Summary De communicatieadviseur op een strategische positie in de organisatie / druk 2

-
ISBN-10 9079624071 ISBN-13 9789079624072
914 Flashcards & Notes
133 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De communicatieadviseur op een strategische positie in de organisatie / druk 2". The author(s) of the book is/are Karel A Winkelaar. The ISBN of the book is 9789079624072 or 9079624071. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De communicatieadviseur op een strategische positie in de organisatie / druk 2

 • 1 1

 • Wat bedoelen communicatie adviseurs met 'werken op strategisch of beleidsniveau?

  Niet uitvoerend, niet de middelenmaker en hapsnap maar structureel ingebed en vroeg betrokken bij het meedenken en adviseren over beleid, niet nadat alles al besloten is
 • Waarom willen wij vroeg betrokken worden?
  om aan de voorkant alle mogelijkheden en onmogelijkheden voor communicatie mee te wegen en afbreukrisico's voor reputatie in kaart te brengen/voorkomen
 • wat zijn de 4 strategie niveau's? 
  1. Organisatiestrategie - lang termijn, stip op horizon, hoe daar te komen
  2. Doelenstrategie - middenlange-korte termijn, hoe realiseren wij organisatiedoelen?
  3. Communicatiestrategie - het vertalen van de organisatiedoelen en strategie in communicatiedoelen en strategie
  4. Communicatiemiddelenstrategie - keuze van middelen, boodschappen, budget enz
 • Wat is een communicatie strategie?
  Het vertalen van de organisatiedoelen en strategie in communicatiedoelen en strategie
 • Wat is de reden dat communicatie steeds meer prioriteit krijgt in de boardroom?
  Organisaties zien reputatiemanagement steeds meer als strategisch instrument, daarom is het logisch dat communicatie vroeg betrokken wordt bij besluiten op strategisch niveau. Reputatie = samenspel tussen prestatie en presentatie
 • wat is het werkveld van de communicatie adviseur?
  Het snijvlak/interface tussen organisatie en communicatie, weten wat er speelt in het hoofd van bestuurders, in de organisatie en in de omgeving. Signalen opvangen en vertalen naar beweging en verandering, verbindingen leggen, RELATIES binnen en buiten de organsatie!
 • Wat moet de strategische adviseur weten om goed op dat werkveld te zitten?
  Waar de directeur buikpijn van heeft en hoe die pijn weg te nemen, al liggen die zorgen zelden op communicatievlak sec.
 • Wie is de probleemeigenaar?
  Vaak bij de organisatie maar in adviserende rol heeft communicatie een mede-verantwoordelijkheid
 • Zijn organisatie en communicatie niet volkomen verweven?
  Wellicht in sommige organisaties waar corporate/geintegreerde communicatie ingebed is, maar voor duidelijkheid voor commnicatieprofessionals die hun meerwaarde nog moeten bewijzen, is het beter om de begrippen uit elkaar te houden. Management heeft objectieve termen nodig om communicatieprofessionals aan te nemen.
 • 1.0.0.2.1 Organisaties moeten wel

 • Waarom zullen organisaties zich meer bezighouden met communicatieadvies?
  Organisaties houden zich meer bezig met communicatie omdat nog nooit zo'n grote groep zich namelijk bemoeit heeft met organisaties. Het maakt daarbij niet uit of deze commercieel, not-for-profit of tot de overheid behoren.
 • Waarom moeten organisaties zich bezig houden met communicatie?
  Organisaties moeten zich bezig houden met communicatie omdat zij steeds vaker problemen kunnen ervaren wanneer zij iets fout doen en daarbij ernstige reputatieschade kunnen ondervinden. De eigen maakbaarheid van een goede reputatie is steeds lastiger te maken.
 • 1.0.0.2.2 Organisaties willen wel

 • Waarom willen organisaties zich bezighouden met communicatie?
  Organisaties willen zich bezighouden met communicatie omdat zij daarmee een bij de tijdgeest passende rol kunnen vervullen. Ze doen daarbij aan zelfreflectie om op deze manier een legitimatie voor hun bestaan en functie te krijgen, hun 'license to operate'. Hiermee kunnen ze ook vertrouwen van hun omgeving winnen en behouden.
 • 1.0.0.4 Realiteit en praktijk

 • Wat valt op wanneer je kijkt naar de realiteit en de praktijk van de communicatiewereld?
  Over het algemeen valt op dat organisaties vaak wel stellen dat ze transparant zijn en een volwassen communicatie hebben. Vaak zijn daar echter vraagtekens bij te plaatsen. Wat verder opvalt is dat er vaak gezegd wordt dat de communicatieafdeling erg belangrijk is, maar dat communicatie mensen vaak slechts worden gebruikt als zondebok bij het falen van de organisatie. Een laatste punt wat hiermee samenvalt is dat communicatie medewerkers vaak werk moeten doen wat zij eigenlijk niet willen doen, maar dit werk niet kunnen weigeren.
 • 1.0.0.5 Bewustwording

 • Op welke manieren is het lastig om de communicatieadviseur en de organisatie te matchen?
  - Ten eerste is de matching lastig vanwege de zoektocht naar het onderscheid tussen de verschillende typen communicatieadviseurs.
  - Ten tweede is het lastig vanwege het type organisatie (not-for-profit, commercieel, overheid etc.) en de aard van de organisatie, denk daarbij aan bijvoorbeeld de leeftijd en omvang van de organisatie.
  - Vervolgens is de soort bijdrage die de adviseur wil en moet leveren om tot succes te komen lastig.
  -Tot slot is de formele positie die de communicatieadviseur binnen het organogram inneemt van belang.
 • Wat is de keerzijde van verregaande specialisaties in de communicatiebeoefening?
  De keerzijde van de verregaande specialisatie in de communicatiebeoefening is dat het voor buitenstaanders lastig blijft om het communicatievak in algemene zin te duiden.
 • Welke conclusie stelt de auteur (Karel A. Winkelaar) in dit eerste inleidende hoofdstuk?
  De auteur stelt dat het communicatievak bezig is professionaliseringsslag te maken en dat er voor de communicatiemensen die dit uiterst serieus nemen een grote toekomst in dit vakgebied ligt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.