Summary Consciousness An Introduction

-
ISBN-10 1444128272 ISBN-13 9781444128277
359 Flashcards & Notes
9 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Consciousness An Introduction
 • Susan Blackmore
 • 9781444128277 or 1444128272
 • 2013

Summary - Consciousness An Introduction

 • 1 What's the problem?

 • Welke visie heeft Libet op consciousness?
  Ook Libet denkt dat het niet-fysieke maar mentale brain verantwoordelijk is voor subjectieve ervaringen en de vrije wil. Hij gelooft dat het "conscious mental field"  verantwoordelijk is voor het bestaan van bewustzijn wat veroorzaakt wordt door fysieke krachtenvelden en vervolgens communiceert met de cerebrale cortex zonder neurale connecties en pathways. Hij weet niet hoe.
 • Relatie/Overeenkomst tussen epiphenomenalism en functionalism
  Epifenomenalisme: consciousness is een bijwerking van het feit dat je een werkend brein hebt en komt op als een onbelangrijke extra feature. Het is zoals het geluid bij de motor van de auto. Je zou er ook prima zonder kunnen functioneren. 

  Lichamelijke processen veroorzaken mentale gebeurtenissen (Huxley).

  Kritiek: als het bewustzijn nergens effect op heeft kunnen we er ook niet over spreken. 

  Functionalisme: Consciousness kan alleen worden uitgelegd door te beschrijven wat het kan, wat het doet en waar de locatie bevindt in het brein. Het is dus een gevolg van een functionerend brein. Mentale ervaringen zijn hetzelfde als functionele ervaringen.
 • Tot welke benadering kan Descartes worden geschaard? 
  Het is een vorm van substance dualisme en staat in contrast met property dualisme of de dual aspect theory. Dennett noemt het ook wel cartesiaans dualisme (theater en voorstelling gescheiden).
 • Wat is de "hard problem?"
  Door David Chalmers omschreven als hoe kunnen fysieke processen in de hersenen omgezet worden tot subjectieve ervaringen?

  Het wordt door hem onderscheiden van de zogenoemde easy problems, waarmee hij de mogelijkheden om bijvoorbeeld te discrimineren, categoriseren, attentie, verschillen tussen slaap en waak patroon, neurale mechanismen, dromen, aandacht bedoelt. 
  The hard problem is subjectief. 

  Ook wel the mysterious Gap genoemd. 
  Volgens Baars is het mysterious Gap een mythe en is er een causale relatie tussen geest en lichaam
 • Wat houdt het dualisme van Descartes in? (7 antwoorden)
  Hij geloofde in het bestaan van lichaam en geest waarbij communicatie via de pijnappelklier/hypofyse plaatsvindt. 
  "Ik denk dus ik ben". 
  Twee verschillende substanties. 
  Houdt zich bezig met de vraag hoe lichaam en geest interactie met elkaar hebben. 
  Geest beïnvloedt lichaam. Volgens Descartes kan iets immaterieels (geest) het fysieke lichaam beïnvloeden via de pijnappelklier.
  Mary is verrast, qualia aparte mentale wereld.

 • Tot welke benadering kan Descartes worden geschaard?
  Het is een vorm van substance dualisme en staat in contrast met property dualisme of de dual aspect theory. Dennett noemt het ook wel cartesiaans dualisme (theater en voorstelling gescheiden).
 • Wat is property dualisme?
  Volgens Property dualisme kan hetzelfde ding zowel beschreven  worden in fysieke of in mentale termen maar kan niet worden teruggebracht naar het een of andere. Bv pijn kan beschreven worden in fysieke neurons die vuren of naar gevoelens die weergeven hoe pijn voelt.  Het zijn geen twee verschillende dingen. 

  Het property dualisme zegt niet hoe de relatie ligt tussen de fysieke en mentale termen.
 • Wat zijn problemen van dualistische benaderingen? 
  Hoe kan iets immaterieels (geest) iets materieels (lichaam) beïnvloeden? 

 • Wat is dualisme?
  Dualisme, idee van de filosoof Descartes. 
  Gaat uit dat zowel de geest als het lichaam bestaat. Geest en  lichaam zijn gescheiden en geest beïnvloedt lichaam, niet andersom. 

  Zijn twee soorten iets, interactie hiertussen gebeurt in de pijnappelklier (pineal gland) en lichaam.  Over algemeen proberen wetenschappers dualisme te vermijden => iedereen is beetje dualist, zie hedendaagse gesprekken. 


