Summary Class notes - ZHB1

Course
- ZHB1
- Thunissen
- 2015 - 2016
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
377 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - ZHB1

 • 1481756400 Subarachnoidale, epidurale en subdurale bloedingen

 • Wat gebeurt er precies in de hersenen bij een intraparenchymateuze bloeding?
  Zenuwweefsel wordt uit elkaar getrokken, gaat kapot > schade.
 • Waar zit een subarachnoidale bloeding (SAB) precies?
  In de subarachnoidale ruimte (hierin zitten oppervlakkige vaten).
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van een subarachnoidale bloeding (SAB)?
  - aneurysma
  - vene: een venen scheurt, meestal in de middenhersenen (perimesencefale bloedingen)
  - arterioveneuze malformatie (AVM)
  - traumatisch schedel-/hersenletsel
 • Wat is een arterioveneuze malformatie (AVM), en waar kan dit toe leiden?
  Een abnormale verbinding tussen arteriën en venen waarbij geen normaal capillair gevormd wordt. De vene is niet bestand tegen de hoge bloeddruk uit de arterie en kan scheuren. Dit kan leiden tot een subarachnoïdale bloeding.
 • Wat zijn risicofactoren voor aneurysmata?
  Hypertensie, roken, familiare intracraniële aneurysmate en polycysteuze nierziekten.
 • Waar komen aneurysmata het meest voor?
  In de kruisingen: a. communicans anterior, a. communicans posterior, basilair
 • Bij welke populatie komt het knappen van aneurysmata vaker voor?
  Mensen tussen 40-60, vrouwen
 • Wat zijn symptomen van een subarachnoïdale bloeding?
  Zeer hevige hoofdpijn, acuut, bewustzijnsverlies, misselijkheid, braken
 • Beschrijf het verloop van de subarachnoïdale bloeding tot bewustzijnsverlies
  Bloeding van paar seconden > intracraniële druk wordt gelijk aan de bloeddruk > Intracraniële perfusie neemt sterk af > globale ischemie > bewustzijnsverlies
 • Bij welke bloeding kan hydrocephalus ontstaan. Waardoor ontstaat dit?
  - Bij een subarachnoidale bloeding. De uitstulpingen die liquor afgeven aan het bloed worden verstoord. Daarom vindt er ophoping in de ventrikels plaats.
  - Ook bij een subdurale bloeding! Door de stolling komt er vocht naar de hersenen toe.
 • Welke bloedingen zijn niet traumatisch?
  Subarachnoidale bloedingen, intraparenchymateuze bloedingen.
 • Welke bloedingen zijn traumatisch?
  Subdurale bloeding, epidurale bloeding, subarachnoidale bloeding, intraparenchymateuze bloeding
 • Waarom komt een epidurale bloeding vaker voor bij kinderen?
  Een epidurale bloeding ontstaat door een schedelbreuk. Dit ontstaat sneller bij kinderen omdat de schedel nog zwakker is.
 • Wat is het verschil tussen een epidurale en subdurale bloeding?
  Epiduraal is arterieel, subduraal is veneus.
 • Waarom komt een subduraal hematoom vaker voor bij oudere mensen?
  Bij ouderen is er cerebrale atrofie, waardoor de ankervenen onder hogere spanning komen te staan.
 • Wat is de behandeling van de epidurale en subdurale bloeding?
  - Epiduraal: antagoneren van antistolling, spoedoperatie bij neurologisch uitval > stukje schedel wordt eruit gehaald en bloed wordt weggezogen.
  - Subduraal: boren in schedel en drainaige van bloed en vocht.
 • Wat is de uiteindelijk doodsoorzaak van een hersenbloeding?
  Door de intracraniële drukverhoging wordt hersenweefsel aan beide kanten beschadigd, hierdoor vallen de functies uit.
 • Welke waarnemingen worden bij neurologisch onderzoek gedaan na een SAB?
  - Afnemend zicht (door retinale drukverhoging)
  - Gedaald bewustzijn
  - neurologische uitval
  - meningeale prikkeling
 • Patiënten met een SAB worden na de behandeling langer opgenomen, omdat er meer kans is op...
  - recidieve bloeding
  - secundaire ischemie
  - hydrocefalus
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de behandeling van een sociale fobie?
CGT, taakconcentratietraining, exposure in vivo
farmacotherapeutisch: bij een specifieke fobie B-blokkers. Anders SSRI's.
Wat is de behandeling van OCD?
CGT, hoge doseringen SSRI's, soms TCA's
evt. een antipsychoticum
Wat is de behandeling van een paniekaanval?
CGT, anxiolytica = een antidepressivum, evt. benzodiazepinen.
Hoe lang duurt een paniekaanval
Min. 4 symptomen bereiken na 10 min. een maximum
Op welke gebieden kunnen mensen met een paniekaanval klachten hebben?
cardiopulmonaal (pijn op borst, ademnood, hartkloppingen)
autonoom (transpireren, rillen)
GI (misselijk)
neurologisch (trillen, paraesthesieën, duizelig)
psychiatrisch (doodsangst, controleverlies)
Beschrijf het verloop van de farmacotherapeutische behandelingsmogelijkheden van een depressie
SSRI > TCA > TCA + lithium > MAO-remmer > ECT
Hoe is de behandeling van een depressie met psychotische kenmerken?
Een antidepressivum (TCA) + antipsychoticum
Wat is de behandeling bij een bipolaire stemmingsstoornis?
- Depressieve periode: stemmingsstabilisator, evt. antidepressiva
- Manische episode: antidepressivum staken, stemmingsstabilisator + antipsychoticum of een van de twee
Evt. benzodiazepinen
- Interepisoden: stemmingsstabilisatoren
Wat zijn de criteria voor een manische episode?
A Duidelijk herkenbare periode met een abnormale en voortdurend verhoogde of prikkelbare stemming (>1 week)
B Tijdens stemmingsstoornis zijn drie of meer van de volgende symptomen aanwezig:
- grootheidsideeën
- verminderde slaapbehoefte
- verhoogde afleidbaarheid
- spraakzaamheid
- toenemen doelgerichte activiteit
- overmatig bezighouden met aangename activiteiten waarbij een grote kans ontstaat op pijnlijke gevolgen
C De stemmingsstoornis veroorzaakt beperkingen, zodat het nodig is om opgenomen te worden. 
Wat is de behandeling van een depressie? Verschillende ernst...
- Eerste maanden na begin van depressie 
--> psycho-educatie
- Bij een lichte depressie > 3 maanden of een matige/ernstige depressie
--> psychotherapie (CGT, IPT), antidepressiva