Summary Consumer Behaviour

-
ISBN-10 0470994657 ISBN-13 9780470994658
146 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Consumer Behaviour". The author(s) of the book is/are Martin M Evans Gordon Foxall Ahmad Jamal. The ISBN of the book is 9780470994658 or 0470994657. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Consumer Behaviour

 • 2 Consumer response to marketing actions: 1 Exposure, Attention, Perseption

 • Hoe kan je ervoor zorgen dat je advertentie gezien wordt
  Stap 1.  De doelgroep vastleggen o   Hier zijn allerlei lijsten voor om een profiel op te stellen, bv Target Group Index (TGI)
  stap 2. profielen gebruiken om te kijken wat men leest/ziet
  oMen moet een reclame een paar keer zien om hem te begrijpen à reclames worden herhaald
  §Television Ratings (TVRs) berekend wat het bereik is van een reclame
 • Initial attention
  Men focust zich op wat relevant is 
 • Wat is persistent attention
  Consument kijkt naar media wat wel belangrijk voor hen is
 • Wat zijn de vier aspecten van attentie?
  o1 Attentie krijgen: belangrijk maar lastig ivm clutter
  o2 attentie houden: vasthouden aandacht zodat het bericht echt wordt overgebracht
  o3 attentie een richting geven: aandacht meot naar het bericht worden gebracht
  o4afleidende attentie: Als de argumenten van het bericht zwak zijn is distraction handig om te voorkomen dat mensen de zwakke argumenten ontdekken
 • Hoe kan aandacht worden behouden?
  Kleur, beweging, geluid, positie, grootte, geconditioneerde reactie, nieuwsgierigheid, humor, participatie en personalisatie
 • Wat betekend proxemics op het gebied van winkelsfeer?
  Hoe mensen zich uiten door een bepaalde fysieke ruimte te houden, bv door afstand te houden krijgt men het idee dat je ze niet leuk vind
 • Wat betekend kinesics op het gebied van winkelsfeer?
  Gedrag =bevat lichaamspositie en oogcontact om je gevoel te laten zien
 • Wat betekend paralanguage op het gebied van winkelsfeer?
  woordkeuze en tempo 
  positief: here, this
  negatief: there, that
 • De manier waarop iets wordt gepresenteerd maakt ook een verschil in aankopen, bv lettertype. Welke 7 conventies zijn er?
  oConventie1: perceptie is niet alleen gericht op de inhoudelijke elementen, bv door iets op verschillende manieren te schrijven krijgt men een ander beeld van iets (logo van merk)
  oConventie 2: Men ziet een nieuw bericht snel op dezelfde manier als een ouder bericht = primacy effect
  oConventie 3: de interpretatie is vaak gebaseerd op onze verwachtingen (eten in verschillende kleuren)
  oConventie 4: Men kan niet 2 verschillende interpretaties van iets op hetzelfde moment hebben (vaas en gezichten)
  oConventie 5: Als men langer naar iets moet kijken om het te begrijpen, besteed men meer tijd in het interpreteren van het bericht (law of closure)
  oConventie 6: the law of continunuity (als iets werkt gaat men niet verder zoeken) overtuigt mensen om door te gaan in een bepaalde richting
  oConventie 7: Het gehele bericht levert altijd meer dan alle gedeeltes bij elkaar
 • Wat zijn sensory thresholds?
  De prikkels moeten wel boven een drempel komen om te worden opgemerkt
 • Wat zijn Just noticeable difference?
  Door maar kleine aanpassingen te maken aan een product heeft men dit niet altijd door, maar stijgt het de winst wel
 • Wat is Perceptual vigilance/waakzaamheid?
  Als mensen open en geïnteresseerd zijn met hun kijk op de wereld
 • Wat is Perceptual defence?
  Als mensen het niet eens zijn met de kijk op de wereld van de marketers
 • Welke verschillende soorten sets bestaan er vanuit het perspectief van de consument
  oUnawareness set= als producten niet worden waargenomen aangezien men er niet bekend mee is
  oEvoked set= de bekende merken en de gedachte om het aan te schaffen (moeilijk om hierin te komen, maar plek voor paar merken)
  oInert set= ze herkennen merken maar stappen er niet op af
  oInept set= wijzen deze merken af ivm eerder gebruik
 • 3 Consumer response to marketing actions: 2 learning and attitudes

 • Wat betekend sensory memory?
  Sensory memory houdt in dat informatie is short lived en heeft aandacht nodig voordat het onderdeel uitmaakt van short term memory
 • Wat betekend short term memory?
  Short term memory houdt in dat je als persoon bewust en actief informatie bent aan het werken maar er is maar beperkte opslag
 • Uit welke twee soorten memory bestaat long term memory?
  Sematic memory: opslaan van feitelijke info
  Episodic memory: opslaan info in een specifieke context
 • Wat houdt behavioural learning in?
  Focust op de stimulans en reacties bij het leerproces
  Leren zorgt voor een gedrags verandering, wat resulteert uit gebeurtenissen uit de omgeving.
 • Welke twee stromingen zijn er in behavioural learning
  Associationist learning:  o   Klassieke conditionering

