Summary Class notes - Webmaster

Course
- Webmaster
- Dirksen
- 2014 - 2015
- Dirksen Opleidingen
- Webmaster
249 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Webmaster

 • 1425078000 H06: 265-07 Interactiviteit en dynamiek

 • Wat is JavaScript ?
  JavaScript is een object-geörienteerde taal, waarvan de objecten een gedeelte voor functies (methoden) hebben en een gedeelte voor data(properties/eigenschappen.
 • Waar is JavaScript voor bedoeld ?
  Javascript is bedoeld als een uitbreiding op HTML om een website dynamischer te maken.
 • Waar kan je Javascript vinden ?
  Je kan JavaScript vinden rechtstreeks in het HTML document zelf (vaak in de  HEAD), maar kan ook in een aparte file worden gezet met extensie .js
 • Hoe wordt JavaScript geopend ?
  Met de tag <script language ="JavaScript"> Hier komt de script </script>
 • Wat is een object ?
  Dit zijn elementen waaruit een webpagina is opgebouwd, zoals bijvoorbeeld een window, een frame, of een link object.
 • JavaScript: Uit wat bestaan objecten ?
  Uit methoden en eigenschappen
 • JavaScript: Wat zijn methoden ?
  Methoden zijn acties die kunnen worden uitgevoerd op objecten. Anders geformuleerd: Een bij een object horende functie.
 • JavaScript: Wat zijn properties ?
  Dit zijn eigenschappen (data )
 • Wat is een event ?
  Events zijn gebeurtenissen. Deze kunnen ook aan een object gekoppeld worden.
 • Wat is een event-handler ?
  Een actie door de gebruiker, die een functie of methode activeerd Bijv. het clicken op een butten. Bijvoorbeeld de onClick commando een event handler.
 • Waar wordt een event-handler beschreven ?
  Een event wordt direct aan een object gekoppeld, dus niet in het script beschreven.
 • Hoe creër je een object ?
  Een object creër je op de volgende manier:
  • maak een functie met dezelfde naam als het te maken object en voozie dit object van properties en methods.
  • gebruik de "new operator" om een nieuw object aan te maken(of beter gezegd een nieuwe instantie van dit object).
 • Javascript: Wat is de Parent-child ?
  Windows-objecten hebben een hiërachische structuur. De onderlinge verhouding binnen die structuur heet parent-child. Aan de top van de hiërarchie staat het window-object: De parent van alle andere objecten.
 • Is JavaScript case sensitive ?
  Ja, hierdoor kunnen scripts niet draaien.
 • Op wat voor manier kan je in HTML de verwijzen naar een aparte javascript bestand ?
  Door het source element in de script te zetten.
  <script language="JavaScript" SRC="script.js">
 • Wat is het voordeel van een aparte script bestand ?
  Het voordeel van een aparte script bestand is dat de code niet iedere keer opnieuw hoeft te worden ingetikt bij het maken van een nieuwe webpagina.
 • Hoe laat je tekst in het hoofdscherm zien met JavaScript ?
  Document.write( "hier de tekst.");
 • Hoe zit de constructie eruit van een JavaScript commando ?
  object.methode(argumenten)
 • Waarvoor wordt de 'alert'-methode meestal gebruikt ?
  De alert methode wordt meestal gebruikt om de bezoeker te waarschuwen.
 • Wat gebeurd er met de 'prompt'- methode ?
  Bij gebruik van de prompt methode
 • Welke twee soorten functies zijn er in in Javascript ?
  Gewone functies en methoden
 • Noem drie methoden voor het Windows object en waarvoor zijn ze ?
  alert()   - Geeft een dialoogbox.
  close() - sluit een window
  prompt()- Geeft een bericht in dialoogox, dat de gebruiker kan invullen
 • Noem vier methoden voor het document object.
  clear()    - Maakt pagina leeg
  write()    - Schrijft het argument naar de pagina
  open()    - Opent een pagina
  close()    - sluit de pagina
 • Noem twee methoden voor forms:
  click()    - geeft aan dat er op iets geklikt moet worden
  select()  - geeft de selectie aan van de ingevoerde tekst
 • Wat zijn de grote verschillen tussen Java en JavaScript ?
  1. Java is een sterk getypeerde taal(het type van variabelen vooraf moet worden vastgelegd en niet meer te wijzigen is). JavaScript is een los getypeerde scripttaal met veel beperktere functies.
  2. Java heeft meer mogelijkheden.
  3. Java-applets worden gecompileerd naar een machine neutraal bytecode, waardoor ze op elk besturingssysteem ondersteund worden.
  4.  I.t.t. Java, wordt JavaScript volledig door de browser van de cliënt geïnterpreteerd. Dit wordt pas omgezet op het moment dat het bestand wordt geactiveerd.
