Summary Cursus toegepaste chemie

-
243 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Cursus toegepaste chemie". The author(s) of the book is/are Menu, Decavel, Moeres. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Cursus toegepaste chemie

 • 0.1 Indeling van de materie

 • Wat zijn moleculen?
  submicroscopische deeltjes, identieke entiteiten van een zuivere stof
  monoatomisch = 1 atoom    of
  polyatomisch = meerdere atomen
 • Wat zijn atomen?
  kleine deeltjes waaruit een molecule is opgebouwd
  -> verschillende atoomsoorten
 • Geef de 2 grote groepen waarin de materie (= verzamelnaam van alle stoffen) kan ingedeeld worden.
  1. Mengsels (= meer dan 1 soort moleculen)
  2. Zuiver stoffen (= 1 soort moleculen)
 • Hoe noem je de overgang van mengsels naar zuivere stoffen?
  scheiden (= fysisch)
 • Hoe noem je de overgang van zuivere stoffen naar mengsels?
  mengen (= fysisch)
 • Geef de 3 soorten mengsels
  1. homogene mengsels
  2. colloïdale mengsels
  3. heterogene mengsels
 • Geef de 2 groepen waarin zuivere stoffen worden ingedeeld en geef telkens 2 kenmerken.
  1. enkelvoudige stoffen
       - kunnen niet meer verder worden ontleed
       - zijn opgebouwd uit 1 element of atoomsoort
  2. samengestelde stoffen
       - kunnen worden ontleed in 2 of meer andere stoffen
       - zijn opgebouwd uit 2 of meer elementen
 • Geef 3 voorbeelden van samengestelde stoffen.
  • water
  • suiker
  • koperdichloride
 • Uit welke elementen/atoomsoorten kunnen enkelvoudige stoffen zijn opgebouwd (3)? Geef telkens een voorbeeld.
  • metalen, vb. ijzer
  • niet-metalen, vb. koolstof
  • edelgassen, vb. neon
 • Hoe noem je de overgang van enkelvoudige stof naar samengestelde stof?
  synthese (= chemisch)
 • Hoe noem je de overgang van samengestelde stof naar enkelvoudige stof?
  analyse (= chemisch)
 • Geef enkele voorbeelden (9) van scheidingstechnieken bij mengsels zodat je terug een zuivere stof bekomt.
  • filtreren
  • decanteren (afgieten)
  • destilleren
  • chromatografie
  • extraheren
  • centrifugeren
  • verdampen
  • kristalliseren
  • adsorberen
 • 1 samengestelde stof kan je ontleden tot enkelvoudige stoffen door een analysereactie. Geef 3 voorbeelden.
  • fotolyse
  • elektrolyse
  • thermolyse
 • 0.2 Bouw van een atoom

 • A = aantal p+   +   aantal n°
  Z = aantal p+
  A= Z + aantal n°
  aantal n° = A - Z
 • Geef de symbolische voorstelling van een element
  Ax
  Z
  A = massagetal
  Z = atoomnummer
  dus: aantal n° = A-Z
 • Atoom =
           kern          -> protonen  p+
                             -> neutronen  n°
              +
  elektronenwolk  -> elektronen  e-
 • Hoe worden de atoomsoorten geordend in het periodiek systeem van de elementen?
  Volgens het atoomnummer = Z = het aantal protonen in de kern
 • Wat is de atoommassa/massagetal?
  A = het aantal protonen + het aantal neutronen
 • 0.3 Het periodiek systeem

 • Wat zijn amfotere elementen?
  Dat zijn elementen die kunnen reageren als metaal en als niet-metaal.
 • Hoe wordt het periodiek systeem ingedeeld? (2)
  1. In perioden van 1 tot 7  (= horizontale verdeling: de rijen)
  2. In groepen met Romeins cijfer (= verticale verdeling: de kolommen).
 • Wat betekent in het periodiek systeem het nummer van de periode?
  het aantal bezette schillen
 • Wat betekent in het periodiek systeem het groepsnummer?
  Het aantal elektronen op de buitenste schil (= valantie-elektronen)
 • Wat betekent de octetstructuur en wie heeft dit?
  de edelgassen hebben 8 elektronen op de buitenste schil (= de edelgasconfiguratie.
 • Wat bekent de octestructuur voor de edelgassen?
  Zij zijn chemisch inert en gaan dus geen enkele chemische reactie aan.
 • Welke edelgas heeft geen octetstructuur?
  helium heeft maar 2 elektronen op de buitenste schil (ipv 8)
 • H
  waterstof
 • He
  Helium
 • Li
  Lithium
 • Be
  Beryllium
 • B
  Boor
 • C
  Koolstof
 • N
  stikstof
 • O
  zuurstof
 • F
  fluor
 • Ne
  Neon
 • Na
  natrium
 • Mg
  Magnesium
 • Al
  Aluminium
 • Si
  Silicium
 • P
  fosfor
 • S
  zwavel
 • Cl
  chloor
 • Ar
  Argon
 • K
  kalium
 • Ca
  Calcium
 • Cr
  Chroom
 • Mn
  Mangaan
 • Fe
  ijzer
 • Co
  kobalt
 • Ni
  nikkel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat zijn moleculen?
1
Wat zijn atomen?
1
Geef de 2 grote groepen waarin de materie (= verzamelnaam van alle stoffen) kan ingedeeld worden.
1
Hoe noem je de overgang van mengsels naar zuivere stoffen?
1
Page 1 of 58