Summary Cognitive Psychology

-
ISBN-10 0840033567 ISBN-13 9780840033567
200 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Cognitive Psychology". The author(s) of the book is/are E Bruce Goldstein. The ISBN of the book is 9780840033567 or 0840033567. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Cognitive Psychology

 • 2 Brain and cognition

 • Wat is LOCALISATION OF FUNCTION
  er zijn verschillende gebieden voor bepaalde activiteiten in de hersenen actief.
 • PROSOPAGNOSIA
  schade in temporale kwab
  niet herkennen van gezichten (wel dat het een gezicht is)
 • PARAHIPPOCAMPEL PLACEAREA (PPA)
  Gebied wat indoor en outdoor scenes presenteert
 • EXTRASTRIATE BODY AREA (EBA)
  Presenteert lichaamsdelen
 • FUSIFORM FACEAREA (FFA)
  Presenteert gezichten
 • Wat presenteert het BROCA gebied in de hersenen?
  Taalproductie - niet kunnen produceren maar wel verstaan
  probleem: form en betekenis
 • Wat presenteert het Wernieke gebied in de hersenen?
  Taalbegrip - correcte grammaticale zinnen maar geen zin erachter
 • Hoe heet een schade in de taalgebieden?
  Afasie
 • Wat zijn MODULE?
  gebiede in de hersenen, die op een bepaalde functie gespecialiseerd zijn
 • DISTRIBUTED PROCESSING
  Het samenwerken van verschillende hersengebieden
  voorbeeld: rode bal: waarnmen van kleur, vorm, beweging
 • CODING 
  het vuurpatroon van een neuron. 
  mama: IIIIIIIII
  papa: II   IIIII  II II

 • PROCESSING
  activatie van verschillende hersengebieden
 • Wat zegt FEATURE CODING THEORY 
  1. objecten worden opgedeeld in features 
  2. samengevoegd tot een herkenbaar object
 • FEATURE DETECTOR
  neuronen die ob een bepaald object reageren
 • NEURALE CODE
  Code van neuron voor bepaald object
 • SPECIFIC CODING
  een neuron reageert op één object
 • Welke methode hoort bij WUNDT
  Introspectie: meten van reactietijd
 • Welke methode hoort bij DONDERS?
  Subtractie- een process weglaten en dan RT met en zonder proces meten
  onafhankelijke stadia (moeilijk te bepalen --> hoe waarneming weglaten?)

  nadeel: niet altijd onafhankelijkheid
 • Wie heeft de eerste visuele representatie bij neuronen laten zien?
  Hubbel & Wiesel met electrode in cortex van kat
 • 3 Perception

 • Wat is bottom-up processing?
  activatie van bepaalde hersengebieden (FEATURE DETECTOR) door sensorische receptoren

 • Wat zegt BIEDERMANN over bottom-up processing?
  RECOGNITION-BY-COMPONENTS-THEORY:
   alles wordt waargenomen met geons

  PRINCIPLE OF COMPONENTAL RECOVERY:
  object herkennen als geon te herkennen is, als het niet zo is, dan kan het object ook niet herkennt worden

 • Wat is top-down-processing
  waarneming met kennis
  door kennis kan ambiguiteit opgelost worden -->
  MULTIPLE PERSONALITIES OF A BLOB

  FEEDBACK SIGNALEN:
  van hoge processen met kennis naar lage --> invloed op lage processen
 • SPEECHSEGMENTATION
  top-down: door kennis worden woorde uitelkaar gehaald.
 • Wat zegt HELMHOLTZ
  Unbewusste inferenz: onbewuste interpretatie 
  LIKELIHOOD-PRINCIPLE.  wat komt het meest voor?
 • wat zijn de 8 GESTALTWETTEN
  Geheel= elementen +  perceptuele organisatie 

  1. simplicity
  2.symmetry
  3. similarity
  4. proximity (naarbijheid)
  5. good continuation
  6. closure
  7. common fate (samen beweging)
  8. familarity (kennis --> top-down)
 • WORD SUPERIORITY EFFECT
  top-down: als je woord leest kun je het beter herkennen dan als je losse letters hebt (
 • INTERACTIVE ACTIVATION MODEL
  (McClelland & Rumelhart)
  beide processen: top-down en bottom-up
 • CONNECTIONISTISCH MODEL
  top-down en bottom up: zeidwaardse verbindingen maken,
 • Op welke twee manieren wordt de kennis in de omgeving geinterpreteerd?
  Physicalische regelmatigheden (vaker voorkomen in omgeving, bijvoorbeeld horizontaal +vertikaal (oblique effect)

  semantische regelmatigheden: welke functie heeft object in omgeving?
 • EXPERIENCE DEPENDENT PLASTICITY
  Door oefenen worden neuronale verbindingen versterkt en neuronen leren harder te vuren
 • Welke gebieden zijn actief bij WAT-ROUTE?
  occipitaal naar temporaal  (perceptie route) 
 • Welke gebieden zijn actief bij WAAR-ROUTE?
  van occipitaal naar parientaal (action route)
 • VISUELE AGNOSIE
  schade in occipitaal, temporaal kwab (VENTRAAL)--> GEEN ORIENTATIE
  (WAT- ROUTE)
  niet herkennen van objecten
 • APRAXIE
  schade in parientaal kwab (DORSAAL) -->  gebrek aan actie uitvoeren
  (WAAR-ROUTE / ACTION)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welk hersengebeid is bijzonder belangrijk voor beslissingen?
prefrontale cortex
OPT-OUT PROCEDURE
je moet actieve stap ondernemen om eruit te gaan
OPT-IN PROCEDURE
je moet actieve stap ondernemen om erbij te zijn
IMMEDIATE EMOTIONS
Emoties die erder ervaren werden in bepaalde situatie

INTEGRAL IMMEDIATE EMOTION: associatie met act van beslissing

INCIDENTAL IMMEDIATE EMOTION: heeft niks met beslissing te maken
ILLICIT CONVERSION
A is B = B is A (dat is niet waar!)
Wat zegt de UTILITY THEORIE?
rationeel beslissen met hogste winst en minimalste verlies

Risk aversion: angst om risico in te gaan 
CONJUNCTION RULE
een groep heeft een grotere kans dan twee groepen samen

meisje 
meisje + ballet
LAW OF LARGE NUMBERS
meer observaties zijn representatiever en grotere groep ook (representatief)
CONFIRMATION BIAS
argumenten zoeken die bij mening passen en negeren van andere argumenten
ILLUSORY CORRELATION
denken er is een correlatie maar dat is niet zo