Summary Communiceren

-
ISBN-10 9059317033 ISBN-13 9789059317031
148 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communiceren". The author(s) of the book is/are Frank Oomkes Alan Garner. The ISBN of the book is 9789059317031 or 9059317033. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communiceren

 • 1 communicatie

 • cccc

 • Woorden geven de .... , lichaam de ..... en  ....... boodschappen.
  - inhoud
  - gevoels- en relatieboodschappen
 • Welke 4 aspecten zijn er in communicatie ?
  1. Inhoudelijke aspect
  2. Expressief aspect
  3. Appelerend aspect
  4. Relationeel aspect
 • vvv

 • Uiterlijk:
  Gezich, lichaamsbouw, haadracht, versierselen en kleding
 • Wat zijn de 5 eisen van zakelijke communicatie?
  1. Duidelijkheid
  2. Gepastheid
  3. Correctheid
  4. Efficiëntie
  5. Aantrekkelijkheid
 • Lichaamsbouw en gezicht
  Dik: Gezellig Dun: Schuw, serieus.. Vooroodelen.
  Gezicht: Knappe mensen streepje voor.
 • Zakelijk aspect?
  Wat zegt de zender over de werkelijkheid.
 • Haardracht, kleding en versierselen
  Goed gekleed in de juiste situaties kan je positie versterken.
 • Expressief aspect ?
  Wat zegt de zender over hoe hij zichzelf ziet.
 • Gebarencluster duid op dat je pas goed kan interpreteren als?

  Je naar taal EN lichaam kijkt.

 • Appellerend aspect ?
  Welk effect wil de zender bij de ontvanger bereiken.
 • Wat zijn embleemgebaren?
  Aangeleerde gebaren, van land tot land verschillend.
 • Relationeel aspect ?
  Wat zegt de zender over hoe hij de ontvanger ziet.
 • 5 tekstdoelen die vaak gehanteerd worden ?
  1. Overtuigen
  2. Informeren
  3. Amuseren
  4. Activeren
  5. Beschouwen
 • Wat is paralinguïstisch?
  Alles wat met je stem te maken heeft.
 • Wat is frasering?
  Waar je je punten en komma's zet tijdens spreken (waar je stilte laat vallen ).
 • Wat is Conventie ?
  Fatsoensnormen
 • Problemen die kunnen ontstaan tijdens communicatie ?
  • De zender streeft onduidelijke doelen na
  • De boodschap sluit niet aan bij de doelen van de zender
  • De boodschap sluit niet aan bij de doelen van de ontvanger
  • De codering sluit niet aan bij de doelen van de zender
  • De codering/medium sluit niet aan bij de doelen van de ontvanger
 • Welke aspecten beïnvloeden zowel de zender als de ontvanger ?
  Relatie, Geschiedenis,Rollen,Situatie,Setting, Individuele kenmerken(Fysiek,Cognitief,Emotioneel), Cultuur, Conventies, Fysieke afstand, Doelen, Domein en Inhoud
 • De student toont zich ? 
  • Nieuwsgierig
  • Bewust
  • Kritisch
 • Wat houdt duidelijkheid in ?
  De doelgroep moet de bedoeling en de inhoud van de tekst begrijpen. Het moet duidelijk zijn.
 • Wat houdt Efficiënt in ?
  Streef altijd naar een korte, bondige en goed gestructureerde tekst die snel te lezen is.
 • Wat houdt Aaantrekkelijk in ?
  Zorg voor een aantrekkelijke formulering met voldoende variatie in zinsopbouw, zinslengte en woordgebruik.
 • Wat houdt Gepast in?
  Spreek je publiek op de juiste manier aan en schrijf teksten die passen bij de relatie die je met de lezer hebt.
 • Wat houdt Correct in?
  Inhoudelijke fouten kunnen je imago beschadigen . Je moet dus weten waar je het over hebt.
 • Deelvragen ?
  • Wat
  • Waarom
  • Welke
  • Hoe
 • Wat zijn de 6 Tekststructuren?
  1. Maatregelstructuur
  2. Probleemstructuur
  3. Evaluatiestructuur
  4. Opiniestructuur
  5. Handelingsstructuur
  6. Onderzoekstructuur
 • Via communicatie wilt de zender invloed hebben op de ontvanger.
 • Wat is nodig belangrijk om een boodschap goed over te kunnen brengen?
  Een goede structuur.  De innerlijke structuur wordt gebruikt in verbale en non-verbale elementen. Waarbij de innerlijke structuur duidelijk gemaakt wordt door de ontvanger.
 • Waaruit bestaat de bouwplan?
  De tekst, de hoofdvragen, de kernantwoorden op die hoofdvragen, eventueel subvragen en antwoorden op die subvragen.
 • Wat betekend argumentatie ?
  Dat een uitspraak over een feit , een mening of een aansporing ondersteund wordt door een of meer argumenten.
 • Er zijn 4 basisstructuren die de relatie tussen argumenten en het standpunt beschrijven :

  1. Enkelvoudige argumentatie : Er is één argument
  2. Ketenargumentatie : een argument wordt ondersteund door een nieuw argument
  3. Afhankelijke argumenten :  Er zijn twee argumenten die afhankelijk zijn van elkaar
  4. Onafhankelijke argumenten : Er zijn twee argumenten die onafhankelijk van elkaar gelden voor het standpunt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.