  Bijv.: wanneer iemand uitlegt dat hij of zij wil stoppen met roken, maar dat moeilijk vindt (de geest moet het lichaam laten stoppen).
 • Hoe kijkt Descartes aan tegen de de problemen van dualistische benaderingen?
  Descartes ziet dit niet omdat hij zegt dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden.
 • Wat zeggen Popper en Eccles met het dualistische interactionisme?
   Zij stellen dat kritische processen in de synapsen zo fijngevoelig zijn dat gevoelens, denkvermogen  (geestelijke processen) ect via deze synapsen de fysieke processen beïnvloeden. "Het zelf" beïnvloed en controleer hiermee dus ook de hersenen. Hoe is ?


 • Welke huidige wetenschappers hebben een dualistische moderne visie op consciousness, in vergelijk met Descartes?
  Popper en Eccles met het dualistische interactionisme: the theory of dualist interactionisme. 

  Ook Libet denkt dat het niet-fysieke mentale brain verantwoordelijk is voor subjectieve ervaringen en de vrije wil. 

 • Hoe denken materialisten over consciousness?
  Alleen matter telt, er is geen geestelijke wereld, alles is fysiek.
  Er bestaat geen mind
  Mind=brain = hetzelfde
  Mind = matter = hetzelfde
  Interactie is fysiek, geen ruimte voor niet fysieke krachten
  Geen qualia, mary niet surprised.

 • Waar gaat de monistische theorie vanuit?
  Men gaat ervan uit dat er maar een soort stof in de wereld.
 • Welke monistische theorien zijn er?
  - idealisten (alles is sensatie= qualia)
  - mentalisten (alleen mind telt)
  - Functionalisten (cognitieve neurowetenschap: geest = hersenen en stuurt functies in lichaam aan, vorm van materialisme)
  - panpsychisme (al het fysieke heeft mentale eigenschappen, bv een steen heeft bewustzijn.

  - Materialisten (alles is fysiek, geen mind).
  - epifenomentalisten (fysiek leidt tot mentaal maar niet causaal, wel bewustzijn)

 • Wat houdt het dualisme van Descartes in?

  Hij geloofde in het bestaan van lichaam en geest waarbij communicatie via de pijnappelklier/hypofyse plaatsvindt. Het bekendste werk van Rene Descartes (17 eeuw franse filosoof), is Cartesian dualism. Hij dacht na over dingen door. Vroeg zich af had gevraagd of hij het niet verzon of dat een demon hem misleidden. Maar omdat hij dacht dat er iemand moest zijn om hem dan te kunnen misleidden zou zijn gedachtes toch echt zijn. Want hij kwam met ‘I think, therefor I am’


  Descartes kwam tot de conclusie dat dit niet materieel was, zoals het fysieke lichaam dat beweegt. 

  Hij zag de wereld in twee verschillende manieren van dingen: 
  1) the extended stuff: waaruit fysieke lichaam zijn gemaakt; 
  2) the unextended stuff: waaruit de mind is gemaakt. 

  De theorie van Descartes is een vorm van substance dualism. Wat een contrast heeft met property dualisme of dual aspect theory. 

  Mary is verrast, qualia aparte mentale wereld.
 • Wat houdt het functionalisme in?
  Wel consciousness maar geen rol omdat C gelijk aan functionele staat  
  C. gelijk aan functionele staat.
  brain = mind state
  Huilen of schreeuwen functioneel
  Zombies niet zijn mogelijk (blz 50)
  Geen qualia, de beschrijving is compleet
  Tegenovergestelde van psychalism
  Moeilijk onderscheid tussen bewuste en onbewuste acties


 • Wat is consciousness?
  Het is een private ervaring, alleen jij weet hoe het is en dit kan onderling verschillen tussen mensen. 
  Het is een term dat verwijst naar een innerlijke ervaring of bewustzijn maar is nog een mysterie hoe het werkt. Hoe meer er geleerd wordt over werking van het brein en het gedrag hoe moeilijker dit begrip uit te leggen valt. 
  Met CS komt men op een soort onmogelijk dualisme: Intern en extern, mind en body, spirit en matter, subjectief of objectief. 
 • Wat houdt epiphenomenalisme in?
  Wel consciousness maar geen rol. 
  Mentale staten worden veroorzaakt door fysieke actie.
  Mentale staten hebben geen effect op fysieke processen
  Probleem: als dit zo is dan kunnen we ons ook niet bewust zijn en erover praten. Als het een bijproduct is van mind dan is het een soort dualisme.
  Wel qualia maar geen rol, wel zombies
 • Wat is de identiteitstheorie?
  De mentale staat is de fysieke staat.

  De identity theorie houdt in dat mentale staat identiek is met fysieke staat en de functie hiervan, doordat de mentale staat uitgelegd kan worden door de functie van het lichaam. 

