Summary Class notes - Zintuigen, Hersenen en Beweging I

Course
- Zintuigen, Hersenen en Beweging I
- Isabel Thunnisse
- 2019 - 2020
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
303 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Zintuigen, Hersenen en Beweging I

 • 1576969200 Hoorcollege 1 - Bouw en organisatie CZS

 • Wat is een ander woord voor hersenen? En voor ruggenmerg?
  Encephalon
  Myelum
 • Wat behoort er tot het perifere zenuwstelsel?
  • De nervi craniales
  • De nervi spinales
  • De sensibele en autonome ganglia
 • Waaruit bestaat het CZS?
  • 2 cerebrale hemisferen
  • Diencephalon
  • Mesencephalon
  • Pons en cerebellum
  • Medulla
  • Ruggenmerg
 • Welke 3 structuren vormen samen de hersenstam?
  Mesencephalon, pons en medulla
 • Hoe wordt de dura van bloed voorzien? Door welke arteriën? Welke is het grootste en waarom kan deze gemakkelijk scheuren?
  Door grote arteriën die tussen de dura en de schedel liggen. Dit zijn de aa. Meningeae (anterior, media, posterior).
  A. Meningea media. Komt de hersenen binnen bij de slaap. Hier zitten een zwakke plek (verschillende schedelbotten komen samen). Dus bij klap, makkelijk ruptuur. 
 • Waar bevindt zich het bloed bij een epidurale bloeding?
  Tussen de dura en de schedel.
 • Uit welke 2 bladen bestaat de dura?
  1. Het endostale blad
  2. Het meningeale blad
 • Er zitten intraduraal op sommige plekken ruimte. Hoe heet zo'n ruimte? Wat is het belang?
  Veneuze sinus. 
  Drainage van de hersenen.
 • Tussen welke 2 hersenvliezen ligt de subarachnoidale ruimte?
  Tussen de pia en het subarachnoid.
 • Wat loopt er door de subarachnoidale ruimte? En wat bevat de ruimte?
  Oppervlakkige bloedvaten.
  Liquor cerebrospinalis.
 • Hoe heten de venen die bloed verzamelen uit de hersenen en uitmonden in een veneuze sinus?
  Ankervenen.
 • Waar bevindt zich een subdurale bloeding? Watvoor bloedvat heeft een ruptuur?
  Tussen de dura en het subarachnoid. 
  Ankervenen.
 • Hoe heet de verbinding tussen:
  • De laterale ventrikels en het derde ventrikel;
  • Het derde ventrikel en het vierde ventrikel;
  • Het vierde ventrikel en de subarachnoidale ruimte?
  • Foramina van Monro/foramen interventriculare
  • Aquaductus cerebri
  • Foramen van Magendie (mediaal) en foramina van Luschka (2x lateraal)
 • Welke structuur zorgt voor liquorproductie?
  De plexus choroïdeus.
 • Waarom zijn de verbindende takken van de cirkel van Willis belangrijk?
  Deze verbindende takken zorgen voor bescherming bij verstopping: als een van de vaten verstopt raakt, kan via de verbindende tak toch nog bloed in het te verzorgen gebied van de verstopte tak komen.
 • Wat is een aneurysma?
  Een zwakke plek in een slagader: de stevige buitenlaag is kapot, waardoor de binnenste laag uitpuilt.
 • Wat zijn de drie grote corticale takken? Zijn deze oppervlakkig of perforerend?
  1. A. Cerebri anterior
  2. a. Cerebri media
  3. a. Cerebri posterior
  Oppervlakkig.
 • Tot welke vene verenigen de diepe venen zich. Waarin mondt het uit?
  V. Cerebri magna.
  Sinus rectus.
 • Waarin komen het foramen van Magendi en de foramina van Luschka in uit?
  Magendi -> cisterna magna

  Luschka -> cisternae pontis
 • 1577142000 Hoorcollege 3 - Het motorische systeem

 • Hoe is de hiërarchische structuur van de motorische gebieden? Welk symptoom krijg je bij storing hierin?
  1. Motorische gebieden in de cerebrale cortex ('directeur')
  2. De hersenstam (subcorticale motorische centra) ('manager')
  3. Motorneuronen (in het ruggenmerg door 1 en 2 aangestuurd) ('werknemer')

