Summary Communicatie van organisaties

-
ISBN-10 9491560018 ISBN-13 9789491560019
262 Flashcards & Notes
163 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatie van organisaties". The author(s) of the book is/are onder van Erik Blokland, Monique Neyzen, Sonja Wagenaar. The ISBN of the book is 9789491560019 or 9491560018. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Communicatie van organisaties

 • 1 De wereld en het vakgebied in ontwikkeling

 • Welke beroepsniveauprofielen bestaan er volgens Logeion en welke kerntaken horen hier bij?

  De zes kerntaken: Analyseren (in kaart brengen), adviseren (communicatiever maken van een organisatie), creeeren (iets doen ontstaan), organiseren (zorgen voor ontmoetingen), begeleiden (communicatiever maken van mensen) en managen (leiden en bewaken van het communicatieproces).

   

  De zes beroepsniveaus: Ondersteuningsniveau (uitvoeren ondersteunende activiteiten), instructieniveau (zelfstandig uitvoering binnen gegeven kaders), resultaatniveau (gegeven oploissing realiseren), planniveau (richtinggevend voor de lange termijn), issueniveau (definieren van ontwikkelingen en issues).

 • 1900 Almacht van de media: Injectienaaldtheorie?
  De traditionele communicatiemodellen gingen ervan uit dat massamedia driect invloed had op de ontvanger. Dus een direct verband tussen de boodschap van de zender en de invloed ervan op de ontvanger.
 • 1930: Two step flow en multi stepflow?
  De publieke opinie wordt beinvloed door de opinieleiders, een belangrijk persoon in de groep (two step flow). Iets later kwamen ze erachter dat verschillende mensen in meerdere groepen zaten en opinieleiders ook andere opinieleiders beinvloeden, zo ontstond het multi step flow.
 • 1960: Uses en Gratifications?
  Mensen gebruiken de media (uses) om hun behoefte te bevredigen (grafity). Zij nemen informatie alleen actief en doelgericht op als die informatie voor hen prettig of belangrijk is.
 • 1970: Agendasetting en kenniskloof?

  Agendasetting: Er is een relatie tussen onderwerpen die in de media verschijnen en waarover gepraat wordt.

   

  Kenniskloof: Hoger opgeleide kunnen beter informatie uit de media verwerken dan lager opgeleide. Hierdoor ontstaat een kloof in kennis tussen mensen met een hoge en mensenm et een lage sociaaleconomische status.

 • 2000: Interactie?
  Iedereen kan zender en ontvanger zijn, dit komt voor de sociale media. Niet alleen een organisatue of een merk zendt boodschappen uit. Influencers worden in het netwerk ook weer beinvloed.
 • 2.2 Accountability van communicatie

 • Wat is het verschil bij het begrip accountability tussen veranderlijkheid nemen en verantwoording afleggen?

  Verandwoordelijkheid nemen: jaarplan, doelstellingen etc (vooraf), wat ga je doen en waarom en wat is het gewenste resultaat.

  Verantwoording: Rapportage (achteraf), is het gewenste resultaat daadwerkelijk gehaald?

 • Verschillende niveuas van accountability zijn Organisatieniveau, afdelingsniveau en persoonsniveau. Wat houden deze niveaus in?

  Organisatieniveau: Keuzes die worden gemaakt op het gebied van de communicatiefunctie van de organisatie als geheel. Wat betekend de communicatie en wat is het doel van de communicatie.

  Afdelingsniveau: Toegevoegde waarde van de communicatie van de afdelingen centraal. De toegevoegde waarde wordt bepaald door de communicatiedoelstellingen die de organisatie heeft (deze zijn afgeleid van de organisatiedoelstellingen) en gerelateerd aan de verantwoordelijkheden van de afdeling communicatie ten aanzien van de communicatiefunctie.

  Persoonsniveau: Doelmatigheid van de keuze voor het beleggen van bepaalde taken bij de adviseurs en medewerkers om het doel van de afdeling communicatie te kunnen bereiken.

 • Hoe werkt de PAN-analyse en waarvoor wordt deze gebruikt?

  De PAN-analyse wordt gebruikt voor het meten van de accountability in een organisatie bekeken vanuit de communicatiefunctie en werkt vanuit de KLANT!

  PAN staat voor: Processen, Afdelingen en Niveaus. Een proces bestaat uit drie hoofdfase invoer, doorvoer en uitvoer, deze moet je vertalen in je organisatie. Daarna stel je interactie punten op, een punt waarop je in aanraking komt met iets of iemand van het bedrijf tijdens zon processtap. Per interactie punt wordt er gekeken naar de afdeling die daar betrekking op heeft. De niveaus zijn ingedeeld, strategisch: het doel wat men wilt bereiken, tactisch: op welke manier is het doel te bereiken, operationeel: daadwerkelijke activiteiten (geld, mankracht etc.).

