucht daaronder. Hierdoor wordt de temperatuurinversie op een gegeven moment doorbroken en kan extreme convectie plaatsvinden. De nog warmere vochtige lucht kan dan ineens snel opstijgen: hevige onweersbuien, met mogelijk een tornado, zijn het gevolg.
Hoe ontstaat vervolgens de tornado?
De vortex die wordt opgetild zorgt voor een sterke draaiende opwaartse luchtbeweging. Ongeveer in 1 op de 5 gevallen zal de verticale, nog brede vortex (mesocycloon)zich verlengen naar beneden. Zo kan deze in de vorm van een veel smallere vortex de grond bereiken, vanaf dat punt spreken we over een tornado.
Welke twee voorwaarden zijn er nodig om een tornado te laten ontstaan
1)
Er ontstaat in de situatie dat er sprake is van windschering (wind shear), niet één vortex maar een hele rij, die parallel aan elkaar liggen. Windschering ontstaat in de situatie dat er in de hoogte een duidelijke verandering van windsnelheid en windrichting optreedt.
2)
Een sterke convectie ‘tilt’ de vortex op