Summary Custom Introduction to personality. Toward an integrative science of the person

ISBN-13 9781119922766
126 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Custom Introduction to personality. Toward an integrative science of the person". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9781119922766. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Custom Introduction to personality. Toward an integrative science of the person

 • 1 Orientation to psychology

 • Wat houdt de trait-dispositionele benadering in?
  verschillen en overeenkomsten tussen individuen en groepen identificeren
 • Wat houdt de biologische benadering in?
  kijken naar de rol van genen en de omgeving in wie we zijn
 • Wat houdt de psychodynamische-motivationele benadering in?
  onderzoekt motieven, conflicten etc. vaak zonder iemands bewustzijn. Consistenties/inconsistenties van persoonlijkheid verklaren
 • Wat houdt de gedragsmatige-conditionering benadering in?
  onderzoekt de bepalende factor van leren en past leerprincipes toe om probleem gedrag te veranderen
 • Wat houdt de fenomenologische benadering in?
  focus op subjectieve gevoelens, hoe zie ik mezelf?
 • Wat houdt de sociaal-cognitieve benadering in?
  onderzoekt hoe persoonlijke verschillen in sociale kennis gebruikt worden om met de wereld om te gaan, wat kan ik doen om mijn gevoel te veranderen?
 • 2 Data, Methods and Tools

 • Bij welke benaderingen worden interviews het meest gebruikt?
  psychodynamische + fenomenologische
 • Wat is projective measures?
  dubbelzinnige/vage vragen stellen war geen goed/fout antwoord op is (psychodynamisch)
 • Remote behavior sampling
  elke keer als de piep gaat moet je noteren hoe je je voelt
 • Hoe werkt polygraph?
  activiteit meten in autonoom zenuwstelsel
 • Hoe werkt EKG?
  Elektrische activiteit meten van het hart
 • Hoe werkt plethysmograph?
  veranderingen in bloedvolume meten
 • Wat meet GSR?
  elektrische activiteit van de huid
 • Wat meet EEG?
  hersengolven
 • Wat meet de PET-scan?
  Hoeveelheid glucose in verschillende hersendelen
 • Wat meet fMRI?
  hoeveelheid activiteit in hersendelen
 • 3 Types and traits

 • Welke eigenschappen waren er volgens Hippocrates?
  Choleric (irritable), melancholic (depressed), sanguine (optimistic) en phlegmatic (calm)
 • Wat zijn cruciale kenmerken volgens Allport?
  persoonlijkheidskenmerken die deel uitmaken van de kern van de persoon
 • Wat zijn centrale kenmerken volgens Allport?
  kenmerken die invloed hebben op het gedrag in verschillende contexten
 • Wat zijn verschillende eigenschappen volgens Cattell?
  Common traits, unique traits, surface traits (duidelijke clusters aan eigenschappen: altruïsme, integriteit) en source traits (minder duidelijk voor anderen: emotionaliteit)
 • Wat is het verschil tussen constitutional traits en environmental-mold traits
  constitutional is aangeboren, anderen worden bepaald door omgeving
 • Hoe zijn eigenschappen gegroepeerd op basis van hoe ze geuit moeten worden?
  Dynamic = als een doel bereikt moet worden
  Ability = gebruikt om doel te bereiken 
  Temperament = houden zich bezig met energie en emotionele reactiviteit 
 • Wat heeft Eysenck ontdekt?
  Dat je eerst moet kijken naar extraversie/introversie, dan naar emotionele stabiliteit.
 • Wat meet je met psychometrie?
  individuele verschillen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.