Summary Colleges + stof

-
516 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Colleges + stof

 • 1 College 2/11 - Introductie, werkkenmerken en stress

 • Wat is stress?
  Stress = reactie van het lichaam op een stressor
  Stresor = gebeurtenis die stress kan veroorzaken
  Strain = langdurige reactie van het lichaam op chronische stress
 • 1.1 Hoofdstuk 3: The models that made job design

 • Welke zes modellen van werkstress zijn er?
  JD-R model, DISC model, Vitamine model, Effor-Reward Imbalance model, Demand-Control (-Support) model & Job Characteristics model
 • 3 College 16/11 - Welzijn, burnout en bevlogenheid

 • Welke benaderingen van stress zijn er?
  Input - output, interactioneel (gebeurtenis, tussenkomende variabele, strain), transactioneel (stress als proces)
 • Hoe kan je stress onderzoeken?
  Vragenlijsten, fysiologische metingen (bloeddruk, hartslag, cortisol level), dagboekonderzoek, experimenten kwalitatieve methoden (interview), meta-analyse/rveview.
 • Wat zijn problemen bij het onderzoek van stress?
  Common method variance; door eenzelfde meetmethode te gebruiken kunnen de relaties tussen de variabelen uitvergroot worden door deze meetmethode; richting causale verband; tijdsinterval (wanneer meet je?); publicatiebias (bijna alleen de significante resultaten worden gepubliceerd).
 • Uit welke drie componenten bestaat burn-out?
  Uitputting, cynisme en verminderde prof. efficacy
 • Hoe kan je engagement zien?
  Als het tegenovergestelde van burnout, dan scoort iemand laag op cynisme en emo uitputting, en hoog op professional efficacy; of als een losstaand contruct, dit bestaat dan uit vigor, absorptie en toewijding.
 • 4 College 23/11 - Rolstress en werk-thuis conflict

 • Welke soorten rolconflicten zijn er, en wat houden ze in?
  Er is inter-rol conflict, dit beteken dat verschillende rollen verwachtingen hebben die conflicteren met elkaar. Er is intra-rol conflict, hierbij conflicteren de verwachtingen binnen 1 rol met elkaar. Er is ook persoon-rol conflict, hierbij conflicteren de waarden van jezelf met de verwachtingen van een rol.
 • Wat voor soorten conflicten kan je hebben mbt de zender?
  Er is inter-sender conflict, hierbij conflicteren de verwachtingen van verschillende zenders met elkaar. Er is intra-sender conflict, hierbij conflicteren de verwachtingen van dezelfde zender met elkaar.
 • Wat is een rol?
  Een rol is sociaal geaccepteerd gedrag binnen een specifieke context.
 • Wat voor soorten conflicten zijn er mbt familie?
  Er is werk-familie conflict, waarbij de verwachtingen op het werk conflicteren met verwachtingen thuis. Bijvoorbeeld als je vaak moet overwerken maar ook een thuis wilt zijn voor je familie. Er is familie-werk conflict, waarbj de verwachtingen thuis conflicteren met de verwachting op het werk. Bijvoorbeeld als je veel ruzie hebt met je partner, waardoor je te moe bent op werk.
 • 5 College 30/11 - Stress: fysiologie en relatie met gezondheid

 • Welke twee fysiologische reacties op stress zijn er?
  Het SAM systeem en de HPA as, SAM treedt op bij acute stress en HPA bij chronische stress.
 • Wat is de werkende stof bij beide reacties op stress?
  SAM zorgt ervoor dat er door de bijnier merg adrenaline wordt afgegeven. HPA zorgt ervoor dat er via de hypofyse en de bijnier schors cortisol wordt afgegeven.
 • Hoe kan stress fysiologische gemeten worden?
  Bloeddruk, hartslag, pupil verwijding, cortisol, adrenaline.
 • Welke soorten social support zijn er?
  Informational support, anderen helpen om juiste coping te vinden en stressvolle gebeurtenis te begrijpen; emotional support, ervoor zorgen dat iemand zich van waarde voelt; instrumental support, tastbare hulp zoals financiele diensten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke soorten social support zijn er?
Informational support, anderen helpen om juiste coping te vinden en stressvolle gebeurtenis te begrijpen; emotional support, ervoor zorgen dat iemand zich van waarde voelt; instrumental support, tastbare hulp zoals financiele diensten.
Hoe kan stress fysiologische gemeten worden?
Bloeddruk, hartslag, pupil verwijding, cortisol, adrenaline.
Wat is de werkende stof bij beide reacties op stress?
SAM zorgt ervoor dat er door de bijnier merg adrenaline wordt afgegeven. HPA zorgt ervoor dat er via de hypofyse en de bijnier schors cortisol wordt afgegeven.
Welke twee fysiologische reacties op stress zijn er?
Het SAM systeem en de HPA as, SAM treedt op bij acute stress en HPA bij chronische stress.
Wat voor soorten conflicten zijn er mbt familie?
Er is werk-familie conflict, waarbij de verwachtingen op het werk conflicteren met verwachtingen thuis. Bijvoorbeeld als je vaak moet overwerken maar ook een thuis wilt zijn voor je familie. Er is familie-werk conflict, waarbj de verwachtingen thuis conflicteren met de verwachting op het werk. Bijvoorbeeld als je veel ruzie hebt met je partner, waardoor je te moe bent op werk.
Wat is een rol?
Een rol is sociaal geaccepteerd gedrag binnen een specifieke context.
Wat voor soorten conflicten kan je hebben mbt de zender?
Er is inter-sender conflict, hierbij conflicteren de verwachtingen van verschillende zenders met elkaar. Er is intra-sender conflict, hierbij conflicteren de verwachtingen van dezelfde zender met elkaar.
Welke soorten rolconflicten zijn er, en wat houden ze in?
Er is inter-rol conflict, dit beteken dat verschillende rollen verwachtingen hebben die conflicteren met elkaar. Er is intra-rol conflict, hierbij conflicteren de verwachtingen binnen 1 rol met elkaar. Er is ook persoon-rol conflict, hierbij conflicteren de waarden van jezelf met de verwachtingen van een rol.
Hoe kan je engagement zien?
Als het tegenovergestelde van burnout, dan scoort iemand laag op cynisme en emo uitputting, en hoog op professional efficacy; of als een losstaand contruct, dit bestaat dan uit vigor, absorptie en toewijding.
Uit welke drie componenten bestaat burn-out?
Uitputting, cynisme en verminderde prof. efficacy