Summary Cognitive Neuroscience

-
ISBN-10 0393922286 ISBN-13 9780393922288
264 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Cognitive Neuroscience". The author(s) of the book is/are Michael S Gazzaniga Richard B Ivry George Ronald Mangun. The ISBN of the book is 9780393922288 or 0393922286. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Cognitive Neuroscience

 • 1.1 De negentiende eeuw

 • Willis staat aan het begin van de cognitieve neurowetenschap. Hij linkte schade van de hersenen aan storingen in het gedrag. Ook stelde hij de theorie van neurale conductie op: hoe informatie door het brein getransformeerd wordt.
 • Gall & Spurzheim ontwikkelden de frenologie in de 19e eeuw. Zij gingen ervan uit dat elk hersengebied gelinkt is aan een specifieke functie. Wanneer een functie vaker gebruikt werd, zou er een bult ontstaan op dat hersengebied. Zo kon persoonlijkheid gedetermineerd worden (anatomisch personologie). De ideeën zijn gebaseerd op de theorie van Willis.
 • Flourens bestreed de lokalisatie standpunt van de frenologie en Willis. Door het beschadigen van dierenhersenen kwam hij met de agregate field theory: het brein functioneert als geheel.
 • Hughlings Jackson ontwikkelde een topografische organisatie van hersengebieden: ieder lichamelijke functie behoorde bij een bepaalde deel van de hersenen (lokalisatietheorie). Hij was van mening dat verschillende hersengebieden bijdragen aan een bepaald gedrag: mensen verloren nauwelijks bij beschadiging een functie volledig. Daarnaast ondervond hij dat beschadiging in de rechter hemisfeer voor visuo-spatiële disfunctie zorgde.
 • Het gebied van Broca bevindt zich in de linker frontale kwab en beschadiging leidt tot het niet kunnen produceren/spreken van taal, maar het wel kunnen begrijpen.
 • Het gebied van Wernicke ligt tegen de linker pariëtale en temporale kwab aan. Beschadiging leidt tot onbegrip van de taal, maar spraak/productie blijft onaangetast.
 • Cyto-architectuur: op celniveau naar de hersenen kijken om te bepalen of de celtypen per regio verschillen.
 • Golgi zorgde voor een doorbraak in de neurowetenschappen: Hij had een stof ontwikkeld dat neurotransmitters zwart kleurde, waardoor er onderscheid gemaakt kon worden tussen aparte neurotransmitters. Hij zag het brein als een geheel van weefsel met dezelfde cytoplasma. 
 • Cajal ontdekte met de stof van Golgi dat NTS één richting opgaan: van dendrieten naar axonen. Golgi ondersteunde deze theorie echter niet.
 • 1.2 De twintigste eeuw

 • Sherrington introduceerde het begrip synaps om de verbinding tussen 2 neuronen te beschrijven. 
 • Wetenschappers accepteerden dat sommige functies gelokaliseerd zijn in de cerebrale cortex. Hogere functies (denken en geheugen) zouden niet te lokaliseren zijn. Uiteindelijk kwam de visie die zei dat er specifieke delen bestaan, maar dat die continu allemaal samenwerken.
 • Hughlings Jackson waarschuwde voor het verschil tussen lokalisatie van symptomen en functies. Beschadiging kan tot uiterlijke symptomen leiden, maar niet per se tot functie. Beschadigde neuronen kunnen namelijk met andere delen verbonden zijn.
 • Gestalt: het geheel verschilt van de som der delen. Von Monakow ontwikkelde hieruit diaschisis: beschadiging in een deel van de hersenen kan op een ander deel effect hebben. Head: na hersenbeschadiging ontstaat er een nieuw systeem in het brein.
 • 1930: eerste sensorische en motorische systemen in kaart gebracht.
  1970 en 1980: ontdekt dat elk systeem meerdere neurale routes heeft.
 • 1.3 Het psychologische verhaal

 • Filosofen hadden 2 visies:
  rationalisme:  door de juiste gedachten kan je tot het ware geloof komen
  empirisme: uit sensorische ervaring volgt alle kennis.
  De associatieve visie die hieruit volgt is de experimentele psychologie: door directe ervaringen ontstaan simpele ideeën, maar door associatie kunnen complexe concepten ontstaan. Totale ervaring van een persoon zou zijn/haar mentale ontwikkeling bepalen.
 • Ebbinghaus was één van de eerste wetenschappers die interne mentale processen zoals het geheugen ging meten en analyseren.
 • Thorndike ontdekte dat een respons een gewoonte werd als dit beloond werd.
 • Nativisme: het idee dat alle kennis aanwezig is vanaf de geboorte. De Amerikaanse psychologie werd gedomineerd door de associatieve visie. De Gestalt psychologie liet zien dat sensorische processen niet aangeleerd waren; perceptie is aangeboren.
 • Tot 1950 bleef het behaviorisme domineren.
 • Chomsky verklaarde dat taal aangeboren moest zijn, want het is zo complex en universeel.
 • Miller verliet zijn behavioristische overtuigen en toonde de grenzen van het korte termijn geheugen aan: 7 +/- 2 chunks.
 • 1.4 De instrumenten van de neurowetenschap

 • Het elektroencephalogram (ECG) is oorspronkelijk bedacht door Richard Canton om spontane elektrische activiteit van de cerebrale cortex te meten.
 • Vallebona ontwikkelde de tomografische radiografie: een techniek waarin een serie van dwarse secties genomen wordt.
 • Hounsfield: voerde als eerste een succesvolle CAT-scan uit. Echter laat dit niet veel zien over de functie van het brein -> PET-scan: kon informatie verschaffen over het functioneren van de brein -> PETT
 • Isidor Rabi 1938: MRI-scan: verandering in bloedvolume gemeten.
 • fMRI: een toename in levering van zuurstof word gemeten (BOLD)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke gebieden worden geactiveerd bij de emotie geluk?
Cingulate gyrus, inferieure temporale gyrus en het cerebellum.
Wat is interoceptie?
Er is een significante correlatie tussen de activiteit van de insula en de perceptie van interne lichaamsstaten.
Waar speelt de insula een grote rol in?
In de integratie van affectieve en cognitieve processen, maar speelt ook een belangrijke rol bij de emotie disgust/walging.
Noem een ander structuur naast amygdala dat betrokken is bij emotie.
De orbitofrontale cortex.
Welk hersensdeel is actief bij het categoriseren van mensen in groepen (social grouping)?
De amygdala, dit heeft dus ook effect op raciala stereotypering.
Welk hersensgebied is verstoord als een angstig gezicht niet geëvalueerd kan worden en als de beoordeling van hoe betrouwbaar en benaderbaar een persoon is, verstoord is?
De amygdala.
Wat is geïnstrueerde angst?
Angst dat niet geleerd wordt door directe ervaring, maar door wat we van andere horen. De amygdala speelt wel een rol in indirect uiten van emotie in reactie op een aversieve stimulus.
In welk geheugen speelt de amygdala een belangrijke rol?
Bij impliciet leren en geheugen. Bij de hippocampus is dit het expliciet geheugen.
Via welke 2 verschillende routes kan informatie de amygdala bereiken volgens LeDoux?
1. Snelle onnauwkeurige route: sensorische informatie loop direct via de thalamus naar de amygdala.
2. Langzame nauwkeurige route: sensorische informatie loopt via de thalamus naar de sensorische cortex voor verder analyse en dan pas naar de amygdala.
Waar zorgt de centrale nucleus van de amygdala voor?
Voor het initiëren van een emotionele reactie wanneer dit nodig is.