Summary Cursus BOUWCONSTRUCTIE

-
215 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Cursus BOUWCONSTRUCTIE

 • 2.1 Inleiding draagstructuur

 • De krachten die op een gebouw inwerken zijn de optelsom van het
  eigen gewicht van de structuur (permanente belasting) en de ‘mobiele’
  krachten(niet-permanente belasting) zoals windbelasting,
  sneeuwbelasting, mensen, flexibele wanden, meubels,…
  Deze krachten kunnen in alle richtingen optreden en moeten dus
  uiteindelijk verticaal naar beneden, via de funderingen worden afgeleid.
  Daarom moet de draagstructuur een ruimtelijk stijf en
  draagkrachtig systeem zijn.
  De opwaartse kracht (van de ondergrond) is minstens even groot als
  deze neerwaartse kracht.
 • 2.1.1 Vlakvormige structuurelementen

 • Wat is een plaat?
  is een vlakvormig structuurelement waarbij de krachten loodrecht
  inwerken op het vlak zoals bv. een vloerplaat
 • Wat is een schijf?
  is een vlakvormig structuurelement waarbij de krachten werken in
  het vlak zoals bv. een dragende muur.
 • Wat zijn CLT platen?
  Cross Laminated Timber > Is een hedendaagse techniek die met de twee elementen (schijf/muur en plaat/vloerplaat) werken. 
 • 2.1.2 Lijnvormige structuurelementen

 • Wat is een balk?
  is een horizontale staaf met (meestal) rechte lengteas die belast
  wordt door krachten loodrecht op de staafas
 • Wat is een kolom?
  is een verticale staaf met (meestal) een rechte lengteas, die belast
  wordt door krachten in de staafrichting.
 • 2.1.3 Boogvormig structuurelementen Een boog

 • Wat is een boog?
  is een gewelfde constructie die een opening overspant en de druk van de last erboven
  opvangt en afleidt. Een boog is een belangrijk onderdeel van het gewelf. Hij bestaat uit
  1 geheel of is opgebouwd uit meerdere wigvormige stenen of rechthoekige stenen met
  wigvormige voegen.
 • 2.1.4 Gewelf

 • Wat is een gewelf? (algemeen)
  Een in doorsnee gebogen constructie die een ruimte met rechthoekig plattegrond overdekt
  (voor een koepel is dit meestal cirkelvormig). De zijdelingse druk die het gewelf
  uitoefent wordt opgevangen door al dan niet verzwaarde muren, aan beide zijden kleinere-
  of halve gewelven, hoger opgaande zijruimten (zijbeuken) of schoorwerk.
 • Wat is een tongewelf?
  Een tongewelf is een gewelf dat over de gehele lengte dezelfde vorm
  heeft en waarvan de dwarsdoorsnede een halve cirkel vormt, zodat het
  gewelf een halve cilinder vormt.
 • Wat is een kruisgewelf?
  is een kruising van twee tongewelven, assen loodrecht op elkaar.
 • 2.2 De soorten krachten die op een constructie inwerken

 • Wat is een puntlast?
  Een puntlast is een kracht die kleiner is ten opzichten van het constructiedeel waar de kracht op
  uitgeoefend wordt. 

  Voorbeelden:  
  • een persoon op een vloer
  • een kolom op een plaat
  • de poten van een magazijnstelling op de vloer van het magazijn
 • Wat is een eenparig verdeelde belasting?
  De belasting wordt gelijkmatig als een balk verdeeld
  over een oppervlak. Te vergelijken met een muur op
  een funderingszool of een vloerplaat op een muur of
  balk.
 • 2.3 Spanningen in een constructie

 • Wat is trekspanning?
  Omdat de balk doorbuigt, zal die onderaan
  langer worden en dus wordt er aan het materiaal
  getrokken. Sommige materialen kunnen
  die trekkrachten opvangen zoals staal en hout.
  Maar natuursteen of beton is niet geschikt om
  veel trekkrachten op te vangen. Vandaar dat
  men met een natuursteen geen grote overspanning
  kan maken. Bij beton kunnen we dit
  oplossen door wapening onderaan de balk te plaatsen die dan wel grote trekkrachten
  kan opvangen.
 • Wat is drukspanning?
  Drukspanning ontstaat tegelijkertijd met de trekspanning maar dan aan de kant waar de balk
  samengedrukt wordt als hij doorbuigt. Natuurstenen en beton kunnen beter tegen drukspanning dan
  andere matrialen. Hier hoeft dus geen bewapening voor geplaatst worden. In praktijk plaatst men toch een drukwapening maar met een veel kleinere