  Hier bestaat geen mind, alleen matter. Dit betekent niet dat de theorie alles van CS wegstreept,  men geeft alleen een fysieke functie voor alle CS. Dus dezelfde CS ervaring kan met twee verschillende hersenen staat beleefd worden. 

  Een probleem van materialism is dat bepaalde zaken niet onderzocht kunnen worden, zoals waarom we denken dat conscious beslissingen acties veroorzaken of we een bepaald gevoel krijgen bij verschillende dingen. 
 • Overeenkomst tussen epiphenomenalisme en functionalisme?
  Wel mind + fysieke staat
  Geen invloed
 • wat is functionalisme?
  De staat van de hersenen en de mentale staat zijn het zelfde. De mentale staat = fysieke staat. Consciousness kan alleen worden uitgelegd door te beschrijven wat het kan, wat het doet en waar de locatie bevindt in het brein. Het is dus een gevolg van een functionerend brein. Mentale ervaringen zijn hetzelfde als functionele ervaringen.
 • Wat zijn qualia?
  Kwalitatieve omschrijvingen die mensen persoonlijk toeschrijven aan ervaringen. Bij iedereen anders.
  Conscious experience bestaat uit qualia.

 • Wat is panpsychisme?
  Alle materie, ook het lichaam, is bezield. Betekent niet dat alle materie in de kosmos leeft of een bewustzijn heeft, maar  dat datgene dat  materie vormgeeft/ samenstelt, soort bewustzijn heeft. 

  Volgens idee is verstand het fundament van universum en zorgt alle materie ervoor dat mentale aspecten met elkaar geassocieerd worden. 
  Kan betekenen dat alles in universum bewustzijn heeft (bv. een steen heeft gevoel).

  Deze theorie zorgt voor veel vragen, is dualistisch. (stroming die zijn invloed gaat verliezen en niet meer mee wordt genomen in het vervolg van de cursus).
 • Wat ontstaat er bij afwezigheid van qualia?
  Zombies: alles hetzelfde behalve qualia.
 • Wat is neuraal monisme?
  Wereld bestaat uit een iets, maar dat kan niet als mentaal of fysiek worden bestempeld (William James).
 • Wat is "a quale"?
  Zegt iets over de kwaliteit van de eigenschap, bv kleur zoals redness.
 • Wat is substantie dualisme?
  De wereld bestaat uit 2 soorten iets, namelijk een extended iets waaruit de fysieke wereld komt en een unextended, denkend iets waaruit de mind ontstaat. 
  Een vraag die open blijft bij substance dualism, is hoe body en mind samen in een lichaam kunnen zitten als ze niet van hetzelfde materiaal is gemaakt. Hoe kan dit samen werken? Descartes gaat er vanuit dat de twee interactieren door de ‘pineal gland’ in het centrum van de hersenen. Maar het een plek geven, lost het mysterie niet op
 • Wat zijn kenmerken van dualisme?
  qualia zijn onderdeel van de mentale wereld.
 • Wie was Gilbert Ryle?

  Gilbert Ryle  beschreef het dualisme als ‘The dogma of the Ghost in the Machine’. Hij zag het CS niet als een object in je lichaam wat van ander materiaal is dan het fysieke, maar als processen of de kansen en mogelijkheden van mensen.

  Mind is de hersenen, functies van de hersenen, personalisatie van het fysieke brein. Self is niet wat de hersenen zijn, maar wat het doet.
 • Wat is de visie van Dennett op consciousness?
  - Qualia bestaan niet (bv bier eerst vies, later lekker, wat is de omslag?)
  We zijn allemaal zimbo's
 • Wat is Dualism interactionism?

  De synapsen van de hersenen zouden zo gevoelig zijn, dat ze  beïnvloed kunnen worden door niet-fysieke, het denken en het zichzelf voelen. Dus het zelf zou werkelijk ons brein sturen.
 • Wat zijn zombies (Philosopher's zombie, Chalmers)?
  Geen bewustzijn, alleen matter
  Iemand die er net zo uitziet, kijkt, spreekt, praat als jezelf: alles in fysieke zin maar geen bewustzijn heeft. Consciousness is een "inessential extra".

  Mensen die denken dat zombies onmogelijk zijn: die geloven dat bewustzijn verschil maakt.

