Summary Creativiteit en Innovatie in Organisaties

-
280 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Creativiteit en Innovatie in Organisaties

 • 1 College 1: Introductiecollege

 • Waardoor lijkt het dat creativiteit tijdens ontspanning komt, zoals net voor het slapen of in de douche?
  Creativiteit tijdens ontspanning komt vooral omdat het als een soort verrassing komt, je bent er namelijk niet constant mee bezig geweest.
 • Wat is de relatie tussen de bruikbaarheid en originaliteit van een (creatief) idee?
  Negatieve relatie, dus hoe bruikbaarder, hoe minder origineel.
 • Wat is de definitie van creativiteit van Amabile (1998) en Nijstad (2010)?
  Verzinnen van ideeën, inzichten, of oplossingen die zowel nieuw als bruikbaar zijn.
 • Wat is de definitie van creativiteit van Baas en van der Maas (2015)?
  Proces betreft waarbij personen hun expertise en kennis met behulp van cognitieve vaardigheden omzetten in uitkomsten (ideeën, inzichten, producten) die zowel origineel als bruikbaar zijn.
 • Tussen welke 2 onderdelen van creativiteit maakte Montag et al. (2012) onderscheid?
  1. Creatief prestatiegedrag: Set onderling verbonden activiteiten die ingezet wordt als reactie op een nonalgorithmische taak of project (= creatief proces): o.a. (1) problemen worden (h)erkend; (2) oplossingen worden bedacht; (3) oplossingen worden getest; en (4) resultaten worden gecommuniceerd
  2. Creatieve uitkomst: Mate waarin uitkomsten (ideeën, prototypes, producten) bij afronding van een nonalgorithmische taak of project door relevante belanghebben worden beoordeeld als nieuw and bruikbaar
 • Wat is de relatie tussen beoordelen van creativiteit en context?
  Beoordeling creativiteit vindt zich altijd plaats in bepaalde sociale context. Een docent gaat een kunstwerk niet beoordelen, dat doen mensen die er verstand van hebben.
 • Wat is het idee van dit model?
  Persoon, Proces, Situatie
  • Creativiteit is de uitkomst
  • Situatie, welke situationele kenmerken zorgen voor een creatieve uitkomst>
  • Proces: welke leiden tot de uitkomsten?
  • Persoon: wie komt er tot creatieve uitkomsten
 • Wat zijn de uitkomsten van dit model?
  Product; ideeën, inzichten, of oplossingen die nieuw en geschikt zijn
  • Focus op producten
  • Manieren om creatieve eminentie vast te stellen, is dit een creatief product, hoe kan je vaststellen hoe mensen met deze creativiteit komen?
  • Ontwikkelen van tests
 • Wat zijn de kenmerken van creatieve mensen?
  • Openheid voor nieuwe ervaringen
  • Drive, vooral bezig met hun werk, dat is het toppunt
  • Cognitieve capaciteiten
  • Expertise/kennis
  • Training vs. aanleg
 • Wat is het proces naar creativiteit?
  Meerdere routes naar creativiteit
  • Vaststellen probleem
  • Oplossingen bedenken
   1. Associatief en flexibel denken, heel veel verschillende benaderingen van het probleem nagaan
   2. Persistent en systematisch nadenken, heel lang en diep nadenken, bijna stroef
  • Selectie, mensen presteren op niveau van kans bij het selecteren van creatieve ideeën
  • Inspiratie
  • Incubatie, werkt aan probleem/vraagstuk, leg je even terzijde want je komt er niet uit, terwijl je iets anders aan het doen bent, komt de oplossing ineens op
 • Op welke 2 manieren kan je oplossingen bedenken?
  • Associatief en flexibel denken, heel veel verschillende benaderingen van het probleem nagaan
  • Persistent en systematisch nadenken, heel lang en diep nadenken, bijna stroef
 • Wat zijn de omstandigheden die creativiteit in de hand werken?
  • Uitdagende perspectieven en ervaringen, van andere landen of ervaringen
  • Open aandacht
  • Streven naar positieve uitkomsten
  • Tijdsdruk?
  • Wandelen
  • Stemming, blije stemming en beetje boos ook
  • Fit, de taak die je doet, omstandigheid waarin je je bevindt moet bij je passen
 • Wat voor soorten benaderingen zijn er bij onderzoek naar creativiteit?
   Persoon, Product, Proces, Situatie.
  •  Individuen zijn creatiever qua bedenken van ideeën.
 • Welke 2 generalisaties kunnen er gemaakt worden bij onderzoek naar creativiteit?
  1. Begaafdheid, dan kijk je naar mensen die er prijzen voor hebben gekregen.
   vs.
  2. Algemene eigenschap, heeft iedereen het?
 • Wat is het verschil tussen domeinspecifiek en domeingeneriek?
  • Domeinspecifiek: Zou Picasso ook zo creatief zijn geweest in andere domeinen als hij er zoveel tijd in had gestoken?
   Of is het zo dat het domeinspecifiek tot uiting komt, omdat het specifiek is voor een bepaald domein.
  • Domeingeneriek: zeggen prestaties op algemene testen iets over de creativiteit in een bepaald domein en andersom?
 • Wat zou een domeinspecifieke vraag zijn?
  Hoe kan je het proces van de lopende band verbeteren? Daar kan je alleen mee bezig als je er wat van weet. Je geeft dus een taak die bij de persoon past. Je gaat aan een architect niet vragen wat ze met een baksteen kunnen, maar hoe ze gebouwen kunnen bouwen die het goed houden bij wind en aardbevingen.
 • Welke 2 niveaus zijn er bij creativiteit?
  1. Little C creativity: algemene eigenschap van mensen.
  2. Big C creativity: erkende, historische manifestaties van creativiteit.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is Activation Fluidity?
Verschillende fasen vereisen verschillende netwerkeisen. De mate waarin personen/orgs dit (inzien en) inzetten. Verdomd moeilijk.
Wat is de rol van zelfdeterminatie?
Behoefte aan competentie en autonomie verlaagd door oncontroleerbare stressoren
Wat zijn oncontroleerbare stressoren?
Wanneer de overtuiging dat gedrag en inzet om uitkomsten te veranderen verlaagd is
 • Door: tijdsdruk, afleidingen, valse negatieve feedback 
Wat zijn sociaal-evaluatieve stressoren?
Wanneer een aspect van het zelfbeeld negatief beoordeeld kan worden/wordt door anderen
 • Door een jury, mogelijke negatieve vergelijking met anderen, opname prestatie 
Recent onderzoek naar modellen over leider ontwikkeling beargumenteert dat de ontwikkeling van een leider begrepen kan worden in termen van selectie, optimalisatie en compensatie. Leg uit.
Het SOC model stelt dat de ontwikkeling van een leider ontstaat in een dynamische interactie tussen de leider en zijn/haar omgeving, en waarbij ontwikkeling wordt gestimuleerd door situaties waarin de leider meer over zichzelf, de wereld om hem/haar heen, zijn/haar identiteit en de kansen die hij/zij kan nastreven leert.
Wat is de invloed van groepsprocessen op de relatie tussen individuele creativiteit en groepscreativiteit?
Ideeën bedenken vindt plaats in iedereens brein, wordt pas op groepsniveau getrokken wanneer we het met elkaar delen.