  sectie dan de trekwapening.
  In de overgang van drukspanning naar trekspanning is er geen normaalspanning
  ( krachten de lengterichting van de balk). Deze zone heet de neutrale zone.
 • Wat is schuifspanning?
  Treedt op dwars op de balk, dus niet in de lengterichting maar
  in de breedte en hoogte van de balk. Het is het gevolg van de
  vervorming van de balk : bovenaan wordt die dikker, onderaan
  dunner. Om die krachten op te vangen wordt er dwarswapening
  geplaatst.
 • Wat is buigspanning?
  Ten gevolge van de trek- en drukkrachten zal de balk willen
  doorbuigen.De buigspanning vergroot naargelang de afstand van
  de kracht tot de steunpunten en is afhankelijk van de vorm van
  de balk ( bv hoe hoger de balk, hoe lager de buigspanning).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Lichtstraten
Velux verkoopt deze ramen die aan een stuk geplaatst worden.
Dakrandprofiel
Aluminium en polyester zijn de meest gebruikte materialen voor dakrandprofielen. Zorgen voor waterdichte aansluiting van de dakdichting.
Plat dak met koepel
Bestaan uit 2 delen: een opstand (deze moet een isolatie bevatten en zorgen voor een waterdichte aansluiting van de dakdichting), de koepel zelf. Deze moet isolerend zijn. Hiervoor wordt acrylaat gebruikt. Om aan de isolatie eisen te voldoen wordt een extra isolerende glasplaat in de koepel geplaatst.
Aansluiting van plat dak > verdiepingsvloer
Noteer dat het niveau van het plat dak, bij een doorlopende draagvloer, altijd hoger ligt dan de vloerpas binnen. Dat wil zeggen dat je een trapje zal moeten plaatsen als je een deur naar dat plat dak zou willen maken. Door gebruik te maken van een omhoog gegoten betonbalk, is er in de ruimte eronder geen balk zichtbaar.
Het compact dak
Dit is een opbouw die heel erg veel twijfels opwekt bij de vakbonden omdat er veel risicos zijn op condensvorming en het moeilijk is om aan alle bouw eisen te voldoen met deze opbouw. Het mag alleen gebruikt worden als er niks anders mogelijk is door bepaalde redenen. De isolatie wordt bij het compact dak tussen de balkenstructuur geplaatst waardoor de balken de zwakke punten van de structuur worden maar het dak wordt wel aanzienlijk dunner.
Warm omkeerdak > OOK AANBEVOLEN
Minder vaak toegepast maar toch heel goed is de dakopbouw waarbij de isolatie los op de dakdichting ligt. De isolatie wordt nat en mag daarom geen vocht opnemen. XPS is hiervoor geschikt. We moeten wel die isolatie beschermen tegen UV licht en ze mag niet wegwaaien. Een ballast is dus noodzakelijk, er bestaan hiervoor isolatieplaten met een toplaag van beton maar meestal legt men gerold grind op een scheidingslaag. Een groot voordeel van deze dakopbouw is dat een dampscherm niet meer nodig is.

Er is ook een nadeel : bij eventuele lekken moet eerst de ballast en isolatie weggenomen worden om de lek op te sporen. Doordat er water door de voegen van de isolatieplaten sijpelt, moet de isolatie een 20% dikker gemaakt worden om dezelfde isolatiewaarde te hebben als een normaal warm dak.
Warm dak > AANBEVOLEN!
Bij warme daken beschermt de isolatie de afschotlaag en draagvloer tegen hoge temperatuurschommelingen. Een goed dampscherm voorkomt condensatie onder de dakdichting. De dakdichting zelf blijft wel onderhevig aan temperaturen van 80°C in de zomer tot -25°C in de winter. Een goede keuze in dakmembraan of een ballastlaag van
gerold grind is nodig.
Het koud dak > AFGERADEN!
Bij deze dakopbouw ligt de isolatie onder de draagstructuur of onder het afschot. Hierdoor krijgen die lagen de zomerse hoge temperatuur van het zwart dak en de vriestemperaturen van de winter te verduren. De thermische uitzetting zet zich over op de draagmuren met scheuren tot gevolg. De kans op problemen door condensatie onder de dakdichting is groot.
Soorten dakopbouwen
De onderdelen van het dak : draagvloer, isolatie, dichting en hellingslaag kunnen op
verschillende manieren samengesteld worden.
Groen dak
Bestaat uit 2 groepen:
- Intensief groendak: bomen, struiken en gras.
- Extensief groendak: mossen en vetplanten.

Het groendak heeft veel pluspunten:
- Betere vochthuishuiding
- Hogere levenskwaliteit
- Meer biodiversiteit
- Verhoogd comfort in het gebouw, het is koeler in de zomer en warm in de winter.
- Arkoestisch comfort.
- Langere levensduur dan dakdichting.


Nadelen:
- Duur
- Dakdichting moeilijk bereikbaar
- Een zwaardere draagvloer nodig.