  Mensen die wel geloven in zombies die geloven dat consciousness een 
  inessentieel extra is: zoals epihenomenalisme. Mary is niet verrast, geen qualia.
 • Welke filosofische benaderingen zijn er voor Descartes’ theory on the relationship between conscious mind and body?
  Er zijn twee soorten filosofische theorieën:
  1. Monist theories: waarbij men er van uit gaat dat er maar 1 soort ‘stuff’ is in de wereld.
  2. Dualist theories: waarbij men er van uit gaat dat er twee soorten ‘stuff’ zijn.
 • Wat zijn zimbo's?
  Volgens Dennett de tegenhanger van zombies.
  Geen bewustzijn maar doen alsof omdat de zimbo denkt dat hij dit wel heeft. 
  Volgens Dennet zijn wij allemaal zimbo's.
  Hogere orde denken: wel vragen beantwoorden over dromen-mentale beelden
  Kunnen eigen activiteiten sturen
  Zimbo denkt zelf dat hij mentale staten heeft en is hiervan bewust.
  We zijn allemaal zimbo's (we denken dat we verschillende mentale staten hebben)
 • William James en Consciousness?
  William James schreef een boek over ‘psychologie is de science of mental life, zowel de fenomeen als de conditie. Hij had een monistische benadering van CS. 

  Bewustzijn zou beschadigd kunnen worden door schade aan het brein of nemen van alcohol, opium of hash. Hij gaf hierbij toe dat een bepaalde hoeveelheid van de brein fysiologisch was en dit deel moest uitmaken van de psychologie. 
  James sprak ook over unconscious celebratiën. Voor Victorian wetenschappers was het schrikbarend dat iets als ethiek unconscious kon gebeuren.
 • Wat houdt het experiment Mary, the colorscientist in?
  Mary is opgegroeid in een zwart witte kamer en heeft alles geleerd over de kleur rood maar nooit gezien. 
  Mensen die in consciousness geloven denken dat ze verrast is als ze de kleur rood ziet: ze ervaart voor het eerst de "raw feelings of red". Dualisme, epiphenomenalisme


  Mensen die niet in consciousness geloven denken dat ze niet verrast is omdat ze alles over de kleur weet. De beschrijving is compleet. Materialisten en functionalisten geloven niet in qualia en niet dat Mary verrast is.
 • Wat is Psychophysics?
  Studie van de relatie tussen fysieke stimuli en aangegeven sensaties (oftewel tussen buitenstaande gebeurtenissen en innerlijke ervaring).
 • Wie geloven er dat Mary verrast is?
  Mensen die in consciousness geloven denken dat ze verrast is als Mary de kleur rood ziet: ze ervaart voor het eerst de "raw feelings of red". 
  Bewijs voor qualia

  Dualisme, epiphenomenalisme

 • Weber-Fechner Law?

  het relateren van sensaties met de intensiteit van de stimulus
 • Wie geloven er niet dat Mary verrast is?
  Mensen die niet in consciousness geloven denken dat ze niet verrast is omdat ze alles over de kleur weet. De beschrijving is compleet.
  Qualia bestaan niet 

  Materialisten en functionalisten geloven niet in qualia en niet dat Mary verrast is.
 • Wat had Freud met unconscious te maken?
  Unconscious  (onbewust) komt al voor in Freud’s theorie, waarbij hij de id omschrijft die onbewuste impulsen heeft. 

  Het onbewuste van Freud werd later veranderd in ‘cognitieve unconscious’ waarbij er meerdere types van denken, leren en herinneren behoorde tot het niet bewustzijn. 

  Later kwam de ‘new unconscious’ waarbij emoties, motivatie en controle erbij betrokken werden
 • Wat zeggen Millner & Goodale over de relatie tussen bewuste perceptie en actie?
  Er zijn twee neurale stromen in het visuele systeem:
  1) het ventrale systeem, ookwel genoemd object vision of het "wat": visuele perceptie: langzame route

  2) het dorsale systeem/stream: ookwel spatial vision of het "where", accurate visiomotor control: snelle route

  Patient met agnosia had geen perceptie maar reageerde nog wel: dorsaal stream werkte nog wel, ventrale stroom niet meer.

  What we think we see, is not what guides our actions.
  Volgens M&G voorziet de ventrale stroom ons van een bewuste representatie van de wereld.

  Eerst actie (dorsaal, visiomotor), dan perceptie (ventrale stroom, object vision).
 • Wat is Phenomenology?
  Fenomenologie is filosofie en psychologie en is gebaseerd op het voorspellen van subjectieve ervaringen (Husserl). 
 • Global Workspace Theory (GWT) ?
  Door Baars
  -Cognitieve systeem, soort blackboard = vergelijkbaar podium theaterzaal, bewustzijn is een deel ervan.

  Bewustzijn geeft toegang tot de mentale lexicon, autobiografisch geheugen en zelfysteem.

