Summary Conceptdenken - Van Slapend naar Levend

-
221 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Conceptdenken - Van Slapend naar Levend". The author(s) of the book is/are Gaby Crucq Toffolo, Sanne Knitel. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Conceptdenken - Van Slapend naar Levend

 • 1 Context

 • Je bent regisseur van je eigen bestaan. Zingeving is erg belangrijk geworden. Je creëert waarde en geeft betekenis aan jouw leven.
 • Nederland heeft lang stil gestaan op gebied van innovatie:
  - er was veel vertrouwen in de eigen kennis en financiële modellen 
  - verkeerd ingeschatte groei van technologische ontwikkelingen en de groei van nieuwe sociale infrastructuren
 • Zingeving
  je creeert waarde en geeft betekenis aan jouw leven.
 • Postmoderne consument;
  Heeft een sterke eigen identiteit.
 • Mensen verlangen steeds meer naar verdieping. Het waarom is steeds belangrijker.
 • Wat betekend zingeving?
  Creëren van waarde en betekenis geven aan je leven
 • Wat zijn prosumers?
  producenten en consumenten tegelijk
 • Postmoderne indivualist;
  Je bent regisseur van je eigen bestaan.
 • Door Experience Economy worden de mensen overprikkeld. Ze willen terug naar de basis.
 • Welke vijf verschuivingen zijn er waardoor we nu zijn waar we zijn?
  1. overvloed
  2. netwerk maatschappij
  3. individualisering
  4. vereenvoudiging
  5. crisis
 • Wat is een manifestatie?
  een waarneembaar verschijnsel
 • Nieuwe prikkels (internet);
  Hebben invloed op de creatie van hun identiteit.
 • Wat was vroeger belangrijk?
  Macht, status, geld
 • Hoe is de netwerkmaatschappij ontstaan?
  door het internet
 • Waarop wil een consument op aangesproken worden?
  Authenticiteit en uniciteit
 • Wat zijn kenmerkende elementen van de overgang van oude en nieuwe denken?
  - intuïtie
  - 2 hersenhelften
  - holistisch denken
  - doen en denken
  - vertrouwen geven
  - denken vanuit jezelf
  - eigen waarden
 • Wat is conceptdenken?
  manier van denken waarbij je een visie toevoegt aan een product, dienst of organisatie
 • Conceptdenken is:
  - creëren van visie
  - trouw aan visie
  - holistisch denken
  - disciplinevrij denken

 • 1.1 Moeten moet niet meer

 • In de huidige maatschappij, de postmoderne samenleving, staat niets meer vast. Jij bepaalt wat je van je leven maakt. In tegenstelling tot de tijd van de verzuiling, waar alles voor jou werd bepaald.
 • Postmoderne samenleving;
  Jij bent de regisseur van jouw leven, de maker van jouw identiteit.
 • Verschuivingen in de maatschappij;
  • Overvloed
  • Netwerk maatschappij
  • Individualisering van arbeid
  • Vereenvoudiging
 • Piramide van maslow;
  • Zingeving
  • Behoefte aan zelfverwezenlijking
  • Behoefte aan aanzien en waardering
  • Behoefte aan sociaal contact en liefde
  • Behoefte aan veiligheid en zekerheid
  • Fysiologische behoeften 

 • Wanneer heb je de top van Maslow bereikt?
  Als je weet waar je goed in bent, waar je van houdt, en wat je goed kunt, dan heb je een duidelijk beeld van je eigen identiteit.
 • Zelfverwezenlijking;
  Manier om je eigen identiteit te verstevigen en vorm te geven.
 • Wat stelt Maslow?
  Men ervaart de hogere behoefte pas als de onderliggende in belangrijke mate is bevredigd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Pretotype
een product dat al bestaat voordat het echt ontwikkeld is.  Het is een product dat niet echt werkt, maar al wel een goede voorstelling geeft van het uiteindelijke product
Conceptstatement
is een vertaling van de value fit  waaruit duidelijk wordt welke richting ingeslagen gaat worden met het soort producten/diensten  die de organisatie voor ogen heeft.
Leren
leren van de vaardigheden van de partner
Co-specialisatie (creeren van synergie)
Iets van een ander nodig hebben om beter te woren. Veel kansen zijn te complex om individueel na te streven ( KLM die samenwerkt met groene bedrijven om duurzamer te worden)
Coöptatie
grotere doelgroep moet bereikt worden dus concurrenten worden bondgenoten en leveranciers van aanvullende producten
Branchevreemde maar concepteigen samenwerking
partijen die op het eerste oog niks met elkaar te maken hebben, maar toch bepaalde overeenkomsten hebben, waardoor samenwerking een versterking voor beiden oplevert.
Plaatsgebonden samenwerking
Samenwerking tussen partijen die op dezelfde plek actief gevestigd zijn
Sequentiele samenwerking
Samenwerking tussen partijen die bij een proces betrokken zijn. Bijvoorbeeld verschillende onderdelen van een fiets
Merken concurrentie
Deze vorm van concurrentie bestaat tussen meerdere merken die hetzelfde product aanbieden en dus elkaars substituten zijn.
Product concurrentie
Als er meerdere producten binnen een specifieke productsoort vallen, zoals verschillende frisdranken