Summary Conceptuele Natuurkunde: met technische toepassingen

-
134 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Conceptuele Natuurkunde: met technische toepassingen

 • 2 Kinematica in een dimensie

 • Wat is de gemiddelde en momentane versnelling?
  Agem = delta V / delta T
  A = dV/dT
 • Wat is Kinematica. En wat is Dynamica?
  Kinematica
  = beschrijving van de beweging van een object, zonder de oorzaak van het verloop van de beweging in de beschrijving op te nemen: positie, snelheid, versnelling

  Dynamica
  = studie van het verband tussen krachten en het verloop van een beweging: krachten, versnelling
 • Wat is de SI eenheid van afstand?
  Dimensie: [L]/[T]
  Eenheid: m/s
 • Wat is vertraging?
  Grootte van de snelheid neemt af. Ofwel, versnelling en snelheid wijzen in tegengestelde richting. Negatieve versnelling duidt niet altijd op vertraging
 • 3 Kinematica in twee en drie dimensies: vectoren

 • Wat is de verplaatsingsvector?
  Delta r = r2 - r1

  Waarbij beide vectoren deze zijn van een plaats x tov de oorsprong
 • Hoe werkt de kogelbaan?
  Horizontaal (x): constante snelheid Vx = V0
  Verticaal (y): constante versnelling Ay=-g
 • 4 Dynamica: de bewegingswetten van Newton

 • Wat is de eerste wet van Newton?
  De wet van traagheid, elk voorwerp blijft in rust, of blijft in een rechte lijn bewegen met een constante snelheid, zolang er geen nettokracht op werkt.

  Grootte en richting van de snelheid blijven constant *
 • Wat is een inertiaalstelsel
  Een referentiestelsel waarin de eerste wet van Newton geldt.

  - versnellende referntiestelsels zijn geen inertiaalstelsels.
  - de aarde is dus slechts bij benadering een inertiaalstelsel
  - een referentiestelsel dat met constante snelheid beweegt in een inertiaalsnelsel, is zelf ook een inertiaalstelsel
 • Wat is de tweede wet van Newton?
  De versnelling van een voorwerp is recht evenredig met de nettokracht die erop werkt en omgekeerd evenredig met de massa van het voorwerp. De richting van de versnelling is gelijk aan de richting van de nettokracht die op het voorwerp werkt

  a = NettoF / m   
  of
  F = m*a
 • Wat is de derde wet van Newton?
  De wet van actie en reactie:
  Wanneer een voorwerp een kracht uitoefent op een tweede voorwerp, oefent het tweede voorwerp een gelijke kracht in tegenovergestelde richting uit op het eerste voorwerp
 • Wat is de normaalkracht?
  De normaalkracht is de reactiekracht waarmee het oppervlak terugduwt tegen het voorwerp dat er contact mee maakt. De richting is loodrecht op het contactoppervlak
 • Wat is kracht?
  Kracht = de actie die de snelheid van een voorwerp kan veranderen. Elke versnelling wordt veroorzaakt door een kracht. Kracht is een vectoriele grootheid met grootte en richting
 • Wat is massa?
  Massa is een maat voor de 'traagheid' of inertie van een voorwerp. Grotere massa -> grotere kracht nodig voor versnelling.

  Massa: eigenschap van het voorwerp zelf
  Gewicht: aantrekkende kracht die de zwaartekracht uitoefend.

  SI-eenheid: kilogram(kg)
 • Welke soorten krachten zijn er?
  Alle macroscopisch waarneembare krachten hebben hun microscopische oorsprong in een of twee van de 4 fundamentele kracht
  - gravitatiekracht
  - elektromagnetische interactie (Coulomb-kracht)
  - zwakke kernkracht (radioactief verval)
  - sterke kernkracht (atoomkernen
 • Wat is de trekkracht en spankracht?
  Spanning in een flexibel touw

  Door de spanning in het touw worden krachten onveranderd in grootte van het ene uiteinde van het touw naar het andere uiteinde overgebracht
 • Hoe werkt een katrol?
  De kracht over het touw blijft constant. Ofwel, dubbele trekkracht naar boven. Zie ppt
 • 5 De wetten van Newton: wrijving, cirkerlvormige beweging, weerstandskrachten

 • Wat voor wrijvingskrachten zijn er?
  Wrijvingskrachten = contactkrachten die de (mogelijke) beweging van oppervlakken op elkaar tegenwerken

  Kinetische
  wrijving: als gevolg van schuiven, ongeveer evenredig met normaal kracht afhankelijk van de wrijvingscoëfficiënt

  Statische wrijving: die verhindert dat oppervlakken over elkaar schuiven. Deze compenseert Fa naargelang onder maximale waarde blijft. Statische frictie coëfficiënt is groter dan kinetische.
 • Hoe werkt versnelling bij eenparige cirkelvorimge beweging?
  Ar = V^2 / r

  Snelheidsvector raakt aan de baan en heeft een constante grootte.  
  Versnellingsvector wijst naar middelpunt van de cirkel: is een centripetale versnelling. Gegeven hierboven. Hoe kleiner de straal of groter de snelheid, hoe hoger de centripetale versnelling. 

  Periode T = 1/f , f is frequentie
  v = 2pi*r/T
 • Wat is de centripetale kracht?
  Deze is verantwoordelijk voor de centripetale versnelling
  F = m*a = m*V^2/r
 • Wat is een eenparige cirkelvormige beweging?
  = een beweging volgens een cirkelbaan waarbij de grootte van de snelheid constant is. De momentane snelheid is altijd raken aan de cirkelbaan
  a wijst naar middelpunt van de cirkel 
  Ar = V^2 / r
  v = 2pir / T
  T = 1/f

  Bij niet eenparig is de grootte van de snelheid dus niet constant
 • Hoe werkt de versnelling bij een niet eenparige cirkelvormige beweging?
  A = sqrt(Atan^2 + Ar^2)
  Atan = dv/dt
  Ar = v^2 / r 

  Tan: grootte van de snelheid veranderd, oorzaak van grootte 
  Richting: houdt de massa op de cirkelbaan, oorzaak van richting
 • Wat is de centripetale kracht? En de tangentiele?
  Centripetale
  kracht verantwoordelijk voor de centripetale versnelling, voor de kromming van de baan

  Tangentiele
  kracht verantwoordelijk voor de tangentiele versnelling, grootteverandering snelheid
 • Hoe werkt de eindsnelheid?
  Bij kleine snelheden is de weerstandskracht evenredig met de snelheid
  Fd = -bv

  Bij grotere snelheden is de weerstandskracht evenredig met de snelheid int kwadraat
  Fd = v^2

  Vervolgens bereikt deze een constante eindsnelheid
  Vt = mg/b
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.