Summary Communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen

-
ISBN-10 9035228758 ISBN-13 9789035228757
283 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen". The author(s) of the book is/are Elsbeth C M ten Have. The ISBN of the book is 9789035228757 or 9035228758. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen

 • 2.1 Inleiding

 • Wat uit je op betrekkingsniveau?
  • emoties
  • behoeften
  • verwachtingen
  Patiënt geeft op deze manier aan wat hij bedoelt te zeggen met zijn verbale boodschap
 • Wat omvat het betrekkingsniveau meer?
  De non-verbale communicatie
 • Wat is het doel van het kunnen onderscheiden en hanteren van de verschillende niveau's?
  dat de verpleegkundige:
  • aan kan sluiten bij het referentiekader van de patiënt
  • als blijkt dat de communicatie met de patiënt moeizaam verloopt, kan analyseren waar dit door veroorzaakt wordt.
  • vervolgens kan overschakelen naar een ander niveau (flexibiliteit), zodat de communicatie met de patiënt weer doorgang kan vinden
 • Wat omvat het inhoudsniveau vooral?
  De verbale communicatie
 • Welke 4 niveau's van communiceren bevat elk gesprek?
  1. het inhoudsniveau
  2. het betrekkingsniveau
  • het gevoelsniveau
  • het relationeel niveau
  • het appellerend niveau
 • Wanneer wordt je je van intonatie bewust?
  Als de non-verbale uitdrukking en de verbale uitdrukking elkaar tegenspreken.

  Voorbeeld: Ik voel me heel goed (met een somber gezicht)
 • Wat is intonatie?
  De manier waarop je iets zegt
 • 2.2 Het inhoudsniveau

 • Wat wordt bedoeld met het inhoudsniveau?
  De letterlijke, woordelijke boodschap die de ander uitzendt. (Verbale communicatie)
 • Wat wordt er in de gezondheidszorg ook wel verstaand onder inhoudsniveau?
  • feitenkennis
  • onderzoeken
  • protocollen
  • laboratoriumuitslagen
  • prognoses
  • etc.
 • Onder welk niveau valt de 'gang van zaken' op de afdeling?
  Onder het inhoudsniveau

  eten, roken, artsenvisite, bezoektijden, voorbereidingen
 • Wat is een uitleg meestal voor niveau?
  • informatief
  • angst verminderen, veiligheid vergroten
 • 2.2.1 Verbale communicatievalkuilen

 • Wat wordt bedoeld met verbale communicatievalkuilen?
  Dat de zender denkt dat de ontvanger begrijpt wat hij bedoelt. Dit kan door allerlei omstandigheden juist niet zo zijn:
  • arts - leek
  • emoties
 • 2.3 Het gevoelsniveau

 • Wat geeft de patiënt weer op gevoelsniveau?
  Hoe hij zijn situatie, in emotioneel opzicht beleeft.
 • Hoe maskeert een patiënt zijn angstgevoelens?
  • boosheid
  • huilen
  • dichtklappen
  • moeilijk aanspreekbaar
  • ontwijkt vragen
  • agressief
  • humeurig
 • Wat moet de verpleegkundige doen als zij angstgevoelens bij de patiënt signaleert?
  Aan de patiënt laten blijken dat ze dit heeft opgemerkt en begrepen
 • 2.3.1 Angst

