Summary Communicatiekaart van Nederland

ISBN-13 9789491560842
130 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatiekaart van Nederland". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789491560842. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communicatiekaart van Nederland

 • 1 Kranten

 • In Nederland komt losse verkoop op kranten bijna niet voor.
 • Waar worden de meeste dagbladen gelezen?
  Zeeland, Friesland en Overijssel
 • Hoeveel regionale titels kent Nederland
  17 (18, als het AD wordt meegerekend als een regionale titel)
 • Wat gebeurde er in 2005?
  Toen fuseerde Haagse courant, Goudsche Courant, Utrechtse Nieuwsblad, Amersfoortse Courant, Rotterdamse Dagblad, Rijn en Gouwe + de Dortenaar met het D waardoor regio-edities van het landelijke krant werden
 • Wat was de eerste Nederlandse, gratis krant die oorspronkelijk uit Zweden kwam?
  Metro
 • Hoe vaak verschijnen gratis kranten?
  5 keer per week
 • Hoe vaak verschijnt een nieuws en huis-aan-huisblad?
  Ten minste 1 keer en ten hoogste 4 keer per week in een beperkt geografisch gebied op abonnementsbasis. Deze worden ten minste  1 keer per week uitgegeven.
 • Wat zijn de drie grootste regionale bladuitgevers?
  Wegener, De Telegraaf en de NDC Mediagroep.
 • Waarvan zijn dagbladen financieel afhankelijk van?
  De lezers en adverteerders.
 • Waardoor verzwakt de positie van de dagbladpers?
  Het dekkingspercentage daalt steeds, waardoor het steeds moeilijker wordt een groter bereik te krijgen. Daardoor gaan politici, adverteerders en groeperingen die de 'publieke opinie' willen bereiken, op zoek naar andere media om het publiek te bereiken.
 • Waarin onderscheid de krant zich met andere dagbladen gezien het contact met de lezer?
  Lezers van de krant voelen zich 'verbonden' met de krant, zeker in vergelijking met andere gedrukte media.
 • Welke 3 vormen van persconcentratie zijn er?
  1. Redactionele concentratie (samengaan van redacties van dagbladen)
  2. Publieksconcentratie (publiek verdeelt zich steeds schever over de kranten)
  3. aanbiedersconcentratie (samengaan van uitgevers van dagbladen)
 • Wat is een belangrijke drijfveer voor fusieprocessen (vooral in een verzadigde markt)
  Kostenbesparing.
 • Wat zijn de vier uitgevers in Nederland?
  1. De Persgroep
  2. TMG
  3. NDC
  4. BDU
 • Wat is het NDP?
  Een belangenorganisatie van de dagbladuitgevers. Het functioneert ook wel als oplage- advertentiemarkt.
 • Wat is het NNP?
  de Nederlandse NieuwsbladPers; een organisatie van de uitgevers van nieuwsbladen. Het sluit onder meer CAO's voor nieuwsbladjournalisten.
 • Wat doet de Stimuleringsfonds van de Journalistiek?
  Die beschermt de pluriformiteit
 • Waardoor hebben kranten hun monopolie op informatievoorziening zien verdwijnen?
  Door radio ('20)
  Tv ('50)
  Afgelopen 20 jaar door internet --> Kranten gaan steeds meer digitaal
 • Hoe zagen de kranten eruit in de 17e eeuw?
  • Pagina's in klein formaat
  • Veel buitenlands nieuws
  • Papier duur door belasting (dagbladzegel)
  • Techniek ontbrak om snel veel kranten te drukken
  • Veel analfabeten
  • Scherpe overheidscontrole
 • Hoe zagen de kranten er in de 19e eeuw uit?
  • Vrijheid van drukpers werd in 1848 in de Grondwet vastgelegd
  • Dagbladzegel werd in 1869 afgeschaft)
  • Rotatiepers deed zijn intree
  • Alfabetisering
  • Groeiend politiek bewustzijn
 • Welke twee kranten waren er in de eerste helft van de 19e eeuw?
  Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant
 • Welke vier verzuilde 'pers' was er?
  1. Katholieken - De Volkskrant
  2. Socialisten - Het Volk
  3. Protestanten - De Standaard
  4. Communisten - De Tribune
 • Welke 3 onderscheiden maken we tussen de kranten?
  1. Landelijke krant
  2. Regionale krant
  3. Gratis dagbladen
 • Welke 3 soorten van persconcentratie zijn er?
  1. Redactionele concentratie (samengaan van redacties van dagbladen)
  2. Publieksconcentratie (Publiek verdeelt zich steeds schever over de kranten)
  3. Aanbiedersconcentratie (samengaan van uitgevers van dagbladen)
 • Wat wordt er bedoelt met pluriformiteit?
  Veelheid aan diversiteit, variatie, veelvormigheid -
 • Wat zijn mogelijke redenen voor persconcentratie? (3)
  1. Kostenbesparing
  2. Grote investeringen (grote drukpersen)
  3. Onzekere economische vooruitzichten, dagbladsector is conjunctuurgevoelig: advertenties lopen snel terug
 • Wat is de eerste Nederlandse krant die zich expliciet uitgelaten heeft over een afscheid van print?
  Het Financieel dagblad
 • Wat is het NDP Nieuwsmedia?
  Een belangenorganisatie van de dagbladuitgevers - publiceert ook over oplage- en advertentiemarkt, fungeert als vraagbraak en coördineert speciale vormen van adverteren
 • Wat is het NNP?
  Nederlandse Nieuwsbladpers - de organisatie van de uitgevers van nieuwsbladen - sluit o.a. cao's voor nieuwsbladjournalisten af
