Summary Class notes - ZHB III

Course
- ZHB III
- -
- 2019 - 2020
- Universiteit Utrecht
- Geneeskunde
560 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - ZHB III

 • 1548975600 Anatomie Oog

 • Uit welke 7 botten bestaan de wanden van de orbita?
  1. os frontale
  2. os maxilla
  3. os zygomaticum
  4. os sphenoidale
  5. os lacrimale
  6. os ethmoidale
  7. os palatina
 • Benoem de oppervlakkige anatomie van het oog van frontaal gezien.
  m. orbicularis oculi met daaronder de tarsus met talgkliertjes en lig. palpebrale laterale en mediale. het septum orbitale sluit de oogleden af en gaat vloeiend over in periorbita.
 • Wat is de functie van m. tarsalis?
  M. tarsalis wordt geactiveerd door sympatische vezels en zorgt voor verwijding van de ogen.
 • Hoe heet het kapsel rondom de oogbol waarop de oogspieren aanhechten?
  Het kapsel van Tenon = vagina bulbi
 • Welke oogspieren vormen de conus?
  m. rectus superior
  m. rectus inferior
  m. rectus lateralis
  m. rectus medialis
 • Welke zenuwen liggen buiten deze conus?
  n. lacrimalis
  n. frontalis
  n. trochlearis
 • Als je een patiënt naar binnen en omhoog laat kijken, welke beweging van welke spier test je dan specifiek?
  Elevatie van m. obliquus inferior
 • Als je een patiënt naar buiten en omhoog laat kijken, welke beweging van welke spier test je dan specifiek?
  Elevatie van m. rectus superior
 • Hoe verloopt het kamervocht?
  • Productie in corpus ciliare
  • Achterste oogkamer
  • Pupil
  • Voorste oogkamer
  • Iridocorneale hoek
  • Sinus venosus sclerae
 • Hoe verloopt traanvocht?
  • Productie in glandula lacrimale boven lateraal in het oog
  • Het traanvocht verdeelt zich over cornea en conjunctiva door te knipperen met de oogleden 
  • Opgezogen via punctum lacrimale (70% onderste)
  • Via canaliculus lacrimalis naar saccus lacrimalis
  • Via ductus nasolacrimalis naar meatus nasi inferior -> neusholte
 • Welke bewegingen maakt het oog om de transversale as?
  elevatie en depressie
 • Welke bewegingen maakt het oog om de sagittale as?
  intorsie en extorsie
 • Welke bewegingen maakt het oog om de longitudinale as?
  Abductie en adductie
 • Welke spier kom je vanaf craniaal als eerste tegen in de orbita? En welke zenuw loopt over deze spier heen?
  m. levator palpebrae superiores
  n. frontalis
 • Wat is de functie van de n. frontalis?
  Sensibele innervatie van de voorhoofdhuid en mucosa sinus frontalis.
 • Welke spier ligt direct onder de m. levator palpebrae superior?
  m. rectus superior
 • Welke spier kom je mediaal in de orbita als eerste tegen? En welke spier ligt daar direct onder?
  m. obliquus superior
  m. rectus medialis
 • Welke spier kom je lateraal als eerste tegen in de orbita?
  m. rectus lateralis
 • Beschrijf de aftakkingen van n. ophthalmicus.
  n. opthalmicus is de eerste vertakking van n. trigeminus. De n. opthalmicus geeft n. nasociliaris af, welke mediaalwaarts loopt tussen n. opticus en m. rectus superior. Deze geeft hier lange takken af: nn. nasociliaris longi (cornea innervatie). Er gaat ook een tak naar ganglion ciliare waarna nn. nasociliaris breves verder lopen naar de pupil voor de lichtreflex (vernauwen van pupil).
 • Welke structuren lopen door canalis opticus in het os sphenoidale?
  in: a. ophthalmica
  uit: n. opticus
 • Welke structuren lopen door fissura orbitalis inferior?
  in: n. maxillaris, aa. infra-orbitale
  uit: v. ophthalmicus inferior
 • Welke structuren lopen door fissura orbita superior?
  in: n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens, n. ophthalmicus
  uit: v. ophthalmica superior
 • Welke oogspieren worden geïnnerveerd door n. oculomotorius?

