Summary Contextuele hulpverlening

-
ISBN-10 9031381101 ISBN-13 9789031381104
234 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Contextuele hulpverlening". The author(s) of the book is/are Karlan van Ieperen Schelhaas onder van Lisbeth Verharen. The ISBN of the book is 9789031381104 or 9031381101. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Contextuele hulpverlening

 • 1 Het begrip context

 • Wat betekent het begrip context?
  het verwijst naar het netwerk van betekenisvolle relaties
 • 1.1 de context

 • Wat is contextuele benadering
  dat is het oog voor het samenhang tussen de verschillende generaties waaruit iemand is voortgekomen
 • familie relaties (ook wel gegeven relaties genoemd). wat is het verschil tussen een gegeven en een verworven relatie?

  gegeven relatie= is de familie relatie

  verworven relatie= relaties die je in de loop van je leven opdoet (vrienden, buren, collega's enz)

 • Noem de verbondenheid in vier generaties op
  grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen
 • Hoe wordt familierelaties ook wel genoemd?
  Gegeven relaties
 • Welke relaties kunnen wel en welke niet verbroken worden?
  verworven relaties kunnen verbroken worden en gegeven (familie-) relaties kunnen niet verbroken worden
 • 1.2 overdracht binnen families

 • De 4 aspecten die die overgedragen worden binnen families zijn:
  erfelijke aanleg, sociale omgeving, gewoonten, normen en waarden
 • Wat betekent Erfelijke aanleg
  Nature, eigenschappen van iemand die door genetische aanleg zijn bepaald
 • Wat betekent sociale omgeving?
  Nurture, eigenschappen die door de opvoeding en leefomstandigheden een belangrijke rol in spelen
 • Wat betekent gewoonten en gebruiken
  Dingen die "wij"altijd zo doen, terwijl het er in andere gezinnen heel anders aan toe gaat
 • Wat betekent normen en waarden
  als je niet alleen gewend bent om het op deze manier te doen, maar dat je vindt dat het ook zo hoort. Dit geeft je houvast in het leven
 • 2 relationele ethiek

 • Wat betekent de dimensie van relationele ethiek?
  de dynamische balans tussen geven en ontvangen
 • hoe wordt relationele ethiek ook genoemd?
  wordt ook wel de vierde dimensie van relationele werkelijkheid genoemd
 • 2.1 geven en ontvangen

 • Waar leer je om te geven en ontvangen?
  Dat leer je in het gezin waarin je opgroeit
 • Hoe ontwikkelt zich de balans tussen geven en ontvangen ?
  Het ontwikkelt zich in het gezin waarin iemand opgroeit (gegeven relatie) en ook met de verworven relaties die een mens in zijn leven aangaat
 • 2.2 de vier dimensies van de relationele werkelijkheid

 • Wat zijn de 4 dimensies van de relationele werkelijkheid?
  1e dimensie= feiten
  2e dimensie= psychologie
  3e dimensie- interacties
  4e dimensie= relationele ethiek
 • Beschrijf de 1e dimensie
  1e dimensie =feiten, dat betekent subjectieve gegevens die echt waar zijn en gebeurtenissen die in werkelijkheid zijn gebeurt
 • Noem voorbeeld van de 1e dimensie
  geslacht, plaats in de kinderrij, adoptie, ziekte of gezondheid, echtscheiding, overlijding van ouders  of ook opgroeien in tijden van oorlog
 • Hoe noemen we de feiten ook bij de 1e dimensie?
  Onrecht, dit zijn gebeurtenissen of omstandigheden die een beschadigde effect op het leven van een mens hebben
 • Samenhang van de dimensies

  Figuur 2.1 geeft de samenhang van de vier dimensies weer.

  De dimensie  van de relationele ethiek overkoepelt de andere drie en kleurt deze nader in.

