Summary Cognitive psychology

-
ISBN-10 049550632X ISBN-13 9780495506324
1321 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Cognitive psychology". The author(s) of the book is/are Robert J Sternberg. The ISBN of the book is 9780495506324 or 049550632X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Cognitive psychology

 • 4 Attention and Consciousness

 • Is aandacht alleen een bewust proces?
  nee, ook onbewust
 • Wat ia Attention en consciousness en wat is het verschil

  Attention is een actief proces waarbij we een gelimiteerd aantal info uit een enorme hvh halen. Die info komt van onze zintuigen en andere cognitieve processen. We gebruiken maar gelimiteerd, omdat we anders teveel info krijgen om te verwerken. En het is ook maar net welke info nuttig is om te gebruiken!

   

  Consiousness/bewustzijn is het gevoel van er zijn en ook de inhoud van dat er zijn.

   

  Aandacht en bewustzijn overlappen erlkaar wel. We kunnen bewust van bepaalde info die we weten, en er dan geen aandacht aan geven. Zoals het zetten van je handtekening. Hier geef je geen aandacht aan, gebeurt automatisch. Zet je een andere naam, dan moet je er wel bij nadenken.

 • Bewustzijn: Gevoel + Inhoud. Overlapt met aandacht. Verschil is dat sommige actieve aandachtsprocessen soms mogelijk zijn zonder actief bewustzijn. Bijv: schrijven eigen naam
 • Wat zijn de 3 voordelen van aandacht (attention)

  1. Het helpt ons om onze interactie met de omgeving in de gaten te houden

   

  2. Het linkt ons verleden en ons heden (zintuigen), waardoor we continu ervaring opdoen (zorgt voor persoonlijke identiteit)

   

  3. controle en planning van onze toekomstige akties op basis van de eerste 2 voordelen (in de gaten houden en de link ons verleden en ons heden)

 • 4.1 The Nature of Attention and Consciousness

 • Bewuste aandacht speelt 3 rollen bij cognitie:
  1. Helpt om onze interactie met de omgeving te beoordelen
  2. Het linkt ons verleden met ons heden, geeft ons vorm van continuiteit en ervaring
  3. Helpt om onze toekomstige acties te controleren en te plannen
 • Aandacht = de manier waarop we een beperkte hoeveelheid informatie verwerken uit de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is door onze zintuigen, opgeslagen herinneringen en andere cognitieve processen.

  Aandacht zorgt ervoor:
  - we onze gelimiteerde mentale bronnen verstandig gebruiken
  - hierdoor tijdig reageren en geheugen stimuleren

  Bewuste aandacht speelt 3 rollen bij cognitie:
  1. interactie met omgeving beoordelen
  2. linkt ons verleden met ons heden, geeft vorm van continuïteit
  3. toekomstige acties te controleren en plannen.

 • Wat is 'attention' (aandacht)?
  Gecontroleerde processen (inclusief 'consiousness') + automatische processen
 • Wat is aandacht?
  Aandacht is de wijze waarop wij actief een beperkte hoeveelheid informatie verwerken van de enorme hoeveelheid die beschikbaar is via onze zintuigen en andere cognitieve processen. Het bestaat uit bewuste en onbewuste processen.
  Er zijn grenzen aan onze mentale mogelijkheden en aan de mogelijkheden om te focussen op informatie gedurende een bepaalde tijd.
 • Wat is aandacht?
  Aandacht is de manier waarop we op actieve wijze een beperkt deel van de enorme hoeveelheid beschikbare informatie uit onze zintuigen, herinneringen en andere cognitieve processen verwerken.
 • Wat zijn de voordelen van aandacht?
  1) Het helpt ons de interacties met onze omgeving monitoren monitoren
  2)het helpt ons een link te leggen tussen ons verleden (herinneringen) en het heden (sensaties) om ons een gevoel van continuïteit te geven
  3)het helpt ons acties in de toekomst te plannen en daar controle over te hebben (de acties)
 • Wat is bewustzijn?
  gevoel plus inhoud
 • Sensaties + herinneringen + gedachteprocessen = aandacht = gecontroleerde processen en automatische processen = actie.
 • Wat zijn enkele eigenschappen van aandacht?
  Aandacht omvat zowel bewuste als onbewuste processen. De inhoud van aandacht kan zich binnen of buiten het bewustzijn bevinden.
 • Wat is 'preconscious'?
  Het voor of onderbewustzijn. Informatie die we niet bewust meemaken, maar waar we toch gebruik van maken.

 • Welke drie rollen speelt aandacht bij cognitie?
  beoordelen interactie met omgeving
  linkt ons verleden met ons heden
  helpt toekomstige acties controleren en plannen
 • Wat is bewustzijn?
  Het gevoel van aandacht en de inhoud van de aandacht, waarvan een gedeelte overlapt met aandacht. Het verschil zit in de aandacht die nodig is voor de uitvoering van actieve aandachtsprocessen; het schrijven van je eigen naam kost geen actieve aandacht, het schrijven van de naam van iemand anders wel.
 • Wat zijn de voordelen van aandachtsprocessen?
  • Oordeelkundig gebruik van beperkte mentale hulpbronnen
  • Focus op stimuli van interesse door andere te negeren
  • Faciliteren van geheugenprocessen; we onthouden informatie beter als we er aandacht aan hebben besteed
 • Wat is 'priming'?
  het activeren van bestaande kennis concepten in je hersenen, door onbewuste prikkels in je omgeving.
 • Welke drie doelen dient de waarde van aandacht en bewustzijn in cognitie?
  1. Helpt bij het monitoren van interactie met de omgeving. Het leidt ertoe dat we ons bewust zijn van hoe we ons aanpassen in een situatie.
  2. Het ondersteunt ons in het verbinden van informatie uit het verleden en het heden en geeft ons het gevoel van een continue ervaring.
  3. Het helpt ons bij het controleren en plannen van onze toekomstige acties.
 • Wat valt er onder het bewustzijn (consciousness)?
  Bewustzijn (consciousness) omvat het gevoel bewust te zijn (awareness) en de inhoud van bewustzijn, waarvan een deel in het centrum van de aandacht kan liggen.
 • Is aandacht (attention) hetzelfde als bewustzijn (consciousness)?
  Dat werd vroeger wel gedacht, maar nu worden ze gezien als twee overlappende concepten. 
 • Wat zijn de additionele voordelen van bewuste aandacht?
  • Controle van onze interacties met de omgeving (aanpassing)
  • Verbindt verleden (herinnering) met heden (sensaties) en zorgt zo voor continuïteit in onze ervaring (basis van identiteit)
  • Controleren en plannen van toekomstige handelingen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.