  m. rectus superior
  m. rectus inferior
  m. rectus medialis
  m. obliquus inferior
 • Welke oogspier(en) word(en) geïnnerveerd door n. abduces?
  m. rectus lateralis
 • Welke oogspier(en) word(en) geïnnerveerd door n. trochlearis?
  m. obliquus superior
 • Welke bewegingen veroorzaakt m. rectus superior?
  • Elevatie
  • Adductie
  • Intorsie
 • Welke bewegingen veroorzaakt m. rectus inferior?
  • Depressie
  • Adductie
  • Extorsie
 • Welke bewegingen veroorzaakt m. obliquus superior?
  • Intorsie
  • Abductie
  • Depressie
 • Welke bewegingen veroorzaakt m. obliquus inferior?
  • Extorsie
  • Abductie
  • Elevatie
 • Wat is de functie van n. lacrimalis?
  sensorische innervatie van bovenste oogleden en conjunctiva
 • Hoe wordt de glandula lacrimalis geïnnerveerd?
  • sensorisch via n. ophthalmicus
  • parasympatisch via aftakking van n. facialis
  • sympatisch
 • Waar gaat het bloed van de v. ophthalmica superior heen? En dat van v. ophthalmica inferior?
  Superior -> sinus cavernosum
  Inferior -> sinus cavernosum en plexus pterygoideus
 • Wat is de papil?
  De blinde vlek, waar de n. opticus het oog verlaat.
 • Wat is de macula? En wat is de fovea centralis?
  De gele vlek, waar vooral kegeltjes zitten.
  De fovea centralis is een inkeping in de gele vlek die van belang is voor activiteiten waarbij visueel detail een grote rol speelt zoals lezen. 
 • Uit welke lagen bestaat de oogbol van binnen naar buiten?
  • Neurale retina
  • Pigment retina
  • Choroid
  • Sclera
  • Kapsel van Tenon
 • Hoe heet de structuur die de sclera aan de voorzijde bedekt tot aan de rand van de cornea, welke iris en pupil bedekt?
  Conjunctiva, met een bulbair (over oogbol) en een palpebraal (binnezijde oogleden) deel.
 • Welke onderdelen van de oogbol vormen samen de tunica fibrosa? En welke de tunica vasculosa? En welke de tunica nervosa?
  Fibrosa = cornea + sclera
  Vasculosa = corpus ciliare + choroid + iris
  Nervosa = retina
 • Welke structuur bevindt zich in de camera vitrea?
  Het corpus vitreum, ook wel het glasvocht/glaslichaam.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer ga je over op orale therapie?
 • Als uitwendige therapie onvoldoende werkt
 • Als de dermatose zeer uitgebreid is
Wat zijn de risicofactoren voor systemische bijwerkingen van corticosteroïden?
 • Grote hoeveelheid
 • Hoge dosering
 • Kindereen
 • Lage huidbarrière
Noem een systemische bijwerking van corticosteroïden.
Onderdrukking hypofyse-bijnieras door opname van hormonen uit de zelf/crème.
Noem enkele lokale bijwerkingen van corticoseroïden.
 • atrofie van de huid
 • gestoorde wondgenezing, verhoogde infectiekans
 • acne, rosacae, derematitis perioralis
 • versterkte haargroei
Van welke 2 factoren is het effect van corticosteroïden afhankelijk?
 • Sterkte van het middel
 • Penetratie in de huid
Welke keratolytica worden bij de overige ziektebeelden veel ingezet?
 • Salicylzuur (= acidum salicylicum)
 • Acidum lactinum
Welke keratolytica worden veel ingezet bij acne vulgaris?
 • Benzoylperoxide
 • Vitamine A zuur (Differin)
Bij welke ziektebeelden worden keratolytica ingezet?
 • acne vulgaris
 • psoriasis
 • wratten
 • hyperkeratotisch eczeem
Koppel klasse I-IV aan het medicament:BentelanDermovateTriamcinolon acetonideHydrocortisonCutivate
 1. klasse 3
 2. klasse 4
 3. klasse 2
 4. klasse 1
 5. klasse 3
Corticosteroïden zijn er in klasse I-IV. Bij welke ziektebeelden wordt welke klasse ingezet?
Klasse I-II = SE
Klasse II-III = eczeem
Klasse III-IV = psoriasis