Summary De bespiegeling: CKV 2 Havo

-
ISBN-10 9011068548 ISBN-13 9789011068544
425 Flashcards & Notes
74 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De bespiegeling: CKV 2 Havo". The author(s) of the book is/are Emiel Heijnen, Steffen Keuning, Michiel Maas onder eindredactie van Steffen Keuning. The ISBN of the book is 9789011068544 or 9011068548. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De bespiegeling: CKV 2 Havo

 • 1.1 klassiek erfgoed

 • uit welke tijd stamt het theater van epidaurus

  uit de vierde eeuw voor christus

 • wat werd er gespeeld in een Grieks theater

  tragedie en komedie

 • wat is een tragedie?

  Treurspel, Grieks theater met een mythologische inhoud

 • wat is een komedie?

  Blijspel, Grieks theater wat actueel was van inhoud met cabareteske elementen

 • wat voor soort dansen horen er bij een tragedie?

  plechtige en statige dansen

 • wat voor soort dansen horen er bij een komedie?

  levendige, soms zelfs obscene dansen

 • 1.3 homo universalis

 • Brunelleschi is een architect uit de renaissance. 

 • Brunelleschi ontwierp de koepel van de Domkerk te Florence.

 • Brunelleschi bestudeerde de bouwkunst van de Romeinen.De opgedane kennis verwerkte hij in het ontwerp van de koepel.

 • Als een van de eersten legde Brunelleschi in bouwplannen vooraf vast wat de definitieve vorm zou gaan worden.Voorheen  kreeg een gebouw gaandeweg zijn vorm.

 • Op welke voorbeelden wordt na 1400 de nieuwe levenshouding gebaseerd in Italië? 

  Op voorbeelden uit de klassieke oudheid

 • Wat betekent Renaissance?

  Wedergeboorte

 • Uit welke bronnen putten Renaissance kunstenaars de uitgangspunten af voor bouwkunst, stedenbouw, theater en schilderkunst?

  De bewaarde en herschreven boeken uit de klassieke oudheid. Deze bronnen zijn geschreven voor de opkomst van het Christendom.

 • Wat staat er centraal in de bronnen uit de klassieke oudheid?

  Niet God, maar het ideaal van de mens als alleskunner, als homo universalis.

 • Wat betekent homo universalis?

  De mens als alleskunner, architect, uitvinder, ontwerper, schilder, beeldhouwer, wetenschapper.

 • Welke stad is in de vijftiende eeuw het centrum van de renaissance?

  Florence

 • Welke stad is in de zestiende eeuw het centrum van de renaissance?

  Rome

 • vanaf welke eeuw is de renaissance ook terug te vinden in de rest van Europa?

  vanaf de zestiende eeuw

 • Centraal perspectief werd uitgevonden door o.a. Brunelleschi om in getekende ontwerpen opdrachtgevers te laten zen hoe een gebouw eruit zou komen te zien. Deze techniek werd overgenomen door schilders om ruimte te verbeelden op een plat vlak.

 • Thema's uit de renaissance zijn:

  • Bijbelse onderwerpen
  • Klassieke thema's als mythologische figuren
 • Dans aan het hof in de vijftiende eeuw:

  • Basse Danse (een plechtige dans waaraan de edellieden zelf deelnemen)
  • Moresque (een dans met acrobatische sprongen uitgevoerd door beroepsdansers, eerste voorbeeld van theaterdans)
 • In de vijftiende en zestiende eeuw staan componisten uit Vlaanderen in hoog aanzien. Hun specialiteit, de uiterst complexe polyfone muziek, wordt bijeengehouden door een basismotief, de Cantus Firmus. Deze is veelal ontleend aan de Gregoriaanse gezangen. Voorbeeld:voor de mis L'homme Armé neemt de componist Ockeghem een niet kerkelijk volksliedje als basis. in alle delen van deze mis zijn fragmenten van dit soldatenliedje hoorbaar.

 • Wat is volgens de renaissance mens de maat van alle dingen?

  de mens zelf

 • Harmonische verhoudingen, zowel in de muziek als in de architectuur, zijn terug te voeren tot proporties in het menselijk lichaam.

 • Om het idee dat de harmonische verhoudingen terug te voeren zijn op proporties van het menselijk lichaam in overeenstemming te brengen met het christelijke geloof, ontstaan het idee dat de mens Gods evenbeeld is.

 • Wie maakte de tekening Homo Quadrantus?

  Leonardo da Vinci

 • Noem een aantal voorbeelden van kunstenaars uit de renaissance die  homo universalis genoemd mogen worden.

  Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael

 • Waar staat het beeld David van Michelangelo symbool voor?

  Voor de strijd van de stad Florence tegen machtige buurstaten.

 • De David van Michelangelo staat symbool voor de strijd van de stad Florence met de machtige buurstaten. David is een Bijbelse figuur. hij verslaat de reus Goliath. Naast de symbolische betekenis sluit dit beeld aan bij het zelfvertrouwen van de renaissance burger. de mens hoeft voor niets bang te zijn en bepaalt zelf zijn lot. het beeld lijkt op een klassiek atletenbeeld. de hernieuwde aandacht voor de klassieken is hier in de vormgeving goed zichtbaar. 

 • Wie beschilderde het plafond van de sixtijnse kapel?

  Michelangelo rond 1508-1512

 • Met welke techniek is de schildering op het plafond in de sixtijnse kapel geschilderd?

