Summary Communicatiekunde

-
ISBN-10 9085060028 ISBN-13 9789085060024
100 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatiekunde". The author(s) of the book is/are Déée van Osch Arno van Doorn. The ISBN of the book is 9789085060024 or 9085060028. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communicatiekunde

 • 1 communicatiegereedschap

 • Wat is geslaagde communicatie?

  Als de boodschap bij de ontvanger precies zo overkomt als de zender het bedoelde.

 • Communicatie kan door praten schrijven en lezen.

 • Welke twee visies staan centraal bij de theorieen van communicatie?

  De boodschap (wat wordt er gezegd) en relatie(persoonlijk of formeel).

 • Een teken is dus alles waaraan we een betekenis toekennen.

 • 1.1 basisvisies

 • Er zit verschil tussen  communicatie, een vertrouwelijk gesprek of een artikel in een krant geeft een andere boodschap, meteen is duidelijk dat de relatie ook erg belangrijk is in het geheel. 

 • Communicatie is gebasseerd op 2 visies, welke aspecten, welke staan centraal?

  A:Inhoudelijk, de boodschap en B: betrekkingsaspect, de relatie tussen partijen

 • 1.1.1 Uitroepen

 • Communicatio = uitroepen

  Communicare = verbinding hebben met

 • uitroep kan bedoeld of onbedoeld zijn. 

  uitroep kan met intentie of zonder intentie zijn.

 • "Je kunt je niet niet-gedragen, dus kun je niet niet-communiceren"  (Watzlawick 1967)

  Bij bewustzijn van aanwezigheid, geeft elk gedrag informatie.

 • 1.1.2 Verbinden

 • Communicatie is een sociaalproces.

 • 1.2 Tekens

 • Wat is een teken?

  Een teken verwijst naar iets, een teken heeft een betekenis.

 • Een teken heeft een informerende functie, voor iemand die de betekenis kent.

 • 1.2.1 Signalen en symbolen

 • Noem 2 soorten tekens?

  Signalen en symbolen

 • Voor signalen zijn geen afspraken gemaakt.

  Voor symbolen gelden wel afspraken/regels.

 • Is het teken van Shell een symbool?

  Nee, dit is een logo.

 • Wat is het verschil tussen een symbool en een logo?

  Over een symbool zijn afspraken gemaakt of er gelden regels voor. voor de betekenis van een logo gelden geen regels of afspraken.

 • 1.2.2 Symbolische informatie

 • Wanneer is er sprake van Symbolische informatie?

  Wanneer gebruiker en waarnemer dezelfde betekenis toekennen aan het teken.

 • Een teken kan gezien worden als - somber kijken een teken van ons humeur- hand op de schouder een teken van medeleven enz.

 • 1.2.3 Strategisch gebruik van tekens

 • Welk effect wil een communicatiekundige totstandbrengen?

  iemands kennis beïnvloeden, iemands houding beïnvloeden of iemands gedrag beïnvloeden of een combinatie hiervan.

 • Wat is het verschil tussen een journalist en een comunicatiekundige?

  Een journalist wil alleen informeren en wat er verder met de info gebeurd maakt niet uit, een communicatiekundige wil mensen beïnvloeden.

 • Kennis, houding en gedrag zijn de onderdelen waar een communicatiekundige invloed op wil hebben.

 • Een boodschap is een combinatie van tekens(signalen en symbolen)

 • Waaraan ligt het of de boodschap goed aankomt?

  Het ligt aan de interpretatie van de ontvanger.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.