Summary Class notes - wetem

Course
- wetem
- pietje
- 2014 - 2015
- rug
- biologie
134 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - wetem

 • 1420412400 hoofdstuk 1 college 1

 • wekle veranderingen zijn er gekomen in de wetenschappeoijke revolutie 16-17 eeuw?

  Sociale veranderingen:

  Ontdekkingsreizen

  Godsdienstoorlogen

  Ambachtslieden geleerden
 • kenmerken wetenschappelijke revolutie?

  Vaardigheden:%experimenten%

  Theorievorming%met%behulp%van%wiskunde%

  Koppeling%van%experiment%en%theorie%

  Afscheid%common%sense:%het%bekende%met%het%
  onbekende%verklaren%

  Zwaartekracht%

  Quark%

  Gen%
  •Kennis%delen%
 • kenmerken logisch postivisme (empirivisme)?`
  wiener kreis
  alleen op waarneming gebaseerde kennis kan de maatschappelijke vooruitgang dienen

  logich manier van redeneren
  empirische onderbouwing van kennis
 • empirische cyclus?>
  niet elk onderzoek hoeft de hele cyclus door te lopen
 • belangrijke punten wetensvchap regels?
  ksdh
 • standaarbeeld wetenschap?


  Waarnemen%

  Experimenteren%

  Empirische%wefen%opstellen%

  Hypotheses%opstellen%%

  Hypotheses%en%wefen%toetsen%

  Verklarende%theorieën%opstellen%

  Voorspellingen%doen%

  Resultaten%openbaar%maken%
  en%delen%%

  Kri]sch%zijn%naar%jezelf%%
  en%naar%anderen%

  Objec]ef%en%onajankelijk%werken%

  de empirische grondslag ontwikkeld zich autonoom
  het standaarbeeld fungeert ook als norm
 • wat is inductie probleem?

  Bewijsvoering van algemene uitspraken is problematisch.


  Hoe kan deze uitspraak bevestigd worden?

  Alle organismen controleren?

  Fractie berekenen?
 • karl popper idee?
  kritisch rationalism
 • hoe werkt kritsich rationalisme van popper?
  kritisch
 • nadeel van poppers theorie?

  Onbevooroordeeld
  waarnemen is niet
  mogelijk. Er is altijd
  een theorie of een
  verwachting, een
  zoeklicht.

  Geen
  rock bottom
  of knowledge
 • wat is een wetenschappelijke gemeenschap?

  Wetenschappers vormen een gemeenschap waarin
  gewoonten en regels heersen die (meestal) worden
  nageleefd.
 • wat is een paradigma?

  Het geheel van problemen, voorbeelden, methoden,
  technieken, regels en uitgangspunten die gedeeld en
  gebruikt worden in een wetenschappelijke
  gemeenschap
 • wat is het beeld van kuhn?
  kcvj
 • kenmerken popper?

  Ra]onalis]sch
  ,%
  falsifica]e
  %

  Focus%op%
  theorieën
  %

  Vooruitgang
 • kenmerken kuhn?
  verificatie teijden normale wetenschap%

  Omwentelingen
  :%
  bekeringen
  %

  Focus%op%
  paradigma’s
 • lakatos is een verzoening van kuhn en popper
 • 1420498800 hoofdstuk 1 college 2

 • wat is de etos van wetenschap?

  Wetenschappers*zijn*ook*mensen*
  met*normen*en*waarden*in*hun*
  wetenschapsbeoefening*

  Normen*en*waarden*zijn*
  essentieel*voor*het*functioneren*van*wetenschap
 • wat zijn mertons waardes?