  -Global workspace is het werkgeheugen, 
  backstage = voorbereidende processen, 
  spotlight = gateway

  -Onbewuste processen concurreren om de aandacht (inner speech, ideeën) en in de spotlights te komen, informatie door de poort naar de aandacht

  - Causale rol 

  - Geen mysterieus gap, geen verklaring, geen kloof tussen lichaam en geest

  - Onbewuste fout, bewust corrigeren. Woorden in korte termijn geheugen prime en ophalen.
  - GWT een oorzaak of gevolg van bewustzijn?
  - Behoedt ons tegen gevaar, geen kloof tussen lichaam en geest
 • Wat is Intentionallity?
  Een conscious ervaring is over een object of gebeurtenis, maar dat object heeft dat over niets. Bijvoorbeeld wij hebben een conscious ervaring over een paard, maar een paard heef dat over niets.
 • Wat is het verschil tussen het Cartesian Theater en de GWT?
  Cartesian Theater is op 1 plaats
 • Wat is Introspectionism (Wundt)

  Bestuderen van binnen uit, op systematische en rigoreuze manier. Probleem hierbij is dat het subjectief blijft waardoor je niets zeker weet. 

  Wundt ontdekte dat er twee soorten fysische elementen zijn: 
  1) objectieve elementen of sensaties zoals warmte en licht;
  2) subjectieve elementen of (simpele) gevoelens
 • Hoe komt integratie van het bewustzijn en actie tot stand volgens GWK?
  -9 functies van bewustzijn om gedachten, perceptie en handelingen te integreren en wat leidt tot bewustzijn:

  controle, 
  voorziet het zelf van informatie, 
  introspectie, 
  bestuurt emoties en hogere gevoelens, 
  ophalen herinneringen, 
  prioriteiten.- 
  Informatie doorgeven > in bewustzijn te komen, informatie uitwisseling, toegang tot mental lexicon, autobiografisch geheugen, self system, 

 • Hoe reageerde Bahaviorism op Consciousness?
  Behaviorism (Watson) is een objectieve, experimentele tak van wetenschap. psychologie, Zij vonden introspectie, wetenschap over scheikunde en biologie niet nodig.


  Het doel was het voorspellen en controleren van gedrag en gebruikte introspectie en consciousness hierbij niet. Dit is objectief dus beter te meten. Dit is later verschoven naar operante conditionering (Skinner). 

  Behaviorism was de zelf-conscious revolutie tegen het consciousness. 
  De stroming verband het woord consciousness.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Consciousness, An Introduction
 • Susan Blackmore
 • or
 • 2nd

Summary - Consciousness, An Introduction

 • 1 Deel 1: The Problem

 •  Milner & Goodale on the relationship between conscious perception and action
  ventraal = wat, dorsaal = waar
 • What is the Descartes' theory?
  Franse filosoof Rene Descartes ontwikkelde de Cartesian Dualism. Hij deed de uitspraak 'I think, therefor I am'. Hij zag de wereld in twee 'stuff': 1) The Extended Stuff: waaruit het fysieke lichaam is gemaakt. en 2) The Unextended Stuff: Waaruit de mind is gemaakt.
 • Dennett's multiple-drafts theory
  Bewustzijn is een verzameling van meerdere denkstromen, wanneer er een uitgelicht wordt, dan wordt deze bewust ervaren
 • What does Descartes mean with 'Extended Stuff'?
  Een van de twee stoffen waaruit mensen zijn gemaakt. ES is de 'stuff' waaruit het fysieke lichaam is gemaakt.
 • Change blindness
  door oogbewegingen merk je verandering niet altijd
 • What does Descartes mean with 'Unextended Stuff'?
  Een van de twee stoffen waaruit mensen zijn gemaakt. US is de 'stuff' waaruit de 'mind' is gemaakt.
 • Blind sight
  Niet bewust visuele input, wel naar handelen, dus blind maar loopt wel om obstakels heen
 • What is a 'Materialist'?
  Een Materialist is iemand die gelooft in het Materialisme, oftewel in een 'Monist Theory'. Ze stellen hierbij dat er alleen een 'matter' is, oftewel een materie met reden, en dat de fysieke wereld een oorzaak-gevolg relatie heeft. 
  Er is geen ruimte voor niet-fysieke theorieën of een CSC. 
  Het probleem hierbij is alleen dat bepaalde zaken hierdoor niet onderzocht kunnen worden.
 • O regnan en noe
  Wat we zien komt voort uit qualia en interne is een functionele afspiegeling, zien is de omgeving verkennen
 • What is the Functionalisme?
  Het functionalisme is een benadering van CSC ('Monist Theory') dat behoort bij het Materialisme. Hierbij gaan ze uit van 'The Identity Theory', waarbij de mentale staat identiek is met de fysieke staat en zijn functie. Dit is omdat de mentale staat uitgelegd kan worden door de functie van het lichaam. 
  Er bestaat hierbij geen mind, alleen matter en geven alleen een fysieke functie voor alle CSC.
 • Hume's concept of the self
  zelf is een bundel percepties, geen ik
 • What is Epiphenomenalism?
  Het is een 'Monist theory', waarbij men er vanuit gaat dat de mentale staat wordt geproduceerd door fysieke gebeurtenissen, MAAR er geen causale rol is (oorzaak-gevolg). 
  Fysieke gebeurtenissen veroorzaken of verhogen de mentale gebeurtenissen, maar mentale gebeurtenissen hebben GEEN effect op fysieke gebeurtenissen.

