Summary Communiceren met de doelgroep

-
204 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communiceren met de doelgroep

 • 1.1 Culturen

 • Het jodendom is de oudste religie en wordt ook wel
  Monotheïstische religie genoemd
 • Kenmerken van het joodse geloof zijn:
  • De Thora: Wetten en voorschriften
  • De Talmoed: Uitleg van de Thora
  • Spijswetten: koosjer en ritueel slachten
  • Strenge gezinsmoraal
  • Jongens belijdenis
  • Kalender op basis van de maanstand
  • Feesten: sabbat, Pesach, Soekkot, Poeriem, Jam en Kippoer
 • Koosjer eten
  dat iemand geen vlees of iets anders mag eten waar bloed in zit
 • Het Boeddhisme is de leer van
  Boeddha
 • Boeddhisme ontstond in
  circa 2500 jaar geleden, 500 jaar voor christus door de indianse prins
 • De waarheden van Boeddha
  • Leven is lijden
  • De oorzaak van het lijden is het verlangen of de begeerte
  • Het verlangen moet worden overwonnen
  • Achtvoudige pad
 • Leefregels van het Boeddhisme
  • niet stelen
  • niet doden, geen enkel levend wezen
  • niet liegen
  • geen seksueel slecht gedrag
  • geen alcohol of drugs
 • Wat is Cultuur
  het geheel van normen en waarden dat mensen aan elkaar doorgeven
 • Geschiedenis van het Hindoeïsme
  • oudste religie ter wereld
  • 2500 jaar voor christus
  • bloei in vedische tijd
  • priesterkasten en offerrituelen
  • ontstaan drie een-heid Brahma-Vishnu-Shiva
 • Hedendaagse Hindoeïsme
  • bhakti en yoga
  • goden, krishna, radha, kali, hanuman, ganesha
  • Mahata Ghandi
 • Hindoeïsme in Nederland
  • Hare Krishna
  • New Age
  • Meditatiecentrum en yoga
 • Kenmerken van het Hindoeïsme
  • Karma en reïncarnatie
  • Standen en kasten
  • Reinheid
  • Ayurveda 
  • Rituelen rondom geboorte en huwelijk
  • puja
  • symbolen
  • religieuze feesten
  • heilige koe
 • Ontstaan van de Islam
  • Door Profeet Mohammed
  • Ontstaan in Mekka
  • Snel gegroeid in Oemar
  • Sinds 50 jaar ook in Europa en Amerika
 • Vijf Zuilen van de Islam
  • De geloofsbelijdenis
  • Ritueel gebed (Salaat)
  • Weldadigheid (Zakaat)
  • Vasten tijdens Ramadan
  • De haddj of pelgrimage naar Mekka
 • Twee grote moslimgroeperingen
  • Soennieten
  • Sji'eten
 • Soennieten
  scheiding tussen werelddijk gezag en geestelijke leiderschap
 • Sji'eten
  geen scheiding tussen politiek en geestelijke leiderschap
 • Gebruiken binnen de Islam
  • Kalender volgt maanstanden
  • Bedekkende kleding voor vrouwen
  • Uithuwelijken en polygamie
  • Vlees van ritueel geslachte dieren
  • Geen varkensvlees
  • Geen alcohol
  • nederigheid en eerbied voor ouderen
 • Belangrijke islamitische opvoedingsdoelen zijn:
  • nederigheid, bescheidenheid en schaamte
  • respect voor ouderen, ouders en familie
  • gulheid en goedgeefsheid
  • nakomen van afspraken
  • vergeingsgezindheid
 • Kleding van vrouwen
  Hun lichaam zoveel mogelijk bedekken met hoofddoeken, lange rokken of burka's om de schoonheid te verbergen
 • Christendom heeft twee hoofdstromingen
  • katholicisme
  • protestantisme
 • Kenmerken van het Christendom
  • monotheïsme (één God)
  • drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
  • God schepper van de hemel en aarde
  • Onsterfelijke ziel
  • Zondag rustdag
 • Rooms-katholicisme
  • sterk hiërarchisch met paus als hoogste gezag
  • veel pracht, praal en rituelen
  • mariaverering
 • Protestantisme
  • meer democratisch
  • soberheid
  • geen verering van heiligen
 • Sacramenten van het Christendom
  • Doop
  • Communie
  • Het vormsel