  Universalisme**

  Internationale*activiteit,*landgrenzen*onbelangrijk*

  Gemeenschappelijkheid*

  Gemeenschappelijk*bezit*van*kennis*

  Belangeloosheid*

  Eerlijkheid:*geen*fraude,*wederzijds*kritiek*leveren*

  Georganiseerd*scepticisme*
  –Voldoende*zekerheid*voor*je*de*resultaten*bekendmaakt
 • wat is uitgangspunt van vnsu code?
  De*code*heeft*als*uitgangspunt*de*
  bestuurlijke*autonome*universiteit*die*
  de*academische*vrijheid*van*de*
  daarbinnen*werkzame*wetenschapsbeoefenaren*garandeert.'*
 • welke vier scheidingen zijn er?
  ksdjhg
 • wat is logische reconstructies?
  onderdelen vanhet onderzoek die niet relevant zijn worden weggelaten
 • wat is een empirische wet?
  vat in algemene termen waarnemingen samen
  dit is de inductive stap
 • wat is een regel van poppper?
  de theorie moet toetsbaar zijn
 • wat is een waarneming volgens popper?
  de theorie domineerthet expirimentee werk van het begin tot eind

  theorie geladen waarneming
 • wat is volgens kuhn normale wetenschap?
  geen weerlegging van theorien maar het verfijnen en bevestigen vanbestaande theorien
 • wat is een crisis?
  sommige puzzels kunnen niet opgelost worden 
  problemen worden dan zo groot dat paradigma niet langer de richting aan een onderzoek kan geven
 • logische empiristen en popper hadden een normatief uitgangspunt 
  zij wilden betere wetenschap
 • waaruit bestaat volgens lakatos een onderzoeksprogramma?
  een set van centrale theorien met daaromheen een kring van ondersteunende en beschermende theorien
 • wat is negatieve en wat is positieve heuristiek?
  negatief: de harde kern van een programma mag niet ot discussie gesteld worden
  positief: wanneer de kerns tot discussie geteld word moet je naar aanvullende hypotheses technieken en methodieken komen
 • wat is degeneratief onderzoeksprogramma?
  tegenovergestelde van progressief odnerzoeksprogramma:

  wanneer alternatief onderzoek steeds groter word is degeneratief
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is interpratatiee ruimte/betekenisflexibeliteit ?
vershcillende mensen willen op vershcillende manieren het product gebruiken en daaraan moet een product zich voldoen
waardoor komt selectie?
conservatisme
technologische regimes
technologen/marketing managers begrijpen elkaar neit
economische omstandigheden
tradities
culturele of ideoloisch factoren
overheid
wat is een technologisch regime?
door bepaalde omstandigheden kunnen dingen neit veranderd worden
ander woord voor padafhankelijk (plus wat houd het in?)
trajectories
technologische paradigmas

orientatie op het oude en bekende
waardoor komt er variatie op de markt?
psygolosche en intulectuele factoren( grote verbeeldingskracht uiten)
sociaal-economische omstandigheden
structuur en cultuur samenleving of organisatie
wat is het market demand model?
de behoefte op de markt beaaldde ontwikkelig van de technologie
wat is de technology push model?
technologische mogelijkeheden bepalen wat er op de markt komt
wat is het Collingridge-dilemma?
bij jonge technologien is niet duidelijk welke richting de ontwikkeling gaat enw elke ongewenste effecten. bij oudere technologie zijn de effecten duidelijk  maar kunnen we door relatieve autonomie de ontwikkeling nog nauwlijks sturen
wat zijn Selectiefactoren: modificatie - rem ?

! Wetenschap-technologie
! Markt: marktleiders blokkeren
! Traditie sectoren: behoud
! Overheid: wetgeving
! Bedrijf: cultuur-kapitaal-organisatie
! Burgers-NGO’s: ethiek, alternatieven
! Gebruikers: gemak, kosten 
wat zijn stimulerende varatie factoren?

! Creatieve slimme entrepeneurs
! Vraag burgers
! Markt (concurrenten)
! Bedrijfstraditie: innovatie en inpassing
! Wetenschappelijke vernieuwing
! Maatschappelijke vragen
! Overheid: geld en andere stimulansen