Summary Cultuurwetenschappelijke vaardigheden vademecum. Vademecum

-
ISBN-10 9035816048 ISBN-13 9789035816046
187 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Cultuurwetenschappelijke vaardigheden vademecum. Vademecum". The author(s) of the book is/are J M E Worms N P J M Baas Leonard Hendrik Maria Wessels. The ISBN of the book is 9789035816046 or 9035816048. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Cultuurwetenschappelijke vaardigheden vademecum. Vademecum

 • 0 Inleiding tot de cursus

 • Wat beoogt de cursus Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 1, de studenten bij te brengen? 
  Kennis, inzicht en vaardigheden die noodzakelijk zijn om op een academisch niveau binnen het cultuurwetenschappelijk domein te gaan functioneren. 
 • Waar ligt de nadruk op? 
  Vooral op het doelgericht formuleren en uitwerken van vragen en het oplossen van problemen op cultuurwetenschappelijk gebied. 
 • 0.1 Waarom deze cursus?

 • Waar gaat het om bij de beheersing van bepaalde essentiële vaardigheden?
  Om de competenties die de student in de cultuurwetenschappen in staat stellen wetenschappelijke kennis en inzicht met vrucht toe te passen. 
 • Om welke kwaliteiten gaat het? 
  Kwaliteiten die gericht zijn op het uitvoeren van onderzoek, alsmede op de vorming en training van bepaalde attitudes, zoals nauwkeurigheid, betrokkenheid, kritische reflectie en originaliteit. 
 • 0.2 Cursusmateriaal

 • Welke onderwijsmiddelen behoren bij de cursus? 
  1. De studiehandleiding Cultuurwetenschappelijke vaardigheden
  2. Het Vademecum Cultuurwetenschappelijke vaardigheden
  3. De Dossiermap Cultuurwetenschappelijke vaardigheden. 
 • 0.3 Doelstelling en leerdoelen

 • Wat is het algemene doel van de cursus? 
  Dat de student een aantal centrale cultuurwetenschappelijke vaardigheden op inleidend niveau leert beheersen. 
 • Wat zijn de leerdoelen op het gebied van Kennis?
  De student:
  - heeft kennis van de inrichting, systematiek en opzet van belangrijke bibliotheken, archieven en musea
  - heeft op basaal niveau kennis van de meest voorkomende onderzoeksmethoden en van de wetenschapstheoretische betekenis van een aantal begrippen die binnen de cultuurwetenschappen bij het verrichten va onderzoek een rol spelen. 
 • Wat zijn de leerdoelen op het gebied van Inzicht
  De student: 
  - heeft voldoende inzicht om een adequate probleemstelling en een beknopt onderzoeksvoorstel te analyseren
  - heeft inzicht in de verschillende typen bronnen (zowel geschreven als neit-geschreven) voor cultuurwetenschappelijk onderzoek. 
 • Wat zijn de leerdoelen op het gebied van Vaardigheden
  De student: 
  - kan de weg vinden in de voornaamste bibliografische, archivale en museale bronnen
  - heeft voldoende vaardigheid op bibliografisch en heuristisch terrein en is in staat deze toe te passen in achtereenvolgens een bibliotheek, een archief en een museum, onder gebruikmaking van de juiste methoden 
  - is in staat typografische vormschriften met betrekking tot literatuur, bronnen en noten op de voorgeschreven wijze toe te passen.
 • 0.4 Opzet en inhoud van de cursus

 • Geen vraag
 • 0.4.1 Inleiding

 • Waar geeft de Studiehandleiding een beschrijving van? 
  Van de organisatorische aspecten van de cursus.
 • Wat bevat het Vademecum
  Studiemateriaal met betrekking tot de onderzoeksopzet en -methodiek in engere zin, alsmede zoek- en werkinstructies, ook informatie over aard, inrichting en bestanden van bibliotheken, archieven en musea. 
 • Wat komt aan de orde in de Dossiermap?
  Het reflecteren op een cultuurwetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van zoekopdrachten in een bibliotheek, in een archief en in een museum. 
 • 0.4.2 De Studiehandleiding

 • Wat bevat de Studiehandleiding
  Zakelijke informatie over de organisatorische kant van de cursus. Ze biedt vooral praktische informatie. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is stap 7? 
De archieven in 
Wat is stap 6?
Verwerking van de literatuur.
Wat is stap 5?
Systematisch bibliografisch onderzoek.
Wat is stap 4?
Literatuurrecherche op basis van de sneeuwbalmethode.
Wat is stap 3?
Inleidende overzichten. 
Wat is stap 2?
Handboeken
Wat is stap 1?
Encyclopedieën en andere informatiebronnen. 
Uit welke fasen bestaat deze heuristische cyclus? 
- de oriëntatie op het probleem (stap 1-3)
- het opsporen en verwerken van literatuur (stap 4-6)
- het bronnenonderzoek (stap 7)
Wat hebben zoveel geschreven als niet-geschreven bronnen gemeen? 
Een interpretatieproblematiek. Problemen met betrouwbaarheid, authenticiteit en de contemporaine context. Bij niet-geschreven bronnen kan natuurwetenschappelijk onderzoek een belangrijke functie en betekenis hebben. Materieel-technische onderzoek. 
Waarvan maken historici in toenemende mate gebruik sinds de jaren zeventig van de twintigste  eeuw? 
Van mondelinge bronnen. Het is in principe mogelijk getuigen van bepaalde gebeurtenissen vragen te stellen die aan de hand van ander bronnenmateriaal niet kunnen worden beantwoord. (oral history)