Summary Compendium van het nederlands vermogensrecht

-
ISBN-10 9013080901 ISBN-13 9789013080902
130 Flashcards & Notes
36 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Compendium van het nederlands vermogensrecht". The author(s) of the book is/are Jac Hijma, M M Olthof. The ISBN of the book is 9789013080902 or 9013080901. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Compendium van het nederlands vermogensrecht

 • 1 Algemene Inleiding

 • Goederenrecht is dwingend recht en van mens tot goed
  Verb.recht is regelend recht en van mens tot mens
 • 1.1 1. Inhoud van het Burgerlijk Wetboek

 • Opbouw BW:

  1. Personen- en familierecht
  2. Rechtspersonen
  3. Vermogensrecht in het algemeen
  4. Erfrecht
  5. Zakelijke rechten
  6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
  7. Bijzondere overeenkomsten
  8. Verkeersmiddelen en vervoer
  9. Rechten op voortbrengselen van de geest
  10. Internationaal privaatrecht
 • Uit hoeveel boeken bestaat het BW?
  Het BW bestaat uit tien boeken, te weten: 
  Boek 1: personen- en familierecht
  Boek 2: rechtspersonen
  Boek 3: vermogensrecht in het algemeen 
  Boek 4: erfrecht 
  Boek 5: zakelijke rechten
  Boek 6: algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht 
  Boek 7: bijzondere overeenkomsten
  Boek 8: verkeersmiddelen en vervoer
  Boek 9: Rechten op voortbrengselen van de geest
  Boek 10: Internationaal privaatrecht
 • absoluut recht: werkt tegenover iedereen
  relatief recht: werkt teen bepaalde personen
 • 1.2 2. Begrip Vermogensrecht

 • Vermogensrecht is een onderdeel van het objectieve recht, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen (boek 3 - 9).

  Het begrip vermogensrecht wordt ook in de subjectieve zin gebruikt, het ziet op een aan een bepaald persoon toekomend recht, dat deel uitmaakt van zijn vermogen.

 • Wat is het vermogensrecht?

  Het vermogensrecht is dat gedeelte van het objectieve recht, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen.

 • Wat is de definitie van een vermogensrecht?
  Het vermogensrecht is dat deel van het objectieve recht dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen. In subjectieve zin: een aan een bepaald persoon toekomend recht dat deel uitmaakt van zijn vermogen. 
 • Wat is het vermogensrecht?
  Het vermogensrecht is dat gedeelte van het objectieve recht, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen.
 • 1.3 3 Systeem van het Vermogensrecht

 • Het onderscheid der actieve vermogensbestanddelen (goederen) in zaken en vermogensrechten, dat is waar de indeling van het vermogensrecht op berust.

  1. Boek 3: bepalingen die voor alle goederen van belang kunnen zijn,
  2. Boek 4: voor alle goederen, maar alléén in geval van de overgang van goederen (en schulden) na dode.
  3. Boek 6, 7-7A em 8: vorderingsrechten (o.a. voor schulden) = verbintenissenrecht
  4. Boek 9: rechten op voortbrengselen van de geest
 • 1.4 4. Algemeen deel, goederenrecht en verbintenissenrecht

 • Verdeling van het vermogensrecht:

  1. Goederenrecht: rechtsverhouding van mens tot goed. Hoe de macht over de goederen onder mensen is verdeeld. Hoe verandering in die machtsposities kan worden gebracht. Al dit is door de wetgever limitatief geregels, hierdoor is het goederenrecht dwingend recht, en statisch van aard. Boek 3 en gedeeltelijk 5.
  2. Verbintenissenrecht: rechtsverhouding van mens tot mens. Voornamelijk regelend (aanvullend) recht, omdat het aan de partijen en maatschappelijke ontwikkeling wordt overgelaten wat de bepaling van de verbintenisrechtelijke verhouding inhoudt, en dynamisch van aard. Het verbintenissenrecht is alleen dwingend, wanneer de belangen van een der partijen in het nauw dreigen te komen (a) of als de positie van derden op het spel staat (b). Boek 6, 7-7A en 8.

  Naast goederenrecht en verbintenissenrecht bevat het BW ook nog algemene bepalingen, deze gelden zowel voor goederen- als verbintenisrechtelijke vraagstukken. Dit is, naast een gedeelte van het goederenrecht, in Boek 3 te vinden.

 • Waarin wordt het vermogensrecht van oudsher verdeeld?

  In goederenrecht (heeft betrekking op de rechtsverhouding van mens tot goed) en verbintenissenrecht (ziet toe op de rechtsverhouding van mens tot mens)

 • Noem twee verschillen tussen het goederenrecht en het verbintenissenrecht. 
  1. Het goederenrecht heeft betrekking op de rechtsverhouding van mens tot goed, terwijl het verbintenissenrecht betrekking heeft op de rechtsverhouding van mens tot mens. 
  2. Het goederenrecht is statisch van aard en bevat grotendeels dwingend recht, terwijl het verbintenissenrecht dynamisch van aard is en voornamelijk regelend recht bevat. 
 • Hoe kan je het vermogensrecht verdelen?
  1. Goederenrecht (heeft betrekking op de rechtsverhouding mens-goed)
  2. Verbintenissenrecht (heeft betrekking op de rechtsverhouding goed-goed)
 • Waar treft men het goederenrecht aan en waar het verbintenissenrecht?
  Het goederenrecht treft men aan in boek 3 en 5 van het BW en het verbintenissenrecht treft men aan in de boek 6,7,7A en 8 van het BW. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.