Summary Databases

-
203 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Databases". The author(s) of the book is/are Open Universiteit. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Databases

 • 1 Databasetypen en architecturen

 • DDL = Data Definition Language (definiëren en vastleggen regels.)
  DML = Data Manipulation Language (opvragen, wijzigen gegevens.)
  DAL = Data Authorization Language (autorisatie, gebruikerstoegang regelen.)
  DCL = Data Control Language (prestatie systeem, bv. snelheid geheugen gebruik.)
 • Leereenheid: Kennismaken met databases of gegevensbanken
  • De begrippen database, dbms en databasesysteem kunt toelichten.
  • Aan kunt geven wat bedoeld wordt met een rdbms en een relationele databasesysteem
  • Een aantal taken kunt noemen van een dbms
  • De soorten gebruikers van database-systemen kunt kenschetsen
  • De functies van de DML, de DDL, de DAL en de DCL kunt noemen
  • De begrippen bewerkingsregel en gedragsregel kunt toelichten
  • Kunt aangeven wat een query is en wat operaties zijn
  • Kunt uitleggen wat transacties zijn
  • Kunt aangeven wat een datawarehouse is en wat wordt bedoeld met de begrippen OLTP en OLAP en kunt uitleggen wat transacties zijn
  • De betekenis kunt geven van de term file-based system
  • Karakteristieken kunt noemen van hiërarchische database-systemen
  • De kenmerken kun noemen van XML als gegevensformaat en hiërarchische databases
  • In kunt gaan op de begrippen 1-tier, 2-tier en 3-tiersysteem en client-server
 • Wat is een grove omschrijving van een database/gegevensbank?
  Dit zijn gestructureerde gegevensverzamelingen die goed zijn te raadplegen, met name via geautomatiseerde hulpmiddelen
 • XML is uitwisselingstaal
  <element>naam van element</element>
  element kan ook een attribuut hebben.
 • 1.1.1 Wat is een database?

 • Wat is een database?
  Een database is een verzameling gegevens die voor langere tijd zijn opgeslagen en waaruit een computerprogramma (snel) voor verschillende toepassingen de gewenste gegevens kan selecteren of afleiden.
 • Wat is een relationele database?
  Een database waarin de gegevens zijn opgeslagen in tabellen, ook wel relaties genoemd.
 • 1.1.2 Databasemanagementsysteem

 • Databasemanagentsysteem (dbms)
  relationeel databasemanagementsysteem (rdbms)
 • Wat is een (r)dmbs?
  Een (relationeel) databasemanagementsysteem is een programma dat de gegevens in een database beheerd
 • Vier belangrijke taken van een databasemanagementsysteem
  • Opdrachtafhandeling: alleen via het dbms kan een gebruiker iets met de database doen, zoals het bevragen van de database en het opstaand of verwijderen van gegevens.
  • Beveiliging: zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen en de gegevens niet verloren gaan bij storingen
  • Intergriteitscontrole: controle op regels en beperkingen waar datagegevens aan moeten voldoen. 
  • Concurrency: wanneer verschillende gebruikers gelijktijdig met een database werken, moet het dbms ervoor zorgen dat de werkzaamheden van die gebruikers in goede banen worden geleid en ze niet elkaar in de weg zitten.
 • Wat is een databasesysteem?
  De combinatie van een database en een databasemanagementsysteem
 • Wat zijn 4 belangrijke taken van een databasemanagementsysteem?
  • Gebruiker: Opdrachtafhandeling: alleen via het dbms kan een gebruiker iets met de database doen, zoals het bevragen van de database en het opstaand of verwijderen van gegevens.
  • Beveiliging: zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen en de gegevens niet verloren gaan bij storingen
  • Intergriteitscontrole: controle op regels en beperkingen waar datagegevens aan moeten voldoen. 
  • Concurrency control: wanneer verschillende gebruikers gelijktijdig met een database werken, moet het dbms ervoor zorgen dat de werkzaamheden van die gebruikers in goede banen worden geleid en ze niet elkaar in de weg zitten.
 • 1.1.3 Applicaties en gebruikers