Individuele creativiteit is dus de basis, welke omstandigheden ontlokken creativiteit. Door middel van groepsprocessen, kan je meerwaarde krijgen en ontstaat er groepscreativiteit.
 •  >> ideeën verzin je op basis van bestaande kennis die je activeert in je werkgeheugen >> vaak zijn opeenvolgende ideeën aan elkaar gerelateerd en bouwen op elkaar voort (trains-of-thought), dit gaat snel >> Nieuwe kennis laden kost tijd, maar gaat veel sneller door de ideeën van anderen
Wat is constructieve controverse?
Openlijk uiten van ideeën, onderzoeken van tegenovergestelde perspectieven en anderen toelaten om te bouwen op deze ideeën.
Hoe worden deze stressgerelateerde variabelen in de meta-analyse geoperationaliseerd?
Ze zochten op: angst, uitdaging, competitie, evaluatie, frustratie, gedoe, obstakels, overlaod, druk, stress of bedreiging.
Welke dimensie bepaalt of mensen creatief worden en welke dimensie bepaalt op welke wijze?
Een negatieve stemming kan soms goed zijn voor creativiteit, maar situationele positieve stemming stimuleert de creativiteit.
 • Dit zorgt namelijk voor het loslaten van dopamine en dopamine zorgt voor mee cognitieve flexibiliteit. 
Hoe ziet de relatie tussen stress en creativiteit eruit, gegeven de hoeveelheid stress en de aard van de stressor en de mate waarin iemand van nature angstig is?
Curvelineare relatie tussen evaluatieve stress en creativiteit:
 • Lage evaluatieve contexten zorgen voor hogere creatieve prestaties dan controle condities
 • Hoge evaluatieve contexten zorgen voor lagere creatieve prestatie
 • Lineaire negatieve relatie tussen oncontroleerbaarheid en creativiteit. Meer oncontrole zorgt voor minder creatieve prestatie.

Sociaal evaluatieve bedreigingen zijn curvelineare gerelateerd aan creatieve prestatie in een omgekeerde U-vorm.

Bij mensen die hoge in angst zitten, zorgt stress ervoor dat de creatieve prestatie minder wordt, mensen die laag in angst zitten zorgde stress voor een hogere prestatie.