 • Wat houdt de mededingingswet in?
  Concentraties van ondernemingen moeten altijd worden gemeld terwijl kartels en misbruik van een economische machtspositie verboden zijn
 • Wat is het stimuleringsfonds van de Journalistiek?
  Via dit fonds kunnen de media in aanmerking komen voor steunmaatregelen. Het stimuleringsfonds verstrekt kredieten en uitkeringen aan individuele media.
 • Wat is de code voor dagbladconcentraties?
  Geen wet, maar een zelfregulatie. Dagbladconcentraties die leidden tot een marktaandeel van een derde of meer van de totale oplage zouden volgens deze code vermeden moeten worden.
 • Hoe proberen kranten de terugloop van abonnees en losse verkoop te weerhouden?
  Door lagere prijzen aan te bieden of om abonnementsvormen te introduceren --> regio pagina's en magazines
 • Wat gebeurde er met de oorlog in  verhouding tot kranten?
  • Samenwerking
  • Krantensluiting / papierschaarste
  • Verzetskranten: Trouw, Parool, Vrij Nederland
 • Wat gebeurde er na de tweede wereldoorlog met de kranten?
  • Er was ontzuiling (mede door tv)
  • Perszuivering
  • Herzuiling
 • Waardoor liep de advertentieopbrengsten in de jaren '90 slecht bij kranten?
  De economie en concurrentie van andere media
 • Wat zijn de kenmerken van een gratis krant?
  • Volledig betaald uit advertenties
  • Invloed van adverteerders op de inhoud
  • Relatief jong lezerspubliek
 • Wat kunnen we zeggen over nieuwsbladen?
  • 1-3 keer per week
  • Beperkte geografisch gebied
  • Abonnement
 • Wat weten we van huis-aan-huisbladen?
  • Gratis
  • Bepaald gebied
  • 1 keer per week
 • Wat zijn de 4 grootste uitgeverijen?
  1. TMG / Telegraaf Mediagroep
  2. NDC
  3. Mediahuis
  4. Persgroep
 • Wat is het aanbiedersconcentratie?
  Aantal uitgevers
 • Welke twee meningen zijn er over persconcentratie?
  1. Betekent verschraling van het opinieklimaat
  2. Komt de kwaliteit van de dagbladpers ten goede
 • Wat is het gevolg van persconcentratie?
  Mediamonitor - de pluriformiteit komt in gevaar
 • Wat ontstaat er door ontzuiling en concentratie wat betreft kranten?
  Verkleining van externe pluriformiteit (verschillen tussen kranten)
  Vergroting interne pluriformiteit (verschillende meningen binnen dezelfde krant)
 • Wat is hard news?
  • Informatie met algemeen belang
  • Politiek, economie, sociaal, internationaal betrokken etc.
  • Uitgestelde beloning: later te gebruiken kennis
  • Kussendrager noemt dit: Nieuws met uitgestelde beloning
 • Wat is soft news?
  • Aantrekkelijke, opvallende en spannende of schokkende informatie
  •  Humen interet, rampen en ongelukken, criminaliteit etc
  • Directe beloning: sensatie en emotie
  • Kussendrager noemt dit: nieuw met onmiddellijke beloning
 • Wat wordt bedoelt met 'dichtbij in tijd'
  Actualiteit of als de gebeurtenis binnen de verschijningstermijn van het medium valt
 • Wat is secundaire actualiteit?
  Wanneer een gebeurtenis te maken heeft met een onderwerp dat al veel in het nieuws is
 • Wat wordt bedoelt met dichtbij in afstand?
  Aantal kilometers; Afhankelijk van waar je je bevindt. Kan ook een afgesproken
  gebied zijn
 • Wat wordt bedoelt met dichtbij in beleving?
  Nieuws moet passen in het wereldbeeld, anders wordt het terzijde geschoven. Dichtbij in beleving is ook culturele en historische nabijheid. (bijvoorbeeld Suriname)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebeurt er met de radio in 1944?
Kent regionale omroepen die radioprogramma's verzorgen. Door afschaffing verplichte omroepbijdrage kennen regionale publieke omroepen een gemengde financiering. Daardoor wordt belangenorganisatie OLON opgericht.
Wat gebeurt er door het verdrag van Staatburg?
Nederlandse bedrijven kunnen strafbaar worden gevonden aan medewerking van schepen buiten territoriale wateren. Hierdoor stopt Veronica
Welke zender was om 1965 speciaal gericht op muziek voor het hele gezin?
Hilversum 3
Wat zijn luisteraandelen?
Marktaandelen van zenders worden gebruikt om verschillende radiostations met elkaar te vegelijken
In welke 2 opzichten is radio tijdgebonden?
 • Dagindeling 12 uur meer dan om drie uur
 • Seizoendsgebonden - meer in winter dan in zomer
Wat is het CTM en wat deed het?
Commissie Toekomstverkenning Mediabestel 
Scherpere onderscheiding tussen media
  Publieke omroep heeft gidsfunctie
Wat verandert er van mediawet 1998 naar mediawet 2008
1. Nieuws en opinievorming
2. Specifieke info
3. Educatie, kunst en cultuur
--> Wie gaat de rest invullen?
Wat houdt het concessiesysteem in?
Hoe meer leden, hoe meer zendtijd dus ook hoe meer geld (alles zelf regelen)
Waaruit komt rtl 4?
RTL/ Veronique
Wat verandert er na het invoeren van de mediawet? 1988
 • Aanscherping programmavoorschrift in vaste percentages
 • Publiek kan naar commercieel
 • NOB koppelt zich los van NOS