 • Verschillende typen gebruikers
  • Eindgebruikers, personen die de database bevragen, wijzigingen doorvoeren of rapporteren genereren. Eindgebruikerapplicatie zijn bijna altijd grafische applicaties, die al dan niet gebruik maken van een internetbrowser
  • Database administrators (DBA), een DBA is verantwoordelijk voor het beheer van de dbms en de database(s), het verlenen van rechten voor gebruikers het uitvoeren van structuurwijzingen, enzovoort.. De DBA is ook het aanspreekpunt bij problemen op het gebied van veiligheid of bij slechte prestaties van het systeem.
  • Database ontwerpers, zij zijn verantwoordelijk voor het identificeren van gegevens die moeten worden opgeslagen en voor het kiezen van geschikte structuren voor het representeren en opslaan van de gegevens. Database ontwerpers communiceren hiertoe met de toekomstige database gebruikers om begrip te krijgen van hun behoeften en een databaseontwerp te maken dat bij die behoefte past. 
  • Applicatieontwikkelaar, dit zijn personen die op basis van een bestaand databaseontwerp een applicatie ontwerpen en bouwen. 
 • Noem een aantal verschillende typen gebruikers
  • Eindgebruikers: personen die de database bevragen, wijzigingen doorvoeren of rapporteren genereren. Eindgebruikerapplicatie zijn bijna altijd grafische applicaties, die al dan niet gebruik maken van een internetbrowser
  • Database administrators (DBA): een DBA is verantwoordelijk voor het beheer van de dbms en de database(s), het verlenen van rechten voor gebruikers het uitvoeren van structuurwijzingen, enzovoort.. De DBA is ook het aanspreekpunt bij problemen op het gebied van veiligheid of bij slechte prestaties van het systeem.
  • Database ontwerpers: zij zijn verantwoordelijk voor het identificeren van gegevens die moeten worden opgeslagen en voor het kiezen van geschikte structuren voor het representeren en opslaan van de gegevens. Database ontwerpers communiceren hiertoe met de toekomstige database gebruikers om begrip te krijgen van hun behoeften en een databaseontwerp te maken dat bij die behoefte past. 
  • Applicatieontwikkelaar: dit zijn personen die op basis van een bestaand databaseontwerp een applicatie ontwerpen en bouwen.
  • Systeemontwikkelaar: personen die zowel databaseontwerper als applicatieontwikkelaar zijn 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het voordeel van kunstmatige sleutels?
Deze nemen minder geheugenruimte in beslag en dat is ten goede van de verwerkingssnelheid
Wat wordt bedoeld met de populatie van een tabel?
Alle rijen in die tabel vormen samen de populatie. Alle rijen van alle tabellen vormen de populatie van de database
Wat is het normaliseren van een tabel?
Het verwijderen van herhalende groepen en redundantie, door tabellen van een grotere tabel af te splitsen
Wat is het uitgangspunt van een goed informatiemodel?
Elk entiteittype (soort van ding) zijn eigen tabel
Wat is een strokendiagram?
Grafische weergave van de structuur van een database: opbouw van de tabellen uit hun kolommen en de onderlinge verwijzingen. Afleidbaarheid wordt weergegeven door een slash voor de kolomnaam (/kolomnaam).
Wat is een populatiediagram?
Grafische weergave van de populatie, of een deel daarvan
Hoe kun je redundantie elimineren?
Tabelsplitsing: methode om elk entiteittype zijn eigen tabel te geven met verwijzingen
Hoe kun je herhalende groepen elimineren?
Tabelsplitsing: door de herhalende groep ‘eraf te knippen’ als een andere tabel met een verwijzing naar de oorspronkelijke tabel. Hiermee is niet automatisch redundantie geëlimineerd
Waar wordt tabelsplitsing (decompositie) voor toegepast?
Deze methode wordt gebruikt om een herhalende groepen en/of gesignaleerde redundantie te elimineren
Wat is een trigger?
Bepaalde type programmaatjes opgenomen in de database die worden aangeroepen als er bijvoorbeeld wijzigingen in de gegevens plaatsvinden