Summary De essenties van forensisch biologisch onderzoek humane biologische sporen en dn

-
ISBN-10 9077320822 ISBN-13 9789077320822
240 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De essenties van forensisch biologisch onderzoek humane biologische sporen en dn". The author(s) of the book is/are A J Meulenbroek. The ISBN of the book is 9789077320822 or 9077320822. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De essenties van forensisch biologisch onderzoek humane biologische sporen en dn

 • 1 Onderzoek van biologische spoeren en DNA-onderzoek

 • Wat is het doel van het forensische onderzoek 

  achterhalen van wie het biologische sporenmateriaal afkomstig is t.b.v. het opsporen en het vervolgen in strafzaken

 • Bij het zoeken naar biologische sporen staan er 4 centralen centraal dit zijn?

   

  1 Zijn er biologische sporen aanwezig op het SVO?

  2 Wat is de aard van het celmateriaal van het biologische spoor?

  3 Van wie is het biologische spoor,ofwel van wie is het DNA?

  4 is het biologische materiaal delictgerelateerd?

 • 1.2 Chain of custody

 • Wat is het doel om het gehele proces van de svo te beschrijven?

  dit is om de integriteit van de verantwoording over onderzoeks-materiaal eenduidig en achteraf aantoonbaar vast te leggen.

 • 1.4 Zoeken naar en onderzoeken van biologische sporen

 • Waar begint het onderzoek naar biologische sporen mee ?

  eerst met de criminalistische analyse 

 • 1.5 Forensisch DNA- onderzoek

 • Wat is het doel van forensische DNA-analyse 

  dit is om uit de biologische sporen en referentiemateriaal van personen een DNA-profiel te verkrijgen.

 • Waardoor wordt een DNA-profiel bepaald 

  dit komt door de specifieke plaatsen(loci) op het DNA om de DNA-kenmerken vast te stellen

 • Wat zijn de factoren die nadelig kunnen zijn om een DNA-profiel te verkrijgen?

  kwaliteit van het DNA van het spoor, condititie waaronder het spoor is veiliggesteld en bewaard 

 • wanneer spreek je van een match 

   

  wanneer een DNA profiel van een spoor en een verdachte aan elkaar gelijk zijn

 • Hoe zeldzamer het DNA-profiel des te hoger de bewijswaarde.

  De zeldzaamheid wordt in de berekende frequentie van voorkomen van het DNA profiel in de populatie. De berekende frequentie van voorkomen van een volledig DNA-profiel (Met DNA-kenmerken van 10 of meer loci is altijd kleiner dan 1 op 1 miljard) 

 • Bij een onvolledige profiel is dit minder zeldzaam omdat dit uit minder DNA-kenmerken bestaat. De berekende frequentie van voorkomen van een onvolledig DNA-profiel hoger dan die van de volledige profiel waardoor de bewijswaarde lager is.

 • waarom heeft een onvolledige DNA profiel een lager  bewijswaarde 

  Omdat dit profiel uit minder DNA-kenmerken bestaat, dit is minder zeldzaam dan het volledige DNA-profiel 

 • Waarom kan je niet 100% zeggen dat een DNA profiel match 

  omdat je niet in de gehele wereld daadwerkelijke na kan gaan of er niemand ditzelfde DNA profiel heeft. 

 • 1.6 Nederlandse DNA- databank voor strafzaken

 • Wat houdt het verdrag van Prum in ?

  dit betekent dat DNA-profielen in Nederlandse DNA-databanken wordden vergeleken met het DNA profiel van verschillende Europese landen. 

 • 2.1 Drie groepen biologische sporen

 • Noem verschillende lichaamsvloeistoffen

  bloed, sperma en speeksel 

 • waarom kunnen sporen van lichaamsvloeistoffen sterk delictgeralateerd zijn?

  Omdat dat hieruit DNA kan worden geisoleerd, en helpen bij het identificeren van de dader 

 • wat zijn de 3 biologische sporen 

  lichaamsvloeistoffen, haren, biologisische sporen waarvan de aard niet te bepalen is 

 • Welke biologische materialen spelen een rol bij de identificatie van een onbekende/ overleden persoon

  tanden,kiezen,botten, weefsels 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat wordt er bedoeld met DNA replicatie is semi-conservatief:

ieder ‘dochtermolecuul’ bestaat uit een oorspronkelijke DNA-streng en een nieuwe DNA streng (bij replicatie)

 

• Centrale Dogma van de biologie

– Replicatie

– Transcriptie

• Verschil DNA – RNA

– Translatie

• Functies van eiwitten

Gel-elektroforese

is een scheidingstechniek die moleculen onder invloed van een elektrisch veld laat bewegen in een 

gel. Negatief geladen moleculen bewegen naar de positieve pool (anode); ezelsbruggetje KNAP. Hoe groter de moleculen, hoe trager ze zullen bewegen (migreren); hoe kleiner de 

moleculen, hoe sneller ze zullen bewegen.

 

waarom moeten de cellen kapot bij dna isolatie ?

de cellen moeten kapot om bij het dna te komen

Telofase

(De cel strekt nog verder. Celkernen vormen zich rond de chromosomen)

de chromosomen worden weer lange dunne draden de chromosomen worden opnieuw verpakt in een kernenvelop en de vorming van twee completen kernen is dan voltooid.  resultaat twee nieuwe kernen. nu is de mitose geëindigd. en volgt de cytokinse of de celdeling. aan het eind van de telofase zijn de 2 cellen identiek van de eerste cel

anafase

de beslissende fase van de mitose. ze trekken elkaar uit elkaar de centromeren breken (De microtubuli trekken de 

CHROMATIDEN uit elkaar en worden zusterchromosomen). de anafase stopt wanneer elke set chromosomen aangekomen is in zijn pool. hier zullen de nieuwe kernen gevormd worden. de anafase is de kortste fase van der mitose.

Metafase

wanneer de cetromeren van elk van de chromosomen in een vlak in het midden van de cel liggen begint de metafase en is weer afgelopen zodra de chromotiden loslaten doordat het centromeer zich in 2en deelt.(Microtubuli “slepen” de chromosomen naar het midden) Ze zijn nu een zelfstandig chromosoom. in de fase kan je de chromosomen het duidelijkst bestuderen. de fase duurt ong 20 min en is ook de langste fase van de mitose.

profase

na de interfase waarin erfelijk materiaal verdubbeld volgt de eerste fase van de mitose: profase maakt de klaar om goed te delen

mitose gebeurt in 4 fases welke

profase, metafase,anafase, telofase

 

chromatide

• Chromatide = een gecondenseerd DNA molecuul verpakt in eiwitten