  Hierbij is het probleem alleen dat als CSC geen effect op ons heeft, we er überhaupt niet over zouden kunnen praten. We kunnen dit wel, dus dan zou dit een Dualistische theorie moeten zijn.
 • Wegner and the relationship between consciously perceived will and voluntary action
  Je neemt onbewust iets waar, dit gaat naar actie, en ondertussen naar bewuste, daarom denk je dat je iets bewust doet, maar eigenlijk niet
 • What is the relationship between Epiphenomenalism and Functionalism?
  Het Epiphenomenalism en Functionalism geloven allebei in een 'Monist Theory', waarbij ze er vanuit gaan dat de mentale staat geproduceerd wordt door fysieke gebeurtenissen. Het verschil is alleen dat het Funct. erin gelooft dat er een causaal verband is en dat het Epiph. geen causaal verband erin ziet.
 • Crick & Koch and how the brain solves binding problem
  synchronie van neuronen in golflengte, als ze hetzelfde zijn worden ze met elkaar verbonden
 • What is Qualia?
  Het zijn de prive ervaringen over bepaalde dingen (zoals geur van koffie). Het is wat iets voor jou is en hoe iets voor jou is. 

  Het probleem hierbij is hoe qualia gerelateerd is aan de fysieke wereld. Hoe objectief zijn jouw subjectieve belevingen?
 • Turing test
  Computer die als man ingesteld is en doet alsof hij een vrouw is
 • What is Mary, the color scientis?
  Het is een gedachte-experiment over Qualia, waarbij kleurenperceptie wordt 'getest'. Mary leeft in de toekomst, ze leeft in een zwart-wit wereld en weet alles van het bestaan van kleuren af. Fysiek gezien weet ze dus alles van kleuren, subjectief gezien nog niet. Ze wordt uiteindelijk in kleuren wereld gelaten. 
  Er zijn verschillende opties wat er gebeurt:
  1. Mary is verbaasd over de kleuren en had het zo nooit verwacht.
  - Hierbij waren de fysieke voorbereidingen niet genoeg en zou Qualia bestaan. Materialisme kan hierbij verworpen worden en het Dualisme aangenomen.
  - Ook al is ze verbaasd, het kan een aanvulling zijn op haar fysieke kennis en hoeft niet te betekenen dat ze verbaast is vanwege de subjectieve feiten die ze op dat moment ervaart.
  2. Mary is totaal niet verbaasd. Hierbij zou het experiment niet kloppen.
  3. Mary geeft aan gefopt te zijn (bijvoorbeeld een banaan is blauw, niet geel). Hierbij zouden fysieke feiten voldoende zijn als informatie voor kleurenperceptie en geen Qualia nodig zijn, of bestaan.
 • Clairvoyance
  Info van object of gebeurtenis op afstand, paranormal
 • What is the Philosophers' Zombie?
  Het is een gedachte-experiment waarbij een identieke kopie van je zou bestaan, maar dan zonder conscious, zonder Qualia en je kan niet weten hoe het is om het te zijn.
 • Retro selective theory of dreams
  Dromen is geen bewuste ervaring, het zijn allemaal hersenprocessen en je hersenen maken hier een logisch verhaal van
 • What does Chalmers say about the Philosophers' Zombie?
  Hij geeft aan dat zo'n Zombie gemaakt kan worden door een 'robot' te maken, waarbij chips vervangen zouden worden door neuronen. Aangezien nooit bewezen is dat neuronen voor Consciousness zouden zorgen.
 • What is the 'Zimbo' of Dennett?
  Dit is een zombie die het vermogen heeft om op zichzelf te reflecteren en hierbij Unconscious blijft.  De zombie zegt hierbij conscious te zijn, maar is het immers niet. Volgens Dennett is er hierdoor geen verschil en zou daarom niemand CSC zijn en iedereen dus een zombie zijn.
 • What does Todd Moody say about the Philosophers' Zombie?
  Hij vraagt zich af of gesprekken met zo'n zombie mogelijk is. Als je hem leert praten over dromen, voelen en beleven, maar hij nog steeds niet weet hoe het is om subjectieve ervaring te hebben. Hoe zouden we het verschil dan zien?
 • What is the relationship between CS perception and action, according to Milner & Goodale?
  Ze suggereren dat een functionele dissociatie bestaat tussen 'The Ventral Streams' en 'The Dorsal Streams', wat twee visies van visuele systemen zijn. Het verschil zou bestaan in twee fundamentele taken in de hersenen: De snelle visuele motorische controle (vision-for-action) en de minder belangrijke visuele perceptie (vision-for-perception). 