 • Welke 2 soorten onrecht zijn er ?
  Verdelend onrecht en vergeldend onrecht
   
 • Wat betekent verdelend onrecht?
  ook toedelend onrecht genoemd= onrecht waaraan niemand de schuld heeft of verantwoordelijk voor is
 • Wat betekent vergeldend onrecht?
  het is onrecht en leed dat mensen bewust of onbewust aandoen, er is wel iemand verantwoordelijk. ( misbruik, geestelijke of emotionele mishandeling of verwaarlozing)
 • Beschrijf de 2e dimensie
  Psychologie= inzicht krijgen in de wijze waarop de feiten het leven van een persoon hebben beinvloed en de gevolgen daarvan voor de persoonlijke ontwikkelingen
 • Beschrijf de 3e dimensie
  interacties= hier staat de interactie en communicatie patronen centraal, het gaat om het onderkennen van waarneembaar gedrag
 • Beschrijf de 4e dimensie
  hier gaat het om oog te krijgen voor de manier waarop de eerste 3 dimensies invloed hebben of hebben gehad op de balans tussen geven en ontvangen
 • wat noemt Nagy ook onrecht?
  wanneer een kind opgroeit in een situatie waarin de balans tussen geven en ontvangen verstoord is
 • Hoe kan verdelend onrecht zich tot leiden?
  Verdelend onrecht kan makkelijk leiden tot vergeldend onrecht
 • Hoe zijn de dimensies met elkaar verbonden?
  De dimensies zijn onderling met elkaar verbonden, de 4e dimensie van de relationele ethiek overkoepelt als ware de andere 3 en kleurt deze in
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Vragen om herkomst van het patroon van ongepast geven vast te stellen:
 • heeft het te maken met ziekte of gebrek in het leven van de ouders?
 • hoe ziet de balans er in de generatie voor de ouders uit?
 • welk patroon hebben ze hierin zelf als kind ontwikkeld?
Wat is zelfvalidatie?
Het proces waar geparentificeerde kinderen gaan zien wat zij gegeven hebben en daar erkenning voor krijgen. Hierdoor groeien zij in het waarderen van zichzelf.
Welke vormen van destructieve parentificatie onderscheidt Nagy?
Het zorgende kind
 1. het kind als ouder
 2. het kind als ouder van de ouder
 3. het kind als partner
verder:
 • het perfecte kind
 • het zwarte schaap
 • de zonde bok/bliksemafleider (gedrag kan functioneel zijn)
 • het kind dat kind moet blijven: voorziet in de behoefte van zijn ouders om ongepast te geven en te zorgen ( geeft zijn recht om te mogen geven op)
Wat wordt bedoeld met destructief gerechtigd? En wat met destructieve parentificatie?
destructief gerechtigd: Als een kind regelmatig niet ontvangt wat het nodig heeft of ongepast geeft

destructieve parentificatie: als destructief gerechtigd structureel gebeurt en er een patroon ontstaat van ongepast geven
Wat is een andere benaming voor passend geven in de visie van Nagy?
constructieve parentificatie of het verwerven van constructief recht
Wat is passend geven?
 1. sluit aan bij de persoonlijkheid, de leeftijd en de ontwikkeling van een kind
 2. het geven wordt gezien en erkend
 3. het geven wordt begrensd
Kinderen hebben voor passend geven regelmatig de hulp van hun ouders nodig
Onzichtbare loyaliteit
 • is geen keuze, geen bewuste actie van het kind, maar het onbewuste gevolg van niet openlijk loyaal kunnen of willen zijn
 • moeilijk te herkennen


Uit zich vaak in:
 • destructief gedrag in andere relaties, waardoor deze stagneren of kapot (dreigen te) gaan. Vaak gedrag dat je niet kunt begrijpen of verklaren
voorbeelden van loyaliteitsconflicten
 • gespleten loyaliteit
 • existentiële loyaliteit vs. verworven loyaliteit (pleeg-adoptie stief-)
 • zijnsloyaliteit (pleegouders.. we zijn er altijd voor hem, maar toch)
Wat is existentiële loyaliteit?
loyaliteit die door afstamming is ontstaan. Is exclusief voor de relatie tussen kinderen en hun biologische ouders
Wat is verworven loyaliteit?
loyaliteit die niet door afstamming is ontstaan, maar zich ontwikkelt in de relatie tussen een kind en zijn ouders.

Verbondenheid, gebaseerd op wederzijdse inspanningen tot zorg.