Summary Computational Thinking for the Modern Problem Solver

-
ISBN-10 1466587792 ISBN-13 9781466587793
335 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Computational Thinking for the Modern Problem Solver". The author(s) of the book is/are David D Riley Kenny A Hunt. The ISBN of the book is 9781466587793 or 1466587792. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Computational Thinking for the Modern Problem Solver

 • 1 What is computational thinking

 • Hardware
  Bevat alle fysieke onderdelen van een computer. 
  Scherm, toetsenbord, CD's 
 • Software
  Computerprogramma's
 • Program/code
  De instructie voor het uitvoeren van een opdracht. 
  Computers onderscheiden zich doordat computers een enorme hoeveelheid verschillende taken kunnen uitvoeren. 
 • Computational thinking
  De manier waarop een computerwetenschapper denkt en redeneert. Het structureel denken als een computer.
 • App
  Applicatie, simpele manier om de hardware te gebruiken voor een bepaald doel.
 • Moderne computers hebben 4 concepten overgehouden aan het telraam (abacus), wat zijn deze?
  1. Opslagruimte
  2. Representatie (laten zien) 
  3. Berekening 
  4. Gebruikersomgeving (user interface) 
 • User interface
  gebruikersgegevens
 • Graphical user interface
  Een grafische gebruikersomgeving (ook wel aangeduid met het Engelse graphical user interface, afgekort GUI, vaak uitgesproken als "goewie") is een manier van interactie met een computer waarbij grafische beelden, widgets en tekst gebruikt worden. 
 • GUI
  Graphical user interface
 • De eerste mechanische rekenmachine
  Pascaline 
  Ontworpen door Blaise Pascal
 • Data
  Items die opgeslagen moeten worden.
 • Antikythera Mechanism
  Eerste toestel dat het gebruik maakt van toestellen voor de berekening
 • Waar maakte een de weefmachine gebruik van? (Joseph-Marie Jacquard )
  Punched cards
  Hij bouwde de weefmachine in 1805
 • Een moderne computer bevat 3 vereisten van een rekenmachine
  1. Het moet elektronisch zijn 
  2. Het moet digitaal zijn 
  3. Het moet een opslag programma hebben (stored program concept)
 • The analytical engine
  The analytical engine (de analytische motor). Uitvinding van Charles Babbage. Het bevat het concept van punched cards (ponskaarten) om op te slaan en het invoeren van een programma in de hardware.
 • Hoe doet slaat een  'the analytical engine ' op ?
  The analytical engine bevat het concept van punched cards om op te slaan en het invoeren van een programma in de hardware.
 • Digitaal systeem
  In tegenstelling tot analoog systeem: Systeem waarin geen oneindig aantal mogelijkheden zijn en veranderingen niet continu zijn.
 • Ànaloog systeem
  Oneindig aantal mogelijkheden.
 • Hoe los je gestructureerd een probleem op?
  - Doel (bewustwording/preventie) 
  - Doelgroep (geografisch/leeftijd/opleiding)
  - Weten (wat willen we weten van de doelgroep?)  
  - Bereiken (Hoe bereiken we de doelgroep, advertentie/media)
  - Verzamelen (Hoe verzamelen we data, vragenlijst/observaties)
  - Analyse (Hoe wordt data geanalyseerd? Software/methode)
 • 4 essentiële delen van een computer
  1. Input > input device (manier om data in de pc te krijgen)
  2. Output > input device (Manier voor de pc om resultaten te delen (display) 
  3. Geheugen 
  4. Processor    
 • Wat is de input device
  Manier om data in de pc te krijgen.
  Input apparaten zijn randapparaten kunt aansluiten op uw computer die toelaten om input van een gebruiker . De meeste computers worden standaard geleverd met twee universele invoerapparaten : het toetsenbord en de muis . 
 • Output device
  • uitvoerapparaat , uitvoereenheid ( comp . - gedeelte in computer waaruit verwerkingsresultaten uitkomen ( zoals beeldscherm , printer , enz .))
 • i/o
  combinatie van inpit en output *(bijvoorbeeld cd's en dvd's)
 • Memory
  Plek om input (toetsenbord) op te slaan
 • Processor
  Kunnen numerieke berekeningen uitvoeren, triljoenen activiteiten p/s. Minder goed zichtbaar dan de i/o. De processor stuurt het computergeheugen aan.
 • Hoe reageert een processor?
  De processors reageren op bepaalde instructies (machine instructions)
 • Stored program concept:
  Instructies kunnen niet goed worden uitgevoerd door de processor voordat het geladen is naar het computer geheugen.
 • Differentiaal analysators
  Toestellen die ontworpen zijn om differentiaalvergelijkingen op te lossen. (Een differentiaalvergelijking is een wiskundige vergelijking voor een functie waarin, naast eventueel de functie zelf, een of meer van de afgeleiden van die functie voorkomen.)
 • ABC Computer is ontworpen door
  Ontworpen door Aranasof en Berry.
 • ABC computer heeft geen?
  Stored program concept
 • ABC computer was de eerste in 3 concepten
  1. Eerste volledig elektronische en programmeerbare calculator 2. Eerste met elektronisch geheugen
  3. Eerste in gebruik van binaire getallen.
 • Wat is z4?
  Eerste commerciele computer. Maakt geen gebruik van stored program concept.
 • Z4 maakt geen gebruik van?
  Stored program concept
 • Plankakul
  Een programmeertaal bedacht door Konrad Zuse
 • Manchester Small-scale Experimental machine
  Eerste in gebruik van stored program concept. Bekend als de 'first modern computer'
 • Wat is de first modern computer?
  Manchester Small-scale Experimental machine, eerste in gebruik vgan stored program concept
 • Waar was de Manchester Small-scale Experimental machine de eerste in?
  In het gebruik van stored program concept
 • High- leven programming languages
  Aanwijzingen dat er meer engels-achtige machines instructies zijn dan cryptische numerieke instructies.
 • integrated circuit
  Silicone wafers met triljoenen schakelingen in één chip.
 • Semiconductor Technology halfgeleidertechnologie
  geintergreerde  schakelingen en technologie die het silicone functioneren mogelijk maakt
 • exponentiële groei.
  Verdubbeling over een vaste tijd
  Iedere grootheid die elk jaar (of elke maand, dag, uur) met hetzelfde percentage groeit, ondergaat eenexponentiële groei
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Elke state kan 3 verschillende acties hebben
entry: uitvoering bij elke overgang in de state
exit: uitvoering bij elke overgang van de state 
Do: wordt continu uitgevoerd 
Unambiguous
ondubbelzinnig eenduidig duidelijk
Semantics
refereert naar de bedoeling van een actie dat verschijnt in een algoritme.
Control flow statement
commando's die specifieke ordening controleert van de acties die worden uitgevoerd door een computerprogramma
encapsulation
elke module tast alleen de data aan dat het bevat, elke error dat ontstaat van een module bevindt zich ook in de module.
executes
uitvoeren van een computerprogramma
Formal parameter
een variabele waar de initiale waarde is samengevat in de waardes die worden gezien als input naar de model.
Halt
een doel kan niet worden bereikt als we acties volge die nooit stoppen, een computerwetenschapper kan dit onderdrukken door te zeggen dat een algoritme moet stoppen om bruikbaar te zijn
counting loop
deze loop houdt bij hoe vaak de loop is uitgevoerd
infinite loop
een loop dat nooit eindigt omdat de loop nooit progressie maakt om te kunnen eindigen