  Experiment met D.F. met hersenschade aan visuele gedeelte. Ze kon geen rechte lijnen tekenen op een ronde disk, maar kon wel met dezelfde vormen (rond en een lijn met een gat erin) een schijf in de juiste hoeken/lijnen plaatsen om het door het gat heen te gooien. Hierbij kwam dus naar voren dat er een split is tussen de motorische presentaties en het bewustzijn. Dus verschil tussen actie en CS perceptie.
 • What is the Global Workspace Theory (GWT) of Baars?
  Bernard Baars stelde dat op het cognitieve systeem een Global Workspace is gebouwd. Het is te vergelijken met een soort van Theater. Alle unconscious processors vechten voor een plekje in de spotlight. Door in de spotlight te komen, wordt de unconscious, conscious. 

  Volgens Baars is consciousness om toegang te krijgen, verspreiding te verzorgen, om informatie te versturen, het uitvoeren van globale coördinaties en voor controle.  Alles zou conscious kunnen zijn, als het maar toegang krijgt tot alle delen van het global workspace. 
  Er kunnen echter maar een aantal dingen CSC tegelijkertijd zijn (vergelijkbaar met het werkgeheugen). CSC is een gateway, tot alle delen van het zenuwstelsel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

 Milner & Goodale on the relationship between conscious perception and action
ventraal = wat, dorsaal = waar
Wat is in wetenschap reacties op Qualia?
In de wetenschap zijn er verschillende reacties op “qualia”.
 • Men vindt het een te moeilijk begrip dat niet kan worden opgelost.
 • Je kan proberen het op te lossen via kwantumfysica, hierdoor lijkt er een logische oplossing te zijn maar de verklaring lijkt wel magisch.
 • Men begint met de makkelijkere problemen op te lossen en hoopt hierdoor het moeilijke probleem op te lossen.
 • Men vindt het helemaal geen moeilijk probleem.
Wat zijn Near Death Experiences (NDE's)?

‘Bijna-doodervaringen’ (‘near-death experiences, NDEs’): persoonlijke ervaringen waarbij iemand dacht bijna dood te gaan en verschillende sensaties heeft ervaren, zoals het loskomen van het lichaam, extreme angst, totale sereniteit, veiligheid, warmte, het ervaren van absolute ontbinding en de aanwezigheid van een licht of een tunnel. Dit licht interpreteren sommige mensen als godheid of spirituele aanwezigheid.

Mogelijke verklaringen leveren nieuwe vragen op over het bewustzijn. 
Uitgaan dat er een ziel bestaat en dat bewustzijn het lichaam verlaat en even na de dood bestaat => Probleem hoe iemand zichzelf waarnemen zonder zintuiglijke organen.


Hypotheses die ervaringen verklaart aan de hand van het stervende brein:
Dying brain hypothese: ernstige stress en angst veroorzaakt ‘corticale disinhibitie’  waardoor deze waarnemingen ontstaan. 
Activatie van het visuele gedeelte zou leiden tot een golf van licht die geïnterpreteerd kan worden als de tunnel. Veel mensen die positieve NDE’s (NDE's die niet gepaard gaan met extreme angst) hebben gehad, krijgen meestal een nieuwe interesse in spiritualiteit en zorg voor anderen. De bijna-doodervaringen zijn moeilijk te onderzoeken, omdat je bijna altijd te laat komt met het onderzoek.

After life hypothesis: ziel kan het lichaam verlaten en deze zelf overleven.

relationship between epiphenomalism en functionalism (verkort)
Epiphenomalisme = mentale staat wordt geproduceerd door fysieke gebeurtenissen maar hebben geen causale rol
Functionalisme = mentale staat is identiek aan fysieke staat -wel causale rol
Wie geloven er dat Mary verrast is en wie geloven het niet?

