Summary Class notes - Webcultuur

Course
- Webcultuur
- dr. Freek Verbeek
- 2016 - 2016
- Open Universiteit
- Informatica
202 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Webcultuur

 • 1465077600 LE 01 Webcultuur

 • Wat is cultuur?
  Al die dingen die mensen denken, doen, gewoonten en gebruiken, normen en waarden, godsdienst, muziek en dergelijke.
 • Wat is e-cultuur?
  Refers to the diffusion of new technology.
  Its application for various purposes and shifts in related attitudes, values and norms.
  Purposes: especially information and communication.
 • Wat is webcultuur?
  Verspreiding van nieuwe technologie, die toegankelijk is voor het grote publiek.
  De toepassing ervan en de veranderingen in attitudes, waarden en normen.
 • In welk opzicht is de term webcultuur een inperking van de term e-cultuur?
  Webcultuur beperkt zich tot dat deel van de online wereld dat openbaar toegankelijk is (world wide web).
 • In welke drie momenten wordt de webcultuur onderscheiden?
  1e. technologische innovatie.
  2e. culturele innovatie.
  3e. maatschappelijke innovatie.
 • Wat wordt bedoeld met de term 'vervluchtiging'?
  We vergeten hoe gebruikte apparaten werken en zelfs dat er complexe technologie aan ten grondslag ligt. Deze technologieën verdwijnen, vervluchtigen.
 • Wat wordt bedoeld met de term 'globalisering'?
  Het plat worden van de wereld.
 • Van welke drie evoluties (rond 2000) is de globalisering het resultaat?
  1. De computer.
  2. Het internet.
  3. De compatibiliteit van computersystemen.
 • Wat wordt bedoeld met de term 'pervasive computing'?
  Omringd worden door computers in allerlei objecten in onze dagelijkse omgeving.
 • Wat wordt bedoeld met de 'culturele innovatie'?
  Nieuwe vormen van betekenisgeving, die kunnen ontstaan door een nieuwe manier van omgaan met informatie. Dit gebeurt aanvankelijk exploratief, door individuele makers.
 • Wat wordt bedoeld met de term 'intertekstualiteit'?
  Is het verschijnsel dat literaire teksten echo's bevatten van andere (literaire) teksten. Het weefsel dat een tekst is, hangt weer met talrijke draden vast aan andere teksten.
 • Wat wordt bedoeld met de term 'intermedialiteit'?
  Het ontstaan van interactieve omgevingen waarin verschillende media gecombineerd worden, zoals tekst (bewegend) beeld en geluid.
 • Wat wordt bedoeld met de term 'interactiviteit'?
  De gebruiker typt commando's in; de computer voert die uit. De inhoud van dit begrip is voortdurend verschoven; denk bijvoorbeeld aan de muis.
 • Voorbeelden van webcultuur binnen traditionele domeinen zijn?
  1. Het geheugen van Oost.
  2. Het Rijksmuseum.
  3. De verhalentafel.
 • Vertel iets over 'Het geheugen van Oost'.
  Het Amsterdams Historisch Museum vroeg buurtbewoners om een voor hen belangrijk object tentoon te stellen. Bij deze tentoonstelling werd een site ontwikkeld met verhalen uit de buurt.
 • Vertel iets over het 'Rijksmuseum'.
  Digitale ontsluiting van cultureel erfgoed.
  Contextualisering van de informatie.
  Het delen van de opgebouwde kennis.
 • Vertel iets over de 'verhalentafel'.
  Het Twiskehuis, een bejaardencentrum in Amsterdam Noord, krijgt een kunstwerk (verhalentafel) dat ict-gerelateerd was en in een sociale behoefte voorzag.
 • Wat wordt bedoeld met de 'maatschappelijke innovatie'?
  Nieuwe manieren van omgaan met informatie.
  Geïntegreerde analoge, digitale, maatschappelijke en culturele werkelijkheid.
 • Wat wordt bedoeld met het begrip 'connectiviteit'?
  Het voortdurend en overal verbonden zijn.
  Via onze computers, via onze mobiele telefoons.
 • Wat betekent 'Augmented reality'?
  Dagelijkse realiteit aangevuld met computer gegenereerde beelden, geluiden e.d.
 • Wat wordt bedoeld met het begrip 'medialisering'?
  Media is de belangrijkste bron van informatie geworden.
 • Wat wordt bedoeld met het begrip 'passeren'?
  Burgers worden professionele amateurs en die passeren ...
 • Voorbeelden van 'maatschappelijke innovatie' zijn?
  1. RFID.
  2. Open source.
  3. Creative commons.
 • Waar staat de afkorting RFID voor?
  Radio frequency identification.
 • De RFID bestaat uit?
  Een microchip met een radioantenne.
 • Waar staat 'open source' voor?
  De broncode is beschikbaar voor iedereen en kan worden gewijzigd.
 • Wat wordt bedoeld met 'creative commons' (licentie)?
  Je behoudt al je rechten, maar je geeft aan anderen toestemming om je werk te verspreiden of te delen of te bewerken.
 • Welke technologische innovatie heeft de voorwaarden geschapen voor de opkomst van de webcultuur?
  Technologische innovatie, bestaande uit:
  - de digitalisering.
  - technologie achter het web.
  - mobiele telefoons.
  - digitale camera's, mp3-spelers, etc.
 • Waarom wordt de webcultuur gekenmerkt door culturele innovatie en maatschappelijke innovatie?
  Culturele innovatie, bestaande uit:
  - nieuwe manier van omgaan met informatie.
  Maatschappelijke innovatie, bestaande uit:
  - er ontstaat een geïntegreerde analoge en digitale maatschappelijke en
     culturele werkelijkheid.
 • Noem voorbeelden van culturele innovatie.
  1. Het geheugen van Oost.
  2. Het Rijksmuseum.
  3. De verhalentafel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom werkt het ontwerp van de plastic tas met een reclameboodschap voor een middel tegen nagelbijten?
Het ontwerp schept een context voor de toeschouwer.
De toeschouwer selecteert onbewust het levensechte deel (de hand) en vult het beeld aan met de informatie via de context (de open mond) wordt aangeboden.
Waarom herkennen wij de geur van parfum?
Veel mensen herkennen de geur oftewel het neurale patroon op een vergelijkbare wijze. Dat komt omdat mensen van elkaar leren welke betekenis moet worden toegekend aan de sensaties.
Wat wordt bedoeld met context?
De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt.
Wat wordt bedoeld met term omvorming?
Binnenkomende fysische signalen worden omgezet in neurale impulsen.
Gewaarwording of sensatie betekent?
De opname van stimulatie uit de omgeving en het vertalen in elektrochemische neuronale signalen, die naar de hersenen gestuurd kunnen worden en daar omgezet kunnen worden.
Wat is een prikkel?
Datgene wat onze zintuigen stimuleert.
Waarom nemen de hersenen de wereld indirect waar?
Omdat de zintuigen de fysische stimuli omzetten in de taal van het zenuwstelsel: de neurale impulsen.
Wat wordt bedoeld met omvorming?
De zintuigen zetten de fysische signalen om in neurale impulsen, die getransporteerd worden naar de hersenen.
Wat is stimulatie?
Onze zintuigen worden gestimuleerd door fysische signalen.

Ogen door lichtgolven.
Oren door geluidsgolven.
Neus door geurmoleculen.
ARPA staat voor?
Advanced Research Projects Agency.


Opgericht in 1958 in reactie op de Spoetnik crisis.
In 1968 begon ARPA met de ontwikkeling van het ARPANET, de voorloper van het latere internet.