Summary Communicatiekaart van Nederland

-
ISBN-10 9013094694 ISBN-13 9789013094695
456 Flashcards & Notes
87 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatiekaart van Nederland". The author(s) of the book is/are Piet Bakker Otto Scholten Bert Dijks. The ISBN of the book is 9789013094695 or 9013094694. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Communicatiekaart van Nederland

 • 1.1 Geschiedenis

 • uit welke eeuw stamt de krant"?
  uit de 17de eeuw
 • 1.1.1 Geschiedenis

 • krant bestond uit buitenlandse nieuws, enkele pagina's en geen illustraties.
 • 8 Telecommunicatie

 • beschrijf telecommunicatie?
  communicatie op afstand
 • miniaturisering: structuren worden steeds kleiner gemaakt met behoud van hun functie en eventueel vorm.
  zo worden dan steeds kleiner, minder zwaar, meer betrouwbaar en goedkoper.
 • telematica: samenstelling van telecommuncatie en infomatica
 • Het liberalisering van de telecommunicatiemarkt heeft een grotere invloed op de prijzen voor mobiel telefoon en internet.Met het  Europees commissie als toezicht houder zullen de prijzen dalen dat grensoverschrijdend geen lol van betekenis zal meer hebben  op de kosten.
 • convergentie : Scheidslijnen tussen omroepen, pers, en internet vervagen.Ze bewegen naar elkaar toe. 
 • crossmedialiteit: producenten proberen de consument zo goed mogelijk te bereiken door hun content via verschillende mediakanalen te verspreiden.
 • multimedialiteit: beeld, geluid,en tekst aanbieden.
 • triple play strategie:spraak, internet en televisie in een.
 • wie ontdekte telegraaf en in welke jaar?
  Samuel Morse en in 1937
 • wie kreeg patent op de telefoon en in welke jaar?
  Graham Bell en in 1876
 • 8.1 basisprincipes en begrippen

 • wat is telefoon?
  Het geluid wordt in analoge signalen omgezet, via de koperdraden  daarna teruggezet naar geluid.
 • Samuel Morse introduceerde de telegraaf in 1837.
 • Graham bel ontdekte de telefoon in 1876.
 • 8.1.1 digitalisering

 • informatie wordt vertaald in combinaties van enen en nullen.
  voordelen: grotere capaciteit,gelijktijdig transporteren van geluid, beeld en tekst.
  minder last van ruis en storing.mogelijkheid van interactieve diensten.
 • 8.1.2 schakeltechnieken

 • circuit switching:tijdelijk wordt een verbinding opengesteld voor enkele gebruikers op een voorwaarde dat er geen sprak is van afsluisteren.
 • message switching:uitwisseling van tussen terminals die deel uitmaken van een datatransmissiesysteem via de centrale computer.Bericht wordt opgeslagen in de geheugen van de cetraalcomputer en daaruit naar de ontvanger zodra deze is staat is om berichten te ontvangen.
 • 8.1.3 bandbreedte

 • hoe groter de bandbreedte ,hoe groter de capaciteit.
  eenheid is hertz.komt voor in breedbandinternet, en over de toegang tot internet via adsl,sateleit en kabel.
 • 8.1.4 datacommunicatie

 • De uitwisseling van gedigitaliseerde informatie tussen de computers.
 • Er is sprak van store and forward principe(message switching)
 • beter compressietechnieken worden gebruikt.grotere hoeveelheden samengeperste informatie wordt verstuurd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen eeen nationale en een verzuilde omroep?
Een nationale omroep richt zich niet op een levensbeschouwelijke of politieke stroming. Een verzuilde omroep doet dat wel.
Wat is redactionele zelfstandigheid?
De mate waarin een redactie autonoom is. In hoeverre is een redactie afhankelijk van afspraken met adverteerders of eigenaren.
wat is de Nederlandse Staatscourant?
daarin stond nieuws over de wet- en regelgeving. was tot juli 2009 ook een gespecialiseerde titel maar verschijnt nu alleen nog maar op internet.
Welke sanctie mogelijkheden heet de reclame code commissie
Onderhandse aanbeveling
Openbare aanbeveling
Wat is de functie van het Stimuleringsfonds voor de Pers?
Via dit fonds kunnen dagbladen, opinie tijdschriften en nieuwsbladen in aanmerking komen voor steunmaatregelen. Ze verstrekken kredieten en uitkeringen aan individuele media.
waaruit bestaat de verzuilde pers?de pers die was onderverdeeld in de zuilen van de katholieken, socialisten, protestanten en communisten.
de pers die was onderverdeeld in de zuilen van de katholieken, socialisten, protestanten 
en communisten.
wat veranderde er in de loop van de 19e eeuw?vrijheid van meningsuiting werd  in de grondwet vastgelegd (1848), het dagbladzegel werd afgeschaft (1869) en de rotatiepers werd ingevoerd.
vrijheid van meningsuiting werd  in de grondwet vastgelegd (1848), het dagbladzegel werd afgeschaft (1869) en de rotatiepers werd ingevoerd.
wat was het dagbladzegel?
belasting op papier
inderlingscriteria voor tijdschriften
verschijningsinterval
redactionele zelfstandigheid
doelgroep
Oplagecijfers krant
ongeveer 3 miljoen