Wie geloven dat Mary verrast is?:
Mensen die in consciousness geloven denken dat ze verrast is als Mary de kleur rood ziet: ze ervaart voor het eerst de "raw feelings of red". Bewijs voor qualia

Stromingen: Dualisme, epiphenomenalisme

Wie geloven dat Mary niet verrast is?:

Mensen die niet in consciousness geloven denken dat ze niet verrast is omdat ze alles over de kleur weet. De beschrijving is compleet. Qualia bestaan niet 


Stromingen: Materialisten en functionalisten
Wat is de Global Workspace Theory (GWT) ?
Kaartje Maxime 
Baars: Het brein bestaat uit allemaal kleine modules welke zijn gespecialiseerd in automatische en niet bewuste taakjes die worden gerapporteerd naar een centraal werkplaats. De centrale werkplaats is het bewustzijn. 


college:
Volgens Baars’ globale werkplaatstheorie zorgt bewustzijn ervoor dat mensen verdeelde informatie kunnen integreren tot een geheel verwerkt beeld. Door het integreren van informatie zouden we beter kunnen overleven (dit is van belang bij bijvoorbeeld het jagen), waardoor deze theorie ook evolutionair gezien belangrijk is. Het bewustzijn voorziet mensen van een globale werkplaats. Deze theorie roept echter nog steeds de vraag op waarom er geen globale werkplaats kan zijn zonder bewuste ervaring. Dus waarom moet de globale werkplaats gelijk zijn aan het bewustzijn.

Volgens Lamme is bewustzijn hetzelfde als recurrent processing. Maar ook hierbij is het de vraag waarom recurrent processing gerelateerd moet zijn aan het bewustzijn.


Begrippen en duidingen:
 • Cognitieve systeem (blackboard): vergelijkbaar podium theaterzaal, bewustzijn is een deel ervan.
 • Bewustzijn geeft toegang tot de mentale lexicon 
 • autobiografisch geheugen en zelfysteem.
 • Global workspace = werkgeheugen, 
 • backstage = voorbereidende processen, 
 • spotlight = gateway
 • Onbewuste processen concurreren om de aandacht (inner speech, ideeën) en in de spotlights te komen, informatie door de poort naar de aandacht
 • Onbewuste fout, bewust corrigeren. Woorden in korte termijn geheugen prime en ophalen.
Wat is panpsychisme?
Alle materie, ook het lichaam, is bezield. Betekent niet dat alle materie in de kosmos leeft of een bewustzijn heeft, maar  dat datgene dat  materie vormgeeft/ samenstelt, soort bewustzijn heeft. 

Volgens idee is verstand het fundament van universum en zorgt alle materie ervoor dat mentale aspecten met elkaar geassocieerd worden. 
Kan betekenen dat alles in universum bewustzijn heeft (bv. een steen heeft gevoel).

Deze theorie zorgt voor veel vragen, is dualistisch. (stroming die zijn invloed gaat verliezen en niet meer mee wordt genomen in het vervolg van de cursus).
Tot welke benadering kan Descartes worden geschaard?
Het is een vorm van substance dualisme en staat in contrast met property dualisme of de dual aspect theory. Dennett noemt het ook wel cartesiaans dualisme (theater en voorstelling gescheiden).
Relatie/Overeenkomst tussen epiphenomenalism en functionalism
Epifenomenalisme: consciousness is een bijwerking van het feit dat je een werkend brein hebt en komt op als een onbelangrijke extra feature. Het is zoals het geluid bij de motor van de auto. Je zou er ook prima zonder kunnen functioneren. 

Lichamelijke processen veroorzaken mentale gebeurtenissen (Huxley).

Kritiek: als het bewustzijn nergens effect op heeft kunnen we er ook niet over spreken. 

Functionalisme: Consciousness kan alleen worden uitgelegd door te beschrijven wat het kan, wat het doet en waar de locatie bevindt in het brein. Het is dus een gevolg van een functionerend brein. Mentale ervaringen zijn hetzelfde als functionele ervaringen.
Wat is the role van CS will in voluntary action?
Vrijwillige motorische acties voorafgegaan door readiness potential (negatieve shift in potentiaal, wordt opgenomen in elektronische shift voordat actie plaatsvindt). 
Libet: wanneer een bewuste intentie eerst komt, of samen met start van cerebrale proces. Onderzoek: readiness potential kwam eerst en begon gem. 550ms voor de actie en vrije wil om actie uit te voeren 200mc voor de actie.
Conclusie: CS komt te laat om oorzaak van actie te zijn.

Men vindt dit logisch/magisch of zoekt nog naar causale rol cs. Liset deed dit ook, stelde dat bewuste controle uitgevoerd kan worden voor laatste motorisch houtflow om vrijwillige actie te starten, maar cs net voordat actie echt uitgevoerd wordt bepaald of deze doorgaat. Dit kan in laatste 100ms voor actie gebeuren. Onderbouwing Libet: sommige participanten hebben drang om bewegen te onderdrukken door te zeggen dat wanneer participanten in andere trials bewust niet bewogen op bep. tijden, het potentieel gelijk werd/omdraaide tot 150-200ms voor voorgestelde tijd.