Summary Cursus Expressionisme werkboek

-
ISBN-10 9035817117 ISBN-13 9789035817111
326 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Cursus Expressionisme werkboek". The author(s) of the book is/are Maria Lambertha Johanna Rijnders. The ISBN of the book is 9789035817111 or 9035817117. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

wie schreef: Met name in de manier waarop een invloedrijk criticus als Greenberg de nieuwe amerikaanse kunst afleidde uit de Parijse versmelting van kubisme, fauvisme en abstracte kunst, speelde de idee van het zuivere schilderij als esthetische doelstelling een overwegende rol. Greenberg zag de essentiele ontwikkeling van het modernisme als een lang proces van reiniging
Rudi Fuchs, 1997
wie schreef; de kunstkritieken van clement greenberg waren zo overtuigend omdat hij in staat was een plausibele ontwikkeling te beschrijven waarin de nieuwe en verrassende Amerikaanse kunst, (pollock, newman) ter verbinden met europese oorsprongen, de avant-garde in Parijs uit het begin van de eeuw (Picasso, braque, matisse, Mondriaan).
rudi Fuchs, 1997
Wie schreef: Lupertz heeft als weinigen de artistieke opdracht van de moderne kunst letterlijk opgevat: dat alles steeds nieuw moet zijn en anders dan het vorige.
rudi Fuchs, 1987 catalogus.
Wie schreef: Markus Lupertz zou zich van de grote loop van de moderne kunst, van haar schijnbare logica niets aantrekken Hij grijpt schaamteloos naar andere voorbeelden.
Rudi Fuchs, 1987 catalogus
Welke kunstenaar maakt zijn werken op de meeste traditionele wijzea. Sandro Chiab. Jackson Pollockc. Julian Schnabel
a. Chia gebruikt geen andere techniek dan de schildertechniek, hangt zijn doek aan de wand voor hem en experimenteert niet met andere materialen
Beoordeel de juistheid van de volgende stellingen over Gans' opvatting over Appel in De werkelijkheid van Karel Appel uit 1962 en de action painterI Het schilderij van de action painter is een oppervlak waarop zich een handeling voltrekt. Het schilderen zelf is uiteindelijk de eigenlijke voorstelling van het schilderijII Het schilderij van Appel krijgt gestalte. De handeling is ondergeschikt gemaakt aan de voorstelling.
Stelling I en II zijn beiden juist
Welke reden geeft Pollock voor het feit dat hij zijn doek op de grond legt?
Hij is zo meer deel van het werk
Wie schreef: Ik ben nooit tevreden over een schilderij en daarom overschilder ik het. Overschilderen is een contemplatieve bezigheid, het is een soort mediteren. Ik heb van het overschilderen niet zozeer een concept als wel een strategie gemaakt, een beeldstrategie. Het is mijn manier om gestalte te geven aan mijn motieven.
Arnulf Rainer - interview met Betty van Garrel, 1995
Waarom kan het postmoderne primitivisme gekarakteriseerd worden als een vorm van bricolage?

Omdat de postmoderne primitivist als bricoleur (knutselaar) te werk gaat:

- hij gebruikt het materiaal dat voorhanden is

- hij verzamelt dingen en bewaart ze volgens het principe dat het altijd wel ergens voor te gebruiken is

Waarom hebben vrouwelijk kunstenaars, volgens Christos Joachimides, weinig of niets bijgedragen aan de neo-expressionistische schilderkunst?
Vrouwelijk kunstenaars kunnen moeilijk de hegemonie van de mannelijke kunstenaars doorbreken binnen de traditionele media