Summary Communicatietechnologie

-
336 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatietechnologie". The author(s) of the book is/are Open Universiteit. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communicatietechnologie

 • 1 toepassingsgebieden

 • Wat is het verschil tussen internet en www

  Het www is een toepassing die gebruik maakt van het internet.

  ...

 • Beschrijf de oorsprong en ontwikkeling van internet en www!

  ...

 • Benoem de specifieke actoren en dienstverleners rond de ontwikkeling en het beheer van internet!

  ...

 • Welke zijn de onderliggende technische componenten van internet en www?

  ...

 • Benoem de onderliggende communicatiemedia van het internet en www!

  ...

 • 1.1 Wat is communicatietechnologie

 • Plaats de begrippen communicatie en communicatietechnologie!

  Communicatietechnologie om communicatie tussen mensen te ondersteunen

  bewust en onbewuste verwerking van informatie

  al of niet zelfde tijd en/of plaats (4 kwadranten - ene meer technologische dan de andere)

  verwante wetenschappen: ergonomie, communicatiewetenschappen

  computerarchitectuur -> communicatietechnologie : een vloeiende overgang

  (on)geleide transmissie = draadgebonden of draadloze transmissie

 • 1.2.1 Inleiding

 • Het internet, het daarop gebouwde www en daarnaast het traditionele telefoonetwerk als belangrijkste toepassing van communicatietechnologie.

 • 1.2.2 Internet - verschillende gezichtspunten op het internet

 • Historie internet

  ARPA

  Arpanet

  nucleaire aanval

  node, host

   

 • 1.4 Telefoonnetwerk

 • Wat is het verschil tussen in-bandsignalering en out-of-band signalering?

  in-band: het stuursignaal wordt opgenomen in het spraaksignaal (vb. kiestoon bij analoge telefoon)

  out-of-band: afzonderlijke netwerkstructuur voor stuursignalen (tegenwoordig de voorkeur)

 • 2.1.1 Overdracht van informatie

 • Aan welke vier aspecten onderscheiden we een kanaal?
  1. De fysieke weg die de informatie volgt vanaf de bron naar de bestemming
  2. De vraag of een- of tweerichtingsverkeer mogelijk is
  3. Het aantal bronnen en bestemmingen
  4. De kwaliteit van de overdracht
 • Hoe noemen we een informatiestroom waarbij maar in één richting informatie door het kanaal gaat?
  Een simplexverbinding.
 • Beschrijf het verschil tussen een half-duplex en een full-duplexverbinding.
  Bij full-duplex kan tegelijkertijd ontvangen als verzonden worden, terwijl bij half-duplex je aan het ontvangen óf aan het zenden bent. Bijvoorbeeld telefoon versus walkie-talkie.
 • Beschrijf de vier stappen van het overdragen
  1. Het aannemen van het bericht
  2. Het uitpakken van het bericht (de verpakking scheiden van de informatie)
  3. Het herkennen van de informatie
  4. Het waarderen van de informatie
 • Geef de definitie van een gegeven
  Een gegeven is een feit of een begrip uit de werkelijkheid in een vorm die geschikt is voor communicatie, interpretatie en verwerking tot informatie door mens en/of machine.
 • Wat is het algemene communicatiemodel?
  bron - zender - kanaal - ontvanger - bestemming
 • Er is sprake van informatie als de hoeveelheid kennis bij de geadresseerde bestemming toeneemt.
 • Wat is communicatie?
  Het overdragen van informatie van een bron naar een bestemming langs een kanaal.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een tijd-ruimte-tijdschakelaar (TST-schakelaar)?
Dat is een schakelaar waarbij tijdsleufwisselaars via tijdmultiplexschakelaars zijn verbonden.
Wat is een tijdmultiplexschakelaar (TMS)?
Dat is een schakelaar tussen tijdsleufwisselaars (TSW) in.
Deze kan snel schakelen om per tijdsleuf andere TSW`s aan elkaar te koppelen.
Wat is een tijdsleufwisselaar (TSW)?
Een TSW verandert per frame de volgorde in de tijd van pakketten die via de verbindingslijn worden verstuurd.

Het invoer op positie 1 hoeft dus niet per se op positie 1 uitgevoerd te worden.
Beschrijf een tijdverdeelde pakketschakelaar
De aankomende pakketten worden gemultiplext, waardoor de koppeling tussen kanaalnummer en tijdsleuf ontstaat. Dit wordt vervolgens in een buffer opgeslagen.
Beschrijf een ruimteverdeelde pakketschakelaar
Inkomende signalen worden eerst in de buffer van het kanaal opgeslagen.
Zodra er ruimte is verstuurt de centrale besturing de buffer via de interne bus naar uitgang.
Welke drie elementen spelen een rol bij de prestaties van een netwerk?
 • kanaalcapaciteit
 • verwerkingssnelheid van een knooppunt
 • voortplantingssnelheid van een signaal
Wat is een virtueel circuit? Hoe werkt het en welke voordelen levert zo`n circuit op?
Hierbij wordt er gebruikt gemaakt van een store-and-forward-netwerk, maar wordt de route eerst vastgesteld.

Zo`n circuit wordt opgebouwd door het versturen van een call-requestpakket door de zender. De ontvanger bevestigt met een call-acceptpakket. Hierna is de route bekend. Het circuit kan opgeheven worden via een clear-requestpakket door de zender of ontvanger.

Hiermee wordt zo`n netwerk toch verbindingsgeoriënteerd, terwijl dus niet de complete route gereserveerd blijft.
Wat is verbindingsloze relatie? Hoe noemen we het tegenovergestelde?
Berichten kunnen verstuurd worden zonder dat er directe communicatie tussen zender en ontvanger nodig. 

Net zoals bij een brief.

Het tegenovergestelde noemen we een verbindingsgeoriënteerde relatie.
Bijvoorbeeld het telefoonnetwerk.
Wat is het kenmerkende verschil tussen een verbindingsloze en verbindingsgeoerienteerde relatie?
Het al of niet aanwezig zijn van een directe gelijktijdige verbinding.

Real-time communicatie is bij een verbindingloos netwerk niet echt mogelijk.
Beschrijf pakketschakelen
Hierbij wordt een bericht in even grote stukjes verdeeld.
Deze pakketten, datagrammen, zijn voorzien van een volgordenummer.
De pakketten hoeven niet allemaal dezelfde route af te leggen.