Summary Communicatie handboek

-
ISBN-10 900178268X ISBN-13 9789001782689
2146 Flashcards & Notes
192 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatie handboek". The author(s) of the book is/are Wil Michels. The ISBN of the book is 9789001782689 or 900178268X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communicatie handboek

 • 1 Communicatie theorie 9

 • dfdfds
 • het basismodel van communiceren
  tweeweg
  ZBMO model
 • Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar één of meer ontvangers. Uiteraard moet er daarna wel wat gebeuren met de informatie want anders blijft het bij een intentie. Het basismodel van communicatie bestaat uit: zender - boodschap - medium - ontvanger


  Door feedback van de ontvanger en terugkoppeling van de zender ontstaat er interactie. Het basismodel zou kunnen impliceren dat de ontvanger een passieve rol speelt in de communicatie, maar dat is vrijwel nooit het geval.

  Bij een indeling van de communicatie maken we onderscheid tussen interpersoonlijke communicatie (direct contact tussen zender en ontvanger) en massacommunicatie  (openbare, voor iedereen toegankelijke informatie via bijvoorbeeld kranten, radio en televisie). 


  Bij theorieën over massacommunicatie lag eerst de nadruk op de macht van de zender. Nu zien we dat aan de ontvanger meer macht wordt toegekend en staat de relatie die de doelgroep met het medium heeft meer centraal. Mensen selecteren en gebruiken informatie die hen nuttig lijkt. Daarbij speelt de selectieve perceptie een grote rol. Dat is een reden die het lastig maakt om via massacommunicatie houdingen te veranderen. Interpersoonlijke communicatie in de vorm van een-op-een gesprekken is daar beter geschikt voor.
 • Samenvatting Hoofdstuk 1:

   

  Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar één of meer ontvangers. Uiteraard moet er daarna wel wat gebeuren met de informatie want anders blijft het bij een intentie. Het basismodel van communicatie bestaat uit: zender - boodschap - medium - ontvanger. Door feedback van de ontvanger en terugkoppeling van de zender ontstaat er interactie. Het basismodel zou kunnen impliceren dat de ontvanger een passieve rol speelt in de communicatie. Maar dat is vrijwel nooit het geval.

   

  Bij de indeling van de communicatie maken we onderscheid tussen interpersoonlijke communicatie (direct contact tussen zender en ontvanger) en massacommunicatie (openbare, voor iedereen toegankelijke informatie via bijvoorbeeld kranten, radio en televisie).

   

  Bij theorieën over massacommunicatie lag eerst de nadruk op de macht van de zender. Nu zien we dat aan de ontvanger meer macht wordt toegerekend en staat de relatie die de doelgroep met een medium heeft meer centraal. Mensen selecteren en gebruiken de informatie die hem nuttig lijkt. Daarbij speelt de selectieve perceptie een grote rol. Dat is een reden die het lastig maakt om via massacommunicatie houdingen te veranderen. Interpersoonlijke communicatie in de vorm van een-op-een gesprekken is daar beter geschikt voor.

 • communicatie
  is het proces waarbioj de zonder de intentie heeft een boodschap over te brengen naar 1 of meerdere ontvanger
 • Wat is Agendasetting?
  Het door de media bepalen van wat in de publieke belangstelling staat.
 • Wat is het verschil tussen encoderen en decoderen?

  Encoderen gebeurt door de zender als hij zijn boodschap wil overdragen; de ontvanger decodeert de informatie

 • Is het mogelijk om niet communiceren?

  Nee, in alles communiceert men, in het spreken maar ook in de houding

 • Wat is de definitie van communicatie?

  Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar één of meerdere ontvangers.

 • Hoofdstuk 17
  toetsvragen
 • Waaruit bestaat de corporate identity mix?
  persoonlijkheid, communicatie, symboliek en gedrag
 • Wat is communicatie?
  Het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar één of meer ontvangers.
 • Al ons gedrag in aanwezigheid van een ander van wie we ons bewust zijn, is communicatie. Zelfs als je niet wil communiceren, communiceer je. Je kunt niet níet communiceren.
 • Betteke van Ruler
 • fjdklfjsdkfj
  fdfasdfads
 • eenrichtingsverkeert, gecontroleerd eenrichtingsverkeer en tweerichtingsverkeer
  de wijze waarop en door wie de boodschao word overgebracht of ontvangen
 • Wat is een boodschap?
  Communicatie-inhoud die de zender aan de ontvanger(s) wil overbrengen.
 • Agendasetting
  Het door de media bepalen van wat in de publieke belangstelling staat.
 • Waar valt een knipoog onder?

  non-verbale, intentionele communicatie

 • Wat is communicatie?

  Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar een of meer ontvangers

 • Betteke van Ruler onderscheidt drie visies op communicatie

  Eenrichtingsverkeer
  Tweerichtingsverkeer
  Gecontroleerd eenrichtingsverkeer

 • Betteke van Ruler onderscheidt drie visies op communicatie, benoem deze

  One way proces (eenrichtingsverkeer)= Informationele communicatie

  Instrumentele visie (gecontroleerd eenrichtingsverkeer, Het doel is vooral om informatie over te dragen.

  Niet-eenzijdige visie op communicatie ( sprake van tweerichtingsverkeer) Transactionele communcatie

 • wat is NON intentionele communicatie
  onbedoeld of onbewust, bijvoorbeeld gapen en blozen
 • intentionele communicatie
  bedoeld communiceren
 • Wat is boardcasting?
  Het naar een brede groep zenden van informatie
 • Boodschap
  Communicatie-inhoud die de zender aan de ontvanger wil overbrengen.
 • Waar is gebarentaal een vorm van?

  non-verbale, intentionele communicatie

 • Wat zijn de drie visies op communicatie en door wie?

  1.One way proces 2.Instrumentale visie 3.De niet eenzijdige visie, door Betteke van Ruler

 • Noem een voorbeeld van onbedoelde communicatie

  Gapen, blozen, niet bedoelde communicatie

 • Wat is het verschil tussen intentionele en Non-intentionele communicatie?

  bewuste en onbewuste communicatie (gapen en blozen)

 • wat is ZMBO
  Zender Medium Boodschap Ontvanger
 • non-intentionele communicatie

  waarbij de zender niet de bedoeling heeft te communiceren
 • Wat is cognitieve dissonantie?
  Het (ongemakkelijke) verschil in ons denken en doen
 • Broadcasting
  Het naar en brede groep zenden van informatie.
 • 'Bewust gegeven hulp bij meningen of besluitvorming door middel van communicatie'. Waarvan is dit de definitie?

  Voorlichting . Bij voorlichting staat het belang van de ontvanger centraal. Hij moet zelf beslissen op basis van de verkregen informatie

 • Wat is het One way proces?

  1.     eenrichtingverkeer hierbij gaat het vooral om het zenden van boodschappen. De zender staat centraal en de ontvanger is niet in beeld  bv. reclame folders etc.

 • Basismodel van communicatie

  ZMBO- model (zender, medium, boodschap en ontvanger 

 • Noem de stappen van het basismodel van communicatie

  Zender, Boodschap, Medium, Ontvanger

 • geslaagdheid
  of jou bedoeling van communicatie oko echt overkomt of dat het verkeerd word begrepen
 • Welk kernbegrip hoort bij de volgende tekst: Het verschil in ons denken en doen
  Cognitieve dissonantie
 • Cognitieve dissonatie
  Het (ongemakkelijke) verschil in ons denken en doen.
 • Waaronder valt een Postbus 51-spotje waarin jongeren worden aangespoord te vrijen met condoom?

  Voorlichting. Het belang van de ontvanger staat voorop. 

 • Wat is de instrumentele visie? 

  1.     Gecontroleerd eenrichtingsverkeer, Communicatie is een instrument om situaties naar de hand proberen te zetten. De zender richt zich op van te voren bepaalde doelgroepen. De ontvanger is alleen in beeld voor feedback. Het doel is vooral om informatie  over te dragen of om kennis houding en  gedrag van de doelgroep te sturen.

 • Boodschap speelt een essentiële rol in het ZMBO- model. Welke vier zijn dat? 

  Zakelijk aspect: de boodschap bevat een beschrijving van een feit 
  Expressief aspect: de boodschap toont het gevoel en de emotie van de zender
  Relationele aspect: uit de boodschap blijkt hoe de zender en de ontvanger tegenover elkaar staan
  Appellerend aspect: de boodschap is bedoeld om invloed op de ontvanger uit te oefenen 

 • Wat is encoderen?

   

  Het omzetten van de gedachten in de voor de ontvanger begrijpelijke boodschap

   

 • ZBMO/communicatieproces
  zender boodschap medium en onvtnager. is zo goed als altijd de volgorde van communiceren dit kan natuurlijk altijd verschillen afhankelijk van communicatie middel oid
 • Wat is communicatie
  Proces waarbij een zender, al dan niet met behulp van een medium, een boodschap overdraagt aan één of meer ontvangers.
 • Communicatie
  Proces waarbij de zender, al dan niet met behulp van een medium, een boodschap overdraagt aan één of meer ontvangers.
 • Wanneer is er sprake van two-step-flowcommunicatie?

  Als communicatie via opinieleiders de ontvangers bereikt. Bij two-step-flowcommunicatie verloopt de communicatie via een tussenschakel

 • Wat is de niet een eenzijdige visie op communicatie?

  1.     Communicatie als een interactief proces. Er is geen duidelijke onderscheid in zender en ontvanger. Er is sprake van twee richtingsverkeer, BV. afstemmingen en onderhandelingen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.