  Instrumental learning: operant conditioning  oOperante conditionering
 • Wat houdt de associationis/Klassieke conditionering learning in?
  Theorie van pavlov
 • Wat houdt Instrumental learning/Operante conditionering in?
  Als men een goed gevoel krijgt bij en product koopt men dit sneller nog een keer, en visa versa
 • Wanneer increases Repetition effectiveness?
  De exacte hoeveelheid verschilt per product, maar de effectiviteit verhoogt door herhaling, daarna stabiliseert de effectiviteit en door nog meer herhaling neemt de effectiviteit af
 • Welke vier categoriën zijn nodig voor repetition effects
  1 bewustwording bereiken
  2 relevante reclame laten zien
  3 consument veertellen wat de voordelen zijn
  4 geruststelling van de kwaliteit
 • Wat houdt cognitive learning in?
  Benadrukt het bestuderen van waarneemlijke processen. Zoals logical reasoning, abstract denken, verbeelding. Daarnaast kunnen we leren door naar anderen te kijken. Nadoen of niet?
 • Wat is Krugman zijn theorie?
  Als consmers zijn blootgesteld aan mass media, either they lack personal involvement of they exhibit a high degree of involvement. Low involvement kan ervoor zorgen dat je alsnog leert door vaak de consumer bloot te stellen aan info (patroon)
 • Verschil tussen pavlov en Kohler
  Pavlov: stimulus-response
  Kohler: stimulus-insight-response
 • Wat houdt Gestalt contributions to learning in?
  Learning by doing
 • Wat is Prikkel generalisatie?
  Merk verwacht zelfde reactie op nieuw product als op bestaande product= verwachte meningen over een bepaald product om hetzelfde te zijn
 • Wat houdt Prikkel discriminatie in?
  Consumers learning to make different responses to similar stimuli-> some people have preferences regarding 1 brand and will discriminate other brands.
  -verschillende consumenten hebben verschillende reacties bij dezelfde prikkel à voorkeuren en afkeuringen
 • Meten van leren: wat houdt de recognition method in?
  Gemeten hoeveelheid of each sample wie, na het zien van de advertentie, beweren het gezien te hebben.
 • Meten van leren: wat houdt de aided recall method in?
  Meten wie, na het zien van een merk advertentie in een magazine, can 'play back' genoeg van de advertentie om aan te geven dat ze het hebben gezien.
 • Wat betekend objective knowledge?
  Feitelijke informatie van de prikkel die is opgeslagen in het geheugen
 • Wat betekend subjectieve kennis?
  Weerspiegeld onze eigen perceptie van wat en hoeveel we weten van de prikkel
 • Theorie van Keller
  Blootstelling aan advertentie kan  verschillende knopen in ons geheugen produceren. Zoals brand specific information of advertisement specific information
 • Welke twee cues zijn er tijdens het maken van een keuze en wat houden ze in?
  -Intrinsic cues= fysieke signalen (zoals vorm, ontwerp, style en ingrediënten)
  -Extrinsic cues= zijn geen onderdelen van de fysieke producten zelf signalen (zoals prijs, merk, land en oorsprong)
 • Wat houdt attitude in?
  Een langdurig organisatie van motiverende, emotionele, perceptuel en kennis proces met respect tot bepaalde aspecten van wereld van een individueel
 • Een attitude heeft drie componenten, welke zijn dat?
  1. Cognitive:  o   bevat iemands persoonlijke geloven of kennis over een probleem/object

  2. Affective:  o   bevat iemands gevoel/emoties over een probleem/object

  3. Conative:  obevat de waarschijnlijkheid hoe iemand gaat reageren op een object, gebaseerd op wat ze al weten
 • Wat is de Heider's Balance theory?
  Argues that consumers try to maintain a degree of balance between cognitive and affective components. En kan zijn attitude aanpassen (microsoft)
 • Wat is Fishbein's Multi-attribute model?
  ·Onze houding wordt bepaald door wat wij zelf vinden kunnen, onder waarden/normen
 • De vier functions to attitudes volgens Katz
  Instrumental function
  ego-defensive function
  value-expressive function
  knowledge function
 • Wat is de instrumentele functie?
  Het individu beoordeelt het nut van objecten bij het bereiken van hun doelen
  ·Men koopt iets vaker als men er een positieve houding bij heeft, als het functioneert
 • Wat is de ego-defensive function?
  Individueel gebruikt attitude om zijn self-image te beschermen door het benadrukken van hun plaats in de maatschappij. Iemand kan een product niet kopen dus gaat het verwerpen. Cover up true feelings
 • Wat is de Waardenexpressie functie?
  Individueel expresses their central values and self to others. Communicate true feelings bu buying specific products

  Het individu vertelt zijn/haar centrale waarden tegen anderen
 • Wat is kennis functie?
  Kennis helpt met het filteren van mass media
  men reageert alleen op marketing acties waar ze iets van weten, de anderen worden niet bewust waargenomen
 • Geloofwaardigheid bij reclame en verwerping
  Door bekende mensen of experts te gebruiken kan het geloofwaardiger overkomen, maar door dit teveel te doen kan er ook verwerping ontstaan, of verkeerde mensen gebruiken voor reclame.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.