  Verlamming
 • Waarvoor zorgen storingen in het cerebellum of de basale kernen?
  Motorische afwijkingen.
 • Wat is een ruggenmergsegment?
  Een stuk ruggenmerg met de daarbij behorende spinale zenuw.
 • Wat bevindt er zich in de laterale hoorn en waarvoor is deze van belang? Via welke radix verlaten zij het ruggenmerg?
  De visceromotorische zenuwen.
  Deze is van belang voor de aansturing van de klieren en gladde spieren (autonome zenuwstelsel)
  Radix ventralis
 • Er is in de ventrale hoorn sprake van somatotopie. Wat ligt er venteromediaal en wat ligt er dorsolateraal? Zijn de lokale circuits langs of kort?
  Venteromediaal: romspieren, axonen die de axiale spieren in de romp aansturen - lang (bilateraal)
  Dorsolateraal: motorneuronen, die naar de ledematen gaan - kort (unilateraal)
 • Wat remt een reflex? Via welke banen?
  Cortex
  Corticospinale banen
 • Wat zijn de 3 mediale baansystemen van de subcorticale motorische centra? Functie? Oorsprong?
  Waar hebben deze 3 systemen effect op?
  1. Vestibulospinale banen - reflexmatig behoud van evenwicht - vestibulaire evenwichtskernen
  2. Reticulospinale banen - lichaamspositie tegen de zwaartekracht - reticulaire formatie
  3. Colliculospinale banen - reflexmatig in de richting van binnenkomende visuele of auditieve informatie kijken - tectum of colliculus superior (dak mesencephalon)
  Op de ventromediale motorneuronen die axiale spieren innerveren.
 • Wat is de oorsprong en functie van het laterale baansysteem van de subcorticale motorische centra?
  Nucleus ruber (diep in mesencephalon)
  • Staat onder controle van de cortex en zorgt samen met het cerebellum voor het ontstaan van een vloeiende beweging
  • Bij uitvoeren van eenvoudige ritmische beweging neemt deze kern het over van de cortex (cortex initieert)
 • Door welke banen worden de motorneuronen van de cortex met het ruggenmerg verbonden? Kruising?
  De corticospinale banen.
  Piramidekruising (80-90% van deze banen)
 • Waar ligt het probleem van een centrale parese? En van een perifere parese?
  Centraal: in de cortex of in de corticospinale banen
  Perifeer: in motorneuronen of de axonen naar de spieren
 • Wat is de voorkeursstand van de dominanten spiergroepen in de extremiteiten? Waartoe leidt dit bij een centrale parese?
  Bovenste flexoren, onderste extensoren
  Vleugelen en circumductie
 • Verschil perifere en centrale verlamming op basis van spierrekkingsreflex, tonus, atrofie en overig.
  Perifeer: afwezig, laag, vroeg, geen verticale verdeling
  Centraal: hyper, hoog, laat, pathologische reflexen, zoals Babinksi
 • Wat wordt verbonden door de corticobulbaire banen? Functie? Eindiging?
  De motorneuronen in de cortex met die van de hersenstam
  Innerveren de spieren in het hoofd-halsgebied
  Bilateraal bovenste helft, contralateraal onderste helft
 • Hoe wordt een verlamming in het gezicht genoemd?
  Facialisparese
 • Wat is de functie van de premotorische cortex?
  Hier wordt het motorisch programma opgesteld (planning).
 • Wat valt er onder gnostische sensibiliteit?
  Tastzin, vibratiezin en propriocepsis
 • Route gnostische sensibiliteit.
  1. Prikkel komt ruggenmerg binnen
  2. Stijgt op in de achterstreng (funiculus dorsalis)
  3. Schakelt over in de medulla in de achterstrengkern
  4. Kruising
  5. Stijgen op in de lemniscus medialis
  6. Schakelt over op de thalamus 
  7. Projectie op primaire somatosensibele cortex
 • Wat valt er onder vitale sensibiliteit?
  Pijnzin, temperatuurzin en aanrakingszin
 • Route vitale sensibiliteit?
  1. Prikkel komt ruggenmerg binnen
  2. Schakelt over direct in de dorsale hoorn
  3. Kruising
  4. Stijgen op in contralaterale tractus spinothalamicus (anterolateraal ligt deze)
  5. Overschakeling op thalamus
  6. Projectie op primaire somatosensibele cortex
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waaruit bestaat het spinocerebelum? + functie? + Welke outputkernen?
Vermis (nuclei fastigii) en intermediaire hemisferen (nucleus interpositus)
Spierspanning en postuur (aanpassingen tijdens beweging)
Waaruit bestaat het cerebrocerebellum? + functie? + Welke outputkern?
Rest van hemisferen.
Coödinatie van spieren door reguleren van het traject, snelheid en kracht van bewegingen
Nucleus dentatus
Waarbij speelt het vestibulocerebellum een rol?
Behoud van evenwicht en bij oogbewegingen.
Door welke arteriën wordt het cerebellum van bloed voorzien?
 • PICA
 • AICA
 • A. Cerebelli superior
Symptomen beschadigd cerebellum.
 • Vertigo (draaiduizeligheid)
 • Verlies van sturing bij bewegen en verlies van balans
 • Onduidelijk spreken
Beat zijn de kenmerken van een cerebellaire stoornis tijdens neurologisch onderzoek?
 • Ataxie
 • Nystagmus
 • Hypotonie
 • Dysmetrie (hypo- en hyper-)
 • Intentietremor
 • Dysdiadochokinese
 • Rompataxie
 • Gangataxie
Welke ziektebeelden lijken op een coma, maar zijn dit niet?
 1. Vegetatieve toestand (minimally conscious state)
 2. Locked-in syndroom
 3. Akinetisch mutisme
 4. 'Functioneel' (conversie)
Welke hersenstamreflexen test je?
 • Pupulreflex: II en III
 • Corneareflex: V en VII
 • Compensatoire oogbewegingen: III, V en VIII
 • Ademhaling (apneutest): X
 • Hoestreflex: IX en X
Van welke schaal wordt gebruik gemaakt bij een coma? Waar wordt opgelet? Wanneer is er sprake van een coma?
Glasgow Coma Scale
 • E = eyes
 • M = motoriek
 • V = verbale gedrag

E1, M5, en V2 of lager -> 8 of lager
Wat is de 50% regel?
Er is sprake van een verlaagd bewustzijn of coma wanneer meer dan de helft van een van de drie systemen is aangetast.