  5. Java wordt door browsers genegeerd als ze er niets mee kunnen. Javascript niet!
 • Wat is de overeenkomst tussen Java en JavaScript ?
  • Beide sterk geïnspireerd op C++
  • Beide object geörienteerd
 • Wat zijn Java-applets ?
  Dit zijn bestanden die in Java geschreven zijn. Ze worden opgemaakt in Java en gecompileerd, om ze voor het web geschikt te maken. Ze worden gebruikt om de site "tot leven te brengen".
 • Hoe roep je een java-applet op ?
  Met de openingstag <applet code="...">
 • Waar staat de applet ?
  Je kan en java-applet zetten in dezelfde map als je HTML document, maar handiger is in een aparte applet map.(met name als je meerdere applets gebruikt). Ook kan je een applet gebruiken van een andere site op internet. Je gebruikt dan de URL van de pagina van die site.
 • Wat is het voordeel van een applet gebruiken vanaf een andere site ?
  Je ontlast je server.
 • Wat is het nadeel van een applet gebruiken vanaf een andere site ?
  Als een adres veranderd doet je applet het niet meer
 • Wat is ActiveX en waar komt het vandaan ?
  ActiveX is een techniek van Microsoft om websites dynamischer te maken. Het is ontwikkeld voortbouwend op OLE (Object Linking  and Embedding)
 • Waaruit bestaat ActiveX ?
  Het bestaat uit de onderdelen:
  • ActiveX controls
  • Active Server Pages (ASP)
  • ActiveX server

 • Wat doet ASP ?
  ASP combineren scripts en HTML tot dynamische webpagina's
 • Wat is de overeenkomst tussen Java en ActiveX ?
  Het is geen simpele scripttaal, maar een complete ontwikkel omgeving.
 • Wat is het belangrijkste verschil tussen ActiveX en Java ?
  1. ActiveX kan programmeren in verschillende talen(JavaScript, VbScript, Visual C++, maar ook Java. Maar is zelf GEEN echte programmeertaal. Java is een ontwikkelomgeving, maar ook een programmeertaal.
  2. ActiveX mist het bijzondere mechanisme van Java waarbij op de broncomputer de code wordt.
 • Welke functionaliteiten kent ActiveX o.a. ?
  • Tis een ontwikkelomgeving (ActiveX control-pad is de meest gebruikte).
  • De mogelijkheid om objecten dynamisch aan te maken.
  • De mogelijkheid om objecten aan elkaar te linken.
  • De mogelijkheid om een objecten library op te bouwen
 • Wat is het voordeel van van het omzetten van java-applet in byte-code ?
  De Java-applet is dan platform onafhankelijk.
 • Wat is het verschil tussen ActiveX en OLE ?
  Feitelijk kan een ActiveX control in een pagina gezet worden waardoor het automatisch geïnstalleerd wordt op een systeem als de pagina wordt geladen.
  OLE controls kunnen alleen door programma's gebruikt worden.
 • Wat is een ActiveX control ?
  Een ActiveX control is een stukje software dat een specifieke taak uit kan voeren en door verschillende programma's gebruikt kan worden.
  Ze kunnen ook gekoppeld gebruikt worden.
 • Wat is een groot nadeel van ActiveX controls ?
  ActiveX controls is niet platform onafhankelijk. Dit komt omdat de truc van platformonafhankelijke byte-code ontbreekt.(zoals bij Java).
  Het schrijven van een applet in Java is hier een oplossing voor, maar dan kan je die beter in een Java-omgeving schrijven i.p.v. een ActiveX omgeving.
 • Wat is ActiveX control pad ?
  Dit is een hulpmiddel waarmee het toepassen van ActiveX controls een kwestie van klikken en slepen is.
 • Wat merkt een gebruiker van ActiveX ?
  In principe niets, als een systeem een bepaalde ActiveX applet heeft, wordt deze probleemloos weergegeven. Als het systeem deze applet niet heeft, wordt deze automatisch opgehaald.
 • Wat is GUID ?
  Dit staat voor Globally Unique Indentifier en is een uniek nummer waarmee een ActiveX applet wordt geïdentificeerd. Door middel van dit nummer ziet het systeem of hij de applet heeft.
 • Is het downloaden van een ActiveX applet veilig ?
  Nee, een ActiveX applet is executeerbaar bestand die kwaadwillende zouden kunnen besmetten met een virus. En aangezien ActiveX geen ingebouwde veiligheidsvoorzieningen kent blijft dit een risico. Een oplossing kan zijn applets met een digitale handtekening.
 • Wat is een Active Server Page ?
  Dit is een applicatie die ontwikkeld is m.b.v. ActiveX controls en HTML.
 • Wat is een container m.b.t. ASP ?