 • Wat is angst? (definitie)
  Angst is de emotie die wordt opgeroepen als zich een verandering voordoet die als bedreigend of gevaarlijk voor het eigen welzijn wordt waargenomen
 • Wat doet angst?
  Maakt de mens alert: alle aandacht wordt gericht op de als angstig ervaren situatie. Dit betekent dat hij veel informatie of indrukken die op hem afkomen of niet zal horen of vanuit zijn angst zal interpreteren.
 • Waar hangt het van af of de patiënt iets als bedreigend ervaart?
  • draagkracht
  • referentiekader
  Wat voor de ene patiënt beangstigend is, hoeft dat voor de andere patiënt niet te zijn (behalve in extreme situaties)
 • Hoe komt het bij chronische patiënten dat de angst soms juist begint als zij goed nieuws te horen krijgen?
  Omdat ze alleen maar bezig zijn geweest met: als de behandeling nou maar lukt en klaar is. Ze vallen in een zwart gat zodra ze niet meer met hun ziekte bezig te hoeven zijn.
 • Hoe kun je erachter komen of er sprake is van angst?
  • vragen
  • observeren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom moet je provocerend gedrag rapporteren?
Rapporteer objectief en zorgvuldig: zo kunnen er acties ondernomen worden, en zo sta je sterk in je schoenen als je opeens een klacht van de provocerende patient krijgt
Wat moet je wel doen bij provocerend gedrag van mensen die hun ziekte/handicap niet verwerkt hebben?
 • actief luisteren
 • overleggen/onderhandelen
 • respect tonen voor de persoon
 • respect tonen voor hoe iemand met zijn ziekte omgaat
 • keuzemogelijkheden bieden als dit kan
 • beschouw hem als ervaringsdeskundige betreft zijn aandoening
 • probeer te kijken wat achter het provocerende gedrag zit, ipv gelijk te reageren
 • als je grenzen aan moet geven, geef dan aan wat je WEL wil, en niet wat je NIET wil
 • schakel andere disciplines in om draagkracht te versterken (ookal is dit vaker gedaan)
Wat moet je niet doen bij provocerende mensen die iets niet verwerkt hebben?
dreigen met sancties. Voor hen is de, soms zoveelste, ziekenhuisopname al een sanctie
Waarom provoceren sommige mensen door ernstige ziekten/handicaps niet verwerkt te hebben?
 • iedereen beslist over hun
 • geen privacy
 • niet meer zoals vroeger
provoceren laat zien: ja ik ben er ook nog
Wat moet je wel doen bij een provocerende patient?
 • Hetgene waar de patient voor is opgenomen centraal houden.
 • Luisteren naar zijn verhaal, het woord laten doen
 • als er iets gebeurd is: grenzen aan geven, hoe je dit de volgende keer anders gaat doen.
 • niet als persoon afgewezen laten voelen, maar qua gedrag
 • vermijd ja maar, werk naar ja en..
 • neem neutrale houding aan: doe geen persoonlijke mededelingen, voorkom dat de relatie te persoonlijk wordt
 • als er stappen ondernomen worden, probeer de patient dan als winnaar uit de bus te laten komen. We dachten: u ligt hier al een tijdje, misschien wordt het tijd voor een eenpersoonskamer
Wat moet je absoluut niet doen bij een provocerende patient?
 • Proberen te werken op zijn schuldgevoel/empathisch vermogen. Dit heeft hij niet/nauwelijks. Als je gevolgen van gedrag wilt benoemen, doe dat in algemene bewoordingen: Op deze manier maakt u het ons wel lastig om u te verplegen
 • Gaan dreigen met sancties als u boos wordt. Als er sancties nodig zijn, deze bespreken met collega's
Waar zijn provocerende patienten bang voor?
gezichtsverlies, te verliezen
Hebben de provocerende patienten hun gedrag altijd in de gaten?
Nee, ze zijn vaak niet in staat tot reflectie. Ze kunnen wel aangesproken worden op hun gedrag, maar elke verantwoordelijkheid daarvoor zullen ze afwijzen (blinde vlek)
Wat zijn de consequenties van een affectief verwaarloosde kindertijd?
 • geen empathisch vermogen
 • geen geweten 
 • geen schuldgevoel
 • betrokkenheid, aandacht en zorg worden verkeerd geïnterpreteerd: wat moet je van me? Die zuster is verliefd op mij
Wat is er gebeurd bij patienten die provoceren door een affectief verwaarloosde kindertijd?
Hebben in hun vroege kindertijd te maken gehad met het stelselmatig onderdrukken van gevoelens en zich voortdurend moesten onderwerpen aan de macht van de opvoeder. Hierdoor hebben zij niet geleerd om emoties/gevoelens te ervaren, laat staan ermee om te gaan.