Summary Colleges thermoregulatie

-
196 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Colleges thermoregulatie

 • 1 College 1

 • Waarom is er huisvesting van dieren?
  - Controle
  - Manipulatie
  - Conditionering
 • Wat wordt er gecontroleerd d.m.v. huisvesting?
  - Groei
  - Productie
  - Reproductie
  - Gezondheid en ziekten
 • Wat wordt er gemanipuleerd d.m.v. huisvesting?
  - Gedrag
  - Voeding
  - Reproductie
  - Levensduur of gebruiksduur
 • Wat is het verschil tussen levensduur en gebruiksduur?
  Bij levensduur sterft het dier een natuurlijke dood, bij gebruiksduur wordt het dier na gebruik afgevoerd
 • Hoe wordt huisvesting voor dieren ontwikkeld?
  Op basis van economie
 • Hoe wordt huisvesting voor dieren getoetst?
  Op sociale implicaties
 • Hoe kan je de effecten van huisvesting meten?
  - Hormoonspiegels
  - Vruchtbaarheid
  - Gezondheid en ziekteresistentie
  - Gedrag
  - Productie
  - Groei
  - Warmte-productie en afgifte
 • Waar gaan beschikbare nutriënten naartoe?
  Onderhoudsprocessen en productieprocessen
 • Wat zijn voorbeelden van onderhoudsprocessen?
  - Eiwitturnover
  - Fysieke activiteit
  - Circulatie en respiratie processen
  - Thermoregulatie
  - Immunologische processen
  - Stressrespons
  - Vertering
 • Wat zijn voorbeelden van productieprocessen?
  - Vlees
  - Melk
  - Eieren
  - Reproductie
  - Arbeid
 • Wat is een homeotherm dier?
  - Tb onafhankelijk van omgeving
  - Actieve regulatie door autonoom zenuwstelsel 
 • Wat is de Tb?
  Lichaamstemperatuur
 • Wat is een ander woord voor homeotherm?
  Tachy metabolic, hoog metabool
 • Wat is een poikilotherm dier?
  - Tb afhankelijk van de omgeving
  Ectotherm & endotherm
 • Wat is een ander woord voor poikilotherm?
  Brady metabolic, laag metabool
 • Wat is ectoterm?
  Tb regeling door gedrag
 • Wat is endotherm?
  Tb regeling door activiteit
 • Wat is heterotherm?
  Variant van homeothermie
 • Wat is warmteproductie?
  M
 • Wat is warmteafgifte?
  H
 • Wat is de formule voor warmtebalans?
  M= H + deltaC
  Waarbij deltaC= warmte inhoud
 • Wat is de formule voor warmte inhoud?
  deltaC=BW x deltaT x c
  Waarbij BW= lichaamsgewicht
  deltaT= verandering in lichaamstemperatuur
  c= constante voor specifieke warmte
 • Wat is de deltaC bij homeotherme dieren?
  Ongeveer gelijk aan nul
 • Wat is de deltaC bij poikilotherme dieren?
  Niet gelijk aan nul
 • Welke 4 vormen van warmteafgifte zijn er?
  - Straling
  - Stroming of convectie
  - Geleiding of conductie
  - Verdamping of evaporatie
 • Wat is Hs?
  Voelbare warmteafgifte, dus straling, stroming en geleiding
 • Wat is He?
  Latente warmte, dus verdamping of evaporatie via de huid of ademhaling
 • Wat is Hr?
  Straling
 • Wat is Hc?
  Stroming of convectie?
 • Wat is Hd?
  Geleiding of conductie
 • Wat voor vormen van warmteafgifte treden er op van de kern naar het huidoppervlak?
  - Convectie (bloed)
  - Conductie (vet/spier)
 • Wat voor vormen van warmteafgifte treden er op van het huidoppervlak naar het haaroppervlak?
  - Convectie
  - Conductie
  - Straling
 • Wat voor vormen van warmteafgifte treden er op van het haaroppervlak naar de omgeving?
  - Conductie
  - Convectie
  - Straling
 • Wat voor vormen van warmteafgifte treden er op van het huidoppervlak naar de omgeving?
  Verdamping
 • Vanaf waar vindt evaporatie plaats?
