Summary De communicatieadviseur op een strategische positie in de organisatie / druk 2

-
ISBN-10 9079624071 ISBN-13 9789079624072
914 Flashcards & Notes
133 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De communicatieadviseur op een strategische positie in de organisatie / druk 2". The author(s) of the book is/are Karel A Winkelaar. The ISBN of the book is 9789079624072 or 9079624071. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De communicatieadviseur op een strategische positie in de organisatie / druk 2

 • 1 Verkenning

 • Wat is het verschil tussen beleid en strategie?
  Beleid gaat vooral om keuzes over missie, doelen, uitgangspunten.
  Strategie gaat over de weg die de organisatie volgt om missie en doelen te bereiken en staat vaak in de ondernemingsplan met tijdslijnen. 
 • Welke 6 kerntaken heeft een communicatieadviseur?
 • 1.0.0.2.1 Organisaties moeten wel

 • Waarom zullen organisaties zich meer bezighouden met communicatieadvies?
  Organisaties houden zich meer bezig met communicatie omdat nog nooit zo'n grote groep zich namelijk bemoeit heeft met organisaties. Het maakt daarbij niet uit of deze commercieel, not-for-profit of tot de overheid behoren.
 • Waarom moeten organisaties zich bezig houden met communicatie?
  Organisaties moeten zich bezig houden met communicatie omdat zij steeds vaker problemen kunnen ervaren wanneer zij iets fout doen en daarbij ernstige reputatieschade kunnen ondervinden. De eigen maakbaarheid van een goede reputatie is steeds lastiger te maken.
 • 1.0.0.2.2 Organisaties willen wel

 • Waarom willen organisaties zich bezighouden met communicatie?
  Organisaties willen zich bezighouden met communicatie omdat zij daarmee een bij de tijdgeest passende rol kunnen vervullen. Ze doen daarbij aan zelfreflectie om op deze manier een legitimatie voor hun bestaan en functie te krijgen, hun 'license to operate'. Hiermee kunnen ze ook vertrouwen van hun omgeving winnen en behouden.
 • 1.0.0.4 Realiteit en praktijk

 • Wat valt op wanneer je kijkt naar de realiteit en de praktijk van de communicatiewereld?
  Over het algemeen valt op dat organisaties vaak wel stellen dat ze transparant zijn en een volwassen communicatie hebben. Vaak zijn daar echter vraagtekens bij te plaatsen. Wat verder opvalt is dat er vaak gezegd wordt dat de communicatieafdeling erg belangrijk is, maar dat communicatie mensen vaak slechts worden gebruikt als zondebok bij het falen van de organisatie. Een laatste punt wat hiermee samenvalt is dat communicatie medewerkers vaak werk moeten doen wat zij eigenlijk niet willen doen, maar dit werk niet kunnen weigeren.
 • 1.0.0.5 Bewustwording

 • Op welke manieren is het lastig om de communicatieadviseur en de organisatie te matchen?
  - Ten eerste is de matching lastig vanwege de zoektocht naar het onderscheid tussen de verschillende typen communicatieadviseurs.
  - Ten tweede is het lastig vanwege het type organisatie (not-for-profit, commercieel, overheid etc.) en de aard van de organisatie, denk daarbij aan bijvoorbeeld de leeftijd en omvang van de organisatie.
  - Vervolgens is de soort bijdrage die de adviseur wil en moet leveren om tot succes te komen lastig.
  -Tot slot is de formele positie die de communicatieadviseur binnen het organogram inneemt van belang.
 • Wat is de keerzijde van verregaande specialisaties in de communicatiebeoefening?
  De keerzijde van de verregaande specialisatie in de communicatiebeoefening is dat het voor buitenstaanders lastig blijft om het communicatievak in algemene zin te duiden.
 • Welke conclusie stelt de auteur (Karel A. Winkelaar) in dit eerste inleidende hoofdstuk?
  De auteur stelt dat het communicatievak bezig is professionaliseringsslag te maken en dat er voor de communicatiemensen die dit uiterst serieus nemen een grote toekomst in dit vakgebied ligt.
 • 1.0.1 Communicatie, PR, corportate, strategisch ...: whats in the name?