  Dit is een bepaalde omgeving om het embedden en linken van objecten(controls) mogelijk te maken. Het kan bijvoorbeeld een webpagina zijn of een tekst in een programma als Word.
 • Op welke twee manieren kan een document gekoppeld worden aan een ander document ?
  1. Via object linking, waarbij een deel van een document bestaat uit een verwijzing naar een ander document.
  2. Via object embedding, waarbij twee verschillende soorten gegevens in één document opgeslagen worden.
 • Wat is COM ?
  Dit staat voor Component Object Model. Omdat ASP in feite maar een gedeelte van OLE toepassen (alleen object embedding) wordt er bij ActiveX controls geproken over COM.
 • Waar dient ActiveX server voor ?
  ActiveX server dient om o.a.  databases via internet toegankelijk te maken. De webpagina's die de gebruiker raadpleegt bevatten hierbij zowel statische als dynamische gegevens. De dynamische gegevens worden uit een database gehaald met behulp van gebruikers-query.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat bevat een zone-bestand ?
Een zone-bestand bevat gegevens over de resources binnen een groep van domeinen.
Wat zijn zones ?
Dit is zijn onderverdelingen binnen het DNS naamgebied. Deze zones worden gewoonlijk verwezenlijkt door een zonebestand.
Wat zijn Top level domeinen ?
Dit zijn domeinen waaraan de boomstructuren zijn opgehangen.
Een aantal domeinen zijn:
 • .com   commerciele organisaties
 • .org     andere organisaties
 • .edu     educatieve instellingen
 • .gov     Amerikaanse regeringsites
 • .net      netwerk organisaties
 • .mil       militaire organisaties
Waarvoon dient DNS ?
Dit staat voor Domain Name System. Het is een protocolfamilie die het mogelijk maakt gewone namen te gebruiken in plaats van de omslachtige IP-adressen.
Noem 10 diagnostische hulpprogramma's
 1. Ping          Voor het testen van de verbinding, door het verzenden van kleine pakketjes.
 2. Tracert      Stelt vast via welke weg de overdracht plaatsvindt.
 3. Route         Voor het bewerken van de netwerk routing tabellen.
 4. NetStat       Weergave van de status en de verbingen via NetBios.
 5. NBTStat      Weergave van de status en de verbindingen via NetBios.
 6. HostName  Geeft de naam van de huidige server weer, is echter niet te wijzigen.
 7. FINGER        Verschaft de systeeminformatie van een ver verwijderde computer.
 8. ARP               Weergeven en wijzingen van de conversietabel van IP adressen.
 9. IPConfig        Toont de huidige configuratie
 10. LPQ                Toont de status van een printerwachtrij.
Noem 8 programma's voor het sturen van verbindingen ?
 1. Telnet         Terminal emulatie, om met een host te communiceren.
 2. TFTP            Bi-directionele overdracht van bestanden tussen een TFTP client en een TFTP-server.
 3. REXEC         Op een server waar dit programma actief is, kunnen uit de verte programma's worden opgeroepen.
 4. RCP              Voor het kopiëren van bestanden tussen een NT computer en een RCP server.
 5. LPR                Afdrukken door middel van het LPR programma.
 6. FTP                Bestandoverdracht tussen een FTP server en een FTP client.
 7. NSLOOKUP  Dient voor de weergave van gegevens van DNS servers.
 8. RSH               Om commando's op een computer op afstand uit te voeren. Daar moet
Welke 2 adressen moeten minstens een bijzondere (interne) betekenis hebben en zijn niet voor directe adressering bruikbaar ?
0 en 255
Wat is het subnetmask ?
Dit is de eigenlijke verdeling van het adres in een netwerk- en servergedeelte. Deze maskers moeten altijd binair worden bekeken. de 1 staat altijd voor het netwerkgedeelte en de 0 voor het adres van de computer.
A        255.0.0.0             11111111.00000000.00000000.00000000
B        255.255.0.0         11111111.11111111.00000000.00000000
C        255.255.255.0     11111111.11111111.11111111.00000000
In welk bestand is dit adres vastgelegd ?
 • Bij Windows NT/2000/XP is dit adres vastgelegd in het bestand c:\winnt\system32\drivers\etc\hosts.
 • Bij andere versies zit dit bestand in c:\windows.
 • Is het niet te vinden dan kan je hem zeker vinden in het bestand hosts.sam. (voorbeeldbestand voor host-bestand)
Wat is het loopbackadres ?
Het netwerkadres 127 in adresklasse A is bijvoorbeeld gereserveerd voor diagnostische bewerkingen voor de netwerkadapter. Dit adres wordt het loopback-adres genoemd en wordt gebruikt om de TCP/IP-protocolstack in de computer te testen zonder dat er informatie naar het netwerk wordt verzonden.