  • Biecht
  • Huwelijk
  • Ziekenzalving
  • Avondmaal
 • Rituelen van het Christendom
  • kerkgang op zondag
  • catechisatie en belijdenis 
  • bedevaart
  • vrijdag visdag
  • christelijke feesten
  • tien geboden
 • Het proces waardoor waarden en normen overgedragen worden van mens tot mens, word ook wel
  Socialisatie genoemd
 • Socialisatie
  • primaire socialisatie
  • secundaire socialisatie
 • Primaire Socialisatie
  overnemen van normen en waarden van gezin, familie en school
 • Secundaire Socialisatie
  overnemen van normen en waarden van vrienden, buurt, leeftijdsgenoten en massamedia
 • Wat voor Primaire Socialisatie heb je in het gezin?
  • beloning en correctie
  • imitatie
  • identificatie
 • Wat voor Primaire Socialisatie heb je op school?
  • formele en informele overdracht van normen en waarden
  • verwarring als normen en waarden afwijken van thuis
 • Secundaire Socialisatie
  • Peergroup
  • Massamedia
  • Bijzondere situaties
 • Cultuurgroepen
  • hoofdcultuur
  • subcultuur
  • tegencultuur
 • Hoofdcultuur
  is een dominant cultuur
 • Subcultuur
  is een eigen cultuur van bepaalde groep met eigen normen en waarden
 • Tegencultuur
  is in conflict met de dominante cultuur (hoofdcultuur)
 • Cultuursoorten van David Pinto
  G-Cultuur:
  Moderne westerse cultuur
  F-Cultuur:
  Traditionele niet-westerse cultuur
 • F-Culturen Kenmerken
  • eerbied voor ouderen
  • veel lijfstraffen
  • emotioneel
  • veel gebaren
  • volgzaam en afwachtend
 • G-Culturen Kenmerken
  • rationeel
  • angst voor schuld
  • mondig en zelfstandig
  • directe communicatie
  • weinig gebaren
 • Wat zijn waarden en normen?
  Waarden: zeggen iets over wat jij belangrijk vindt in het leven. Normen: komen voort uit woorden
 • Formele Socialisatie
  De bewuste overdacht van normen en waarden
 • Sociale Inlijving is?
  Opneming van een individu in de cultuur van zijn omgeving
 • islamitische Cultuur Traditioneel Rollen
  • Man verantwoordelijkeid over geld
  • Vrouw verantwoordelijkheid over het huishouden
  • opleiding belangrijker voor mannen dan voor vrouwen
  • voor jongens belangrijker dan voor meisjes hun eigen inkomen te verdienen.   
 • Marokkaanse opvoeding
  • Nederigheid, bescheidenheid en schaamte
  • respect voor ouderen
  • gul en goeds vergeefs
  • nakomen van afspraken
  • vergevensgezindheid
 • Multiculturele Samenleving
  Verschillende culturen naast en met elkaar.
 • 3-Stappen Methode
  1. Zelfkennis: het leren kennen van je eigen cultuur.
  2.  Kennis: Van een ander het leren kennen van de waarden en normen van een andere
  3. Conclusie: trekken voor de omgang en de communicatie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Afzonderlijke Elementen
 • Inspanning
 • Prestatie
 • Verwachting
 • Instrumentaliteit
 • Resultaat
interactieve vaardigheden
het omgaan met mensen
reactieve vaardigheden
het reageren op mensen
Leerstijlen volgens Kolb
 • beschouwers/waarnemers
 • denkers
 • beslissers
 • doeners
Fasen in het cyclische leerproces
 • ervaringen opdoen
 • concreet ervaren
 • observeren en reflecteren
 •  formuleren en ordenen
 • abstracte begripsvorming
 • experimenteren
aspecten van sociaal-affectief leren
 • reactieve vaardigheden
 • interactieve vaardigheden
Psychomotorisch leren
Aanleren van bepaalde handelingen
Cognitief leren
Gaat om het opdoen van kennis
Manieren van leren
 • cognitief
 • psychomotorisch
 • sociaal-affectief
Instrumentaliteitstheorie van Vroom wordt ook wel
verwachtingstheorie genoemd