Summary Class notes - Week 1: Hart en bloedvaten

Course
- Week 1: Hart en bloedvaten
- 2021 - 2022
482 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Week 1: Hart en bloedvaten

 • 1611529200 5.1 Inleidend college: Kloppend hart en zwanger

 • Wat wordt toegediend om de ductus botalli open te houden
  Prostaglandines
 • Wat houdt de Rashkind prodedure in?
  Foramen-ovale dilateren.
 • Er zijn een aantal verschillen tussen de foetale en volwassen circulatie. Wat wordt er open gehouden om overdruk in de foetale longen en hartje te vermijden?
  Ductus atreriosus, foramen ovale en ductus venosus
 • Wat is de ductus venosus?
  Een verlening van de navelstreng
 • De ductus venosus geeft zuurstofrijk bloed af. Wat vervangt het dus bij de foetus?
  De longen
 • Wat is de left ventricle outflow tract?
  De aorta
 • Wat is de right ventricle outflow tract?
  De a.pulmonalis
 • Wat is het thee vessel view?
  De A.pulmonalis, de aorta en de vena cava superior
 • Wat is het V-sign?
  Lengtedoorsnee van de aortaboog en de ductus arteriosus (Botalli)
 • Er is een kind met afwijkingen, een van de ouders heeft een afwijking en teratogene medicatie. Zal hierbij een GUO 1 of 2 zijn?
  GUO 1
 • Er is tijdens de SEO een verdenking op congenitale afwijkingen. Zal hierbij een GUO 1 of 2 zijn?
  GUO 2
 • Onder hoeveel weken is een onregelmatigheid van het foetale hart te koppelen aan fysiologische onrijpheid?
  Onder de 28 weken
 • Bij fysiologische onrijpheid is met de doptone een onregelmatigheid te horen. Waardoor is dit mogelijk?
  Doordat er sprake is van elektrische activiteit op een andere plek in het atrium dan de sinusknoop.
 • Wanneer is bij kinderen een hartruis pas echt te horen?
  Op het consultatiebureau
 • Door welke hormonen is tijdens de zwangerschap vasodilatatie mogelijk?
  Prostacycline, progesteron en relaxine
 • Is er tijdens de zwangerschap een verhoogde of een verlaagde systemische vaatweerstand?
  Verlaagde
 • Hoeveel % toegenomen plasmavolume is er tijdens de zwangerschap?
  40%
 • Hoeveel extra slagen per minuut is er tijdens de zwangerschap bij de hartfrequentie en slagvolume?
  10-15 sl/min (20%)
 • Tijdens de zwangerschap is er tussen bepaalde weken en daling van de diastolische bloeddruk. Dit noemen we de midpregnancy drop. Tussen welke weken is deze drop?
  8 en 32 weken
 • Er is tijdens de zwangerschap een snellere ademhaling. Dit komt door pCO2. Daalt of stijgt deze?
  Daalt
 • Welk hormoon zorgt voor een verhoogde gevoeligheid van CO2
  Progesteron
 • Wanneer er bij de moeder veel variaties in de bloeddruk, slagvolume en hartslag is, dan dit effect hebben op de baby. Welk effect is dit en wat is het gevolg?
  Gebrekkige aanvoer van bloed en zuurstof. Dit kan leiden tot periodes van hypoxie
 • Hartkloppingen kunnen passen bij anemie of hartproblemen. Welke behandeling is dan tijdens de zwangerschap mogelijk?
  Digoxine of betablokkers
 • Wanneer in de zwangerschap is een hartritmestoornis fysiologisch?
  Tijdens tweede en derde trimester
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De beta1-receptoren zijn even gevoelig voor noradrenaline als voor adrenaline. Dit geldt niet voor de alfa-receptoren. Is deze gevoeliger voor de neurotransmitter of het hormoon?
De neurotransmitter noraderenaline
Een neurotransmitter van het sympathisch zenuwstelsel is noradrenaline. Hoe weet een orgaan wat het vervolgens met deze neurotransmitter moet doen (als in vasodilatatie of vasoconstrictie)
Dit heeft te maken met de receptoren. In de huid en veel andere organen is een alfa-receptor aanwezig. Wanneer deze dus in contact komt met noradrenaline krijgt deze het seintje om te vernauwen. Tegelijkertijd is er een beta1-receptor in het hart en skeletspieren. Wanneer er dus contact komt tussen deze receptor en noradrenaline zullen deze vaten dus verwijden.
Wat is het beleid bij anemie?
 • Meten van hb en mcv bij eerste consult en 20 weken
 • Bij ijzeranemie van >5,6 mmol/L:
  • Ferrofunaraat 1dd 200 mg
 • Bij ijzeranemie <5,6 mmol/L (geen aanwijzingen IUGR)
  • Ferrofunaraat 1 dd 200 mg
  • Verwijzing huisarts
  • Liever ziekenhuisbevalling
  • Actieve begeleiding nageboorte (10 IE oxytocine)
 • Bij ijzeranemie <5,6 mmol/L (aanwijzing voor IUGR of premature partus)
  • Verwijzing gynaecoloog
Wat zijn de gevaren van anemie met een hb van <5,6?
Grotere kans op IUVD of andere pathologie
Wat zijn de gevaren van anemie met een hb van >5,6?
 • Vrijwel geen
 • Vermoeidheid? Niet aangetoond
Wat zijn risicofactoren voor het ontstaan van anemie?
 • Hevige menstruatie
 • Veganistisch
 • Chronische ontsteking (RA)
 • Hemoglobinepathieën
 • Niet Noord-Europese afkomst
 • Tieners
 • Binnen 1 jaar opnieuw zwanger
Wat zijn de oorzaken van het ontstaan van anemie?
 • IJzergebrek
 • Foliumzuurgebrek
 • Vitamine B12 gebrek
 • Thalasemieën
 • Sikkelcelanemie
 • Hemolyse bij HELLP
Waardoor zijn in de zwangerschap meer reticulocyten te vinden?
Verlaagde concentratie hemoglobine door verdunning, de nier neemt dat waar, waardoor het meer erythropoëtine. Dit heeft een stimulerende werking op het beenmerg waardoor het meer cellen gaat produceren en hoe meer reticulocyten er te vinden zullen zijn in het bloed.
Uit een hemopoëtische stamcel ontstaat de pro-erythrocyt. Hieruit ontstaat op een gegeven moment een erytrocyt. Welke 2 stappen zitten daar nog tussen?
De normoblast en de reticulocyt
Wat kan je afleiden uit een hoog aantal reticulocyten in het bloed?
Bij anemie door verhoogde bloedafbraak, worden er veel cellen gemaakt en zal je ook vooral veel van de vroege stadia erytrocyten oftewel reticulocyten in het bloed terug.