 • Hoe werkt de BSC voor communicatie?
  De balance score card is ontwikkeld om de kwaliteit van communicatiebeleid te kunnen meten en waar nodig te kunnen bijsturen. Het word bekeken vanuit de volgende vier domeinen: concerncommunicazie, marketingcommunicatie, interne communicatie en organisatie van de communicatie. Deze vier domeinen worden behandeld aan de hand van de volgende vijf demensies: duidelijkheid, omgevingsgerichtheid, consistentie, responsiviteit, effectiviteit en efficiency. Je begint met een nulmeting aan de hand daarvan wordt jaarlijks (of vaker) gecontroleerd of er verbeteringen hebben plaatsgevonden.
 • Waar wordt Reptrak voor gebruikt?
  Reptrak wordt gebruikt voor het meten van de reputatie van een organisatie, de beoordeling van de stakeholders van een organisatie staat hierbij centraal.
 • 3 Reputatiemanagement. Bouwen aan vertrouwen, voorkeur en verbinding

 • Wat is RepTrak?
  Dit is een meetinstrument waarmee je kunt meten hoe de reputatie ervoor staat voor je bedrijf en aan welke punten je nog moet werken. Deze tool wordt gebruikt voor zowel nationale als internationale metingen.
 • Er bestaat een direct verband tussen de reputatie van een organisatie en de beurswaarde van een ondernemening.
 • Welke vier begrippen zijn de vergeten begrippen als het om reputaties gaat? En wat is het doorslaggevende criterium?

  Naamsbekendheid: Ken je de onderneming niet, geen reputatie.

  Grootte onderneming: Hoe groter de onderneming, hoe hoger de waardering.

  Branche: Hoe minder bekend een bedrijf is hoe groter de invloed van het imago van de branche is.

  Land van herkomst: Imago van een land kan je bedrijf breken of helpen.

   

  Doorslaggevende criterium is: vertrouwen!

 • Wat is het verschil tussen identiteit, imago, reputatiemanagement en corporate communicatie?
  Identiteit is wie je bent en waar je voor staat. Imago is de perceptie van de buitenwereld. Bij een breed publiek noemen we het imago een reputatie (ontstaat in de loop van de jaren, niet zoals bij een imago van het een op het andere moment). Reputatiemanagement gaat verder dan corporate communicatie: het zorgt voor ook voor gericht sturen op gedrag en prestaties.
 • Wat is het credo van reputatiemanagement?
  Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Zorg voor consistentie in gedrag en communicatie. Walk the talk!
 • Op welke drie niveaus vindt informatie verwerking plaatst gericht op reputatie?

  First hand: Je eigen ervaring met het bedrijf.

  Word of mounth: Ervaringen van de mensen om je heen met een bedrijf.

  From the media: Wat de massamedia te melden heeft over een bedrijf.

 • Een duurzaam bedrijf heeft een sterke kernideologie die bestaat uit kernopdrachten en kernwaarden. Kernwaarden zijn begrippen die aangeven waar een organisatie voor staat en die zullen ze nooit over boord geven. en de kernopdracht staat voor de reden van het bestaan van de organisatie (Disney, why? To make people happy).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Accountability op afdelingsniveau houdt in:
Welke taken en verantwoordelijkheden moet worden belegd bij de afdeling communicatie
Accountability op organisatieniveau houdt in:
Wat is de toegevoegde waarde van communicatie voor de organisatie
Accountability op persoonsniveau houdt in:
Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en competenties van de individuele medewerkers in relatie tot de afdelingsdoelstellingen.
Stappen issue management (5x)
1. Netwerkcommunicatie
2. Stakeholder management
3.  Massamediale communicatie
4. Public affairs
5. Communiceren met de overheid
Communicatie strategieeen bij een crisis: (4x)
1. Distantie (beperken tot de feiten)
2. Positieve relativering (crisis als een kans zien)
3. Acceptatie door excuus en herstel (fouten erkennen)
4. Underdog/slachtoffer (als slachtoffer neerzetten)
Noem de 7 pijlers van Reptrak:
Products & service
Innovation
Workplace
Governance
Citizenship
Leadership
Performance
Nadelen communicatieplanning?
Snel achterhaald, tijdrovend
Wat wordt bedoelt met "periphal route" (ELM-Model)
Zaken die er niet toe doen. Omdat je vrienden het kopen, omdat het er leuk uitziet.
Wat wordt bedoeld met "the central route" (ELM-Model)
Inhoudelijke zaken, dingen die ertoe doen.
Conversaties managen op social media (3x)
- Observeren
- Participeren
- Faciliteren