Summary Crisis Havo bovenbouw Lesbrief

-
ISBN-10 9071154920 ISBN-13 9789071154928
278 Flashcards & Notes
92 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Crisis Havo bovenbouw Lesbrief". The author(s) of the book is/are LWEO aut Olivier Rijcken ' s Jan van Berkel. The ISBN of the book is 9789071154928 or 9071154920. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Crisis Havo bovenbouw Lesbrief

 • 1 Kredietcrisis

 • In de bouw hebben ze ook erg last van de kredietcrisis.

 • Wat was de reactie van de banken?

  Ze draaiden de kraan dicht

 • wanneer is de crisis uitgebroken

  2008

 • de banken draaien de krediet kraan dicht betekend

  de banken verstrekken geen krediet meer 

 • -begrippenlijst  absoluut voordeel = de ene persoon kan een taak sneller of goedkoper uitvoeren dan de andere persoon

  -

  -arbeidsdeling/ arbeidsverdeling = het splitsen van het productieproces in kleinere onderdelem waardoor de arbeidersproductiviteit kan worden vergroot

  -

  -arbeidersproductiviteit = de productie per persoon per tijdseenheid

  -

  -chartaal geld = munten bank biljetten in handen van het publiek

  -

  -giraal geld = tegoeden van klanten bij banken in de vorm van een betaalrekening

  -

  -comparatief voordeel = iemand heeft een comparatief voordeel bij de taak waar hij in vergelijking met een andere het minst slecht in is. iemand voort 2 verschillende taken slechter uit dan een ander, maar het is voor beide partijen voordelig om samen te werken en de taken te verdelen. In vergelijking met de ander heeft de slechte uitvoerder dan een comparatief voordeel bij de taak die hij het minst slecht uitvoert.

  -

  - dekkingspercentage/ liquiditeitspercentage = De verhouding tussen liquide middelen en de rekening-couranttegoeden bij banken. In formulevorm: dekkingspercentage = (liquide middelen) / (rekening-couranttegoeden) × 100%

  -

  - intrinsieke waarde = Materiaalwaarde van een munt.

  -

  -koopkracht van het inkomen = De hoeveelheid goederen en diensten die je met je inkomen kunt kopen.

  -

  -krediet = Er is sprake van kredietverlening als iemand geld (uit)leent. Ook wordt er van kredietverlening gesproken als men goederen(ver)koopt en pas op een later tijdstip betaalt (ontvangt).

  -

  -opofferingskosten = De gederfde opbrengsten van het beste, niet gekozen, alternatief.

  -

  -nominale waarde = (= extrinsieke waarde) Waarde die op een munt of een bankbiljet vermeld staat.

  -

  -productiemiddel = (productiefactor) De middelen die nodig zijn om te kunnen produceren. We onderscheiden vier productiefactoren: arbeid, ondernemerschap, natuur(lijke hulpbronnen) en kapitaal(goederen).

  -

  -vrije goederen = Goederen waar geen schaarse middelen voor worden opgeofferd.

  -

  -watervoetafdruk = De hoeveelheid water waarop een mens beslag legt door zijn consumtiegedrag of de hoeveelheid water waarop een product beslag legt door de productie ervan.  

 • Wat is eigenlijk de kredietcrisis?
  - Amerikaanse banken hebben op grote schaal hypothecaire leningen
     verstrekt aan mensen die hun betalingsverplichting niet konden
     nakomen.

  - De bank moet dan beslag leggen op het huis en het huis verkopen om
     zo aan zijn geld te komen.

  - De huizen waren echter minder waard dan de uitstaande lening.

  - De banken moesten daardoor een verlies nemen en zo konden de banken
     ook niet meer voldoen aan hun betalingsverplichtingen.
 • banken in nood

   

  in 2008 breekt de kredietcrisis uit ,vel banken gaan failliet omdat de banken in Amerika veel geld uitleende aan mensen die hun schuld uiteindelijk niet konden betalen en hun huis werd dan eigendom van de bank en dat huis verkopen ze dan maar de huizen zijn minder waard dan toen ze de lening afsloten voor dat huis,zolang de huizenprijzen stijgen is het afsluiten van hypothecaire aantrekkelijk voor banken want als iemand zijn lening niet kon afbetalen dan leden ze geen verlies maar toen de huizenprijzen in 2008 daalden leden de banken grote verliezen en daardoor durven de banken bijna geen geld uit te lenen en word de geld kraan bij wijze van spreken dicht gedraaid

 • Wat was de reactie van de particulieren op de crisis.

  Mensen verloren consumenten vertrouwen, en gaven minder uit

 • dicht draaien van de kerdiet kraan heeft voor de bouw het volgende gevolg

  bouwplannen worden uitgesteld 

  -ze moeten meer om een order binnen te slepen

  - het duurt langer voordat er een handtekening onder een contract gezet wordt

 • Wanneer is de kredietuitgebroken?
  In september 2008
 • wat is een kopersstaking

  men koopt niet meer

 • Wat was de reactie van de banken op de kredietcrisis?
  Ze gingen vrijwel geen kredieten meer verstrekken.
  Men zegt ook wel, de banken draaiden de kraan dicht
 • Wat is het naijleffect?

   

  Bedrijven die in crisis tijden langer werk hebben, omdat het al is verkocht.

 • Wanneer breekt de kredietcrisis uit

  September 2008

 • waarom gaat het met woning renovaties en verbouwingen minders slecht

  men gaat niet verhuizen maar woning verbeteren

 • Wat was de reactie van de particulieren op de Kredietcrisis?
  Mensen verloren vertrouwen en gingen minder geld uitgeven.
 • Wat is een ander woord voor reële economie? En wat betekent het?

   

  Maakeconomie, de economie van productie en diensten.

   

 • waarom verleizen mensen in de bouw minder snel hun baan dan in ander sectoren

  wat anderhalf jaar geleden is verkocht wordt nu gebouwd dus een soor naijl effect

 • Wat is het gevolg van de kredietcrisis voor de economie?
  - Sommige banken gingen falliet;

  - Andere banken gingen minder krediet verstrekken;


  - Door minder krediet konden gezinnen minder geld lenen; en daardoor
     minder consumeren;


  - Door minder krediet konden bedrijven minder investeren;


  - Door minder consumeren en investeren gingen de bestedingen omlaag'


  - Minder bestedingen leiden tot minder productie;


  - Minder productie leidt tot minder werkgelegenheid.
 • Wat deden de amerikaanse banken en werd de oorzaak voor de krediet crisis?

   

  Ze gaven hypotheken aan mensen die het niet konden betalen

   

 • Wat is meestal het onderpand voor een hypotheek?

  Een huis

 • Waarom dalen de huizenprijzen?

  Omdat er meer aanbod is dan vraag.

 • Waarom werd het een wereldwijde crisis?

  Omdat de banken bundeltjes hypotheken doorverkochten aan landen buiten de vs. En niemand wist of het goede of waardeloze hypotheken waren.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.