 • Wat wordt niet bedoelt met het begrip 'communicatie'?
  Wat niet wordt bedoeld met 'communicatie' zijn zaken omtrent marketing/reclame/branding en andere gerelateerde zaken. Dit verwachten heel veel mensen wel, dit zorgt logischerwijs dan ook tot veel verwarring.
 • 1.0.1.1 Communicatie of public relations?

 • Wat is het verschil tussen PR en communicatie?
  De grondlegger van de communicatie, Jan Mastenbroek, stelde dat communicatie het belangrijkste instrument is dat kan worden ingezet door Public Relations (PR). PR gaat over het bevorderen van wederzijds begrip tussen organisatie en omgeving.
 • Is er een daadwerkelijk verschil tussen communicatie en PR?
  Het daadwerkelijke verschil tussen PR en communicatie wordt steeds kleiner. Er wordt verwacht dat PR-adviesbureaus in 2021 niet meer bestaan, deze branche zal dan volledig onder de term communicatie vallen. Ook wanneer je zoekt naar een 'PR-opleiding' zul je vooral communicatiegerichte resultaten vinden. Een echt verschil is dus lastig te vinden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is accountability?
Het naar buiten toe veranwoording afleggen aan de opdrachtgever en de organisatie.
Hoe kan accountability helpen bij strategische communicatie?
Door het zover mogelijk te objectiveren van de (on)balans tussen inspanning en uitkomst te verklaren
Hoe kun je, als communicatieadviseur, je aandachtsverdeling inschatten en organiseren?
als communicatieadviseur kun je aandachtsverdeling inschatten en organiseren door de vier aandachtsgebieden van de organisatie als richtsnoer te nemen voor je eigen activiteiten:
-Hoe ondersteunt communicatie de strategie/doelen/operatie/resultaat van de organisatie op de markt waar zij actief is?
-Hoe helpt communicatie het management dat de strategie en doelen moet realiseren (veelal intern)?
-Welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?
-Hoe legt de organisatie verbindingen (relaties) met interne en externe spelers in haar krachtenveld?
Waarom zijn GVPs (gemeenschappelijke vertrekpunten)  belangrijk voor communicatie?
GVP's zijn belangrijk voor communicatie omdat zonder uitgekristalliseerde en door de organisatie gedragen basiskenmerken geen wezenlijke inhoud aan de communicatie gegeven kan worden.
De gewenste positie, relatie en reputatie kunnen niet worden ingevuld als er geen gedeelde basiskenmerken zijn.
Welke regel gaat vaak op bij de efficiëntie?
Bij de efficiëntie gaat vaak de 80/20-regel op. Communicatieadviseurs moeten 80 procent van hun tijd besteden aan problemen waardoor nog maar 20 procent overblijft voor reguliere zaken.
Hoe zorg je ervoor dat jouw advies sneller wordt geaccepteerd?
Dit doe je door ''standvastig in doelen te zijn en flexibel in methoden''. Probeer dus niet maar een methode voor het doel te hebben, maar blijf flexibel.
Waarbij kijk je naar advies vanuit de aandachtsgebieden?
Hierbij kijk je naar markt, management, verbindingen en middelen.
Waarbij kijk je naar advies vanuit de beleidscyclus?
Hierbij kijk je naar zaken als: Visie en missie, doelen, operatie en resultaat.
Vanuit welke hoeken kan geadviseerd worden?
Er kan geadviseerd worden vanuit de beleidscyclus en vanuit de aandachtsgebieden van de organisatie.
Wat is het verschil tussen communicatieadviseurs en organisatieadviseurs?
Het verschil is dat communicatieadviseurs meer dam organisatieadviseurs de behoefte hebben om iedereen in de organisatie constant op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de organisatie.