Summary De bestuurlijke kaart van Nederland : het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief

-
ISBN-10 9046901173 ISBN-13 9789046901175
164 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De bestuurlijke kaart van Nederland : het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief". The author(s) of the book is/are G E Breeman, W J van Noort, M R Rutgers ( ) van S O Balfoort. The ISBN of the book is 9789046901175 or 9046901173. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De bestuurlijke kaart van Nederland : het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief

 • 1 De bestuurlijke kaart van Nederland

 • Wat wordt verstaan onder de overheid?
  Alle instellingen die een publieke functie hebben.
 • Wat is het verschil tussen privaatrechtelijk en publiekrechtelijk?
  Publiek is tussen twee mensen, bij privaat is een overheidsinstelling betrokken.
 • Wat wordt verstaan onder het maatschappelijk middenveld?
  Instellingen zonder winstoogmerk. 
 • Wat is een constitutionele monarchie?
  De staatshoofd is koning. 
 • Wat is een constitutioneel hof?
  Een jury van speciale rechters om grondwetten te wijzigen.
 • Wat is legaliteitsbeginsel? 
  Je kunt niet vervolgd worden voor iets wat in de wet niet strafbaar is. 
 • Wat houdt evenredige vertegenwoordiging in?
  Het percentage stemmen is gelijk aan het aantal zetels 
 • Wie vallen er onder de regering?
  Koning en ministers. 
 • Waarom is 1848 een belangrijk jaartal?
  Toen kwam de grondwetswijziging van Thorbecke. 
 • Wat was het belangrijkste aan de grondwetswijziging van Thorbecke?
  De koning werd op papier uit de politiek gehaald. Het parlement ging nu controleren, de koning niet meer. 
 • Welke twee taken hebben ministers?
  Voorbereiden en uitvoeren 
 • Welke taken heeft de Tweede Kamer?
  Wetgeven en controleren 
 • Wat valt er onder het parlement / De Staten Generaal?
  De eerste en tweede kamer 
 • Waar staan de letters AMvB voor?
  Algemene Maatregel van Bestuur 
 • Hoeveel gemeenten kent Nederland?
  418
 • Hoe heet het feit dat gemeentes zelf ook regels mogen maken?
  Medebewind 
 • Waar staan de letters APV voor?
  Algemene Plaatselijke Verordening 
 • Wat is het gevolg van rechtspluralisme?
  Dat prijzen van lokale en provinciale overheden van elkaar kunnen verschillen.
 • Wat is het hoogste orgaan binnen de gemeente?
  De gemeenteraad 
 • Welke functies heeft de gemeenteraad?
  Controleren en representeren van de burgers 
 • Wie vormen het College?
  Partijen die een meerderheid vormen 
 • Wie levert de wethouders?
  Het College, dus de meerderheid 
 • Wat zijn de functies van het College van B&W?
  Plaatselijke regelgeving, verantwoordelijk voor uitvoering voorstellen 
 • De Burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad én van het College van B&W. In welke van de twee heeft hij géén stem?
  In de gemeenteraad 
 • Wat houdt de term collegiaal bestuur in?
  Gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid dat gevoerd wordt 
 • Trias Politica. Wie vallen onder de Rechterlijke macht?
  Rechters + Openbaar Ministerie 
 • Trias Politica. Wie vallen onder de Wetgevende macht?
  Kabinet + Staten Generaal (dus Eerste en Tweede Kamer)
 • Trias Politica. Wie vallen onder de Uitvoerende macht?
  Kabinet + politiekorpsen. 
 • Naast de Trias Politica is er nog een 'vierde' macht. Wie zijn dat?
  Ambtenaren. 
 • Noem een aantal verantwoordelijkheden van een minister 
  Al het regeringsbeleid, ook van andere terreinen. Verantwoordelijk voor ambtenaren en voor het beleid van de voorgangers.
 • Wat is een staatssecretaris? 
  Een soort onderminister. 
 • Is een staatssecretaris verantwoordelijk voor het gehele beleid?
  Nee, alleen voor zijn eigen terrein 
 • Noem twee wetgevende rechten.
  Recht op Amendement en het recht op Initiatief 
 • Wat houden de wetgevende rechten van Amendement en Initiatief in?
  Amendement: aanpassen van wetten en Initiatief: indienen van wetten 
 • Noem de vier controlerende rechten
  Recht een motie in te dienen, vragenrecht, interpellatierecht en budgetrecht.
 • Wat houden het interpellatierecht en het budgetrecht in?
  Interpellatie is het vragen van uitleg bij onduidelijkheden, budgetrecht is het verdedigen van de begroting voor je departement 
 • Hoeveel rechtbanken kent Nederland en hoe zijn ze onderverdeeld?
  Tien rechtbanken, vier voor hoger beroep en één voor een nog hoger beroep. 
 • Wat is het grootste verschil tussen openbare organisaties en private organisaties?
  Openbare organisaties verkrijgen hun inkomsten uit belastingen, private organisaties door het verkopen van goederen en diensten 
 • Wat houdt de term rechtsstaat in?
  Dat het overheidshandelen is onderworpen aan de regels van het recht 
 • Noem de vier kenmerken van een staat 
  Specifiek grondgebied, erkend door andere staten, heeft een bevolking en er is een wettelijke ordening 
 • Wie vallen onder het Koninkrijk der Nederlanden?
  Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
 • Koninkrijk der Nederlanden kent vier landen, maar de koning is alleen aanwezig in Nederland. Wie vertegenwoordigen hem in de andere landen?
  Gouveneurs 
 • Sinds welk jaartal is Nederland een constitutionele monarchie?
  Sinds 1815 
 • Wat is het verschil tussen een territoriaal bestuur en een functioneel bestuur?
  Een territoriaal bestuur is een algemeen bestuur, een functioneel bestuur heeft een beperkt, in wetten vastgelegd takenpakket. 
 • Wie vallen er onder de regering?
  Koning en ministers 
 • Wat is het verschil tussen een formateur en een informateur?
  Een informateur kijkt welke combinaties mogelijk zijn, een formateur is de beoogde premier. 
 • Wat wordt verstaan onder 'Het geheim van Paleis Noordeinde' of 'het geheim van Huis ten Bosch'?
  De gesprekken tussen de minister-president en de koning. 
 • Wie vallen onder de Staten-Generaal / het Parlement?
  De Eerste en Tweede Kamer 
 • Hoeveel leden tellen de Eerste en Tweede Kamer?
  Eerste 75, Tweede 150 
 • Wat zijn staatsraden?
  Burgers die hun bekwaamheid of deskundigheid hebben bewezen op het gebied van wetgeving, bestuur of rechtspraak 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.