Summary Communicatietechnologie

-
336 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatietechnologie". The author(s) of the book is/are Open Universiteit. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communicatietechnologie

 • 1 toepassingsgebieden

 • Wat is het verschil tussen internet en www

  Het www is een toepassing die gebruik maakt van het internet.

  ...

 • Beschrijf de oorsprong en ontwikkeling van internet en www!

  ...

 • Benoem de specifieke actoren en dienstverleners rond de ontwikkeling en het beheer van internet!

  ...

 • Welke zijn de onderliggende technische componenten van internet en www?

  ...

 • Benoem de onderliggende communicatiemedia van het internet en www!

  ...

 • 1.1 Wat is communicatietechnologie

 • Plaats de begrippen communicatie en communicatietechnologie!

  Communicatietechnologie om communicatie tussen mensen te ondersteunen

  bewust en onbewuste verwerking van informatie

  al of niet zelfde tijd en/of plaats (4 kwadranten - ene meer technologische dan de andere)

  verwante wetenschappen: ergonomie, communicatiewetenschappen

  computerarchitectuur -> communicatietechnologie : een vloeiende overgang

  (on)geleide transmissie = draadgebonden of draadloze transmissie

 • 1.2.1 Inleiding

 • Het internet, het daarop gebouwde www en daarnaast het traditionele telefoonetwerk als belangrijkste toepassing van communicatietechnologie.

 • 1.2.2 Internet - verschillende gezichtspunten op het internet

 • Historie internet

  ARPA

  Arpanet

  nucleaire aanval

  node, host

   

 • 1.4 Telefoonnetwerk

 • Wat is het verschil tussen in-bandsignalering en out-of-band signalering?

  in-band: het stuursignaal wordt opgenomen in het spraaksignaal (vb. kiestoon bij analoge telefoon)

  out-of-band: afzonderlijke netwerkstructuur voor stuursignalen (tegenwoordig de voorkeur)

 • 2.1 Informatieoverdracht en signalen

 • aannemen, uitpakken, herkennen, waarderen

 • Wat is een signaal?

  Een informatiedragend fysisch verschijnsel.

  Moduleren is het fysische verschijnsel zodanig beinvloeden dat de gewenste informatie als variatie van het fysische verschijnsel kan worden wwaargenomen

 • Het soort medium dat wordt gebruikt bepaalt dus welk soort signaal toegepast kan worden.

 • Wat is digitaliseren?

  Na het bekomen van een amplitude discreet en tijdsdiscreet moet nog een geheel getal aan elke signaalwaarde worden toegekend.

 • Wat is een signaalelement?

  een elementair (ondeelbaar) signaal met een vast verloop in de tijd.

 • Wat is een digitaal signaal?

  Een groep signalen die getallen representeert.

 • Welke aspecten kennen we toe aan een kanaal?

  • de fysieke weg die het bericht aflegt
  • een-oftwwerichtingsverkeer
  • aantal bronnen en bestemmingen
  • kwaliteit van de informatieoverdracht
 • 2.1.1 Overdracht van informatie

 • Aan welke vier aspecten onderscheiden we een kanaal?
  1. De fysieke weg die de informatie volgt vanaf de bron naar de bestemming
  2. De vraag of een- of tweerichtingsverkeer mogelijk is
  3. Het aantal bronnen en bestemmingen
  4. De kwaliteit van de overdracht
 • Hoe noemen we een informatiestroom waarbij maar in één richting informatie door het kanaal gaat?
  Een simplexverbinding.
 • Beschrijf het verschil tussen een half-duplex en een full-duplexverbinding.
  Bij full-duplex kan tegelijkertijd ontvangen als verzonden worden, terwijl bij half-duplex je aan het ontvangen óf aan het zenden bent. Bijvoorbeeld telefoon versus walkie-talkie.
 • Beschrijf de vier stappen van het overdragen
  1. Het aannemen van het bericht
  2. Het uitpakken van het bericht (de verpakking scheiden van de informatie)
  3. Het herkennen van de informatie
  4. Het waarderen van de informatie
 • Geef de definitie van een gegeven
  Een gegeven is een feit of een begrip uit de werkelijkheid in een vorm die geschikt is voor communicatie, interpretatie en verwerking tot informatie door mens en/of machine.
 • Wat is het algemene communicatiemodel?
  bron - zender - kanaal - ontvanger - bestemming
 • Er is sprake van informatie als de hoeveelheid kennis bij de geadresseerde bestemming toeneemt.
 • Wat is communicatie?
  Het overdragen van informatie van een bron naar een bestemming langs een kanaal.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.