  Vanaf de huid
 • Wat is de formule voor isolatie?
  I= (T1-T2)/H
 • Welke drie vormen van isolatie zijn er?
  - Interne- of weefselisolatie
  - Vachtisolatie
  - Luchtisolatie
 • Wat is de formule voor interne- of weefselisolatie?
  It= (Tb-Ts)/H
  Waarbij Tb= temperatuur body
  en Ts= temperatuur skin
 • Wat is de formule voor vachtisolatie?
  If= (Ts-Tf)/(H-He)
  Waarbij Tf= temperatuur fur
 • Wat is de formule voor luchtisolatie?
  Ia= (Tf-Ta)/ (H-He)
  Waarbij Ta= temperatuur air
 • Wat externe isolatie?
  Vacht + lucht isolatie
 • Wat is de formule voor externe isolatie?
  Ie= If+ Ia = (Ts-Ta)/(H-He)
 • Hoe kan een dier de warmteafgifte beïnvloeden?
  Door te variëren van interne isolatie en vacht isolatie
 • Wat is counter current heat exchange?
  Bij koude: vasoconstrictie
  Bij hitte: vasodilatatie
 • Wat is straling?
  Afgifte van H van vast naar vast zonder contact
 • Wat is de wet voor straling?
  Wet van Stephan Boltzman; Hr= A *e1*e2*sigma(Tf^4-Ta^4)
  E is afhankelijk van golflengte en golflengte van temperatuur
 • Hoe wordt straling beïnvloed?
  Door het klimaat en het dier
 • Op wat voor manier beïnvloed het klimaat straling?
  Direct: stralingstemperatuur omgeving (Ta)
  Indirect: luchtemperatuur via Ta en Tf/Ts en wind via Ta en Tf/Ts
 • Op wat voor manier kan een dier straling beinvloeden?
  Direct: oppervlakte (A) door gedrag
  Indirect: Tf/Ts door verandering It en If
 • Wat is convectie?
  Lucht of water dat langs een lichaam stroomt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Conditionering van
- het klimaat (luchtvochtigheid etc.)
- gezondheid en ziektes
Manipulatie van huisvesten
- gedrag 
- voeding (jij bepaalt wat het dier eet)
- reproductie (bepalen of dieren paren)
- levensduur of gebruiksduur (behandeling zieke dieren)
Controle van huisvesten
- groei (optimale groei = optimale productie)
- productie (trainingsschema's)
- reproductie (controleren oestrus)
- gezondheid en ziekten
3 redenen voor het huisvesten van dieren?
- controle
- manipulatie
- conditionering
Waarom wordt bij kippen onder hittestress het calcium gehalte in het voer erg verhoogd?
1 - Door hittestress eten de kippen minder en is de opname van Ca dus al lager
2 - Ca is nodig voor de eischaal (en door respiratoire alkalose wordt er Ca uitgescheiden dus je hebt meer nodig)
Wat is respiratoire alkalose?
Gevolg van hittestress.
Bij ernstige stress neemt de alveolaire ademhaling toe en is er meer CO2 afgifte. Dit zorgt ervoor dat de pH in het bloed stijgt (niet chill) en dit probeert het dier te corrigeren via urine. De uitscheiding van Ca, K, Mg en Na ionen gaat omhoog en omdat al deze mineralen worden uitgescheiden raakt het zuur/base evenwicht uit balans. Dit kan allemaal opgelost worden door het meer eten/voeren van mineralen
Waar is de wateropname aan gerelateerd?
- Lichaamsgewicht
- Voedselopname
- Productie
- Klimaat: bijvoorbeeld; omgevingstemperatuur en watertemperatuur
Welke twee problemen moet je voorkomen om hittestress te kunnen reduceren?
- Te weinig water
- Verstoring zuur/base balans
Wat kunnen maatregelen zijn tegen warmtebelasting?
- Verbeteren klimaat
- Voedselsamenstelling
- Eettijden
Wat zijn de gevolgen van warmtebelasting op het metabolisme?
- Daling basaalmetabolisme
- Daling voedselopname
- Verbetering vertering