  Fresco, een muur- of plafondschildering op een vers aangebrachte vochtige kalkondergrond met behulp van met water aangemaakte pigmenten

 • Michelangelo schilderde een aantal episodes uit het scheppingsverhaal op het plafond van de sixtijnse kapel. Ook de schepping van Adam wordt hier afgebeeld. Hier is duidelijk te zien dat het vaticaan de mens beschouwt als Gods evenbeeld. God is hier nl. ook te zien, een van de weinige keren dat God als mens is verbeeld.

 • De architect Palladio ontwikkelt de renaissance-bouwstijl en legt deze vast in vier lijvige architectuurboekwerken. Doordat boeken inmiddels gedrukt konden worden, verspreidde zijn kennsi zich redelijk snel over Europa. Palladio heeft veel invloed gehad op andere Europese architecten. 

 • De mens staat centraal in de renaissance. Dit is ook terug te zien in de royale, statige buitenverblijven die o.a. Palladio bouwt voor zijn opdrachtgevers. 

 • Wat begon aan het hof van de medici in Florence verspreidt zich in de zestiende eeuw over heel Italië. genootschappen of academies die de klassieke cultuur bestuderen. De architect Palladio was ook lid van zo'n gezelschap. een van hun doelen was het opnieuw opvoeren van bewaard gebleven Griekse tragedies en komedies. Palladio ontwierp hiervoor het Teatro Olimpico (1584). een klassiek ogen  gebouw dat specifiek bedoeld is voor het opvoeren van toneel. Het heeft als voorbeeld gediend voor latere theatergebouwen. Opmerkelijk is het decor: er is hier gebruik gemaakt van een sterk perspectivische werking.

 • Wat is Commedia dell'arte?

  een vorm van straattoneel waarin steeds weer dezelfde typetjes opduiken. deze zijn herkenbaar aan vaste kostuums en maskers. Clownerieën en acrobatiek horen bij deze vorm van toneel. Het publiek wordt vaak uitgedaagd, vergelijkbaar met het hedendaagse cabaret.

 • Noem een aantal karakters uit een Commedia dell'arte 

  Pantalone, Pulcinello, il Capitano.

 • In welke blijspelen zijn ook karakters vanuit de commedia dell'arte te herkennen?

  In de blijspelen van Shakespeare.

 • William Shakespeare bespeelt in Londen een eigen theatergebouw: het Swan Theatre. Shakespeare schrijft blijspelen en tragedies. Zijn werk wordt over heel Europa vertaald en opgevoerd. Voorbeelden zijn: Romeo en Julia en Hamlet. Zijn onderwerpen zijn tijdloos en lenen zich uitstekend voor hedendaagse bewerkingen.

 • Catharina de 'Medici wordt in 1535 uitgehuwelijkt aan Hendrik II, de latere Franse koning. Zij introduceert in Frankrijk de Italiaanse hofstijl. Le ballet comique de la reine is een onderdeel van de vele feesten en ontvangsten die ze aan het hof organiseert. Het is een avondvullend muziek- en dansspektakel, een voorbeeld voor latere opera's en balletvoorstellingen. Op grote praalwagens komen musici en dansers de feestzaal van het Louvre binnen. de choreografie van de hofdansen bestaat vooral uit figuurdansen, waarin de dansgroepen bewegende geometrische patronen op de dansvloer vormen.

 • Beschrijf de choreografie van de hofdansen van Le ballet comique de la Reine.

  Figuurdansen waarin dansgroepen bewegende geometrische patronen op de dansvloer vormen.

 • Hoe komt het dat de nationale stijlen van de muziek zich gaan vermengen?

  Doordat rond 1500 de eerste muziekdrukken verschijnen, waardoor nieuwe muziek zich veel sneller kan gaan verspreiden.

 • Voor welke Vlaamse componist werd de handel in bladmuziek een belangrijke bron van inkomsten?

  Orlando di Lasso

 • Welke muziekstijlen schreef Orlando di Lasso?

  Italiaanse madrigalen, maar ook Franse chansons

 • Noem een voorbeeld van een Italiaans liefdesliedje van Orlando di Lasso

  Hai Lucia

 • Wat is een madrigaal?

  Een vocale compositie op wereldlijke tekst, meestal over de liefde. Met polyfone en homofone passages. Geschreven in de landstaal, voornamelijk in het Italiaans en Engels

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waarom staat dans centraal bij Agon
omdat er geen verhaal is
wat voor kenmerken vertonen ze
zowel russische volksdans als de jazzdance
wat zijn de kenmerken van balanchines showdansen
snel benenwerk, swingende heupen en bekken bewegingen
wie is george balanchine
russische choreograaf die choreografie voor klassiek verniewde
wat is herkenbaar in musicals
invloeden van londesnse music-hall met zijn humoristische muziek en romantische weense operette
wat is west side story
zowel een sociaal document als klassiek liefdesverhaal en speelstuk
wat voor genre is singing in the rain
melodrama
Waar gaat singing in the rain over
twee vrouwen draaien omeen man 
een liefde wordt maar gekozen
de man is ee hollywoodster uit de tijd van de eerste geluidsfilm
wat maakt appel een controversieel figuur
zijn primitieve stijl en zijn opmerking"ik rotzooi maar een beetje an"
wat wou appel met zij onderwertp
dat het zo direct en doeltreffend mogelijk wordt neergezet