Summary Cursus BOUWCONSTRUCTIE

-
271 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Cursus BOUWCONSTRUCTIE

 • 2.1 Inleiding draagstructuur

 • De krachten die op een gebouw inwerken zijn de optelsom van het
  eigen gewicht van de structuur (permanente belasting) en de ‘mobiele’
  krachten(niet-permanente belasting) zoals windbelasting,
  sneeuwbelasting, mensen, flexibele wanden, meubels,…
  Deze krachten kunnen in alle richtingen optreden en moeten dus
  uiteindelijk verticaal naar beneden, via de funderingen worden afgeleid.
  Daarom moet de draagstructuur een ruimtelijk stijf en
  draagkrachtig systeem zijn.
  De opwaartse kracht (van de ondergrond) is minstens even groot als
  deze neerwaartse kracht.
 • 2.1.1 Vlakvormige structuurelementen

 • Wat is een plaat?
  is een vlakvormig structuurelement waarbij de krachten loodrecht
  inwerken op het vlak zoals bv. een vloerplaat
 • Wat is een schijf?
  is een vlakvormig structuurelement waarbij de krachten werken in
  het vlak zoals bv. een dragende muur.
 • Wat zijn CLT platen?
  Cross Laminated Timber > Is een hedendaagse techniek die met de twee elementen (schijf/muur en plaat/vloerplaat) werken. 
 • 2.1.2 Lijnvormige structuurelementen

 • Wat is een balk?
  is een horizontale staaf met (meestal) rechte lengteas die belast
  wordt door krachten loodrecht op de staafas
 • Wat is een kolom?
  is een verticale staaf met (meestal) een rechte lengteas, die belast
  wordt door krachten in de staafrichting.
 • 2.1.3 Boogvormig structuurelementen Een boog

 • Wat is een boog?
  is een gewelfde constructie die een opening overspant en de druk van de last erboven
  opvangt en afleidt. Een boog is een belangrijk onderdeel van het gewelf. Hij bestaat uit
  1 geheel of is opgebouwd uit meerdere wigvormige stenen of rechthoekige stenen met
  wigvormige voegen.
 • 2.1.4 Gewelf

 • Wat is een gewelf? (algemeen)
  Een in doorsnee gebogen constructie die een ruimte met rechthoekig plattegrond overdekt
  (voor een koepel is dit meestal cirkelvormig). De zijdelingse druk die het gewelf
  uitoefent wordt opgevangen door al dan niet verzwaarde muren, aan beide zijden kleinere-
  of halve gewelven, hoger opgaande zijruimten (zijbeuken) of schoorwerk.
 • Wat is een tongewelf?
  Een tongewelf is een gewelf dat over de gehele lengte dezelfde vorm
  heeft en waarvan de dwarsdoorsnede een halve cirkel vormt, zodat het
  gewelf een halve cilinder vormt.
 • Wat is een kruisgewelf?
  is een kruising van twee tongewelven, assen loodrecht op elkaar.
 • 2.2 De soorten krachten die op een constructie inwerken

 • Wat is een puntlast?
  Een puntlast is een kracht die kleiner is ten opzichten van het constructiedeel waar de kracht op
  uitgeoefend wordt. 

  Voorbeelden:  
  • een persoon op een vloer
  • een kolom op een plaat
  • de poten van een magazijnstelling op de vloer van het magazijn
 • Wat is een eenparig verdeelde belasting?
  De belasting wordt gelijkmatig als een balk verdeeld
  over een oppervlak. Te vergelijken met een muur op
  een funderingszool of een vloerplaat op een muur of
  balk.
 • 2.3 Spanningen in een constructie

 • Wat is trekspanning?
  Omdat de balk doorbuigt, zal die onderaan
  langer worden en dus wordt er aan het materiaal
  getrokken. Sommige materialen kunnen
  die trekkrachten opvangen zoals staal en hout.
  Maar natuursteen of beton is niet geschikt om
  veel trekkrachten op te vangen. Vandaar dat
  men met een natuursteen geen grote overspanning
  kan maken. Bij beton kunnen we dit
  oplossen door wapening onderaan de balk te plaatsen die dan wel grote trekkrachten
  kan opvangen.
 • Wat is drukspanning?
  Drukspanning ontstaat tegelijkertijd met de trekspanning maar dan aan de kant waar de balk
  samengedrukt wordt als hij doorbuigt. Natuurstenen en beton kunnen beter tegen drukspanning dan
  andere matrialen. Hier hoeft dus geen bewapening voor geplaatst worden. In praktijk plaatst men toch een drukwapening maar met een veel kleinere

  sectie dan de trekwapening.
  In de overgang van drukspanning naar trekspanning is er geen normaalspanning
  ( krachten de lengterichting van de balk). Deze zone heet de neutrale zone.
 • Wat is schuifspanning?
  Treedt op dwars op de balk, dus niet in de lengterichting maar
  in de breedte en hoogte van de balk. Het is het gevolg van de
  vervorming van de balk : bovenaan wordt die dikker, onderaan
  dunner. Om die krachten op te vangen wordt er dwarswapening
  geplaatst.
 • Wat is buigspanning?
  Ten gevolge van de trek- en drukkrachten zal de balk willen
  doorbuigen.De buigspanning vergroot naargelang de afstand van
  de kracht tot de steunpunten en is afhankelijk van de vorm van
  de balk ( bv hoe hoger de balk, hoe lager de buigspanning).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de waterkerende laag?
Zorgt dat het regenwater uit de muur wordt afgevoerd.
Wat is belangrijk om op te letten bij de waterkerende laag?
Er zijn minimum 2 folies doorlopend in de muur aangebracht
 • 1 over de volledige funderingsmuur om het opstijgend vocht van de fundering tegen te houden.

 • 1 vanaf de binnenmuur (achter de plint) in de spouw, naar beneden tot buiten, deze leidt het water uit de spouw naar buiten.
Wat zijn klimblokken?
De eerste laag isolerende steen.
Wat zijn geschikte materialen als isolerende steen?
 • cellenbeton
 • foamglas
 • marmox thermoblokken
Leg uit: ondervloer = dekvloer = chape
dit is een mengsel van zand , cement en water dat dienst doet als drager van de vloerafwerking± 7 cm dik (eventueel voor het inwerken van leidingen voor verwarming).
Vloerafwerking: naar gelang de plaats: steen, kurk, parket,…
Wat is de werkvloer of egalisatie?
een vlakke vloer  waarop je isolatieplaten kan leggen.
In deze laag kunnen de leidingen sanitair en elektriciteit weggewerkt worden.
Wat is de isolatie van de vloer?
wordt bekomen metdrukvaste’ platen ( XPS, EPS, PUR, MW,..)
Deze isolatie is verplicht bij nieuwbouw en grondige verbouwingen want de vloer op de begane grond is een buitenschil.
Wat is een waterkerende folie (PE folie), en waar dient het voor?
wordt vaak geplaatst onder een ‘vloeibaar en uit te harden’ materiaal om de W/C factor te behouden en wordt ook geplaatst tegen opstijgend vocht of als dampscherm.
Wat is een draagvloer?
op volle grond is dit een licht gewapende (wapeningnetbetonplaat van +/- 15 cm dik.
Op (kruip)kelders kunnen dit weefsels zijn of balken en vulpotten.
Wat zijn de belgische regels voor hoogte van bouw?
 • Laagbouw hoogte= lager dan 10 m
 • Middelbouw hoogte= tussen 10 en 25 m
 • Hoogbouw hoogte= hoger dan 25 m